Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

02. Про затвердження Комплексної програми “Піклування” в м.Хмельницькому на 2012-2016 роки
Вівторок, 06 березня 2012, 17:57

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення п'ятнадцятої сесії
№2 від 29.02.2012 р.

 

Про затвердження Комплексної програми “Піклування” в м.Хмельницькому на 2012-2016 роки

 

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Комплексну програму “Піклування” в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки (додається).

 

2. Управлінням та відділам міської ради, комунальному підприємству “Електротранс”, установам та організаціям забезпечити виконання заходів, передбачених Комплексною програмою “Піклування” в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки.

 

3. Відповідальним за виконання заходів щорічно до 1 жовтня при поданні бюджетних запитів на наступний рік, вносити пропозиції щодо потреб коштів на фінансування Програми.

 

4. Фінансовому управлінню (Степанова Н.В.) передбачати в проектах міського бюджету та при уточненні  видатки на реалізацію заходів Програми.

 

5. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Давиденка Г.М.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова С. Мельник

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «ПІКЛУВАННЯ» В М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
на 2012-2016 роки

 

Загальні положення

Станом на 01.01.2012р. в місті Хмельницькому проживає 78725 пенсіонерів, в тому числі 69580 пенсіонерів міста отримують пенсію в управлінні Пенсійного фонду України в м.Хмельницькому.

В місті проживає 12024 ветеранів війни, в тому числі 1780 інвалідів війни, 3072 учасника бойових дій, 5252 учасника війни, 1920 вдів, 32 жертви політичних репресій.

Протягом останніх років в місті збільшилась кількість інвалідів. Станом на 01.01.2012р. в місті нараховують 22059 інвалідів, в тому числі 11158 інвалідів загального захворювання, з них 964 інваліда І групи, 4485 інвалідів ІІ групи, 5709 інвалідів ІІІ групи, дітей-інвалідів до16-ти років 1029.

Державну соціальну допомогу отримують 19984 громадян міста.

В місті проживає 1858 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, серед них 528 ліквідаторів І категорії, 681 ліквідатор ІІ категорії, 288 ліквідаторів  ІІІ категорії, 273 дітей та 78 вдів загиблих та померлих ліквідаторів.

Міська Комплексна програма «Піклування» покликана стимулювати розвиток системи соціально-економічних, медичних, матеріально-побутових, культурно-оздоровчих заходів, спрямованих на покращення соціальної підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей-сиріт, багатодітних сімей, інших малозабезпечених жителів міста.

Програма передбачає подальше зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення кадрового забезпечення закладів, які займаються соціальним захистом населення – міського територіального центру соціального обслуговування, Центру реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту «Школа життя», Центру реабілітації та тимчасового перебування  інвалідів з розумовою відсталістю «Родинний затишок», Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я  дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії», Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями «Промінь надії».

Нормативно-правовою базою для прийняття даної Програми є закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальні послуги», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями».

 

Мета Програми

Основною метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян міста Хмельницького, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, залучення до співробітництва недержавних громадських організацій з державними установами, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

 

Основні завдання Програми:

· створення єдиної бази даних пільгової категорії населення (малозабезпечених, інвалідів, дітей-сиріт, багатодітних, ветеранів війни та праці);

· надання адресної соціальної, матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста;

· підтримка інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, вдів загиблих та померлих учасників війни;

· створення належних умов пільговим категоріям населення щодо медичного обслуговування;

· здійснення заходів по забезпеченню широкого доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до закладів культури, торговельного, медичного та побутового обслуговування;

· розвиток волонтерського руху;

· широка і планомірна підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів.

Відповідальними виконавцями Програми є:

· управління праці та соціального захисту населення;

· управління освіти;

· фінансове управління;

· управління молоді та спорту;

· управління культури і туризму;

· управління архітектури та містобудування;

· управління житлово-комунального господарства;

· управління транспорту та зв’язку;

· служба в справах дітей;

· відділ роботи із зверненнями громадян;

· міський центр зайнятості;

· управління торгівлі;

· управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;

· відділ обліку та розподілу житлової площі;

· міський центр соціальної допомоги молоді;

· комунальне підприємство “Електротранс”;

· міські громадські організації, які надають соціальні послуги.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться у відповідності до закону України про Державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів. Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів субвенцій державного, обласного, міського бюджетів, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, незаборонених законодавством.

 

Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу поліпшити матеріальний стан пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних та дітей-сиріт, розширити сферу надання соціальних послуг, зміцнити матеріально-технічну базу закладів соціального захисту, організувати дієву підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

 

Контроль та звітність по реалізації Програми

Всім управлінням та відділам міської ради, комунальному підприємству “Електротранс”, установам та організаціям щорічно до 1 січня подавати письмову інформацію в управління праці та соціального захисту населення про проведену протягом року роботу щодо виконання Комплексної програми “Піклування”.

Про хід виконання Програми заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету.


Додаток

до Комплексної програми «Піклування»

в м. Хмельницькому на 2012- 2016 роки

 

Основні заходи щодо забезпечення виконання

Комплексної програми  «Піклування» в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки

п/п

Зміст заходів

Термін вико-нання

Джерела фінан-сування

(держав-ний,

міський бюджет, тощо)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн.)

Вико-навці

2012

2013

2014

2015

2016

1. Організаційно-правове забезпечення

1.

Забезпечу-вати підготовку та підвищення фахової кваліфікації працівників системи соціального захисту населення, соціальних працівників, спеціалістів центру соціальної допомоги молоді, педагогів, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня, освіти, молоді та спорту,  центр соціаль-ної допо-моги молоді

2.

Забезпечу-вати регулярне проведення засідань координацій-ної ради об’єднань громадян соціального спрямування, вжити заходів щодо централізації зусиль у вирішенні їхніх статутних завдань, координації співробіт-ництва у їхній повсякденній діяльності

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

3.

Відзначати підприємства, установи та організації міста, благодійників, які сприяють соціальному становленню інвалідів, надають фінансову та іншу допомогу інвалідам, людям похилого віку, дітям-сиротам, громадським організаціям

щороку

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

4.

Організо-вувати проведення культурно- мистецьких заходів до державних, народних, релігійних свят для інвалідів, ветеранів війни та праці, соціально-незахищених верств населення

щороку

міський бюджет

міський бюджет

299,30

50,00

330,00

50,00

350,00

50,00

370,00

50,00

400,00

50,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня, управ-ління культури та туризму

5.

Здійснювати профілактичні заходи щодо роботи із сім’ями з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

постійно

служба в справах дітей

6.

Забезпечу-вати влаштування дітей-сиріт у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та здійснювати контроль за їх роботою

постійно

служба в справах дітей

7.

Співпрацю-вати з громадськими організаціями, членами яких є молоді особи з обмеженими фізичними можливос-тями

постійно

управ-ління молоді та спорту, центр соціаль-ної допо-моги молоді

8.

Надавати безкоштовно інформаційну, правову, психологічну допомогу дітям та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та молоді, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки

постійно

управ-ління молоді та спорту, центр соціаль-ної допо-моги молоді

9.

Здійснювати розвиток волонтер-ського руху у місті за участю волонтерів Центру соціальної допомоги молоді. Залучати волонтерів до проведення спільних заходів з громадськими організаціями міста

постійно

управ-ління молоді та спорту, центр соціаль-ної допо-моги молоді, міський територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування

10.

Комп’ютери-зувати та провести мережу Інтернет в шести бюджетних підліткових клубах за місцем проживання, першочергово в клубі «Віра» по роботі з дітьми з обмеженими фізичними можливос-тями (вул. Зарічанська, 14/4)

2012 рік

міський бюджет

80,00

управ-ління молоді та спорту, центр по роботі з дітьми та підліт-ками

11.

Продовжувати практику щорічного обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів, мало-забезпечених осіб з метою максималь-ного задоволення їх потреб та запитів, формуючи бази даних по напрямках роботи

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня, міський територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування

12.

Вживати заходів щодо включення суб’єктами господарю-вання окремим розділом колективного договору питання соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, інших пільгових категорій населення

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

13.

Щорічно оновлювати банки даних дітей-інвалідів, дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку,  дітей соціально - незахищених категорій.

щороку

управ-ління освіти

14.

Забезпечувати створення спеціальних груп для занять фізичною культурою та спортом у навчальних закладах міста для дітей з особливими потребами

постійно

міський бюджет

241,60

255,90

268,60

282,10

296,20

управ-ління освіти

15.

Забезпечувати психолого-педагогічний

супровід дітей соціально-незахищених категорій в навчальних закладах міста

постійно

управ-ління освіти

16.

Забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти дітьми- інвалідами, дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом організації індивідуаль-ного навчання

постійно

міський бюджет

1201,00

1271,90

1335,50

1402,20

1472,30

управ-ління освіти

17.

Забезпечувати організацію інклюзивного навчання дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку на базі спеціалізо-ваних загально-освітніх шкіл № 15  та № 8

постійно

міський бюджет

25,30

26,80

28,10

29,50

31,00

управ-ління освіти

18.

Систематично поновлювати банк даних по багатодітних та неповних сім’ях

щороку

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

19.

Забезпечувати безоплатними юридичними послугами ветеранів та інвалідів, багатодітних, неповних сімей, дітей-сиріт, опікунів

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

2. Адресна матеріальна допомога пільговій категорії населеннята фінансова підтримка громадських організацій

1.

Забезпечувати:

- надання надбавки до пенсії членам Проску-рівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельниць-кого від німецько-фашистських  загарбників та колишнім політв’язням і репресованим;

- виплату допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування

що-місячно

що-місячно

міський бюджет

міський бюджет

68,94

135,00

63,00

190,00

59,00

190,00

55,00

190,00

51,00

190,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

2.

Надавати фінансову допомогу громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість для жителів міста Хмельниц-ького

щорічно

міський бюджет

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

3.

Забезпечувати надання одноразової адресної грошової допомоги пенсіонерам, інвалідам, мало-забезпеченим верствам населення міста, які опинилися в складних життєвих обставинах

постійно

міський бюджет

держав-ний  бюджет

800,00

120,00

800,00

120,00

800,00

120,00

800,00

120,00

800,00

120,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

4.

Забезпечувати виплату одноразової допомоги на поховання осіб, які не були пенсіонерами, не перебували на обліку в центрі зайнятості, не займалися підприєм-ницькою діяльністю

постійно

міський бюджет

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

5.

Забезпечувати виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги

що-місячно

міжбюд-жетні транс-ферти

міський бюджет

754,80

180,00

1150,00

1180,00

1195,00

1200,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

6.

Забезпечувати надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

що-місячно

держав-ний бюджет

(субвен-ції)

8165,10

8300,00

8400,00

8500,00

8600,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

7.

Забезпечувати виплату усіх видів соціальної допомоги

що-місячно

держав-ний бюджет

207923,60

210200,00

220350,00

230500,00

250000,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

8.

Забезпечувати компенса-ційні виплати  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

що-місячно

держав-ний бюджет

4284,49

4430,80

4573,22

4704,80

4819,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

9.

Забезпечувати своєчасну виплату:

-  грошової компенсації вартості санаторно- курортного лікування та самостійного санаторно- курортного лікування деяким категоріям громадян (інвалідам, інвалідам війни, ветеранам праці);

- грошової компенсації на транспортне обслугову-вання та на бензин, ремонт і технічне обслугову-вання автомобілів інвалідам та інвалідам війни

постійно

постійно

облас-ний

бюджет

облас-ний

бюджет

31,83

107,00

32,00

108,00

32,00

109,00

32,00

110,00

32,00

111,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

10.

Забезпечувати відшкоду-вання КП «Електро-транс» за пільгове перевезення в громадському транспорті, а також за проїзні документи багатодітним сім’ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», перекладачам - дактилологам, Хмельницькій обласній організації «УТОГ», соціальним працівникам Хмельниць-кого благодійного фонду «Хесед-Бешт», соціальним педагогам та сурдо-перекладачу Хмельниць-кого міжшкільного навчально-виробничого комбінату

що-місяця

міський бюджет

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня, кому-нальне підпри-ємство «Елек-тро-транс»

11.

Забезпечувати відшкоду-вання організаціям надавачам послуг:
- обов’язкової частки платежу сім’ям, які складаються лише з інвалідів І-ІІ групи і які обслугову-ються територі-альним центром соціального обслугову-вання;
- пільги в розмірі 50% по сплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям, в складі яких є двоє і більше інвалідів І групи; 
-.
сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах додаткової пільги в розмірі   50 % по сплаті за житлово-комунальні послуги;

- пільг з оплати за житлово-комунальні послуги в розмірі 100%  «Почесним громадянам міста Хмельниць-кого»

що-місяця

що-місяця

що-місяця

що-місяця

міський бюджет

міський бюджет

міський бюджет

міський бюджет

40,00

22,00

14,00

36,00

40,00

25,00

15,00

38,00

40,00

27,00

16,00

40,00

40,00

29,00

17,00

42,00

40,00

31,00

17,00

44,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

12.

Забезпечувати відшкоду-вання витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та інші пільги окремим категоріям громадян згідно чинного законодавства 

що-місяця

держав-ний бюджет

(субвен-ції)

35 700,0

37 000,0

38 200,0

37 900,0

36 500,0

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

13.

Забезпечувати відшкоду-вання витрат КП «Електро-транс» за надані пільги по перевезенню автотранспор-том та електро-транспортом пільгових категорій громадян   

що-місяця

держав-ний бюджет

(субвен-ції)

18 449,0

19 500,0

20 200,0

19 000,0

18 500,0

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

14.

Відшкоду-вання витрат Жмеринській дирекції залізничних перевезень за пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом

що-місяця

держав-ний бюджет

(субвен-ції)

345,50

350,50

340,00

330,00

330,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

15.

Забезпечити надання допомоги у вигляді передплати на газету міської ради “Проскурів” для окремих пільгових категорій жителів міста

щороку

цільовий фонд

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

16.

Надавати грошову допомогу на забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в загально-освітніх навчальних закладах міста, шкільною та спортивною формами

щорічно

міський бюджет

29,00

30,60

32,20

33,80

35,60

управ-ління освіти

17.

Надавати грошову допомогу випускникам  9-х, 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

щорічно

міський бюджет

10,80

11,40

12,00

12,60

13,20

управ-ління освіти

18.

Забезпечувати надання пільг в оплаті за навчання в школах естетичного виховання, студіях та гуртках дітям-інвалідам, дітям потерпілих від аварії на ЧАЕС, дітям з сімей воїнів-інтерна-ціоналістів, дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям, які знаходяться під опікою та піклуванням, дітям одиноких матерів та дітям  з мало-забезпечених сімей

постійно

міський бюджет

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

управ-ління культури і туризму

3. Розвиток інфраструктури

1.

Забезпечувати діяльність та надання соціальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази  закладів соціального захисту населення:

-  Центру реабілітації та тимчасового перебування  інвалідів з розумовою відсталістю «Родинний затишок»,

- Центру реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту «Школа життя»,

-  Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями «Промінь надії»,

-  Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров’я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливос-тями «Берег надії»,

-  Хмельниць-кого міського територі-ального центру соціального обслугову-вання, в тому числі шляхом залучення інвестицій та благодійної допомоги

2012 – 2016 роки

міський бюджет

між-бюджетні

транс-ферти

міський бюджет

міський бюджет

між-бюджетні

транс-ферти

641,00

893,80

526,00

558,00

4809,81

678,80

946,50

557,10

590,00

5093,60

712,80

993,80

584,90

620,00

5348,30

748,40

1043,50

614,20

651,50

5615,70

785,80

1095,70

644,80

684,10

5896,50

заклади соціаль-ного захисту населен-ня управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

2.

Передбачати кошти міському територі-альному центру для обслугову-вання окремих громадян, звільнених від плати за соціальні послуги

щороку

міський бюджет

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

3.

Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази спеціальної загально-освітньої школи № 32, загально-освітньої санаторної школи- інтернату № 2, спеціального навчально-виховного закладу «школа–дитячий садок» для дітей з порушенням слуху

постійно

міський бюджет

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

управ-ління освіти

4. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

1.

Формувати базу даних об'єктів житлового і цивільного призначення в місті, які підлягають першо-черговому обладнанню і пристосу-ванню для проживання або обслугову-вання людей з обмеженими фізичними можливос-тями

постійно

управ-ління архітек-тури та містобу-дування, управ-ління житлово-комуна-льного госпо-дарства, управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня, управ-ління торгівлі

2.

Облашто-вувати пандусами житлові будинки, в яких  проживають інваліди - візочники

постійно

міський бюджет

50,00

30,00

25,00

25,00

25,00

управ-ління житлово-комуна-льного госпо-дарства

3.

Забезпечувати облаштування пристосувань для засобів транспорту, що відповідають проблемам осіб з обмеженими фізичними можливос-тями

2012-2016 роки

міський бюджет

управ-ління транс-порту та зв’язку

4.

Забезпечувати створення у процесі формування вулично- шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливос-тями

2012-2016 роки

міський бюджет

10,00

10,00

12,00

12,00

13,00

управ-ління житлово-комуна-льного госпо-дарства

5.

Забезпечувати освітлення вулиць, дворів, під’їздів у вечірній час

постійно

міський бюджет

300,00

350,00

380,00

420,00

500,00

управ-ління житлово-кому-нального госпо-дарства

6.

Сприяти обладнанню зупинок відповідно до вимог державних будівельних норм (ДБН)

постійно

управ-ління транс-порту та зв’язку

7.

Обладнати пішохідні переходи вулиць звуковими маячками на світлофорах

2012-2016 роки

міський бюджет

10,00

12,00

12,00

15,00

15,00

управ-ління житлово-комуна-льного госпо-дарства

8.

Забезпечувати функціону-вання системи звукових оголошень про зупинки та про шанобливе ставлення до інвалідів та людей похилого віку в громадському транспорті

постійно

управ-ління транс-порту та зв’язку

9.

Проводити роз’ясню-вальну роботу серед водіїв міського транспорту щодо паркування впритул до посадочних майданчиків

постійно

управ-ління транс-порту та зв’язку

10.

Проводити роз’ясню-вальну роботу серед торгівельних закладів щодо встановлення орієнтовних перил,  обкантування сходів та написання цінників великими літерами та цифрами

постійно

управ-ління торгівлі

11.

Забезпечувати інвалідів засобами пересування та реабілітації  згідно медичних висновків

2012 – 2016 роки

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

5. Медичне забезпечення та оздоровлення

1.

Забезпечувати інвалідів, ветеранів війни та праці путівками для санаторно- курортного лікування

2012 – 2016 роки

держав-ний бюджет (субвен-ції)

100,00

600,00

600,00

600,00

600,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

2.

Проводити комплексний медичний  огляд ветеранів Великої Вітчизняної   війни та осіб, прирівнених за пільгами, вжити заходів щодо оздоровлення ветеранів

постійно

міський бюджет

170,00

180,00

190,00

200,00

200,00

управ-ління охорони здоров’я

3.

Активно використову-вати в лікуванні стаціонаро-замінюючі форми типу денних стаціонарів поліклінік та стаціонару на дому

постійно

міський бюджет

93,00

95,00

97,00

98,00

100,00

управ-ління охорони здоров’я

4.

Сприяти забезпеченню безоплатними лікарськими засобами осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС у відповідності із загально-державним реєстром

постійно

міський бюджет (субвенції обласного

бюджету)

156,9

165,0

165,5

170,0

175,0

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

5.

Забезпечувати дітей соціально-незахищених категорій безкоштов-ними путівками під час літнього оздоровлення на базі оздоровчого табору «Чайка»

щорічно

міський бюджет

443,70

469,90

493,40

518,00

543,90

управ-ління освіти

6.

Забезпечувати проведення  диспансерного огляду дітей мало-забезпечених сімей та першочергово забезпечувати їх санаторно-курортним лікуванням

раз на рік

управ-ління охорони здоров’я

7.

Забезпечувати пільгові категорії громадян безкоштовним зубопротезу-ванням та слухопротезу-ванням

постійно

міський бюджет

500,00

50,00

500,00

50,00

500,00

50,00

500,00

50,00

500,00

50,00

управ-ління охорони здоров’я

6. Працевлаштування та трудова реабілітація інвалідів, інших малозабезпечених верств населення

1.

Сприяти праце-влаштуванню інвалідів, в т.ч. на заброньовані робочі місця

постійно

центр зайня-тості, робото-давці

2.

Залучати до активних заходів (оплачуваних громадських робіт, професійного навчання та підприєм-ницької діяльності) осіб з обмеженою працездат-ністю

постійно

центр зайня-тості, робото-давці

3.

Залучати інвалідів до участі у групових та масових заходах служби зайнятості (ярмарки та міні ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, семінари, тренінги, тощо)

щороку

центр зайня-тості, робото-давці

7. Соціально-побутове та культурне обслуговування

1.

Забезпечувати безкоштовним дитячим харчуванням молочної кухні, сухими молочними сумішами та консервова-ною продукцією дітей перших 2-х років життя з мало-забезпечених сімей

постійно

міський бюджет

700,00

800,00

900,00

1000,00

1100,00

управ-ління охорони здоров’я

2.

Проводити шефські культурно-мистецькі програми в закладах соціального спрямування

постійно

міський бюджет

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

управ-ління культури та туризму

3.

Сприяти безкоштов-ному відвідуванню атракціонів великих форм та  циркових вистав гастролюючих видовищних закладів, дітьми позбавлених батьківського піклування, дітьми, які знаходяться під опікою та піклуванням, дітьми- інвалідами та дітьми з мало-забезпечених сімей

постійно

управ-ління культури та туризму

4.

Надавати методичну допомогу клубам УТОГ, УТОС, бібліотеці УТОС, громадським організаціям ветеранів та інвалідів

постійно

управ-ління культури та туризму

5.

Забезпечувати на зимовий період членів Проску-рівського підпілля, визволителів міста від німецько-фашистських загарбників, колишніх політвязнів та репресованих картоплею та овочами

щороку

міський бюджет

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

6.

Забезпечувати гарячими обідами мало-забезпечених жителів міста та осіб, які перебувають в складних життєвих ситуаціях

постійно

міський бюджет

330,00

360,00

390,00

470,00

450,00

міський територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування

7.

Надання безкоштовних соціально-економічних послуг перукаря та швачки учасникам бойових дій, ветеранам Великої Вітчизняної війни

постійно

міський територі-альний центр соціаль-ного обслуго-вування

8.

Забезпечити відшкодування витрат на  послуги лазні учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни з 50% знижкою вартості квитка

2012 – 2016 роки

цільовий фонд

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

9.

Забезпечити проведення безоплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) осіб,  що мають право відповідно до чинного законодавства,

забезпечити заміну непридатного до використання газового обладнання  найбільш малозахище-ним  верствам населення за рішенням комісії по розгляду питань заміни непридатного до використання  газового обладнання  найбільш малозахище-ним верствам населення

2012 – 2016 роки

держав-ний бюджет

міський бюджет

300,00

100,00

300,00

100,00

250,00

100,00

250,00

100,00

200,00

100,00

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

10.

Забезпечувати житловою площею ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни згідно з законодавст-вом

2012 – 2016 роки

відділ обліку та розпо-ділу житлової площі

11.

Організо-вувати спортивні змагання для ветеранів війни, осіб з обмеженими можливос-тями

щороку

управ-ління молоді та спорту

8. Інформаційне забезпечення

1.

Висвітлювати питання ходу виконання Комплексної програми «Піклування» в засобах масової інформації та на сайті міської ради

постійно

управ-ління, відділи, інші струк-турні підроз-діли міської ради

2.

Організо-вувати випуск щомісячної рубрики для пенсіонерів та інвалідів на сторінках газети міської ради «Проскурів»

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня, редакція газети «Прос-курів»

3.

Висвітлювати діяльність громадських організацій ветеранів війни та праці, інвалідів в міських засобах масової інформації.

постійно

управ-ління праці та соціаль-ного захисту населен-ня

Фінансування по роках з міського бюджету

8943,44

9119,30

10145,20

9973,20

10387,50

Фінансування по роках з обласного бюджету

138,83

140,00

141,00

142,00

143,00

Фінансування по роках з  державного бюджету

275387,69

280801,30

293033,22

301904,50

319669,00

Фінансування по роках (міжбюджетні трансферти)

6458,41

6840,10

7177,10

7509,20

7867,20

Фінансування по роках

всього:

290928,34

297250,70

310841,52

319873,90

338391,70

Секретар міської радиВ.Лесков

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Останнє оновлення на Середа, 07 березня 2012, 11:09
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02