Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 26.01.2012 року № 71 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
Середа, 29 лютого 2012, 16:24

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 26.01.2012 року № 71

 

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

 


Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 року № 1081, виконавчий комітет міської ради


ВИРІШИВ:


1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому згідно з додатком 1.

2. Встановити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Прокопця_І.Ю.


Міський голова С. Мельник


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «26» 01.2012р. №71


Порядок

організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах

загального користування в м. Хмельницькому.


1. Загальні положення


1.1. Порядок організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м._Хмельницькому (надалі – Порядок) визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс).


1.2. Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 р. № 1081, «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.97р. № 176 та інших нормативно-правових актів.


1.3. Порядок є обов'язковим для виконання виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.


1.4. Терміни, що вживаються в Порядку, мають таке значення:

- автобус – транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

- автомобільний самозайнятий перевізник - це фізична особа - суб'єкт господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв;

- водій – особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;

- графік руху – відомості про час і послідовність виконання рейсу;

- договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування – документ, який укладається між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами;

- зупинка – спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів;

- квиток на проїзд – документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення;

- конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;

- конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

- ліцензійна картка транспортного засобу – документ, який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу;

- міський автобусний маршрут загального користування – автобусний маршрут, на якому здійснюються регулярні пасажирські перевезення і який не виходить за межі території м. Хмельницького;

- об’єкт конкурсу – кілька маршрутів міського автобусного сполучення;

- організатор - виконавчий комітет Хмельницької міської ради, який із залученням робочого органу проводить конкурс;

- параметри комфортності автобуса – конструктивні параметри автобуса, які визначають для пасажира комфортність поїздки;

- пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

- паспорт маршруту – документ, що містить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо;

- перевізник-претендент – автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

- перевезення пасажирів у звичайному режимі руху – перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху;

- перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі – перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху, в якому визначається час відправлення автобусів з початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою і посадкою пасажирів на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху;

- рейс – рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту;

- робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менше, як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається Організатором на конкурсних умовах для організації проведення конкурсу;

- розклад руху – сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;

- умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування - це умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу;

- управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради - виконавчий орган Хмельницької міської ради, який забезпечує виконання власних та делегованих повноважень, передбачених чинним законодавством у галузі транспорту і зв’язку.


1.5. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснюються у звичайному режимі руху (основний вид перевезень) а також в режимі маршрутного таксі (додаткові види перевезень).


1.6. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху соціального призначення.


2. Основні засади проведення конкурсу


2.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет. Персональний склад конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету, який призначає голову, заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету призначається з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.


2.2. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більше, як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

2.3. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", а також умовам проведення відповідного конкурсу.


2.4. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі автомобільного перевізника, який:

2.4.1. подав до участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не у повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2.4.2. визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

2.4.3. не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
2.4.4. не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої умовами конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів це кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів (10 % від загальної кількості визначеної на відповідному об’єктом конкурсі);

2.4.5. має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, не оскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

2.4.6. подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».


2.5. Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах

загального користування в м. Хмельницькому Організатор або робочий орган публікує в друкованих або інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:

- номер маршруту;

- найменування кінцевих зупинок;

- кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень;

- розклад та інтервал руху;

- особливості періодичності виконання перевезень (сезонні, у певні дні тижня тощо);

3) умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.


3. Подання документів для участі у конкурсі


3.1. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування за формою, визначеною згідно з додатком до Порядку № 1, і такі документи:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VI№-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі , із зазначенням дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (Порядок проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

9) анкету до заяви про участь у конкурсі відповідно до додатку до Порядку № 4;

10) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали.


3.2. Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження робочий орган.

Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.


3.3. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.


3.4. У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.


3.5. Документи, які надійшли до робочого органу після встановленого строку, не розглядаються.


3.6. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до робочого органу у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.


3.7. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менше, як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.


3.8. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 10 цього Порядку, перевіряється робочим органом не пізніше, ніж за два дні до дати проведення конкурсу.


4. Проведення конкурсу та визначення переможця


4.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

 • наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

 • наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

 • строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

 • наявність та характеристика виробничої бази;

 • умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

 • умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

 • умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

 • наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

 • якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу;

 • інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

 • умови контролю за станом здоров'я водіїв;

- досвід роботи перевізника-претендента.

 

4.2. На конкурс запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.


4.3. Під час проведення конкурсу члени конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.


4.4. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (Постанова КМ України від 03.12.2008 року №1081) та Закону України "Про автомобільний транспорт".


4.5. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком до Порядку № 3, є підставою для визначення переможця конкурсу.


4.6. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.


4.7. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

Перевізника-претендента, визнаного відповідно до пункту 4.4 цього Порядку переможцем, може бути визнано таким лише у разі набрання ним за окремим об’єктом конкурсу кількості балів, що є вищою нуля.


4.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.


4.9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).


4.10. Якщо конкурс не відбувся з певних причин організатор призначає пасажирського перевізника на строк до трьох місяців і проводить новий конкурс.

5. Фінансування проведення конкурсу


5.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Хмельницької міської ради за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.


5.2. Розмір плати за участь у конкурсі затверджений рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.12.2011року № 1374 «Про затвердження кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та встановлення розміру плати за участь у конкурсі» і складає 1770 грн.00. коп. за один об’єкт конкурсу.


5.3. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.


5.4. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю:

5.4.1. у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію;

5.4.2. у разі прийняття управлінням транспорту та зв’язку рішення про відмову у введені в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об’єктами конкурсу:

- у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;

- у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації.


5.5. Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком №2 до Порядку.


5.6. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів.


5.7. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.


6. Розгляд спорів


6.1. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.


Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від «26» 01.2012 р. № 71


Умови

конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування


1. Загальні положення


1.1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м._Хмельницькому (надалі – Умови) - це умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу:

- дотримання основних засад організації пасажирських перевезень;

- виконання обов’язків та забезпечення прав учасників транспортного процесу.


1.2. Умови розроблені відповідно до Конституції України, Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.97р. № 176 та інших нормативно-правових актів.


1.3. Умови є обов'язковими для виконання автомобільними перевізниками.


2. Основні засади організації пасажирських перевезень в м. Хмельницькому


2.1. Перевізник – претендент зобов’язаний мати:

2.1.1. достатню кількість автобусів, які відповідають об’єкту конкурсу, визначеного рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.12.2011р. № 1373 «Про визначення об’єктів конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому».

2.1.2. кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу не менше 10% від загальної кількості на відповідному об’єкті та їх характеристики;

2.1.3. виробничу базу для обслуговування транспортних засобів;

2.1.4. працівників або договір з відповідним підприємством для здійснення медичного огляду водіїв та технічного передрейсового та післярейсового огляду транспортних засобів.

2.1.5. транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. У разі відсутності таких зобов’язаний придбати протягом шести місяців після укладання Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому.


2.2. На маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам, установленим для міського транспорту, а пасажиромісткість - пасажиропотоку з урахуванням забезпечення доступу до об'єктів соціального, медичного та культурного призначення для осіб з обмеженими фізичними можливостями.


2.3. Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких встановлює Кабінет Міністрів України та забезпечувати:

- безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі;

- відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;

- запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;

- ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів;

- захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання пошкодженню вантажів;

- збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного засобу до його утилізації;

- відповідність іншим вимогам законодавства.

Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.


2.4. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, за відсутності протоколів випробувань таких автобусів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії.


2.5. Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.


2.6. Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.


2.7. Організатор в межах своїх повноважень за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України приймають рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній території та здійснюють контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства.


2.8. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу Договір згідно з обов'язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.


2.9. Перевізник не має права працювати на маршрутах без укладання Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі Договір) і за порушення цього пункту несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.


2.10. Перевізник (власник транспортного засобу, на якого виписаний техпаспорт або тимчасовий реєстраційний талон), з яким укладено Договір, не може передоручити виконання своїх договірних обов'язків іншій особі.


2.11. Перевізник – претендент зобов’язаний протягом шести місяців після укладання Договору обладнати всі транспортні засоби, які працюють на маршрутах системою GPS – навігації.


2.12. Кожний перевізник забезпечує дотримання схеми та виконання графіку руху, затвердженої Організатором відповідно паспорту автобусного маршруту.


2.13. Якщо перевізник, з яким укладений Договір запропонує зміну тарифів на проїзд, то Організатор розглядає їх обґрунтованість і приймає відповідне рішення.


2.14. Перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення:

- для перевізника - ліцензію, договір із організатором, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

- для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійну картку, квитково-касовий лист, схему маршруту, розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України;

- для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка).


2.15. Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.


2.16. Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду, - з моменту посадки в автобус.

Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:

- перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- порушує громадський порядок;

- пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;

- порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.


2.17. На автобусах розміщується така інформація:

- номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів;

- на боковому трафареті - найменування основних вулиць, де здійснюються проміжні зупинки;

- на задньому трафареті - номер маршруту;

- у разі здійснення перевезень в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому трафаретах над номером маршруту та найменуванням пунктів, де здійснюються зупинки, - напис відповідно чорною фарбою "Маршрутне таксі";

- біля дверей - позначення входу і виходу.

У салоні автобуса розміщується така інформація:

- витяг із Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (у частині прав та обов'язків водія і пасажира);

- позначення входу та виходу;

- відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;

- відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);

- загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;

- позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

- напис "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів";

- відомості про обсяг пільгових перевезень пасажирів.

Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

- в салоні автобуса – з відстані не менше, як 1 метр;

- на передньому та задньому трафаретах – з відстані не менше, як 15 метрів, на боковому - не менше, як 3 метри.


2.18. Перевізник проводить стажування водія перед переведенням його на новий маршрут або на іншу модель автобуса та ознайомлює з паспортом маршруту.

2.19. Перевізник самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезень, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.


2.20. Відправлення автобуса, що здійснює перевезення в режимі маршрутного таксі, відбувається відповідно до затвердженого розкладу руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.


2.21. За Договором перевізник зобов'язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а пасажир зобов'язується внести встановлену плату за проїзд.


2.22. Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки, інваліди, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку. Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів відводяться місця для сидіння.


2.23. Під час перевезення пасажирів музика в автобусі має звучати не голосно, щоб не заважати пасажирам та відповідати моральним принципам.


2.24. Під час перевезення пасажирів заборонено палити в салоні автобуса.


3. Права та обов'язки учасників транспортного процесу


3.1. Перевізник зобов'язаний:

3.1.1. забезпечити перевезення пасажирів відповідною кількістю та класом транспортних засобів передбачених об’єктом конкурсу;

3.1.2. виконувати соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів установлені згідно з Законом України «Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії», постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2002р. № 293 «Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів».

3.1.3. забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів;

3.1.4. вживати заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з договором перевезення і розкладом руху;

3.1.5. організувати проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи;

3.1.6. організувати проведення щозмінного передрейсового і післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

3.1.7. мати документи для здійснення перевезень згідно із законодавством;

3.1.8. Утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасну подачу для посадки пасажирів і відправлення;

3.1.9. здійснювати перевезення пасажирів з використанням сертифікованих транспортних засобів відповідного типу, на які оформлені документи згідно із законодавством;

3.1.10. організовувати проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових фінансових витрат пасажирів, насамперед осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку, у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу чи настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події;

3.1.11. здійснювати перевезення пасажирів з квитками і пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд;

3.1.12. надавати пасажирам достовірну і своєчасну інформацію про найменування зупинок, можливі пересадки, розмір плати за проїзд тощо;

3.1.13. компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажирів;

3.1.14. забезпечувати поточний продаж квитків;

3.1.15. здійснювати обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;

3.1.16. виконувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації транспортних засобів;

3.1.17. видавати водіям та іншим працівникам передбачені законом документи;

3.1.18. облаштувати автобуси засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту;


3.2. Перевізник має право:

3.2.1. скасовувати рейси транспортних засобів у разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг запобігти, з поверненням пасажирам (або замовнику послуг) коштів, сплачених ними за перевезення;

3.2.2. обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;

3.2.3. припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров'ю пасажирів;

3.2.4. вимагати від організатора виконання умов Договору;

3.2.5. орати участь у конкурсах на перевезення пасажирів на маршрутах;

3.2.6. подавати Організатору пропозиції щодо підвищення рівня організації обслуговування пасажирів;

3.2.7. надавати пасажирам пільги щодо оплати послуг з перевезення;

3.2.8. пропонувати пасажирам додаткові послуги.


3.3. Водій автобуса зобов'язаний:

3.3.1. мати посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії;

3.3.2. виконувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації автобуса;

3.3.3. мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим особам передбачені законодавством документи;

3.3.4. дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;

3.3.5. стежити за виконанням пасажирами своїх обов'язків та безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;

3.3.6. здійснювати висадку пасажирів у разі заправлення автобуса паливом під час виконання перевезення;

3.3.7. вживати необхідних заходів до забезпечення безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді;

3.3.8. зупиняти під час виконання рейсу в режимі маршрутного таксі автобус для посадки на вимогу в місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях, але не ближче ніж за 100 метрів від місця зупинки громадського транспорту, якщо це не суперечить Правилам дорожнього руху;

3.3.9. зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше, ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги;

3.3.10. пройти перед виїздом на маршрут медичний огляд, забезпечити перевірку технічного стану і комплектності транспортного засобу;

3.3.11. дотримуватися визначеного законодавством режиму праці та відпочинку;

3.3.12. бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;

3.3.13. оголошувати найменування і тривалість зупинки;

3.3.14. продавати квитки пасажирам до початку руху автобуса у передбачених законодавством випадках;

3.3.15. перевіряти у разі обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями після прибуття до пункту призначення, чи здійснив пасажир заплановану висадку та чи не забув багаж та/або ручну поклажу чи особисті речі;

3.3.16. забезпечувати перевезення багажу в багажних відділеннях автобуса (у разі їх наявності) або розміщення так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів уздовж салону автобуса та не блокувати доступ до основних і аварійних виходів.


3.4. Водій автобуса має право:

3.4.1. вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків;

3.4.2. не допускати до поїздки пасажира, якщо в салоні відсутні вільні місця;

3.4.3. відмовити у разі виконання рейсів у режимі маршрутного таксі у зупинці для посадки та/або висадки пасажирів у місці, розташованому на відстані ближче, ніж 100 метрів від облаштованої зупинки громадського транспорту, або на порушення Правил дорожнього руху;

3.4.4. не допускати до поїздки пасажирів, які не мають квитків або не пред'являють посвідчення встановленого зразка, що підтверджує право на пільги щодо оплати проїзду, перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів.


3.5. Водію автобуса забороняється:

3.5.1 починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки автобуса;

3.5.2. змінювати маршрут і графік руху;

3.5.3. розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити під час руху автобуса;

3.5.4. продавати пасажирам квитки під час руху автобуса;

3.5.5. відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством та цими Умовами випадків;

3.5.6. обирати пасажирів за вигідністю їх прямування;

3.5.7. перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;

3.5.8. перевозити тварин, крім передбачених законодавством випадків;

3.5.9. порушувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації транспортного засобу.


3.6. Пасажир автобуса має право:

3.6.1. на безпечне і високоякісне перевезення;

3.6.2. висувати вимоги до перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;

3.6.3. перевозити безоплатно одну одиницю багажу в разі поїздки на маршруті за умови, що його розміри не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою до 20 кілограмів;

3.6.4. безоплатно перевозити ручну поклажу в кількості не більш як дві одиниці;

3.6.5. безоплатно перевозити з собою одну дитину віком до шести років без права зайняття нею окремого місця;

3.6.6. отримувати від перевізника, водія інформацію про послуги з перевезень;

3.6.7. на компенсацію заподіяної шкоди.


3.7. Пасажир автобуса зобов'язаний:

3.7.1. мати при собі квиток на проїзд, а за наявності права на пільги щодо оплати проїзду - посвідчення встановленого зразка;

3.7.2. зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;

3.7.3. здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;

3.7.4. оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

3.7.5. завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";

3.7.7. у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам міліції;

3.7.8. повідомити водію про виявлені забуті речі, документи та цінності.


3.8. Пасажирам автобуса забороняється:

3.8.1. під час руху відволікати увагу водія від керування;

3.8.2. відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки;

3.8.3. перешкоджати зачиненню дверей;

3.8.4. розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному пересуванню пасажирів уздовж салону;

3.8.5. здійснювати поїздку без оплати її вартості або без пред'явлення посвідчення особи встановленого зразка (у разі наявності права на пільги щодо проїзду);

3.8.6. робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі;

3.8.7. перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;

3.8.8. користуватись аварійним обладнанням без потреби;

3.8.9. провозити: вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини; колючі, ріжучі предмети без належної упаковки; вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання; громіздкий багаж розміром більше ніж 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою більше ніж 20 кілограмів, а також тварин (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних документів на них);

3.8.10. проїжджати в одязі та перевозити багаж, що забруднюють одяг пасажирів, обшивку салону та сидіння;

3.8.11. перебувати в салоні в нетверезому стані, палити, умикати голосно музику, висовуватись з вікон;

3.8.12. порушувати громадський порядок.
Додаток № 1 до Порядку


ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення
__________________________________________ у __________________________________________
(найменування організатора)                                                     (назва та номер друкованого видання)

___________________________________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)

здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу N _____________.

ПЕРЕЛІК
маршрутів


Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні проміжні зупинки

Кількість рейсів

Відстань від початкової до кінцевої зупинки, кілометрів

Режим руху згідно з пунктом 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

I. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання

---------------------

| | | | | | | | | | |

---------------------

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Телефон Телефакс

----------------------- -----------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

----------------------- -----------------------

Мобільний телефон Контактна особа

----------------------- -----------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

----------------------- -----------------------------------------

II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна Поштовий індекс

--------------- -----------

| | | | | | | | | | | | | |

--------------- -----------

Область

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Район

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Місто (село)

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Вулиця

-----------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Будинок Корпус Квартира (офіс)

------------- ------------- -------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------- ------------- -------------

III. Банківські реквізити

Розрахунковий -----------------------------------------------------

рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------- ---------------

у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |

------------------------------------------------- ---------------

IV. Додаткова інформація

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

V. Перелік документів, що додаються до заяви

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:


спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу, визначених організатором;

з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство, або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.


___ ____________ 20__ р.

_____________
(підпис заявника)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

МП


Заяву прийнято ___ _______ 20__ р.

_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада та підпис особи,
яка прийняла документи)


та внесено за N ______ до журналу обліку.


 


Додаток № 2 до Порядку
про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

___________________________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента)
відмовляється від участі у конкурсі ___ ____________ 20__ р. і відкликає заяву на маршрут
___________________________________________________________________________________,
(назва маршруту)
об'єкт конкурсу N _____________.

_______________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

____________ 20__ р.
(дата) 

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів


Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, та механізм нарахування балів

Кількість балів


1. Характеристика роботи перевізника-претендента:

1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:

- для міжміських перевезень (враховуються
тільки місця для сидіння автобусів категорії M3 класу B, III):


від 300 до 500 включно

+6


понад 500

+10


- для приміських перевезень (загальна місткість):


від 300 до 400 включно

+6


понад 400

+10


- для міських перевезень (загальна місткість):


для міст з кількістю жителів до 300 тис.:


від 400 до 600 включно

+6


понад 600

+10


для міст з кількістю жителів від 300 до 700 тис.:


від 600 до 1000 включно

+6


понад 1000

+10


для міст з кількістю жителів понад 700 тис.:


від 1500 до 2000 включно

+6


понад 2000

+10


(бали нараховуються за видом (видами) сполучення, що включено до об'єкта конкурсу)

(з 2012 до 2015 року кількість місць збільшується на 10 відсотків зазначеної величини щороку)

(до 31 грудня 2011 р. до сумарної пасажиромісткості додається пасажиромісткість на автобуси, взяті в оренду)


2) строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:


для міських і приміських перевезень:


до 1

+6


від 1 до 4 включно

+4


від 4 до 7 включно

+2


для міжміських перевезень:


до 4

+6


від 4 до 7 включно

+4


від 7 до 10 включно

+2


(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс)


2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:


для міських і приміських перевезень:


від 50 до 100 включно

+6


від 100 до 150 включно

+8


понад 150

+10


для міжміських перевезень:


від 30 до 50 включно

+6


понад 50

+8


3. Наявність:


не менше, як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

+5


не менше, як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

+4


(бали нараховуються у разі:


- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу;


- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більше, як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу)


4. Робота перевізника - переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором (дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є об'єктом конкурсу

+11


(бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника (або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менше, як два з половиною роки)


5. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-транспортних пригод:


з вини водія перевізника, у яких є загиблі

-14


з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к і 0,1

-6


к =

_P_
a

,

де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу6. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к):


від 0,01 до 0,05 включно

-4


понад 0,05

-15


к =

_P_
a

,

де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу7. Наявність свідоцтв відповідності автобусів, які заявлені для виконання перевезень за об'єктом конкурсу, параметрам комфортності (застосовується на міжміських маршрутах)


Величина коефіцієнта, за який нараховуються бали (K):


від 0,25 до 0,5 включно

+3


від 0,5 до 1 включно

+5


понад 1

+6


K =

_N1 + N2 + ... + NX_
C

- U,

де N1, N2, NX - кількість зірочок комфортності, присвоєних кожному окремому автобусу;

C - кількість автобусів, що подаються на об'єкт конкурсу;

U - кількість зірочок, рекомендованих організатором на об'єкт конкурсу8. Наявність сертифіката відповідності послуг

+4
 


АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в _______________


Найменування показника

Зазначення кількості

Характеристика перевізника-претендента:

1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг

______

Для міжміських перевезень (категорія М3 класу В, III), місць для сидіння

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

...

Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів

______

для міських, приміських перевезень (загальна місткість):

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

- марка, модель, кількість автобусів, одиниць

______

...

необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів

______

Найменування показника

Зазначення кількості

Кількість років

Кількість зірочок комфортності

2) строк експлуатації (повні роки з року виготовлення) автобусів, що заявлені на конкурс, та наявність свідоцтв відповідності автобусів параметрам комфортності (на міжміських маршрутах):

автобус 1

______

______

автобус 2

______

______

автобус 3

______

______

....

....

....

2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб

______

3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів

______

Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менше, як один рік до дати оголошення конкурсу, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

______

Наявність сертифіката відповідності

Серія __________

N ______________
___ ____________ 20__ р.М. П.

____________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, що заповнила анкету)


 

 

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02