Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 02.02.2012 року № 29-р "Про затвердження аналізу виконання цілей впровадження політики якості в виконавчих органах Хмельницької міської ради на 2011 рік, цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік, заходів щодо поліпшення си
Четвер, 01 березня 2012, 12:37

Україна
Хмельницький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02.02.2012 року № 29-р

 

Про затвердження аналізу виконання цілей впровадження політики якості в виконавчих органах Хмельницької міської ради на 2011 рік, цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік, заходів щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2012 рік

 

Відповідно до пунктів 4.2, 5.1, 5.4, 5.6 ДСТУ ISO 9001:2009, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 22.06.2009 року № 225 та керуючись Настановою з якості Хмельницької міської ради, затвердженою міським головою 31.10.2011 року, ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити аналіз виконання цілей впровадження політики якості в виконавчих органах Хмельницької міської ради на 2011 рік (додаток 1).

2. Затвердити цілі якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік (додаток 2).

3. Затвердити заходи щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2012 рік (додаток 3).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, уповноваженого з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ) – керуючу справами виконавчого комітету.

 

Міський голова С.Мельник

 

 

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 02.02. 2012 року № 29-р

 

АНАЛІЗ виконання ЦІЛЕЙ
впровадження політики якості у виконавчих органах Хмельницької міської ради на 2011 рік

 

№ п/п

Назва цілі

Кіль
кість

Тер
мін

 

Відповідальний за досягнення

Відповідальний за контроль

Відмітка про досягнення, дата

Пот
реба в кори
гува
нні

1.1

Привести документи щодо роботи виконавчих органів міської ради (регламент роботи, положення, інструкція з діловодства, посадові інструкції) у відповідність до вимог СУЯ

500

 

до 01.
09.
11

Робоча група з підготовки документації системи управління якістю (робоча група)

Уповноважений представник міського голови з розроблення системи управління якістю (УСУЯ)

Проводиться аналізування, зміни будуть внесені в 2012 році

так

1.2

Провести внутрішні пробні аудити

2

до 01.
10.
11

Внутрішні аудитори

УСУЯ

Виконано. Проведено 30.09.2011

ні

1.3

Отримати міжнародний сертифікат якості

1

 

до 01.
12.
11

 

Координаційна рада з розроблення системи управління якістю (Координаційна рада з СУЯ)

УСУЯ

 

Заплановано провести сертифікацйний аудит в лютому 2012 року

так

1.4

Провести системний аналіз політики якості з метою її актуалізації

1

до 31.
12.
11

Координаційна рада з СУЯ

УСУЯ

Політика не потребує актуалізації

ні

1.5

Провести аналіз виконання цілей впровадження політики якості у виконавчих органах міської ради

1

до 31.
12.
11

Координаційна рада з СУЯ

УСУЯ

Проведено 17.01.2012 р.

так

2.1

Розробити Концепцію оптимізації надання адміністративних послуг

1

до 30.
06.
11

Начальник дозвільного центру

УСУЯ, заступник міського голови

В роботі. Заплановано презентувати Концепцію до кінця січня 2012 року

так

2.2

Створити та затвердити реєстр надання адміністративних послуг

1

до 01.
05.
11

Керівники структурних підрозділів, робоча група

Заступники міського голови згідно розподілу повноважень

Виконано. Реєстр затверджений рішенням виконкому від 09.06.2011 № 659

так

2.3

Розробити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

згі
дно реє
стру

до 30.
05.
11

Керівники структурних підрозділів, робоча група

Заступники міського голови згідно розподілу повноважень

Виконано. Картки введені в дію з 10.10.11

так

2.4

Розробити Положення про центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

1

до 30.
06.
11

Робоча група

Заступник міського голови

Перенесено на 2012 рік

так

2.5

Розробити Регламент роботи ЦНАП

1

до 30.
06.
11

Робоча група

Заступник міського голови

Перенесено на 2012 рік

так

2.6

Розробити план заходів для забезпечення ЦНАП

 

1

до 01.
06.
11

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, директор МКП “Хмель
ницькін
фоцентр”, завідуючий господарським відділом, завідуюча відділом бухгалтерського обліку, планування та звітності

УСУЯ

Перенесено на 2012 рік

так

2.7.

Завершити підготовчі роботи для діяльності ЦНАП

 

1

до 31.
12.
11

Заступник міського голови

 

 

УСУЯ

Перенесено на 2012 рік

так

3.1

Визначити та сформувати перелік основних процесів виконавчого комітету, методи їх моніторингу та контролю за виконанням

1

 

до 01.
04.
11

 

Робоча група

 

УСУЯ

 

Виконано. Додаток до Настанови з якості

ні

3.2

Розробити та затвердити основні процедури щодо управління процесами

5

 

до 01.
07.
11

Завідуюча загальним відділом,

робоча група

УСУЯ

Розроблено, затверджено та введено в дію 5 процедур

ні

3.3

Визначити та сформувати цілі та перелік основних процесів структурних підрозділів та їх паспорти

30

 

до 01.
05.
11

Керівники структурних підрозділів

УСУЯ

Структурними підрозділами виконано.

ні

4.1

Провести анкетування посадових осіб щодо потреби та необхідних напрямків навчання

1

до 01.
04.
11

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

УСУЯ

Анкетування проведено, направлено лист Головдержслужбі

ні

4.2

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні (за межами м. Хмельницького)

30

до 31.
12.
11

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

УСУЯ

Пройшло зовнішнє навчання 58 осіб

ні

4.3

Провести внутрішні навчання посадових осіб

12

до 31.
12.
11

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча юридичним відділом,

завідуюча загальним відділом, директор МКП “Хмель
ницькін
фоцентр”

УСУЯ

Проведено 8 внутрішніх навчань

так

5.1

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг шляхом проведення анкетування

 

 

1

 

до 15.
05.
11

Завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян, робоча група

УСУЯ

В роботі. Завершується 15.01.2012

так

6.1

Подати інформацію про впровадження Системи управління якістю в виконавчих органах міської ради у ЗМІ

 

1 – теле
баче
ння

1 – пре
са

 

до 01.
06.
11

Завідуючий організаційно-контрольним відділом

УСУЯ

Подано публікації:

3 - ТБ,

5 - сайти видань,

3 - преса

ні

6.2

Подати інформацію мешканцям міста про мету і завдання відкриття та діяльності ЦНАП

 

2 – теле
баче
ння

3 – пре
са

до 01.
11.
11

Завідуючий організаційно-контрольним відділом

УСУЯ

Подано інформацію:

8 — преса,

4 — ТБ,

7 — сайти видань

2 - радіо

ні

6.3

Запровадити чітке та систематичне інформування населення міста структурними підрозділами щодо їх діяльності на сайті міської ради

 

1

до 01.
05.
11

Керівники структурних підрозділів

Керуюча справами

Виконано. Інформацію на сайті оновлено та впорядковано до 15.06.11

ні

 

 

 

 

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 02.02.20 12 року № 29-р

 

ЦІЛІ
виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2012 рік

 

№ п/п

Назва цілі

Кіль
кість

Термін

 

Відповідальний за досягнення

Відповідальний за контроль

Від
мітка
про дося
гне
ння, дата

Пот
реба в кори
гува
нні

1. Діяльність виконавчих органів міської ради згідно стандарту ISO 9001:2008

1.1

Привести документи щодо роботи виконавчих органів міської ради (регламент роботи, положення, інструкція з діловодства, посадові інструкції) у відповідність до вимог СУЯ

500

 

до 01.12.12

Робоча група з удосконалення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (робоча група)

Уповноважений з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ)

 

 

1.2

Пройти сертифікаційний аудит та отримати сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

1

 

до 15.03.12

 

Робоча група

УСУЯ

 

 

 

1.3

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

 

 

 

38

до 01.12.12

Внутрішні аудитори

УСУЯ

 

 

2. Орієнтація на замовника

2.1

Розробити Концепцію поліпшення якості надання адміністративних послуг

1

до 30.01.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

2.2

Розробити Положення про центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

1

до 01.04.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

2.3

Розробити Регламент роботи ЦНАП

1

до 01.04.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

2.4

Розпочати роботу ЦНАП

1

до 30.06.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

2.5

Розробити процедуру документообігу при наданні адміністративних послуг

1

До 01.03.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ

 

 

2.6

Актуалізувати технологічні документи ЦНАП

1

До 01.05.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступники міського голови

 

 

3. Реалізація процесного підходу

3.1

Актуалізувати переліки основних процесів виконавчих органів, та розробити їх паспорти

1

 

до 01.12.12

 

Керівники виконавчих органів

 

УСУЯ

 

 

 

4. Підвищення компетентності посадових осіб

4.1

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні (за межами м. Хмельницького)

30

до 31.12.12

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

УСУЯ

 

 

4.2

Провести внутрішні навчання посадових осіб

12

до 31.12.12

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча юридичним відділом, завідуюча загальним відділом

УСУЯ

 

 

4.4

Забезпечити відбір та підготовку працівників ЦНАП

20

до 01.05.12

Робоча група, завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

УСУЯ, заступники міського голови

 

 

4.5

Провести дводенний семінар-тренінг щодо психологічної підготовки працівників ЦНАП

1

До 15.05.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступники міського голови

 

 

5. Зворотній зв'язок з громадою

5.1

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг шляхом проведення анкетування

1

 

до 01.12.12

Робоча група,

Керівник ЦНАП

УСУЯ

 

 

5.2

Здійснити моніторинг громадської думки, шляхом опитування на сайті міської ради щодо визначення питань, які підлягають позачерговому вирішенню, на думку мешканців міста

1

До 01.12.12

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МКП “Хмельницькінфоцентр”

УСУЯ

 

 

6. Відкритість та прозорість діяльності

6.1

Надати інформацію мешканцям міста про мету і завдання відкриття та діяльності ЦНАП

 

3 – теле
баче
ння

5 – пре
са

до 01.07.12

Начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

УСУЯ

 

 

6.2

Підготовка і виготовлення буклету про завдання і діяльність ЦНАП у м. Хмельницькому

1

До 10.05.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

6.3

Презентувати Концепцію поліпшення якості надання адміністративних послуг органами Хмельницької міської ради

1

До 01.02.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

6.4

Підготувати та провести регіональну конференцію щодо досвіду створення ЦНАП у
м. Хмельницькому

1

До 30.06.12

Робоча група з питань утворення ЦНАП

УСУЯ, заступник міського голови

 

 

 

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 02.02.2012 року № 29-р

 

Заходи
щодо поліпшення системи управління якістю
в Хмельницькій міській раді на 2012 рік

 

1. Забезпечити у 2012 році підбір оптимального складу внутрішніх аудиторів, організувати їх фахове навчання з метою вдосконалення їх навиків проведення аудитів, застосування уніфікованих методик проведення аудитів.

 

Термін: до 01.04.2012 року

Відповідальний: УСУЯ.

2. Забезпечити надання інформації з підтверджуючими документами про своєчасність та якість реагування на зауваження, пропозиції аудиторів, виявлені невідповідності, у визначені УСУЯ терміни.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

3. З’ясувати причини повторних звернень громадян з метою недопущення випадків, коли їх підставою послужив неякісний розгляд первинного звернення посадовими особами виконавчих органів міської ради.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальний: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян.

4. Вжити заходів щодо окремого обліку скарг громадян з можливістю відстеження виконавчого органу (посадової особи), дії чи рішення якого оскаржується.

 

Термін: до 01.04.2012 року

Відповідальний: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян.

5. Вжити заходів щодо окремого та дієвого обліку скарг громадян, які надходять через “Скриньки звернень до міського голови”.

 

Термін: до 01.04.2012 року

Відповідальний: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян.

6. Провести анкетування замовників адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг, управлінні праці, соціального захисту населення і охорони здоров”я.

 

Термін: до 01.12.2012 року

Відповідальні: робоча група з питань удосконалення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (робоча група), УСУЯ.

7. Забезпечити розміщення документів СУЯ та здійснювати постійне інформування про заходи, що відбуваються у зв’язку з функціонуванням СУЯ на сайті міської ради.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальний: начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю .

8. Розробити та розмістити на сайті анкету для моніторингу громадської думки щодо визначення питань, які на думку мешканців міста підлягають позачерговому вирішенню.

 

Термін: до 01.12.2012 року

Відповідальні: начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю, МКП “Хмельницькінфоцентр”.

9. Акуалізувати реєстри основних процесів у відповідності із основними завданнями виконавчого органу міської ради.

 

 

Термін: до 01.07.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

10. Провести моніторинг основних процесів згідно розроблених критеріїв (Д-05/НСУЯ).

 

Термін: до 01.09.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

11. Актуалізувати реєстри основних документів.

 

Термін: до 01.09.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

12. Актуалізувати реєстри основних записів.

 

Термін: до 01.09.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

13. Забезпечити постійний контроль за актуальністю Реєстрів адміністративних та неадміністративних послуг.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

14. Забезпечити постійний контроль за актуальністю Інформаційних карток адміністративних послуг.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

15. Забезпечити якісний прийом заяв для надання адміністративних послуг із відповідними документами в місцях їх прийому відповідно до інформаційних карток.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

16. Оперативно та у відповідності до законодавства реагувати на зауваження та приписи правоохоронних (контролюючих) органів з метою усунення виявлених порушень та недопущення їх у майбутньому.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

17. Надати пропозиції по спрощенню порядку розгляду звернень громадян з земельних питань.

 

Термін: до 01.03.2012 року

Відповідальні: Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

18. Переоцінити принципи системи управління (особливу увагу приділити принципу орієнтації на замовника).

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуюча справами виконавчого комітету.

19. Проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності та переваг впровадження СУЯ в підпорядкованих виконавчих органах, відповідно до розподілу обов”язків.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуюча справами виконавчого комітету.

20. Вжити заходів для створення центру з надання адміністративних послуг.

 

Термін: до 01.06.2012 року

Відповідальні: секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, УСУЯ.

21. Проводити роботу щодо впровадження електронного документообігу.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керуюча справами виконавчого комітету, МКП “Хмельницькінфоцентр”.

22. Переймати досвід міських рад, в яких система управління якістю працює ефективно.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: керуюча справами виконавчого комітету, начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.

23. Брати участь у навчаннях, що проводитимуть зовнішні модератори з питань якості послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, з метою запровадження новацій в управлінні у міській раді.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: УСУЯ, керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради, які надають адміністративні послуги.

24. Організувати фахові тематичні навчання всіх працівників Хмельницької міської ради.

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: УСУЯ, завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча юридичним відділом, завідуюча загальним відділом.

25. Переглянути положення про виконавчі органи (завдання та функції повинні відповідати повноваженням, що передбачені законами або іншими нормативними актами) і відобразити в них процеси, що здійснюються цими органами.

 

Термін: до 01.09.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

26. Провести роботу з розробки паспортів процесів та впровадження процесного підходу до управління.

 

Термін: до 01.09.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

27. Включити до посадових інструкцій працівників, відповідальних за СУЯ у виконавчих органах міської ради, положення, що конкретно визначають їх повноваження у цій сфері.

 

Термін: до 01.04.2012 року

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

28. Проводити аналізування виконання Цілей якості та планувати заходи на досягнення Цілей якості.

 

Термін: щомісячно.

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

29. Вживати вичерпних заходів для досягнення поставлених цілей.

 

Термін: протягом 2012 року.

Відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

30. Проаналізувати та при потребі актуалізувати документи системи управління якістю (Настанова з якості, політика якості, процедури).

 

Термін: протягом 2012 року

Відповідальні: УСУЯ, робоча група.

32. Підготувати пропозиції щодо потреби в людських, матеріально-технічних, фінансових ресурсах.

 

Термін: до 01.04.2012 року

відповідальні: керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради.

Останнє оновлення на Четвер, 18 квітня 2013, 16:06
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02