Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

03. Про затвердження Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2012-2014 роки
Середа, 07 березня 2012, 13:03

 

 


Україна
Хмельницька міська рада
Рішення п'ятнадцятої сесії
№3 від 29.02.2012 р.

 

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2012-2014 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці, керуючись Законами України “Про зайнятість населення” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Хмельницького на 2012-2014 роки (додається).

 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

 

 

Міський  голова С. Мельник              

 

 

 

Програма зайнятості населення м. Хмельницького на 2012 - 2014 роки

 

Програма зайнятості населення м. Хмельницького на 2012 - 2014 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства  соціальної політики України від 5 жовтня 2011 року №383 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки» та листа  Міністерства  соціальної політики України від 25.11.2011 року №827/0/15-11/021 щодо доповнення існуючих проектів програм зайнятості населення на 2012-2013 роки аналітичними матеріалами та показниками на 2014 рік.

Метою Програми є забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізму для створення умов забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття. Програма спрямована на забезпечення запобігання масовому безробіттю, кількісну і якісну збалансованість ринку праці, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню, шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.

Основними завданнями Програми є:

-  сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;

-  забезпечення регулювання та «детінізації» ринку праці, посилення соціального захисту від безробіття.

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими основними напрямками:

-  створення сприятливих умов для інвестування в економіку міста та надання всебічної підтримки інвесторам, які створюють нові робочі місця;

-  сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей в економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення;

-  сприяння збереженню наявних та створенню нових робочих місць;

-  оперативне реагування на загрозу масового вивільнення;

-  здійснення активних заходів щодо лега­лізації «тіньової» зайнятості;

-  забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, шкільній молоді та неповнолітнім, котрі не навчаються і не працюють;

-  проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, з метою формування позитивного іміджу робітничих професій;

-  організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;

-  зниження тривалості безробіття, шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості;

-  організація оплачуваних громадських робіт;

-  сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального захисту.

Проблемні питання, які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми:

-  дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції;

-  «тіньова» зайнятість;

-  незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями;

-  недостатня інформованість населення про послуги установ та організацій, які займаються працевлаштуванням громадян, зокрема приватних кадрових агентств;

-  розширення центром зайнятості пропонованих послуг, з метою працевлаштування вже працюючих на робочі місця з кращими умовами праці та більш високою заробітною платою;

-  скорочення наявних робочих місць.

В основу Програми покладені статистичні дані, прогнозні розрахунки ринку праці, з урахуванням соціально-економічного розвитку міста та ринку праці.

 

 

І. Основні підсумки виконання

Програми зайнятості населення м.Хмельницького на 2010-2011 роки

 

Протягом 2011 року міською радою проводилась робота, направлена на створення сприятливих умов для розвитку промислового комплексу міста Хмельницького.

Рівень розвитку промислового виробництва у місті визначають 155 промислових підприємств, які входять до «основного кола» підприємств, що звітують до органів статистики.

За інформацією департаменту економіки Хмельницької міської ради у січні-жовтні 2011 року промисловими підприємствами усіх галузей реалізовано продукції на суму 3152,7 млн.грн., що на 20,3% більше, ніж у відповідному періоді 2010 року. Частка міста в загальнообласному показнику становить 28,6%.

Обсяг реалізованої продукції на одну особу за звітний період склав 12,1 тис.грн., що на 45,9% більше, ніж обласний показник (8,3 тис. грн.).

У  січні-жовтні 2011 року в промисловій галузі міста із 85 основних видів продукції, що виробляються у м. Хмельницькому, по 37 видах (43,5% від основних видів) спостерігається зростання обсягів виробництва, в порівнянні з відповідним періодом минулого року (у січні-жовтні 2010 року - ріст по 42,9%).

Значно збільшилось виробництво окремих видів продукції у машинобудівній (із 12 основних видів продукції  по 8 (66,7%) відбулося збільшення), хімічній (з 6 видів - по 2 (33,3%)), легкій промисловості (з 15 видів - по 5  (33,3%)),  харчовій (з 44 видів - по 17 (38,6%)).

З метою покращення зведеного фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості з 30 промисловими підприємствами, які прозвітували в органи статистики з від'ємним фінансовим результатом, проводилась робота щодо можливості зменшення суми збитків.

У січні-вересні 2011 р. у розвиток економіки міста вкладено 550,2 млн. грн. капітальних інвестицій, у т.ч. інвестиції в основний капітал - 470,6 млн. грн., або в порівняних цінах -  99,5% від обсягу капіталовкладень за відповідний період минулого року. Інвестиції в основний капітал на одну особу за січень-вересень склали 1815,3 грн.

Основним джерелом інвестування в основний капітал були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно майже половину капіталовкладень.

В житловому будівництві за січень-вересень 2011 року освоєно 159,8 млн. грн. інвестиційних коштів (33,9% від загального обсягу інвестицій в основний капітал), що становить 51,5% до відповідного періоду минулого року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2011 року склав 27,3 млн. дол. США, що на 255,6 тис. дол. США більше, ніж на початок року. Обсяг прямих іноземних інвестицій,  залучених в економіку міста, у розрахунку на одну особу становив 105,2 дол. США.

В економіку міста інвестували капітал представники 20 країн. Значні обсяги інвестицій залучені з Кіпру, Віргінських та Британських островів, Польщі, Великої Британії, Нідерландів. Зазначеним країнам належить 88,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

На розвиток промислових підприємств міста за січень-вересень 2011 року направлено 12,9 млн. дол. США іноземних інвестицій або 47,3% від загального обсягу. Найбільшу частку іноземних інвестицій отримали підприємства хімічної промисловості (10,5 млн. дол. США).

З метою стимулювання інвестиційної діяльності, на офіційному веб-сайті міської ради розміщено інвестиційний паспорт міста, перелік муніципальних інвестиційних пропозицій.

Подано для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року 11 інвестиційних проектів від Хмельницької міської ради.

З метою розвитку підприємництва у місті продовжувалася активна робота галузевих рад підприємців (за 9 місяців 2011 року проведено 4 засідання).

Проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Проводилась робота щодо залучення підприємців до участі у Програмі «Українська ініціатива». За результатами конкурсного відбору представник ЗАТ «Хмельницька макаронна фабрика» рекомендований для стажування в ФРН за програмою GIZ.

Активно працював Центр підтримки малого підприємництва, яким надається всебічна допомога суб'єктам малого бізнесу (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення, навчальні тренінги, семінари, консультації, допомога у пошуку клієнтів за напрямками підприємницької діяльності тощо).

Кількість малих підприємств на 10 тисяч населення у 2010 році у м. Хмельницькому становила 79.

Чисельність наявного населення за 2010 рік (у середньому за період) становила 262,1 тис. осіб, за січень-жовтень 2011 року - 263,7 тис. осіб, що на 1,0 тис. осіб (0,4%) більше, ніж за відповідний період 2010 року (262,7 тис.осіб).

 

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області, середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств м.Хмельницького у 2010 році становила 77,9 тис. осіб, за 9 місяців 2011 року - 74,3 тис. осіб, що на 3,5 тис. осіб (4,5%) менше, ніж за відповідний період 2010 року (77,8 тис. осіб).

За інформацією відділу державної реєстрації, за 2010 рік у місті було зареєстровано 361 юридичну особу, фізичних осіб - підприємців зареєстровано 3193 (припинили діяльність 107 юридичних осіб та 3153 фізичних осіб-підприємців).

За січень-листопад 2011 року зареєстровано 445 юридичних осіб, що на 127 одиниць (39,9%) більше, ніж за відповідний період 2010 року. Фізичних осіб - підприємців зареєстровано 1643, що на 1443 (46,8%) менше, ніж за відповідний період 2010 року (відповідно припинила діяльність 141 юридична особа та 3133 фізичних осіб-підприємців).

При реєстрації незайнятого населення та суб'єктів підприємницької діяльності проводилась індивідуальна роз'яснювальна робота щодо відповідальності про несвоєчасне повідомлення про перебування в трудових відносинах, приховування факту працевлаштування.

У 2010-2011 роках потребу у кваліфікованих кадрах міста забезпечували 22 навчальних  заклади міста.

Кількість випускників навчальних закладів міста у 2010 році становила 12756 осіб. Зокрема, чисельність осіб, що навчались у вищих навчальних закладах міста ІІІ-ІV рівнів акредитації становила 9862 особи, І-ІІ рівнів акредитації - 1124, професійно-технічних закладів міста - 1770.

Відповідно до Програми зайнятості населення м.Хмельницького на 2010-2011 роки прогноз розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у м. Хмельницькому на 2010 рік складав 7585 осіб. Управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради здійснюється щомісячний моніторинг створення нових робочих місць на підприємствах м. Хмельницького.

Згідно здійсненого моніторингу, у 2010 році кількість створених робочих місць становила - 8516 (112,3% до запланованого показника), ліквідованих - 7739 р.м., тобто створені робочі місця переважали ліквідовані на 777  робочих місць.

Відповідно до Програми зайнятості населення м.Хмельницького на 2010-2011 роки, у 2011 році заплановано створення 7730 нових робочих місць.

За 9 місяців 2011 року створено 5220 робочих місць (67,5% до запланованого), що на 2005 робочих місць (27,8%) менше, ніж за відповідний період 2010 року. З них створено робочих місць: для найманих працівників у юридичних осіб - 477, для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців - 3315, для фізичних осіб-підприємців - 1409, для самостійно зайнятих осіб - платників податку з доходів фізичних осіб - 19.

Створено за даний період найбільше робочих місць у галузях:

- торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку  - 2853 р.м. (54,7% від усіх створених р.м.);

- переробна промисловість - 726 р.м. (13,9%);

- діяльність транспорту та зв'язку - 630 р.м. (12,1%).

В той же час значна кількість робочих місць ліквідовується. Зокрема, за 9 місяців 2011 року ліквідовано 5786 робочих місць. Кількість ліквідованих робочих місць переважає створені на 566 одиниць.

Зокрема, ліквідовано:

-    для найманих працівників у юридичних осіб - 432 робочих місця або 7,5% від загальної кількості ліквідованих;

-    для найманих працівників у фізичних осіб - 2906 р.м. (50,2%);

-    для фізичних осіб-підприємців - 2445 р.м. (42,3%);

-    для самостійно зайнятих осіб - 3 р.м. (0,1%).

Найбільше ліквідовано робочих місць для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців (50,2%) та безпосередньо припинено діяльність фізичних осіб - підприємців (42,3%).

За видами економічної діяльності, згідно аналізу, здійсненого управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я, найбільше робочих місць ліквідовано у  галузях:

- торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (ліквідовано 2823 робочих місця, 48,8% від загальної кількості ліквідованих р.м.);

- діяльність транспорту та зв'язку -  815 р.м. (14,1%);

- переробна промисловість - 801 р.м. (13,8%).

За січень-листопад 2011 року створено 6251 робоче місце, що становить 80,9% до запланованого Програмою зайнятості населення м.Хмельницького на 2010-2011 роки.

З них створено робочих місць: для найманих працівників у юридичних осіб - 545 (наприклад, ПП «Аленс Мода Груп» - 93, ТОВ «Рошен-Хмельницький» - 49, Хмельницька філія ПАТ «Брокбізнесбанк» - 47, ТОВ «ТК-Ольгерд» - 41,  вагонна дільниця №3 станції «Хмельницький» - 22, Хмельницька філія ПП "Таврія ПЛЮС" - 21, ЗАТ «Фірма"Бакалія» - 19, ПП «Галатеа» - 18, ТОВ «Нейл» - 13, ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза» - 12), для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців - 3975, для фізичних осіб-підприємців - 1712, для самостійно зайнятих осіб - платників податку з доходів фізичних осіб - 19.

Ліквідовано 7097 робочих місць. Кількість ліквідованих робочих місць переважає створені на 846 одиниць. Найбільше ліквідовано робочих місць для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців (48,4%) та безпосередньо припинено діяльність фізичних осіб - підприємців (42,2%).

Слід відмітити, що протягом 2010 року у м.Хмельницькому створено 129 робочих місць для найманих працівників шляхом надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у січні-листопаді 2011 року - 81.

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» працює дозвільний центр Хмельницької міської ради, робота якого покликана поліпшити місцевий підприємницький клімат та посилити підприємницьку активність шляхом встановлення більш прозорих та зрозумілих для підприємців схем проходження дозвільних процедур. Головна мета дозвільного центру - максимально скоротити час, який підприємець витрачає на отримання дозвільних документів для того, щоб мати можливість повністю зосередитись безпосередньо на здійсненні господарської діяльності.

За 2010 рік кількість звернень суб'єктів господарювання до державного адміністратора становила 10068, до представників місцевих дозвільних органів в рамках єдиного дозвільного центру - 1688. Кількість виданих документів дозвільного характеру державним адміністратором становила 9256, представниками місцевих дозвільних органів в ЄДЦ - 1514; надано консультацій державними адміністраторами - 3190, представниками місцевих дозвільних органів в ЄДЦ - 143, здійснено державними адміністраторами 3857 дозвільно - погоджувальних процедур.

Станом на 01.12.2011 р. кількість звернень суб'єктів господарювання до державного адміністратора становила 8179, до представників місцевих дозвільних органів в рамках єдиного дозвільного центру - 579; кількість виданих документів дозвільного характеру державним адміністратором становила 7184, представниками місцевих дозвільних органів в ЄДЦ - 540; надано консультацій державними адміністраторами - 3360, представниками місцевих дозвільних органів в ЄДЦ - 52, здійснено державними адміністраторами дозвільно - погоджувальних процедур - 1875.

При дозвільному центрі працює інформаційно-консультативний центр, який надає можливість швидко отримати всю необхідну інформацію щодо дозвільних процедур і діючих нормативно-правових актів. Інформація та проблемні питання процедури видачі дозвільних документів постійно висвітлюються в місцевих засобах масової інформації, а також розміщені на сайті Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету.

За інформацією Хмельницького міського центру зайнятості, чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку на кінець 2010 року, становила 1278 осіб (згідно Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2010-2011 роки передбачалось 1400 осіб).

Протягом 2010 року послугами центру зайнятості скористалося 6996 незайнятих громадян, що на 9,1% менше, ніж у 2009 році, протягом січня-листопада 2011 року послугами центру зайнятості скористалось 6279 незайнятих громадян.

У 2010 році 5624 незайнятих громадянина (80,4%) було охоплено активними заходами сприяння зайнятості, що на 14,4% перевищує показник 2009 року, протягом січня-листопада 2011 року активними заходами охоплено 5317 незайнятих громадян, що на 5,4% перевищує показник за відповідний період 2010 року.

У 2010 році за сприянням центру зайнятості працевлаштовано 4186 осіб, рівень працевлаштування зріс на 7,1% у порівнянні з 2009 роком.

За січень-листопад 2011 року рівень працевлаштування збільшився на 2,0%, у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

Протягом 2010 року 895 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, що на 10,4% більше, ніж у 2009 році, за спеціальностями, які мають найбільший попит на ринку праці: швачка, кухар, електрогазозварник, охоронник, бармен, слюсар з ремонту автомобілів тощо, з них 668 - під конкретне замовлення роботодавців, 229 осіб проходили стажування на підприємствах міста. Після закінчення професійного навчання було працевлаштовано 608 осіб або 91% від кількості безробітних, які пройшли професійне навчання.

Чисельність безробітних станом на 01.01.2011 року становила 1250 осіб, що на 8,7% менше, ніж станом на 01.01.2010 року (1384 особи). Слід зазначити, що серед них: службовці - 844 особи; робітники - 359 осіб; без професії - 47 осіб.

Чисельність безробітних станом на 01.12.2011 року становила 944 особи, що на 306 осіб (24,5%) менше, ніж на початок року.

Середня тривалість перебування на обліку у центрі зайнятості незайнятого населення за січень-грудень 2010 року становила 97 календарних днів, за січень-листопад 2011 року - 88.

Основними причинами безробіття є:

- скорочення обсягів виробництва (пропонованих робіт та послуг), у зв'язку з падінням відповідного попиту на продукцію (роботи, послуги);

- дисбаланс у пропозиції наявної робочої сили та вільними вакансіями, що пропонуються роботодавцями міста;

-   відсутність досвіду роботи, професійних навичок і вмінь у молоді;

-  відсутність потреби роботодавців у працівниках, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Якщо розглядати дану проблему за віковим критерієм, то основною причиною незайнятості серед молоді є труднощі у пошуку роботи після закінчення навчальних закладів, для осіб середнього віку - ризик бути вивільненим з економічних причин, для осіб старшого працездатного віку ризиковим є передпенсійний вік.

У міському центрі зайнятості постійно поповнюється банк вакансій для інформування населення про можливості працевлаштування.

Протягом 2010 року у банку даних вакансій налічувалось 4729 пропозицій роботи, що на 7,0% більше, ніж у 2009 році. Понад 25% вакансій - із заробітною платою, менше або на рівні прожиткового мінімуму.

Зокрема, станом на 01.01.2010 року кількість актуальних вакансій на підприємствах міста становила 31.  Серед них:  вакансії для робітників - 21; для службовців - 8; для осіб, які не потребують спеціальної підготовки - 2.

Станом на 01.01.2011 року кількість актуальних вакансій становила 24. Серед них: вакансії для робітників - 13; для службовців - 7; для осіб, які не потребують спеціальної підготовки - 4. Роботодавцям потрібні: токарі, кухарі, швачки, слюсарі-ремонтники, продавці продовольчих товарів, працівники будівельних професій з високим рівнем кваліфікації та підсобні робітники.

Станом на 01.12.2011 року кількість актуальних вакансій становить 71 - збільшилась у порівнянні до початку року на 47 одиниць або в 3 рази.

Станом на 01.12.2011 року навантаження на 1 вільну вакансію становить 13 осіб. Результатом охоплення незайнятих громадян активними заходами служби зайнятості є зменшення рівня реєстрованого безробіття до 0,6% (станом на 01.01.2011 року рівень безробіття становив 0,7%).

За інформацією Хмельницького міського центру зайнятості, протягом 2011 року передбачалось вивільнити 6180 працівників з підприємств,  установ та організацій міста. Станом на 01.12.2011 року фактично вивільнено 662 працівники (10,7%). Центром  зайнятості систематично проводяться групові консультації з вивільнюваними працівниками. Проведено зустрічі з вивільнюваними працівниками Державної інспекції з карантину рослин по Хмельницькій області,  ПАТ «Хмельницьке авіапідприємство «Поділля - Авіа», 55 управління начальника робіт, ПАТ «Хмельницькгаз», дочірнього підприємства «Хмельницьке спеціалізоване управління «Стальконструкція» №129, ТОВ «Авто-транс 2004», ХМСТ «Кооператор», ПАТ «Укрелектроапарат», ДПА у Хмельницькій області, МКП «Ринок Ранковий».

Згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.12.2010 року №1577 вирішено організувати оплачувані громадські роботи у 2011 році на підприємствах, в установах та організаціях міста в кількості 560 робочих місць. В громадських роботах протягом січня-листопада 2011 року брали участь 602 безробітних. З числа осіб, які працювали на громадських роботах, 570 безробітним оплата праці проводилась з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в сумі 577,4 тис грн.).

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.12.2010 року №1578 на 2011 рік заброньовано 250 робочих місць на підприємствах, в організаціях і установах міста для громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

Протягом січня-листопада 2011 року працевлаштовано 120 осіб, з них жінок, які мають дітей до 6 років, одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років або дітей інвалідів - 28 осіб, осіб передпенсійного віку - 20, демобілізованих - 2, випускників шкіл - 1, випускників вищих навчальних та професiйно-технiчних закладів - 70.

Серед тих, хто шукав роботу за сприянням центру зайнятості у 2010-2011 роках, продовжують переважати жінки (53%), молодь у віці до 35 років складає 63%. Відповідно до основних параметрів Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки забезпечено охоплення незайнятих громадян активними формами соціальної підтримки на 80%. Рівень працевлаштування у 2010 році становив 60,0%, що на 8,0% перевищує показник 2009 року. Однак, кількості вакантних робочих місць недостатньо для вирішення проблеми зайнятості населення.

За 2010 рік міським центром зайнятості проведено: 5 засідань «круглого столу», 27 міні-ярмарок вакансій, метою яких було вдосконалення співпраці служби зайнятості і роботодавців щодо можливостей центру зайнятості з підготовки кадрів на замовлення підприємств; 1 ярмарок професій, 3 розширених ярмарки вакансій, 5 Днів відкритих дверей. Також проведено 210 семінарів для роботодавців, 199 інформаційних семінарів, 159 тематичних семінарів.

Протягом 2010-2011 років щотижнево проводилися тематичні та двічі на тиждень - інформаційні семінари з техніки пошуку роботи, з орієнтації на підприємницьку діяльність.

За 2010 рік 895 осіб проходили професійну підготовку за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю, а саме: перукар, кравець, кухар-кондитер, продавець.

Залишається актуальним питання працевлаштування інвалідів. Протягом 2010 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 135 осіб,  які мають обмежені фізичні можливості та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, з них працевлаштовано 35 осіб (25,9%), 11 осіб проходили профнавчання за направленням міського центру зайнятості за спеціальностями: основи комп'ютерної грамотності, основи адміністрування бухгалтерського обліку, основи підприємницької діяльності; 2 особи відкрили власну справу, 5 осіб працевлаштовані на дотаційні робочі місця.

Перешкоди, які виникають при працевлаштуванні на запропоновані вакансії центром зайнятості: відмова самого інваліда, у зв'язку з фізичними навантаженнями, станом здоров'я, невеликим розміром заробітної плати, незадоволення режимом роботи, невідповідність вимогам роботодавця, у зв'язку з відсутністю досвіду роботи, відповідної освіти чи практичних навичок.

Протягом січня-листопада 2011 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 198 осіб, які мають обмежені фізичні можливості та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. З них працевлаштовано 30 осіб (15,2%), 12 осіб проходили профнавчання, 18 осіб брали участь у громадських роботах (управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я,  міська дитяча лікарня, ХКП «Електротранс»).

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради, відповідно до покладених на неї завдань, веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 34 дитини цієї категорії працездатного віку. Всі діти навчаються в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, професійний закладах, вузах І-ІІ рівнів акредитації. Потреби у їх працевлаштуванні немає.

Створено міський банк даних про дітей, який постійно поновлюється. Станом на 01.12.2011 року на обліку перебувало:

- 192 дитини, позбавлені батьківського піклування;

-  49 дітей-сиріт;

- 45 осіб, які проживають у сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків;

-  1 особа, яка систематично залишає сім'ю і навчально-виховний заклад;

З метою виявлення дітей, які з початку навчального року не приступили до навчання, опинились у складних життєвих обставинах, на території міста з 1 вересня 2011 року проводився Всеукраїнський рейд «Урок», за участю працівників служби та кримінальної міліції у справах дітей.

Зайнятість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на постійному контролі в службі. Служба відстежує продовження навчання та працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників загальноосвітніх шкіл, професійних ліцеїв, інтернатних закладів.

Під час індивідуальних бесід із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з¢ясовуються їх нахили, надається допомога у виборі закладів, де вони можуть здобути професію.

Служба у справах дітей постійно бере участь у ярмарках професій, які проводить міський центр зайнятості. В разі звернень неповнолітніх осіб щодо їхнього працевлаштування служба направляє їх у міський центр зайнятості для допомоги у виборі професії.

Управлінням освіти Хмельницької міської ради, з метою організації профорієнтаційної роботи для учнів - випускників загальноосвітніх навчальних закладів, здійснювалась наступна робота:

-    спільно з міським центром зайнятості проводились семінари для класних керівників 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, «Ярмарки професій» та «Марафони робітничих професій»;

-    проводились профорієнтаційні екскурсії в міський навчально-курсовий комбінат та на виробництво;

-    проводились «Дні відкритих дверей» навчально-курсового комбінату для учнів 9 класів та їх батьків, конкурси «Кращий за професією» серед учнів 11 класів;

-    спільно з професійно-технічними ліцеями та вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації проводились профорієнтаційні вечори, декади робітничих професій для учнів 9-11 класів;

-    в загальноосвітніх навчальних закладах проводились зустрічі учнів з передовиками виробництва під час літньої навчально-виробничої практики, декади робітничих професій, профдіагностичне обстеження учнів, з метою надання допомоги у виборі професії;

-    проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з батьками учнів щодо важливості вибору конкурентоспроможних професій;

-    відкрито центр інтеграції допрофільної та профільної підготовки дітей з особливими потребами «Моя професія».

Питаннями працевлаштування незайнятого населення у м.Хмельницькому також займається ряд кадрових агентств, в т.ч. молодіжна громадська організація «Молодіжний центр праці».

За 2010 рік за сприяння Молодіжного центру праці працевлаштовано 450 осіб, серед яких 15 інвалідів. Зокрема, перше робоче місце надано 130 особам, надано 8331 інформаційно-консультативну та навчальну послугу.

За 9 місяців 2011 року працевлаштовано 379 осіб, серед яких 9 інвалідів. Зокрема, перше робоче місце надано 104 особам, надано 6258 інформаційно-консультативних та навчальних послуг.

За інформацією відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області, середньомісячний рівень заробітної плати у І кварталі 2011 року у м.Хмельницькому становив 1980 грн., що на 119 грн. (6,4%) більше, ніж по області, але на 409 грн. (17,1% ) менше, ніж по Україні, у І півріччі 2011 року - 2078 грн., що на 129 грн. (6,6%) більше, ніж по області, але на 416 грн. (16,7% ) менше, ніж по Україні.

За 9 місяців 2011 року середньомісячний рівень заробітної плати становив 2156 грн., що на 139 грн. (6,9%) більше, ніж по області, але  на 415 грн. (16,1%) менше, ніж по Україні.

У переліку підприємств міста, які входять до основного кола і звітують до органів статистики, та у яких середній розмір заробітної плати менший за законодавчо встановлений розмір, перебувало:

-          у січні та лютому 2011 року 35 підприємств;

-          у березні - 21 підприємство;

-          у квітні - 15 підприємств;

-          у травні - 16 підприємств;

-          у червні - 21 підприємство;

-          у липні - 14 підприємств;

-          у серпні - 14 підприємств;

-          у вересні - 8 підприємств;

-          у жовтні - 9 підприємств.

 

Управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради проводиться щомісячний моніторинг рівня середньої заробітної плати на підприємствах міста, за даними управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому та щоквартальний аналіз рівня заробітної плати, за даними відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області.

За результатами моніторингів, за 11 місяців 2011 року здійснено 56 первинних перевірок додержання законодавства про працю на підприємствах міста, на яких спостерігався низький рівень заробітної плати.

Протягом поточного періоду 2011 року, за підписами заступників міського голови, направлено 1428 листів на адреси суб'єктів господарювання, у яких заробітна плата нараховувалась у розмірах значно нижчих, ніж в середньому по місту.

Проведено 16 нарад, за участю заступників міського голови, з керівниками 134 підприємств-«мінімізаторів». Так, проведено наради з керівниками підприємств торгівельної галузі: ПП «Валерія Ко», ТОВ «Мрія забудовника», ПП «Галатеа», ЗАТ «Фірма «Бакалія», Хмельницька філія дочірнього підприємства «Маркет-плазо» (Фуршет), ТОВ «Нова-люкс», ТОВ «Універсам Вінницький», ТОВ «Ратекс», Хмельницька філія ПП «Таврія плюс», Торговий дім «Євромоторс», ТОВ «Престиж - авто», ТОВ - фірма «Дует ЛТД», ТОВ «Автолідер» тощо;

- будівельної галузі: Хмельницьке управління ЗАТ «Електро», ПФ «Діта», колективне підприємство «Опорядбуд», ПП «Монолітбуд», ВАТ «БМУ по газифікації», колективне підприємство «Спеціалізована пересувна механізована компанія - 40» та ін.;

- ресторанного бізнесу (ТОВ «Браво»);

- охорони здоров'я (ПП «Стоматологічний центр «Дент хелп», ПМП «Стоматолог», ПМП «Медична практика»).

За підсумками нарад приймались рішення, направлені на підвищення заробітної плати.

На виконання рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.04.11 року № 463 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 25.06.2009 року №634 та затвердження заходів щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати в місті у 2011-2012 роках», протягом поточного періоду 2011 року організовано та взято участь у 26 рейдових перевірках з питань легалізації «тіньової» зайнятості населення.

Всього перевірено 338 суб'єктів господарювання, виявлено 50 працівників без документів, що підтверджують трудові відносини. За результатами перевірок з 25 працівниками оформлено трудові відносини.

Матеріали усіх перевірок направлено до прокуратури міста для відповідного реагування.

Протягом поточного періоду 2011 року управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я здійснювалась активна інформаційно-роз'яснювальна робота:

- серед громадян міста здійснювалось розповсюдження пам'ятки «тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата" - охоплено понад 3000 працівників, що працюють у торгових центрах та супермаркетах міста;

- під час реєстрації колективних договорів видаються «пам'ятки», із зазначенням видів відповідальності за порушення трудового законодавства та видається пам'ятка-застереження про недопустимість використання «тіньової» зайнятості і «тіньової» заробітної плати.

Друковані інформаційні матеріали неодноразово розміщувались у громадському транспорті ХКП «Електротранс».

Одним з чинників, що стримує підняття рівня заробітної плати є заборгованість з її виплати.

За оперативною інформацією, станом на 01.12.2011 року заборгованість із заробітної плати в м.Хмельницькому була наявна на 15 підприємствах та становила 2 млн. 593,6 тис.грн.

Заборгованість зменшилась:

- порівняно з попередньою звітною датою - на 690,8 тис.грн. або 21,0%;

- порівняно з початком року - на 755,0 тис.грн. або 22,6%;

- порівняно з відповідною датою минулого року - на 1 млн. 191,2 тис.грн. або 31,5%;

- порівняно з максимальною сумою заборгованості, яка була наявна у 2011 році (на 01.03.2011р. в сумі 4 млн. 931,9 тис.грн.) - майже вдвічі - на 2 млн. 338,3 тис.грн. або 47,4%.

Протягом 2011 року у переліку боржників перебувало 37 підприємств - 22 підприємства ліквідували заборгованість повністю на суму 2 млн. 832,7 тис. грн.

З метою контролю за дотриманням державних гарантій в оплаті праці на підприємствах міста працює комісія з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат. Всього за поточний період 2011 року відбулось 12 спільних засідань комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати.

ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Хмельницького та розвитку ринку праці

Розширення сфери прикладання праці, формування сприятливого підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності громадян є стратегічними цілями політики зайнятості на 2012-2014 роки. Також передбачається здійснення заходів щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Міською владою створено ряд комісій та робочих груп, уповноважених розглядати проблемні питання жителів міста.

Забезпечення зайнятості залежатиме від зростання обсягів виробництва та інвестицій, вкладених в економіку міста.

З метою активізації інвестиційної діяльності у місті створено Раду з питань інвестицій, основною метою якої є координація діяльності усіх виконавчих органів міської ради щодо сприяння залученню інвестицій в економіку міста і формування позитивного інвестиційного іміджу міста.

Так, в подальшому очікується зростання, як загального обсягу прямих іноземних інвестицій, так і обсягу інвестицій в розрахунку на одну особу. У 2012 році обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу прогнозується в сумі 107,9 дол. США, у 2013 році - 113,5 дол. США, у 2014 році - 117,3 дол. США.

Інвестиції в основний капітал на одну особу складуть у 2012 році 2424,0 грн., у 2013 році - 2460 грн., у 2014 році - 2510 грн.

Залучення як іноземних інвестицій, так і використання можливостей внутрішніх інвестицій дасть змогу покращити ситуацію на ринку праці, зокрема, зменшити чисельність безробітних громадян.

Слід зазначити, що протягом 2012-2014 років чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку у державній службі зайнятості, очікується у кількості по 7100 осіб щорічно.

Створення значної чисельності робочих місць у найближчі 3 роки прогнозується за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу. За прогнозними даними, кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2012 році буде становити 88 одиниць, у  2013 році - 93, у 2014 році - 98.

На 2012-2014 роки Хмельницьким міським центром зайнятості розроблено заходи щодо забезпечення адресного підходу до клієнтів служби зайнятості, надання їм повного комплексу послуг, з врахуванням потреб та інтересів кожної цільової групи. Також заплановано максимально охопити безробітне населення профорієнтаційними послугами та  професійним навчанням за актуальними напрямами.

Очікується, що у 2012-2014 роках, з метою збереження трудових колективів та мінімізації витрат, значна кількість підприємств буде працювати в режимі неповного робочого дня або тижня. Так, у 2012 році кількість осіб, які працюватимуть у режимі неповного робочого дня (тижня), складе 7,3 тис. осіб, у 2013 році - 7,0 тис. осіб, у 2014 році - 6,7 тис. осіб.

Значна увага у найближчі роки буде приділена питанню офіційної зайнятості працівників. Планується проведення спільних перевірок з питання легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати, засідань робочої групи з даного питання. З метою легалізації трудових відносин та дотримання прав і гарантій працівників планується проведення засідань "круглих столів", семінарів з роботодавцями та фізичними особами - підприємцями, які мають найманих працівників, із залученням представників управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, Територіальної державної інспекції праці у Хмельницькій області.

Управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я  Хмельницької міської ради і надалі буде забезпечуватись робота телефону «гарячої лінії» (70-41-46), на який можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю, зокрема, з питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці. В подальшому будуть проводитись засідання міської комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Управлінням освіти Хмельницької міської ради, з метою ознайомлення учнів з переліком професій, отримання консультації психолога щодо правильного вибору майбутньої професії планується проводити інформаційно-просвітницькі заходи та ярмарки професій, за участю вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та керівників підприємств міста.

Управлінням освіти, службою у справах дітей, управлінням у справах молоді та спорту, кримінальною міліцією у справах дітей планується забезпечити профорієнтаційну та психологічну підтримку неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються, перебувають на обліку в кримінальній міліції, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей. З метою впровадження нових форм сприяння зайнятості молоді, її підприємницьких ініціатив, буде продовжено сприяння діяльності МГО «Молодіжний центр праці».

Управлінням освіти у наступних роках планується забезпечувати інтереси дітей з особливими освітніми потребами в допрофесійній і професійній підготовці, за участю  Центру інтеграції допрофільної і профільної підготовки дітей з особливими потребами «Моя професія». Також планується проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника.

Прогнозні показники з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у м. Хмельницькому у 2012-2014 роках становитимуть по 7730 робочих місць щорічно. Найбільша кількість робочих місць буде створена фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), зокрема, у 2012-2014 роках буде створено по 7024 робочих місць щорічно, що становитиме 90,9% до загальної кількості створених робочих місць. За видами економічної діяльності найбільша кількість робочих місць буде створена у галузях: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (4225 р.м. щорічно); переробна промисловість (1075 р.м. щорічно); у сфері діяльності транспорту і зв'язку (933 р.м. щорічно).

З метою вивчення потреби в робочих кадрах, проблемних питань у сфері професійної підготовки кадрів, в тому числі для новостворених робочих місць, управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я були направлені запити на 36 ринкоутворюючих підприємств міста.

Згідно отриманої від підприємств інформації, не планують у 2012-2014 роках створення робочих місць: ВАТ «Термопластавтомат», ТДВ «Хмельницький завод будівельних матеріалів», ПАТ «Хмельницька макаронна фабрика», ПАТ «Хмельпиво», ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», ВАТ «Укрелектроапарат», ТОВ «ПАТ «Медтехніка», ТОВ ТМ «Насолода», КП «Південно-західні тепломережі», ТОВ «Карат», ТОВ «Сіріус Екстружен».

Лише окремі підприємства надали інформацію про перспективу створення робочих місць, зокрема, державне підприємство «Новатор» (54 робочих місця у 2012 році, 85 робочих місць у 2013 році та 89 робочих місць у 2014 році), ВАТ «Темп» (12 робочих місць у 2012 році, 20 робочих місць у 2013 році та 16 робочих місць у 2014 році), ЗАТ «Маслосирбаза» (10 робочих місць у 2012 році, 14 робочих місць у 2013 році та 20 - у 2014 році), ХКП «Електротранс» -18 робочих місць у 2012 році, ПМП «Принцип» - 7 робочих місць,  Хмельницьке ПВТП "Алмаз" - 20.

Відповідно до прогнозу, у 2012 - 2014 роках за сприянням служби зайнятості планується працевлаштовувати 4205 громадян щорічно.

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації передбачається організувати для 896 безробітних у 2012 році та для такої ж чисельності громадян у 2013 -2014 роках.

Значна увага приділятиметься організації громадських робіт, у наступні 3 роки планується залучити  по 600 осіб щорічно.

Передбачається, що протягом 2012 - 2014 років за сприянням у працевлаштуванні до міського центру зайнятості звернеться щорічно 6100 громадян з числа незайнятого населення.

Міським центром зайнятості значна увага буде приділятись профорієнтаційній роботі: планується надавати профорієнтаційні послуги 10000 громадянам щорічно. Проблемним питанням залишиться працевлаштування інвалідів. Прогнозується, що чисельність працюючих інвалідів у м. Хмельницькому у 2012-2014 роках складе 4840 осіб щорічно. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів щорічно планується створити по 16 робочих місць. За сприяння державної служби зайнятості буде працевлаштовано по 40 осіб даної категорії щорічно.

Реалізація завдань, визначених Програмою, здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення міста на 2012-2014 роки.

Організаційне супроводження, координація та контроль за реалізацією заходів Програми покладається на управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, міський центр зайнятості, а також відповідні виконавчі органи Хмельницької міської ради.


ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку м. Хмельницького

 

Найменування показника

2010 рік

(звітні дані)

2011  рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014

рік (прогнозні дані)

Перше півріччя

У цілому за рік

Перше півріччя

(звітні дані)

У  цілому за рік (очікувані дані)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

Дані показники

розробляються тільки по області

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

4. Інвестиції в основний капітал, на одну особу, грн.

973,5

3175,5

1131,1

2379,0

2424,0

2460,0

2510,0

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

70,0

74,5

103,6

76,1

101,9

102,0

102,0

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

90,3

104,8

106,1

104,3

107,9

113,5

117,3

7. Кількість малих підприємства на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

79

х

83

88

93

98

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

262,1

х

263,7

264,0

264,0

264,2

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

Показник обраховується тільки в цілому по області

 

 

ІV. Основні показники ринку праці *

 

Найменування показника

2010 рік

2011  рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (звітні дані)

Перше півріччя

(звітні дані)

У  цілому за рік (очікувані  дані)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років (у середньому за період), тис. осіб - усього:

578,8

580,6

577,6

580,0

581,0

582,5

583,0

з неї зайнятого населення працездатного віку

517,5

516,6

514,9

514,0

515,0

516,0

517,0

2. Рівень зайнятості, у відсотках до чисельності населення:

віком 15-70 років

58,9

59,1

59,3

59,3

59,6

60,0

60,5

працездатного віку

65,4

65,3

65,5

65,5

65,7

66,0

66,5

3. Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб

- усього:

57,1

54,9

56,1

55,8

55,5

55,1

55,0

з неї безробітного населення працездатного віку

57,1

54,9

56,1

55,8

55,5

55,1

55,0

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у відсотках до чисельності економічно активного населення:

віком 15-70 років

9,0

8,6

8,9

8,7

8,6

8,5

8,4

працездатного віку

9,9

9,6

9,8

9,7

9,6

10,0

9,8

* - дані показники обраховуються тільки по області


V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

 

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011  рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані

2014 рік (прогноз-ні дані)

Перше півріччя

У цілому за рік

Перше півріччя
(звітні дані)

У цілому за рік (очікувані   дані)

1. Кількість навчальних закладів*, одиниць – усього

Х

22

Х

22

22

22

22

у тому числі:
- вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Х

10

Х

 

10

10

10

10

- вищих навчальних закладів I-IІ рівнів акредитації

Х

5

Х

5

5

5

5

- професійно-технічних навчальних закладів

Х

7

Х

7

7

7

7

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб – усього

Х

12756

Х

13219

12918

12804

12804

у тому числі:
- випускників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Х

9862

Х

10399

10200

10100

10100

- випускників вищих навчальних закладів I-IІ рівнів акредитації

Х

1124

Х

1047

1050

1050

1050

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

Х

1770

Х

1773

1668

1654

1654

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців)**, тис.осіб

77,6

77,9

74,4

74,2

74,3

74,5

74,6

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб,

5,2

5,5

3,3

3,4

3,2

3,0

2,8

% до середньооблікової кількості штатних працівників

6,7

7,1

4,4

4,6

4,3

4,0

3,8

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

11,3

12,5

7,2

7,6

7,3

7,0

6,7

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

14,6

16,1

9,7

10,2

9,8

9,4

9,0

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію***, тис.осіб

Х

22,0

Х

20,0

21,0

22,0

22,0

у % до середньооблікової кількості штатних працівників***

Х

8,8

Х

8,4

8,7

9,0

9,0

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку***, тис.осіб

Х

3,9

Х

3,8

3,9

4,0

4,0

у % до середньооблікової кількості штатних працівників***

Х

1,5

Х

1,3

1,3

1,4

1,4

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

Х

16,9

Х

15,4

15,6

15,7

15,8

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

Х

1091,33

Х

1260,0

1426

1594

1761

 

* - кількість вищих навчальних закладів надано відповідно до територіального розміщення.

** - дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

***  - дані показники обраховуються тільки по області

 

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

 

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011  рік

2012 рік (прогнозні дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні  дані)

Перше півріччя

У цілому за рік

Перше півріччя
(звітні дані)

У  цілому за рік (очікувані дані)

1. Створено робочих місць, осіб - усього

5052

8516

3585

6960

7730

7730

7730

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

осіб у % до загальної кількості створених робочих місць

282

928

429

636

706

706

706

5,6

10,9

12,0

9,1

9,1

9,1

9,1

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

осіб у % до загальної кількості створених робочих місць

4770

7588

3156

6324

7024

7024

7024

94,4

89,1

88,0

90,9

90,9

90,9

90,9

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:

 

 

 

 

 

 

 

- сільське господарство, мисливство та  лісове господарство

17

17

10

15

17

17

17

- рибальство, рибництво

0

0

11

15

17

17

17

- добувна промисловість

2

4

1

1

1

1

1

- переробна промисловість

730

1216

539

968

1075

1075

1075

- виробництво і розподілення електроенергії, газу та води

4

7

0

0

0

0

0

- будівництво

99

158

57

121

134

134

134

- торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2806

4824

1959

3804

4225

4225

4225

- діяльність готелів та ресторанів

250

398

132

303

337

337

337

- діяльність транспорту та зв’язку

543

892

417

840

933

933

933

- фінансова діяльність

11

23

55

77

86

86

86

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

182

280

148

311

345

345

345

- державне управління

2

46

15

20

22

22

22

- освіта

2

6

3

17

19

19

19

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

80

124

47

93

103

103

103

- надання комунальних та індивідуальних послуг

324

521

191

375

416

416

416

- діяльність у сфері культури та спорту

0

0

0

0

0

0

0

- діяльність екстериторіальних організацій

0

0

0

0

0

0

0

* - види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. №512

 

VІІ. Надання соціальних послуг  державною  службою  зайнятості

(тис.осіб)

Найменування показника

 

2010 рік (звітні дані)

2011 рік

2012 рік (прогнозні  дані)

2013 рік (прогнозні дані)

2014 рік (прогнозні дані)

Перше півріччя

У цілому за рік

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (очікувані дані)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Чисельність  незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

4036

6996

3864

6800

7100

7100

7100

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

1399

1399

1278

1278

1000

1000

1000

1.2. Звернеться протягом періоду

2637

5597

2586

5522

6100

6100

6100

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

2084

4186

2111

4260

4205

4205

4205

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

493

895

541

896

896

896

896

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

240

543

388

600

600

600

600

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

7859

14970

9009

9500

10000

10000

10000

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

1148

1278

1039

1000

1000

1000

1000


VІІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 

Найменування показника

2010 рік

(звітні дані)

2011  рік

 

2012 рік

(прогнозні  дані)

2013 рік (прогнозні  дані)

2014 рік (прогнозні  дані)

Перше півріччя

У цілому за рік

Перше півріччя

(звітні дані)

У цілому за рік (очікувані дані

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чисельність працюючих інвалідів*

4839

4839

4840

4840

4840

4840

4840

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

7

20

15

16

16

16

16

3. Чисельність інвалідів працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

16

35

13

30

40

40

40

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього:

 

 

 

 

 

 

 

4.1. за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

22

26

26

28

29

30

30

4.2. за направленням державної служби зайнятості

7

11

8

13

15

15

15

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для праце
влаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

-

-

-

-

-

-

-

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 року №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за 3117/13384).ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

 

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1.1

З метою ознайомлення учнів з переліком професій, отримання консультації психолога щодо правильного вибору майбутньої професії проводити інформаційно-просвітницькі заходи та «ярмарки професій», за участю вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та керівників підприємств міста.

Проводити батьківські збори на базі міського навчально-курсового комбінату для ознайомлення зі спеціальностями які можуть отримати їхні діти (випускники 9, 11 класів).

Управління освіти Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради,

Хмельницький міський центр зайнятості Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (громадська організація)

Постійно

1.2

Надавати профінформаційні послуги для молоді, яка навчається в навчальних закладах різних типів, з метою інформування про послуги служби зайнятості, стан ринку праці. Особливу увагу приділяти дітям-сиротам, дітям-напівсиротам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

Управління освіти Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

1.3

Провести аналіз потреб у робочій силі роботодавців міста, організувати засідання «круглих столів» з представниками бізнесу та освіти, за підсумками яких розробити рекомендації навчальним закладам у м.Хмельницькому щодо внесення змін до існуючих навчальних програм.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, управління освіти Хмельницької міської ради

2012  рік

1.4

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника: здійснювати публікації в засобах масової інформації, проводити радіо - та телепрограми.

Управління освіти Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, за участю організацій роботодавців і об'єднань профспілок

Постійно

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

2.1

Створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста; надавати всебічну підтримку інвесторам, які створюють нові робочі місця.

Департамент економіки Хмельницької міської ради

Постійно

2.2

Надавати всебічну допомогу суб'єктам малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей в економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне забезпечення, навчальні тренінги, семінари, консультації, допомога у пошуку клієнтів за напрямками підприємницької діяльності тощо).

Департамент економіки Хмельницької міської ради, Центр підтримки малого підприємництва

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

2.3

Проводити семінари та тренінги для підприємців-початківців щодо започаткування та ведення власної справи за наступною тематикою: «Як залучити та втримати цінних працівників?», «Основи тайм-менеджменту», «Розвиток комунікативних навичок підприємця», «Як працювати з клієнтом?».

Департамент економіки Хмельницької міської ради, Центр підтримки малого підприємництва

 

2.4

Організувати роботу Школи молодого підприємця для учнів старших класів та студентської молоді міста.

Центр підтримки малого підприємництва

 

2.5

Створити та налагодити діяльність Координаційної ради зі створення робочих місць за участю представників влади, бізнесу, освітніх та наукових закладів, з метою управління та розвитку ринку робочої сили.

Хмельницька міська рада

І півріччя

2012  року

2.6

У співпраці з освітніми закладами та місцевими підприємствами створити базу даних місцевих підприємств та освітніх закладів щодо їх можливостей та потреб у трудових ресурсах.

Департамент економіки Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, відділ аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у  Хмельницькій області

І півріччя  2012  року

2.7

Забезпечувати оперативне реагування на загрозу масового вивільнення, на збільшення чисель­ності робітників, які підлягають звіль­ненню (призупинення найму, перехід на режим неповного робочого часу тощо), шляхом проведення виїзних консультацій з питань призупинення вивільнення, внесення пропозицій професійного навчання, надання комплексу соціальних послуг у розв'язанні проблем на підприємствах, в установах та організаціях міста, де очікується масове вивільнення працівників.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я  Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці, профспілки

В разі виникнення відповідної ситуації

2.8

Надавати навчально-методичні, консультаційні та інформаційні послуги з питань орієнтації безробітних на самозайнятість, відкриття власної справи та проведення підприємницької діяльності, в тому числі шляхом запровадження відповідних тренінгових програм та висвітлення відповідної інформації у пресі, на радіо і телебаченні.

Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (громадська організація)

Протягом  2012-2014 років

2.9

За рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів створювати додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом  2012-2014 років

2.10

Забезпечити проведення акцій, тренінгів, семінарів, засідань «круглих столів», ярмарок професій, днів відкритих дверей, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді.

Хмельницький міський центр зайнятості,

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

Постійно

2.11

З метою формування свідомого вибору учнівською молоддю професії проводити виїзні мобільні консультативні пункти до ДОК «Чайка» в період оздоровчої кампанії.

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1

Забезпечити роботу телефону «гарячої лінії» (70-41-46), на які можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю, зокрема з питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці та трудових відносин.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я  Хмельницької міської ради

Постійно

3.2

Проводити засідання комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, департамент економіки Хмельницької міської ради

Щомісячно

3.3

З метою легалізації трудових відносин та дотримання прав і гарантій працівників проводити "круглі столи", семінари з роботодавцями та фізичними особами - підприємцями, які мають найманих працівників, із залученням представників управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, Територіальної державної інспекції праці у Хмельницькій області.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Згідно розробленого графіку

3.4

З метою забезпечення гендерної рівності сприяти зростанню професійної мобільності жінок: організовувати їх професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку праці, проводити тренінг-семінари.

Хмельницький міський центр зайнятості

Щоквартально

3.5

Під час реєстрації колективних договорів проводити їх перевірку на відповідність нормам чинного законодавства, Генеральній, регіональній, галузевим угодам.

Особливу увагу звертати на дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання реальної заробітної плати за рахунок збільшення обсягів виробництва, фінансової стабілізації підприємств.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради

Постійно

3.6

Здійснювати заходи, спрямовані на дотримання законодавства про працю у м. Хмельницькому, зокрема, легалізацію «тіньової» зайнятості та обов'язкову реєстрацію працюючих най­маних робітників, зайнятих у малому бізнесі, шляхом укладання трудових дого­ворів між працівниками та суб'єктами підприємництва, а саме:

- здійснювати перевірки щодо додержання законодавства про працю на підприємствах міста;

- здійснення рейдових перевірок з питань легалізації «тіньової» зайнятості працівниками управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я спільно з працівниками Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому, Хмельницького міського центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, органів внутрішніх справ, податкової міліції.

 

 

 

 

- проведення засідань робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати.

Територіальна державна інспекція праці у Хмельницькій області, управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я  Хмельницької міської ради

 

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, Державна податкова інспекція у м. Хмельницькому, управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницький МВ УМВС України у Хмельницькій області

 

 

 

 

Постійно

 

Постійно

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради

Щоквартально

3.7

Здійснювати правове забезпечення та контроль за виконанням договірних умов при організації оплачуваних громадських робіт, перенавчанні безробітних, наданні дотацій на створення додаткових робочих місць за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття.

Хмельницька міська рада, комунальні підприємства, управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

3.8

Проводити перевірки дотримання трудових прав неповнолітніх працівників на підприємствах міста.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради

В разі необхідності

3.9

Здійснювати контроль зайнятості випускників загальноосвітніх навчальних закладів, інтернатів. Проводити операцію «Урок» з метою виявлення підлітків, які не навчаються і не працюють.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради, управління освіти Хмельницької міської ради

Постійно

3.10

Сприяти підвищенню престижності робітничих професій:

- здійснювати контроль за станом охорони праці,

- здійснювати контроль за забезпеченням соціального захисту працездатного населення,

- здійснювати контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці,

- здійснювати контроль за станом умов праці, наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці,

- брати участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характерів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради

Протягом

2012 - 2014 років

(згідно планів роботи)

3.11

З метою формування позитивного іміджу робітничих професій  організовувати конкурси «Кращий за професією» серед учнів 11 класів

Управління освіти Хмельницької міської ради

Протягом  2012 - 2014 років

4. Підвищення професійної якості працівників

4.1

Вживати дієвих заходів щодо участі суб'єктів господарювання міста в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива".

Департамент економіки Хмельницької міської ради

Постійно

4.2

З метою визначення шляхів підвищення якості робочої сили проводити щорічний моніторинг підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників на виробництві.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради

Щорічно

5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

5.1

Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими можливостями на вільні вакансії для даної категорії, в тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, надавати консультації, проводити ярмарки та міні - ярмарки вакансій.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,                      управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я  Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

5.2

Забронювати до 5% робочих місць на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності (відповідно до законодавства), з метою забезпечення додаткових гарантій зайнятості та розширення можливостей для працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в т.ч. молоді після закінчення навчальних закладів.

Хмельницький міський центр зайнятості

І півріччя  2012  -  2014 років

5.3

Організувати професійну підготовку та перепідготовку осіб з обмеженими можливостями, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Хмельницький міський центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів України

Протягом  2012 - 2014 років

5.4

Розробляти і запроваджувати спільні заходи щодо охоплення індивідуальними профорієнтаційними послугами дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, працездатних дітей-інвалідів, неповнолітніх, які перебувають на обліку в кримінальній міліції, з метою їх визначеності щодо майбутньої професійної діяльності. Направляти їх на навчання за професіями, які користуються попитом на ринку праці, сприяти працевлаштуванню.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради, кримінальна міліція у справах дітей, Хмельницький міський центр зайнятості, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

Протягом  2012 - 2014  років

5.5

Здійснювати фінансову підтримку діяльності ГМО «Молодіжний центр праці».

Управління молоді та спорту  Хмельницької міської ради

Щорічно

6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

6.1

Проводити роз'яснювальну роботу щодо норм чинного законодавства з питань працевлаштування іноземців в Україні, аналіз процесів трудової міграції, надавати консультативну допомогу роботодавцям з питань працевлаштування громадян за кордоном та трудової діяльності іноземних громадян в Україні.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров"я  Хмельницької міської ради, Територіальна державна інспекція праці у Хмельницькій області, Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

В разі звернень

6.2

З метою протидії торгівлі людьми забезпечити надання інформаційно - консультативної та правової допомоги громадянам України, які виїжджають за кордон для працевлаштування, оздоровлення, відпочинку та з іншою метою.

Міський відділ УМВС України у Хмельницькій області, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (громадська організація)

Протягом

2012  - 2014 років

6.3

Співпрацювати з туристичними фірмами та кадровими агенціями міста, проводити спільні семінари, тренінги, круглі столи з метою роз'яснювальної роботи серед жінок та молоді щодо попередження торгівлі людьми.

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

(згідно плану роботи)

6.4

Здійснювати контроль за процесом трудової міграції населення, в тому числі діяльністю комерційних структур, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном, а також іноземців - в Україні.

Міський відділ УМВС України у Хмельницькій області

Протягом 2012-2014 років

7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття

7.1

Забезпечувати надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, з метою підвищення їх конкурентоспроможності, професійної мобільності та прискорення працевлаштування.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Згідно розробленого графіку

7.2

З метою підвищення мобільності, розширення кваліфікації, конкурентоспроможності безробітних громадян, сприяння самостійній зайнятості забезпечувати збільшення обсягів професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації під конкретні замовлення роботодавців, з урахуванням специфіки виробництва та обслуговування населення.

Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Постійно

7.3

Організовувати оплачувані громадські роботи для незайнятого насе­лення. Визначати основні напрями організації громадських робіт, об'єкти, на яких вони будуть проводитись, обсяг робіт, джерела матеріально - технічного забезпечення та фінансування. Розвивати нові напрями в організації громадських робіт.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, підприємства, установи та організації міста, Хмельницький міський центр зайнятості

Згідно потреби та графіку

7.4

Широко висвітлювати у засобах масової інформації, зокрема на Веб-сайті Хмельницької ради хід виконання Програми зайнятості, стан ринку праці та можливості служби зайнятості щодо надання соціальних послуг населенню.

Управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

7.5

Забезпечувати інтереси дітей з особливими освітніми потребами в допрофесійній і професійній підготовці за участю Центру інтеграції допрофільної і профільної підготовки дітей з особливими потребами «Моя професія».

Управління освіти Хмельницької міської ради

Протягом  2012 - 2014 років

 

 

Секретар міської ради   В. Лесков

Начальник управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров'я
Хмельницької міської ради  С. Воронецький

Директор Хмельницького міського центру зайнятості    Т. Мехеда


 

 

Останнє оновлення на Четвер, 15 березня 2012, 12:15
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02