Developed by JoomVision.com


Курс долара

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

10. Про внесення змін в рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. №7 "Про затвердження "Правил благоустрою території міста Хмельницького" та про втрату чинності рішень міської ради
Середа, 07 березня 2012, 20:23

 

 

 
 
Україна
Хмельницька міська рада
Рішення п'ятнадцятої сесії
№10 від 29.02.2012 р.

 

 

Про внесення змін в рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. №7 "Про затвердження "Правил благоустрою території міста Хмельницького" та про втрату чинності рішень міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, у зв`язку зі змінами, внесеними в законодавство України у сфері благоустрою населених пунктів, керуючись Земельним кодексом України, кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та іншими чинними нормативно-правовими актами, міська рада

  

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни в рішення  24-ої сесії міської ради від 08.04.2009 р. № 7 “Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького”, виклавши додаток в новій редакції (додається).

  

2. Втрату чинності рішення 22-ої сесії міської ради від 20.12.2001 р. № 10 “Про затвердження “Переліку та розмірів зборів за послуги інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста, що надаються підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним особам та громадянам, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу підприємницької діяльності, та фізичним особам при виконанні земляних, будівельних, ремонтних, інших робіт по благоустрою міста та реконструкції мереж і споруд”, рішення 35-ої сесії міської ради від 28.04.2010 р. № 12 “Про внесення змін в рішення 22-ої сесії міської ради від 20.12.2001 р. № 10”, рішення 36-ої сесії міської ради від 26.05.2010 р. № 5 “Про внесення змін в рішення 22-ої сесії міської ради від 20.12.2001 р. № 10”.

  

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова та управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста.

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

  

Міський голова С. Мельник

 

 

Додаток

до рішення сесії Хмельницької міської ради

від  29.02.2012 р. №10

 

Правила благоустрою території міста Хмельницького

 

Розділ І. Загальні положення та визначення термінів.

 

1.1. Правила благоустрою території міста (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, встановлюється порядок комплексного розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, з метою раціонального використання території міста, належного утримання та охорони.

1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.

1.2.1. Правила затверджені Хмельницькою міською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території міста органами державної влади, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території міста Хмельницького.

1.2.2. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийнятті їх в установленому порядку.

1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.

1.3.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.3.2. Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою міста, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста.

1.4. Порядок громадського обговорення проекту Правил

1.4.1. Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті міської ради та обговорюється на громадських слуханнях, які організовує управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста.

1.4.2. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста не пізніше одного місяця після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань з визначенням місця, дати, часу, учасників, запрошених представників громадських організацій, засобів масової інформації, керівників структурних підрозділів Хмельницької міської ради та комунальних підприємств, установ і організацій, органів самоорганізації населення, громадян міста.

1.4.3. За результатами громадського обговорення проекту цих Правил складається протокол, зміст якого враховується при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням на розгляд Хмельницької міської ради.

1.5. Об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.6. Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

1.8. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.9. Порядок внесення змін до Правил:

1.9.1. внесення змін до Правил здійснюється в такому ж порядку, як і прийняття цих Правил;

1.9.2. контроль за дотриманням цих Правил покладається на управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради, управління житлово-комунального господарства (далі-УЖКГ) Хмельницької міської ради, житлово-експлуатаційні контори (об’єднання), Хмельницький міський відділ УМВС України в Хмельницькій області.

1.10. У даних Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Автобусна зупинка – спеціально відведене місце для посадки/висадки пасажирів автобусів. Може бути позначена спеціальним знаком «автобусна зупинка» або фарбою на дорожньому полотні.

Автостоянка (парковка) споруда, будівля (частина будинку, споруди) або спеціальний відкритий майданчик (має тверде покриття, може мати огорожу), призначений для зберігання (парковки) транспортних засобів.

Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт об'єктів будівництва.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на земельну ділянку.

Газон — певна ділянка однорідної території з дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або дернуванням.

Зелена зонатериторія міста, зайнята лісами і лісопарками, яка виконує захисні, санітарно-гігієнічні і рекреаційні функції.

Зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного чи штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Квітник - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами

Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельні ділянки у постійне користування або оренду.

Мала архітектурна форма - невелика споруда  декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів (альтанки, павільйони, навіси, паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади, монументальна, декоративна та ігрова скульптура вуличні меблі (лавки, лави, столи), садово-паркове освітлення, ліхтарі, сходи, балюстради, паркові містки, обладнання дитячих ігрових майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, огорожі, ворота, ґрати, меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо), рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски).

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до  споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Огорожа (паркан) — споруда, яка служить для огорожі, захисту, обрамлення певної території.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Прилегла територія, належна до прибирання – це територія до будівель юридичних та фізичних осіб, будівельних майданчиків, територій, наданих у користування, малих архітектурних форм зі всіх сторін, а саме: тротуари, зелені зони, прибудинкові, дворові території і прилеглі до них дороги. При наявності розривів між будівлями, якщо межа територій між ними не визначена виконавчим комітетом, нею вважається середина розриву. Якщо розрив складає більше 100 метрів, то рішення про границі приймає виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Якщо на іншій стороні вулиці відсутні споруди, будівлі юридичних та фізичних осіб, то прибирання вулиці проводиться на всю ширину дороги з усіма елементами благоустрою (зелена зона, газони, тротуари).

Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

Суб'єкти у сфері благоустрою міста Хмельницького – учасники відносин у сфері благоустрою міста Хмельницького, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації всіх форм власності, в тому числі орендарі приміщень, органи самоорганізації населення, фізичні особи-підприємці, громадяни, іноземці та особи без громадянства.

Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, доріг господарського відання, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

1.11. Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені кодексами України, законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про поховання та похоронну справу”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ ІІ. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення в сфері благоустрою території міста.

2.1. До повноважень міської ради її виконавчих органів і комунальних підприємств у сфері благоустрою території міста належать:

2.1.1. затвердження міських програм та заходів благоустрою території міста, забезпечення їх виконання;

2.1.2. створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою території міста, визначення повноважень цих органів (служб);

2.1.3. організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

2.1.4. організація місць відпочинку для населення;

2.1.5. розроблення схем санітарного очищення міста;

2.1.6. затвердження правил благоустрою території міста;

2.1.7. визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

2.1.8. залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

2.1.9. здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій,  їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

2.1.10. визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою;

2.1.11. визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою міста, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.

2.1.12. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста;

2.1.13. визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

2.1.14. контроль за виконанням заходів, попереджень та недоліків, викладених в актах перевірок щодо приведення до належного стану територій об`єктів благоустрою міста.

2.2. До повноважень органів самоорганізації населення в сфері благоустрою території міста належать:

2.2.1. надання пропозицій з питань благоустрою міста та поліпшення санітарного стану території міста на розгляд міської ради, виконавчих органів;

2.2.2. організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

2.2.3. здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою території міста;

2.2.4. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста;

2.2.5. вирішення інших питань у цій сфері відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення“ та цих Правил;

2.2.6. сприяння проведенню роботи з укладання договорів на вивіз та утилізацію твердих та рідких побутових відходів у мікрорайонах приватної забудови.

 

Розділ ІІІ. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території міста.

3.1. Громадяни у сфері благоустрою території міста мають право:

3.1.1. користуватися об’єктами благоустрою міста;

3.1.2. брати участь в обговоренні правил благоустрою міста;

3.1.3. надавати пропозиції з питань благоустрою міста на розгляд міської ради, підприємств, організацій і установ пропозиції;

3.1.4. брати участь в заходах з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів та тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.1.5. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі виникнення загрози здоров’ю, життю або майну громадян;

3.1.6. звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну або здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників, балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою території міста зобов'язані:

3.2.1. дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Хмельницького;

3.2.2. при будівництві приватних будинків озеленювати, огороджувати та упорядковувати земельні ділянки за рахунок власних коштів відповідно до будівельного паспорта забудови земельної ділянки та проектів при їх наявності;

3.2.3. виконувати роботи, пов'язані з прокладкою, ремонтом та реконструкцією підземних комунікацій, відповідно до цих Правил;

3.2.4. проводити ремонт і фарбування фасадів приватних будинків, господарських споруд та огорож за рахунок власних коштів;

3.2.5. регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см,  проводити боротьбу по знищенню карантинних рослин;

3.2.6. очищати від сухостійних, аварійних дерев, вітролому та легкозаймистих матеріалів власні ділянки;

3.2.7. укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів, забезпечувати своєчасний вивіз побутового та будівельного сміття, не допускати складування будівельних матеріалів поза садибою;

3.2.8. утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території, прилеглі до території садиби тротуари, зелені зони, огорожі;

3.2.9. встановлювати на власній земельній ділянці огорожу та утримувати її у належному і охайному стані;

3.2.10. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою міста;

3.2.11. дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Хмельницькому, затверджених рішенням міської ради від 15.06.2011 р. № 6;

3.2.12. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями Хмельницької міської ради, рішеннями виконавчого комітету Хмельницької міської ради, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою;

3.2.13. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою міста.

3.3. Громадянам у сфері благоустрою території міста забороняється:

3.3.1. викидати на території міста, у річки, водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій сміття, побутові, виробничі відходи, нечистоти, а також засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами;

3.3.2. зливати на території міста, в тому числі в зливову каналізацію та зливодощоприймальні пристрої вуличних чи дворових мереж, побутові та виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води, після миття дворових територій, автотранспорту, а також самовільно підключатись до зливової каналізації;

3.3.3. встановлювати на подвір’ї санітарні пристрої (туалети, помийні ями тощо), сміттєзбірники, які не відповідають санітарним нормам. У виняткових випадках, в мікрорайонах приватної забудови, де немає змоги дотримуватись встановлених відстаней від надвірних туалетів, місце тимчасового зберігання відходів затверджується виконавчим комітетом міської ради;

3.3.4. утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, що здатні загнивати;

3.3.5. мити посуд, прати білизну та інше біля водопровідних колонок і у відкритих водоймах; виливати на вулицю мильну та використану воду і інші побутові нечистоти;

3.3.6. купати домашніх тварин у водоймах, вигулювати їх у невстановлених місцях;

3.3.7. мити транспортні засоби та інше біля водопровідних колонок та в заплавах річок, водойм та в інших місцях;

3.3.8. викидати з балконів та вікон сміття та різні предмети;

3.3.9. спалювати листя і сміття.

 

Розділ ІV. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, у тому числі орендарів приміщень в сфері благоустрою території міста.

4.1. Підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі приміщень в сфері благоустрою території міста мають право:

4.1.1. брати участь в обговоренні Правил благоустрою території міста;

4.1.2. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території міста;

4.1.3. вимагати негайного виконання робіт в разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця;

4.1.4. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

4.1.5. надавати пропозиції з питань благоустрою міста та поліпшення санітарного стану території міста на розгляд міської ради, виконавчих органів.

4.2. Підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі приміщень в сфері благоустрою території міста зобов’язані:

4.2.1. проводити щоденне прибирання (до 8-00 години) територій земельних ділянок, виділених рішенням міської ради у користування, прилеглої, прибудинкової та дворової території, прилеглих до них доріг, тротуарів, газонів;

4.2.2. облаштовувати газони та квітники у відведених місцях, при необхідності косити газони, здійснювати прибирання сміття;

4.2.3. приймати участь в проведенні санітарних днів, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою міста;

4.2.4. власники або орендарі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – здійснюють прибирання території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 20 метрів;

4.2.5. здійснювати очищення опор ліній електропередач, парканів, будівель, споруд і т.п. від оголошень, реклам;

4.2.6. своєчасно прибирати листя в період його опадання і вивозити на відведенні для цього ділянки або полігон твердих побутових відходів;

4.2.7. регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 сантиметрів;

4.2.8. встановлювати стаціонарні урни для сміття біля входу/виходу адміністративних та інших будівель, які перебувають у їх власності або користуванні об’ємом не менше ніж  40 літрів та слідкувати за їх своєчасним очищенням;

4.2.9. утримувати в належному стані та слідкувати за естетичним виглядом вітрин, реклам, вивісок;

4.2.10. забезпечувати своєчасну очистку від снігу та льоду, дотримуючись таких правил:

1) роботи по очистці від снігу та льоду розпочинати з настанням снігопаду;

2) від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місць зупинок пасажирського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів;

3) в період ожеледиці тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок пасажирського транспорту, спуски, підйоми посипати фракційними та іншими протиожеледними матеріалами. Посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах заборонено;

4) регулярно, з додержанням правил безпеки, проводити очистку дахів від снігу та льодових бурульок;

5) вивозити зібрані з прилеглих територій сніг та лід силами спеціалізованих підприємств на умовах договору.

4.2.11. регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації;

4.2.12. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.13. під час утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

4.2.14. укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів з спеціалізованими підприємствами;

4.2.15. своєчасно проводити капітальний, поточний ремонти та фарбування фасадів;

4.2.16. забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

4.2.17. розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді тільки за згодою власника будівлі або приміщень, та після погодження  з УЖКГ;

4.2.18. при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

4.2.19. посадові особи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі приміщень, несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за ними територіях відповідно до закону та цих Правил;

4.2.20. політичні партії, громадські організації та релігійні громади зобов'язані прибирати територію після проведення масових заходів, рекламної та агітаційної діяльності".

4.3. Крім вищевказаних територій окремі підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці у тому числі орендарі приміщень повинні проводити прибирання та благоустрій територій, а саме:

4.3.1. суб’єкти господарювання, які здійснюють будівельну діяльність, зобов’язані:

4.3.1.1. належним чином утримувати огорожу, земельні ділянки, відведені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглу до них територію, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства;

4.3.1.2. вживати необхідних заходів, спрямованих на запобігання забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика. Грунт та сміття з території будівельних майданчиків мають регулярно вивозитись спеціально обладнаним транспортом виключно в місця, спеціально відведені та обладнані під сміттєзвалища або спеціальні полігони;

4.3.1.3. будівельні майданчики повинні бути огороджені стійкими, належно укріпленими щитами (тимчасовими огорожами) стандартного типу, в межах земельної ділянки відповідно до Проекту організації будівництва;

4.3.1.4 протягом усього часу проведення будівельних робіт тимчасова огорожа повинна бути пофарбованою та утримуватись у охайному вигляді;

4.3.1.5. до будівельних майданчиків повинні бути облаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям;

4.3.1.6. виїзди з будівельних майданчиків повинні бути обладнанні засобами для миття коліс;

4.3.1.7. у темний час доби позначити огорожу червоними світловими сигналами. На огорожі вивісити таблички з назвою організації, що виконує будівельні роботи, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за виконання робіт, термін закінчення робіт та контактний телефон;

4.3.2. власники автозаправних станцій – території, прилеглої до станції, в радіусі 20 метрів (включаючи 0,5 метрів від бордюрного каменя);

4.3.3. правління гаражних, гаражно-будівельних кооперативів, товариств, власники індивідуальних гаражів - території, прилеглої до гаражів, у радіусі 10 метрів навколо цих споруд;

4.3.4. підприємства, установи, організації всіх форм власності - прилеглі території до центрально – теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, які знаходяться на їх балансі, у радіусі 15 метрів, до диспетчерських пунктів, в радіусі 20 метрів та території тролейбусних та автобусних зупинок до осі проїжджої частини вулиці довжиною 25 метрів;

4.3.5. садово-городні, садівничі товариства та кооперативи – присадибних ділянок, зеленої зони, тротуару у радіусі 10 метрів.

4.4. Території загального користування за межами землевідведення закріплюються виконавчим комітетом міської ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.

4.5. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначаються рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.6. Рішенням виконавчого комітету міської ради за установами, організаціями, підприємствами фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста (заплави річок, парки, сквери, мости тощо).

4.7. Порядок здійснення благоустрою і утримання місць для організації: ярмарків, виставок, святкових, розважальних, інших масових заходів та майданчиків сезонної торгівлі, ринків:

4.7.1. організації або організатори ярмарків, виставок, святкових, розважальних, інших масових заходів та майданчиків сезонної торгівлі, ринків зобов’язані:

4.7.1.1. забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення відповідно до Державних санітарних норм та правил  утримання територій населених місць, затверджених Наказом Міністерства охорони здоровя  України від 17.03.2011 року № 145, Ветеринарно-санітарних правил для ринків затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 23, Правил торгівлі на ринках, затверджених рішенням міської ради від 12.02.2003 року № 16;

4.7.1.2. укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;

4.7.1.3. встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів, сміття та забезпечити  своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення;

4.7.1.4. забезпечити зберігання всіх елементів благоустрою, у тому числі збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів);

4.7.1.5. встановлювати громадські санітарні вузли (тимчасові туалети), біотуалети на відстані не ближче ніж 50 метрів від об’єктів торгівлі продовольчими товарами у кількості відповідно до державних санітарних норм і правил;

4.7.1.6. дотримуватись цих Правил;

4.7.2. тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, концертних, рекламних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку, передбаченому чинним законодавством, рішеннями Хмельницької міської ради, рішеннями виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

4.8. Підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, у тому числі орендарям приміщень в сфері благоустрою території міста забороняється:

4.8.1. зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, тротуарах, інших територіях загального користування;

4.8.2. викидати на території міста, у річки, водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій сміття, побутові, виробничі відходи, нечистоти, а також засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами;

4.8.3. зливати на території міста, в тому числі в зливову каналізацію та зливодощоприймальні пристрої вуличних чи дворових мереж, побутові та виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води, після миття дворових територій, автотранспорту, а також самовільно підключатись до зливової каналізації.

4.9. начальники станцій, депо, дистанцій чи дільниць, у підпорядкуванні яких перебувають споруди, пристрої та залізничні колії зобов’язані:

4.9.1. утримувати в належному санітарно-технічному стані споруди, пристрої, залізничні колії, службово-технічні приміщення та цивільні споруди, що знаходяться на території станції;

4.9.2. здійснювати прибирання і очищення від снігу, льоду, сміття та інших забруднень вокзали, пасажирські платформи, пішохідні мости, переходи внутрішньостанційних проїздів, переходів, пішохідних  мостів та тунелів,  пасажирських платформ;

4.9.3. утримувати в постійній чистоті і справності системи водовідведення;

4.9.4. очищати всі централізовані стрілки, станційні колії і міжколійя (по 4 метри від крайніх колій по обидва боки) від снігу, льоду, сміття, небажаної рослинності й інших забруднень, а також насипи, виїмки (верхніх кромок в обидва боки);

4.9.5. виконувати роботи з утримання в чистоті території дистанції, здійснення заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення;

4.9.6. здійснювати благоустрій та прибирання в межах тих земельних ділянок, які перебувають у користуванні згідно державного акту на землю або договору оренди на землю.

 

Розділ V. Порядок здійснення благоустрою та утримання житлових будинків, прибудинкових територій та територій загального користування.

5.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщенні об’єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування. Благоустрій та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 року № 76, цих Правил.

5.2. Прибирання та благоустрій на території міста здійснюють:

5.2.1. комунальні підприємства – бульварів, площ, парків, скверів, тротуарів вздовж парків, розворотних майданчиків міського транспорту, пляжів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, кладовищ, прилеглих до них ділянок вулиць, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення, а також територій, де знесені будинки, приватних будинків, де ніхто не мешкає, і будинків, які підлягають знесенню;

5.2.2. житлово-експлуатаційні організації (об’єднання, комітети, дільниці) незалежно від форми власності, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) - території домоволодінь (за виключенням приватних), внутріквартальних та дворових територій, тротуарів, доріг, розташованих навпроти житлових будинків, а також здійснюють благоустрій домоволодінь, внутріквартальних та дворових територій;

5.3. житлово-експлуатаційні організації (об’єднання, комітети, дільниці) незалежно від форми власності, ОСББ, комунальні організації, які мають у власності або користуванні будинки, споруди та земельні ділянки зобов’язані:

5.3.1. здійснювати прибирання (прибудинкових територій, майданчиків, садів, дворів, доріг і тротуарів) та благоустрій прилеглої до будинків та/або земельних ділянок територій з усіма елементами благоустрою за власний рахунок;

5.3.2. своєчасно проводити капітальний, поточний ремонт об’єктів житлової забудови, громадських будівель та споруд, інших об’єктів загального користування;

5.3.3. своєчасно виконувати на внутрішньоквартальних територіях роботи по догляду за зеленими зонами і насадженнями, своєчасно проводити санітарну рубку, обрізання гілок та знищення чагарників;

5.3.4. на закріплених територіях регулярно знищувати бур’яни, косити траву та видаляти сухостій висотою більше 10 см;

5.3.5. не допускати спалювання листя і сміття;

5.3.6. вжити заходи щодо ремонту у випадках аварії, при проривах або пошкодженнях на трубопроводах і теплотрасах, та не допустити відкачування та скидання води, а також господарсько-побутових стоків та інших забруднюючих речовин на дороги, газони, тротуари;

5.3.7. стежити за належним технічним станом, зовнішнім виглядом в цілому та окремих частин житлових будівель: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей тощо. Своєчасно усувати пошкодження, очищати покрівлі, проїзди, та пішохідні тротуари від снігу та криги;

5.3.8. здійснювати постійний контроль за благоустроєм територій підприємств, організацій, установ, фізичних осіб-підприємців, адміністративних та інших приміщень які розташовані на прибудинкових територіях;

5.3.9. регулярно дезинфікувати громадські туалети, вигрібні ями;

5.3.10. розміщувати надвірні туалети на відстані від житлових будинків, дитячих закладів, шкіл, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстані не менше ніж 20 і не більше 100 метрів;

5.3.11. встановлювати для збору рідких відходів в неканалізованих домоволодіннях дворові помийні ями, які повинні мати водонепроникний вигріб і наземну частину з кришкою та решіткою для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення решітки передня стінка помийної ями повинна зніматися або відкриватися. При наявності дворових туалетів вигріб може бути спільним. До дворових туалетів і вигрібних ям повинен бути забезпечений під’їзд і освітлення в нічний час;

5.3.12. забезпечувати своєчасне прибирання місць збору твердих побутових відходів з призначенням відповідальної особи;

5.3.13. виконувати санітарне очищення внутрішньо квартальних територій, забезпечувати вивіз з прибудинкових і внутрішньо квартальних територій металобрухту, будівельного, побутового сміття, шлаку і інших побутових відходів;

5.3.14. забезпечувати встановлення контейнерів, урн для побутових відходів в місцях, відведених для цих цілей.

5.4. Балансоутримувачі житлових будинків і споруд зобов’язані забезпечити:

5.4.1. аншлаги з найменуванням вулиць, провулків, проспектів та площ, номери будинків;

5.4.2. при вході в житлові будинки чи у вестибюлі такі вказівники: нумерація під’їздів та квартир; адреси, телефони та режим роботи житлових організацій, невідкладної медичної допомоги, відділу міліції, пожежної охорони, аварійних служб, комітетів самоорганізації населення, місце та час прийому депутатів, стенди для розміщення оголошень та соціальної реклами;

5.4.3. на кожному поверсі навпроти дверей ліфту повинен бути зазначений номер поверху.

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій:

5.5.1. утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових актів;

5.5.2. балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження, паспортизацію, поточний, капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну -роботу.

5.6. Житлово-експлуатаційні організації (об’єднання, комітети, дільниці) незалежно від форми власності, ОСББ, комунальні організації, які мають у власності або користуванні будинки, споруди та земельні ділянки зобов’язані дотримуватись наступних правил санутримання та саночистки міста:

5.6.1. категорично забороняється накопичувати на прилеглій, закріпленій та дворовій території побутові і промислові відходи; влаштовувати звалища (будь–якого сміття, відходів будь–якої величини);

5.6.2. контейнери для побутових відходів, майданчики та прилегла до них територія повинні утримуватися в належному санітарно–технічному стані;

5.6.3. у виняткових випадках, в мікрорайонах приватної забудови, де немає змоги дотримуватись встановлених відстаней від надвірних туалетів, місце тимчасового зберігання відходів, встановлює комісія, яка затверджується виконавчим комітетом міської ради;

5.6.4. урни для сміття встановлюються біля входу в установи соціально-культурного, побутового, торговельного призначення, біля торговельних точок на ринках, вокзалах, зупинках пасажирського транспорту, у скверах, на бульварах, площах та інших місцях;

5.6.5.дворові збірники, контейнери, урни повинні утримуватись у справному стані, очищатись від сміття по мірі його накопичення, митись і дезінфікуватись суб’єктами у сфері благоустрою;

5.6.6. майданчики для розміщення контейнерів повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту;

5.6.7. майданчики для розміщення у дворах контейнерів по збору твердих  побутових відходів визначаються ЖЕО за погодженням з УЖКГ, Хмельницькою міською санітарно-епідеміологічною станцією;

5.6.8. місця зупинок спецавтотранспорту по збору побутових відходів Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» визначаються власниками будинків (балансоутримувачами) спільно з Хмельницькою міською санітарно-епідеміологічною станцією;

5.6.9. графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розробляються спеціалізованими підприємствами та погоджуються з власниками будинків (балансоутримувачами), комітетами самоорганізації населення мікрорайонів;

5.6.10. для забезпечення шумового комфорту жителів побутові та харчові відходи вивозяться не раніше 7.00 години і не пізніше 23.00 години;

5.6.11. прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники та прилеглі до них території, місця збору побутових відходів здійснюють ЖЕО, ОСББ та інші суб’єкти господарювання (на умовах договору). За належний технічний стан контейнерів несе відповідальність їх власник;

5.6.12. в мікрорайонах приватної забудови місця збору побутових відходів прибирає працівник спеціалізованого транспорту;

5.6.13. при виконанні ремонтних робіт в житлових будинках вивіз будівельних відходів забезпечує замовник або виконавець будівельних робіт;

5.6.14. знешкоджувати побутові відходи, вивезені з міста, необхідно тільки на полігоні  твердих побутових відходів;

5.6.15. вивезення та вивантаження відходів в невизначених для цього місцях, а також прикопування їх, не допускається.

 

Розділ VІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування та елементів благоустрою міста.

6.1. Парків (дендропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово- паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі-парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку:

6.1.1. благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів;

6.1.2. благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

6.1.2.1. встановлення урн з розрахунку одна урна на 800 кв. м площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 куб. дм. та укладається договір на вивезення відходів;

6.1.2.2. основне прибирання парків проводиться після їх закриття та до 9 години ранку в літній період та до 10 години ранку в зимовий період. Протягом дня необхідно збирати відходи та опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження;

6.1.2.3. освітлення територій;

6.1.2.4. озеленення, збереження зелених насаджень;

6.1.2.5. відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6.1.2.6. утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, розташованих на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, пішохідних доріжок, проїздів, алей;

6.1.2.7. встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садово-паркових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

6.1.2.8. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

6.1.2.9. забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

6.1.3. Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюються відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 року № 105, інших нормативно-правових актів.

6.1.4. Власники (користувачі, балансоутримувачі, орендарі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів і керівники юридичних осіб, які надають торгівельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов’язані щоденно прибирати територію в радіусі 15 метрів навколо закріплених будівель і споруд;

6.1.5. Власники, орендарі об’єктів, що розміщуються на території парку на підставі договорів приймають участь у благоустрої парків і скверів, зобов’язані після закінчення дії цих договорів забезпечити відновлення газонів.

6.2 Пам’яток культурної спадщини:

6.2.1. власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”;

6.2.2. використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення;

6.2.3. забороняється змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

6.2.4. на фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти;

6.2.5. будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт;

6.2.6. пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки.

6.3. Доріг, вулиць, провулків, проїздів:

6.3.1. балансоутримувачі доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони;

6.3.2. використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості “лежачих поліцейських” дозволяється лише за погодженням з УЖКГ та з ВДАІ з обслуговування м. Хмельницького та АТІ УДАІ УМВС України в Хмельницькій області (далі ДАІ) згідно ст. 26 Закону України “Про дорожній рух” ;

6.3.3. балансоутримувачі доріг, вулиць міста зобов’язані:

1) своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2) постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3) контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

4) вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху;

5) аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

6) забезпечити дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

6.3.4. Підприємства незалежно від форми власності, в яких на балансі перебувають елементи дорожніх об’єктів, в тому числі інженерні комунікації і споруди, які знаходяться в межах червоних ліній міських вулиць та доріг, а також власники (користувачі) тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, рекламних засобів, розташованих у зазначених межах зобов’язані:

1) забезпечувати зручні і безпечні умови дорожнього руху;

2) постійно забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів;

3) дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів;

4) відшкодовувати в установленому законодавством порядку збитки власникам транспортних засобів, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок незадовільного утримання елементів дорожніх об’єктів.

6.4 Пляжів:

6.4.1. території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць від 17.03.2011 р. № 145;

6.4.2. перед початком купального сезону необхідно провести наступні роботи:

6.4.2.1. власники чи балансоутримувачі пляжів у процесі їх експлуатації повинні забезпечити прибирання берега, роздягалень, зеленої зони, миття тари і дезінфекцію вбиралень, а також перевезення зібраних відходів щоденно до 8 години ранку;

6.4.2.2. урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води.  Урни мають бути розставлені з розрахунку не менше однієї урни на 625 кв.м території пляжу. Відстань між установленими урнами не повинна перевищувати 25 м;

6.4.2.3. контейнери для зберігання побутових відходів слід встановлювати поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони з розрахунку один контейнер місткістю 1,1 куб.м на 2500 кв.м площі пляжу;

6.4.2.4. на територіях пляжів необхідно влаштовувати громадські вбиральні з розрахунку одне місце на 75 відвідувачів. Відстань від громадських вбиралень до місця купання має бути не менше ніж 50 м і не більше ніж 200 м;

6.4.2.5. на території пляжу необхідно встановлювати фонтанчики з підведенням питної води, призначеної для споживання людиною відповідно до вимог санітарного законодавства. Відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 м. Відведення використаних вод дозволяється в проточні водойми на відстані не менше 100 м за течією від межі пляжу. Забороняється відведення води з питних фонтанчиків у місця, не призначені для цього;

6.4.2.6. відкриті і закриті роздягальні, павільйони для роздягання, гардероби слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів,  дозволених до використання Міністерством охорони здоров'я України;

6.4.2.7. щорічно на пляж необхідно підсипати чистий пісок або гальку;

6.4.2.8. на піщаних пляжах не рідше одного разу на тиждень необхідно  проводити механізоване рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів. Після рихлення пісок необхідно вирівнювати;

6.4.2.9. у місцях, призначених для купання, категорично забороняється прати білизну і купати тварин;

6.4.2.10. на пляжах повинні бути організовані медичні пункти та рятувальні станції;

6.4.2.11. об'єкти обслуговування населення, що розташовуються на пляжах, повинні бути забезпечені централізованими системами водопостачання та водовідведення. У разі відсутності централізованих інженерних мереж необхідно влаштовувати  систему водопостачання для кожного окремого об'єкта та локальні очисні споруди водовідведення і розміщувати їх поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони;

6.4.2.12. провести прибирання дна річки в місцях купання;

6.4.2.13. визначити зону купання для дорослих, встановити буї, огорожу на дитячій акваторії;

6.4.2.14. укласти договори на вивезення твердих побутових відходів, забезпечити установку контейнерів для збору ПЕТ-пляшки;

6.4.2.15. забезпечити роботу приладів освітлення у темний час доби.

6.5. Кладовищ:

6.5.1. утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Державних санітарних правил та норм “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПіН 2.2.2.028-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 року N 28, інших нормативно-правових актів.

6.6. Місць стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту):

6.6.1. на територіях місць для стоянок транспортних засобів забезпечується додержання Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 року № 115, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування;

6.6.2. утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць стоянки транспортних засобів здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передано зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або рішенням Хмельницької міської ради.

6.7. Майданчиків для дозвілля та відпочинку:

6.7.1. утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики;

6.7.2. майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду;

6.7.3. не допускається наявність зламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

6.8. Вимоги до утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів:

6.8.1. ремонт і утримання дорожніх об’єктів здійснюється відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року № 198, а також Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204, затверджені Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству від 27.12.1994 р.;

6.8.2. усі роботи з будівництва, реконструкції і капітального ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватися згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху;

6.8.3. балансоутримувачі доріг, вулиць, вулично-дорожньої мережі, підприємства, установи, організації всіх форм власності, зобов'язані:

6.8.3.1. забезпечити проведення поточних і капітальних ремонтів на вулицях і дорогах, що належать їм у відповідності з діючими нормами і правилами;

6.8.3.2. підтримувати технічний стан вулиць і доріг у відповідності з діючими нормами, зокрема, вимогами з безпеки руху транспортних засобів і пішоходів;

6.8.3.3. вимагати відшкодування збитків від дій водіїв, пасажирів, пішоходів, які вони спричинили вулицям і дорогам;

6.8.3.4. в зимовий період виконувати заходи, передбачені відповідними рішеннями з

забезпечення нормальної роботи та безпеки руху міського транспорту і пішоходів.

6.9. Вимоги до утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів:

6.9.1. утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів здійснюється з додержанням вимог цих Правил, державних норм та правил, інших нормативно-правових актів;

6.9.2. організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та ДБН 2.3-6-2002 “Мости та труби. Обстеження та випробування”;

6.9.3. до складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у літній період входить: видалення пилу, сміття та бруду з проїжджої частини та тротуарів, при необхідності проводити миття проїзної частини доріг, тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Роботи з прибирання проводяться не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від забрудненості;

6.9.4. до складу робіт з прибирання мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу, льоду, боротьба з ожеледицею;

6.9.5. скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

6.10. Вимоги до утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху:

6.10.1. утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює спеціалізоване комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг;

6.10.2. використання та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється згідно вимог з ДСТУ 2587-94 “Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 “Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-95 “Огородження дорожні і напрямні пристрої”, ДСТУ 4092-02 “Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування”, інших норм та правил.

6.11. Вимоги до утримання зелених насаджень:

6.11.1. утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 року № 105, цими Правилами, іншими нормативними актами;

6.11.2. утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень, що перебувають на балансі балансоутримувачів;

6.11.3. охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв;

6.11.4. поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на житлово-комунальні організації, підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців та громадян – власників будинків на закріплених за ними прилеглих територіях;

6.11.5. роботи по поточному утриманню зелених насаджень, а також засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами підприємцями проводяться за кошти вказаних організацій власними силами або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами у сфері поводження з зеленими насадженнями;

6.11.6. при виконанні будівельних робіт замовники таких робіт або утримувачі зелених насаджень повинні передати їх будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку;

6.11.7. у випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після та/або завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню, відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 1 серпня 2006 року №1045;

6.11.8. на ділянках, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким ці земельні ділянки відведені;

6.11.9. під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

6.11.9.1. огороджує дерева на території будівництва;

6.11.9.2. у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

6.11.9.3. копає канави глибше 1 метру для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 метри від дерева та 1,5 метри від чагарника;

6.11.9.4. не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;

6.11.9.5. зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передає комунальному підприємству по зеленому будівництву і благоустрою міста;

6.11.9.6. не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані менше 2,5 метри від дерева і 1,5 метри від чагарника;

6.11.10. пристовбурні лунки дерев і кущів на вулицях утримувати без бур'яну і в розпушеному стані. За достатнього живлення і водного режиму в них можна висівати газонні трави або висаджувати квіти;

6.11.11. на зупинках громадського транспорту, в місцях інтенсивного руху пішоходів лунки слід прикривати декоративними металевими чи дерев'яними решітками;

6.11.12. знищення бур'яну на газонах проводять скошуванням та прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на газонах не вище – 10 сантиметрів. Скошена трава повинна бути прибрана в день скошення;

6.11.13. усі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів, бульварів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів;

6.11.14. видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку на підставі ордера за рішенням УЖКГ. При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, згідно Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, або виконуються компенсаційні посадки;

6.11.15. видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, відведеній у встановленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи. У випадках, коли земельну ділянку передано у власність фізичній чи юридичній особі без сплати відновної вартості зелених насаджень (зокрема до набуття чинності цих Правил), відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, сплачується відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 (крім випадків видалення зелених насаджень на присадибних ділянках);

6.11.16. посадка дерев та кущів на території міста, окрім земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, відбувається із погодженням з комунальним підприємством по зеленому будівництву та благоустрою міста;

6.11.17. власники (користувачі, балансоутримувачі, орендарі) зелених насаджень зобов’язані проводити обрізку гілок дерев, що закривають покажчики вулиць, будинків, фасадні частини будинків та знаки дорожнього руху;

6 11. 18. на територіях де ростуть зелені насадження забороняється:

6.11.18.1. самовільно влаштовувати городи;

6.11.18.2. вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

6.11.18.3. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

6.11.18.4. самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6.11.18.5. посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

6.11.18.6. влаштовувати стоянки автомашин, катерів;

6.11.18.7. влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

6.11.18.8. влаштовувати ігри на газонах;

6.11.18.9. спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

6.11.18.10. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

6.11.18.11. добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

6.11.18.12. рвати квіти, ламати гілки дерев;

6.11.18.13. винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

6.11.18.14. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

6.11.18.15. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

6.11.19. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається:

6.11.19.1. на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – на балансоутримувачів цих об’єктів;

6.11.19.2. на вулицях перед будівлями до проїзної частини, всередині квартальних насаджень – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;

6.11.19.3. на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно захисних зонах – на ці підприємства;

6.11.19.4. на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок – з дня початку робіт – на замовників будівництва та/або будівельні організації що проводять роботи;

6.11.19.5. на пустирях, берегах водоймищ та річок – на підприємства, установи організації усіх форм власності згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради;

6.11.19.6. на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

6.12. Вимоги до утримання будинків та споруд, їх фасадів.

6.12.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.12.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.

6.13. Вимоги до утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків, спортивних споруд:

6.13.1. утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики;

6.13.2. утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними;

6.13.3. будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 року N 110;

6.13.4. власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для заняття фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечити їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього середовища;

6.13.5. адміністрації фізкультурно-оздоровчих і спортивних закладів, організатори спортивних заходів або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог;

6.13.6. експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається.

6.14. Вимоги до утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення, зовнішньої реклами:

6.14.1. підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан;

6.14.2. розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому проводиться за наявності дозволів виданих на підставі рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідно до рішення виконавчого комітету 13.05.2010 року № 556 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому”;

6.14.3. роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк;

6.14.4. роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими після проведення відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів та виконання у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста;

6.14.5. рекламні тимчасові, виносні спеціальні конструкції (штендера) розміщуються на підставі договору з управлінням архітектури та містобудування;

6.14.6. рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів;

6.14.7. забороняється розміщення оголошень, плакатів та іншого довідкового матеріалу безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах;

6.14.8. місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання, впорядкування та викошування газону (в радіусі 10 метрів навколо опори). При короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з УЖКГ для забезпечення прибирання території;

6.14.9. матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки;

6.14.10. рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів;

6.14.11. при заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті;

6.14.12. розклеювання об’яв, оголошень та інших рекламних матеріалів дозволяється тільки на спеціально призначених для цього рекламних тумбах;

6.14.13. відповідальність за самовільне обклеювання споруд, стовпів, опор та інших не відведених для цього місць оголошеннями, плакатами, рекламами та іншими довідковими матеріалами або інформацією на рівні з розповсюджувачем несе рекламодавець;

6.14.14. розміщення рекламних засобів на об’єктах за погодженням з балансоутримувачами або власниками цих об’єктів.

6.15. Вимоги до утримання телефонних автоматів:

6.15.1. утримання телефонних автоматів загального користування, здійснюють їх балансоутримувачі;

6.15.2. балансоутримувачі зобов’язані утримувати в належному естетичному стані телефонні автомати.

 

Розділ VІІ. Правила утримання та експлуатації транспортних засобів.

7.1. Керівники автотранспортних та промислових підприємств, організацій та установ всіх форм власності, на балансі яких або в оренді знаходяться автотранспортні засоби, та громадяни зобов’язані:

7.1.1. випускати транспорт на вулиці міста у чистому, технічно-справному стані, не допускати випадків забруднення вулиць, дворів матеріалами, що перевозяться автотранспортом;

7.1.2. не допускати випадків забруднення вулиць, дворів та інших територій міста брудом, що вивозиться на колесах техніки з будівельних майданчиків, полів, дворів і інших територій, які знаходяться в забрудненому стані;

7.1.3. забезпечити дотримання водіями правил перевезення вантажів. Вантажі мають перевозитись на пристосованому та обладнаному для цієї мети транспорті. При перевезенні легких вантажів обов’язково використовувати брезентове або інше покриття, щоб не допустити розвіювання вантажів і забруднення вулиці.

7.2. Водіям транспортних засобів забороняється:

7.2.1. заправляти, ремонтувати (із заміною мастил і пального), обслуговувати, мити транспортні засоби на територіях підприємств, комунальних домоволодінь, берегах річок і водойм, дорогах, тротуарах, в парках, скверах, на газонах, біля водопровідних колонок;

7.2.2. паркувати транспортні засоби на тротуарах, газонах;

7.2.3. перегін по вулицях з твердим покриттям механізмів на гусеничному ходу.

 

 

Розділ VІII. Дотримання тиші в громадських місцях на території міста.

8.1. Юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою запобігання та зменшення шкідливого впливу шуму на здоров'я населення, іонізуючих випромінювань та інших факторів, зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень та територій міста (захищені об’єкти):

8.1.1. житлових будинків та прибудинкових територій;

8.1.2 лікувальних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

8.1.3. готелів та гуртожитків;

8.1.4. закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

8.1.5. інших будівель та споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8.1.6. парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території житлових мікрорайонів міста.

8.2. В приміщеннях, які розташовані в житлових будинках використання телевізорів, магнітофонів, іншої звуковідтворювальної апаратури дозволяється тільки при зменшенні рівня звуку, що не потурбує спокій мешканців будинку.

8.3. В період доби з 22.00 год. до 8.00 год. на захищених об’єктах забороняються гучний спів та викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

8.4. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21.00 год. до 8.00 год., в святкові та вихідні дні – цілодобово.

8.5. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

8.6. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

8.6.1. попередження або ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

8.6.2. надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

8.6.3. попередження пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

8.6.4. проведення зборів, мітингів, демонстрацій, інших масових заходів, про які завчасно оповіщають Хмельницьку міську раду;

8.6.5. роботи обладнання та механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових та громадських будівель, за умов невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8.6.6. відзначення встановлених законом святкових та вихідних днів відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради, проведення спортивних змагань;

8.6.7. проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у дозволений час за погодженням з міським відділом УМВС. Застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час дозволяється під час святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

8.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче чим за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

8.8. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

 

Розділ ІХ. Порядок проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького.

9.1. Загальні положення:

9.1.1. даний порядок розроблено з метою недопущення самовільного проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького, запобігання виведенню з ладу підземних комунікацій та пошкодженням елементів міського упорядкування і обов’язковий для всіх юридичних та фізичних осіб, які проводять Роботи, пов`язані з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою (крім будівельних майданчиків);

9.1.2. порядок проведення робіт пов`язаних з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького (далі – Порядок) розроблено на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про дорожній рух”, Постанови Кабінету Міністрів України  від 13.04.2011р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, Наказу міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.11.2008 р, № 326 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості об`єкта благоустрою” та інших законодавчих актів;

9.1.3. порядок регламентує проведення робіт на об`єктах благоустрою (далі - Роботи), а саме:

- прокладання, реконструкція та ремонт інженерних мереж;

- ліквідація наслідків аварій на підземних інженерних мережах;

- розташування рекламних засобів;

- реконструкцію будівель, житлових будинків, переплануванням та переобладнанням приміщень;

- інші Роботи на об`єктах благоустрою міста;

9.1.4. замовником Робіт може бути юридична чи фізична особа яка виконує Роботи, або ліцензована підрядна організація, яка виконує Роботи на замовлення (далі - Замовник);

9.1.5. за недотримання Порядку передбачена відповідальність відповідно до ст. 152 КУпАП;

9.1.6. контроль за дотримання Порядку здійснюється Управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста (далі-Управління).

9.2. Порядок оформлення документів:

9.2.1. для Робіт на об`єктах благоустрою міста Замовник, який безпосередньо проводитиме Роботи, укладає з балансоутримувачем елементу об`єкту благоустрою (далі-Балансоутримувач) договір про використання об`єкту благоустрою (далі-Договір-1,2);

9.2.2. При виконанні планових Робіт:

1) для укладання Договору-1, Замовнику необхідно надати Балансоутримувачу:

- повідомлення про початок проведення планових Робіт (Додаток 3);

- копію документа, що підтверджує державну реєстрацію суб`єкта господарювання - для

юридичних осіб, чи фізичних осіб–підприємців, копію паспорта (1,2,11 сторінки) - для фізичних осіб;

- копію робочого проекту, погодженого зі всіма необхідними організаціями    (Додаток 4);

- копію поперечного профілю магістралей з позначенням існуючих і проектних комунікацій (у випадку прокладки комунікацій закритим способом під магістралями вулиці);

- графік проведення Робіт (з термінами виконання);

- копію угоди з спеціалізованим підприємством на виконання робіт по відновленню  асфальтобетонного, щебеневого покриття тротуарної плитки після проведення Робіт;

- копію документу за наявності, який підтверджує право користування земельною ділянкою;

- копію ліцензії на право виконання Робіт, видану у порядку передбаченому чинним законодавством;

- копію угоди зі спеціалізованим підприємством на виконання Робіт (у разі наявності Замовника та підрядника) ;.

2) при виконанні робіт в смузі відведення автомобільної  дороги, тротуару та залізничного переїзду, якщо це загрожує  безпечному  чи безперебійному руху транспорту і пішоходів, Замовник, що проводить Роботи може закрити чи обмежити рух на основі погодженого з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України ордера (Додаток-5), який видається Балансоутримувачем. Погоджений ордер повертається Балансоутримувачу.

У ордері викладаються умови заборони або обмеження  руху, порядок інформування про це учасників дорожнього руху, заходи щодо безпеки дорожнього руху і строки проведення робіт.

Порушення цих вимог тягне  за собою матеріальну відповідальність організацій, що виконують роботи, відповідно до ст. 152 КУпАП.

Обмеження або заборона руху без ордера можливі лише у випадках, пов'язаних із стихійними явищами, а також з необхідністю виконання аварійних робіт, про що повідомляється Балансоутримувача, Управління і підрозділам Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.

9.2.2.1. Копії укладеного Договору-1 та робочого проекту, погодженого зі всіма необхідними організаціями надати Управлінню, але не пізніше ніж у день початку робіт.

9.2.3. При виконанні аварійних Робіт: Роботи з усунення наслідків аварій розпочинаються негайно після повідомлення телефонограмою балансоутримувача, Управління, УЖКГ, міське управління ГУ МНС України в Хмельницькій області (пожежну охорону), станцію швидкої медичної допомоги, КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг (у разі порушення асфальтобетонного покриття) всі комунальні організації, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим укладенням з Балансоутримувачем Договору-2 протягом  однієї доби:

9.2.3.1. для укладання Договору-2 , Замовнику необхідно надати Балансоутримувачу:

- повідомлення про початок проведення аварійних Робіт;

- план-схему місця проведення Робіт;

- копію документа, що підтверджує державну реєстрацію суб`єкта господарювання для - юридичних осіб, чи фізичних осіб-підприємців, копію паспорта (1,2,11 сторінки) - для фізичних осіб;

- ліцензію на право виконання Робіт, видану у порядку передбаченому чинним  законодавством;

- копію угоди зі спеціалізованим підприємством на виконання Робіт (у разі наявності Замовника та підрядника).

9.2.3.2. копії укладеного Договору - 2 та план-схеми місця проведення Робіт надаються Замовником Управлінню.

9.2.4. в день початку Робіт Балансоутримувач письмово повідомляє Управління про укладені Договори-1,2 із Замовниками;

9.2.5. якщо Роботи здійснюються на зеленій зоні (газон, дерева, клумба тощо) сплатити відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню  в міський бюджет за виключенням виконання аварійних Робіт;

9.2.6. при прокладанні різних мереж до одного об’єкту, що прокладаються в окремих траншеях Договір укладається на кожну інженерну мережу окремо;

9.2.7. роботи по прокладанню інженерних мереж, проведення Робіт в аварійному порядку та інші Роботи, пов`язані з порушенням елементів об`єктів благоустрою міста, виконують організації, які отримали ліцензію на право виконання таких Робіт. Керівники організацій зобов`язані призначити відповідальних осіб, які мають необхідні технічні знання для виконання даних Робіт та ознайомлені з правилами техніки безпеки. Виконавці Робіт і робітники повинні вивчити правила безпеки проведення Робіт в зоні розміщення діючих газопроводів, електрокабелів, ліній зв`язку та інших комунікацій.

9.3. Порядок виконання Робіт.

До початку проведення Робіт Замовникам необхідно:

9.3.1. місце виконання Робіт огородити, встановити застерігаючі засоби стандартного типу, оснащені попереджуючими знаками. На ділянках вулиці, де дозволено її перекриття, встановити  схему об'їзду;

9.3.2. забезпечити під час проведення Робіт під’їзди та підходи до житлових будинків та інших споруд;

9.3.3. в місцях проходу людей  встановлюються перехідні містки, шириною не менше  0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

9.3.4. з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій, Замовник викликає представників  експлуатуючих організацій, встановлює їх точне місце знаходження, після чого вживає необхідні заходи для збереження підземних мереж.  Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, забезпечують своєчасну явку своїх представників до місця проведення Робіт і дають письмові погодження, зауваження  про умови забезпечення збереження належних їм підземних комунікацій.

На об`єктах благоустрою прокладка підземних комунікацій здійснюється з визначенням умов:

9.3.5. роботи виконуються короткими ділянками у відповідності з проектом організації робіт;

9.3.6. розриття вздовж вулиць повинно проводитись ділянками довжиною: для газу, водопроводу, каналізації, тепломережі – до 300 погонних метрів,  для прокладки кабелю – до 600 погонних метрів (на довжину котушки);

9.3.7. роботи по наступних ділянках виконуються тільки після закінчення Робіт на попередній ділянці, включаючи відбудову та прибирання території;

9.3.8. ширина траншеї повинна бути мінімальна, не перевищувати норм технічних умов на підземні прокладки;

9.3.9. розриття шляхового покриття повинно проводитись на 20-30 см. ширше траншеї і мати прямолінійні контури;

9.3.10. стіни глибоких траншей, котлованів повинні кріпитись дошками і щитами;

9.3.11. у центральній частині міста, обмеженій вулицями Кам`янецькою, Прибузькою, Старокостянтинівським шосе та Пушкіна, в місцях інтенсивного руху транспорту та пішоходів роботи по будівництву і реконструкції підземних комунікацій (за винятком аварійного позапланового характеру) рекомендується проводити в нічний час. Прибирання огорож, ґрунту та будівельних матеріалів повинно виконуватись до 6 години ранку;

9.3.12. знятий асфальт, зайвий, непридатний для повторної засипки, ґрунт, що виймається з траншеї або котловану, слід вивозити одночасно з розриттям траншеї (котловану), не допускаючи тимчасових відвалів, погодивши місце складування з УЖКГ;

9.3.13. при виконанні Робіт забороняється:

9.3.13.1. розбивати асфальтобетонне покриття екскаватором без розрізання дисковою фрезою;

9.3.13.2. завалювати будівельними матеріалами зелені насадження, кришки люків, колодязів, водостічних решіток;

9.3.13.3. видалення дерев, чагарників та газонів без узгодження  з УЖКГ.

Відновлення порушеного елементу об`єкту благоустрою здійснюється з визначенням умов:

9.3.14. відновлення асфальтобетонного, щебеневого, грунтового покриття, тротуарної плитки, іншого твердого покриття та зеленої зони, з подальшим посівом трави, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів,  інші роботи з відновлення благоустрою повинно бути виконано у вказані в Договорі строки;

9.3.15. якщо розриваються вдосконалені покриття (асфальтобетонне, щебеневе, грунтове покриття, тротуарна плитка інше тверде покриття), зворотна засипка траншей та котлованів  проводиться піском (чи придатним для цього матеріалом), із шаровим утрамбуванням і зволоженням на всю глибину та суворим дотриманням чинних будівельних норм та правил. Відновлення покриття проводиться з використанням того ж типу покриття і матеріалів, під технічним контролем експлуатуючих організацій. Засипання траншей непридатним для цієї мети матеріалом, та без необхідного ущільнення заборонено. При виявлені порушень Замовник негайно усуває вказані недоліки за власний рахунок.

9.3.16. у разі виконання Робіт вздовж тротуарів та проїжджих частин вулиць відновлення асфальтобетонного покриття проводиться на всю ширину тротуару (якщо його ширина не більше 3-х м) та проїжджої частини вулиці (у разі пошкодження асфальтобетонного покриття більше ніж на 50%  його ширини);

9.3.17. при розритті в зоні невдосконалених покриттів, засипка траншеї і котлованів може виконуватись місцевим ґрунтом з обов'язковим пошаровим ущільненням катком;

9.3.18. після виконання Робіт на зелених зонах або клумбах, Замовники Робіт зобов'язані провести:

- рекультивацію земельної ділянки;

- посів газонної трави або посадку квітів, заздалегідь погодивши ці роботи з КП по зеленому будівництву і благоустрою міста.

Продовження термінів дії Договору-1:

9.3.19. термін дії Договору-1 продовжується у разі надання Замовником письмового клопотання з поясненням причин зриву терміну виконання Робіт. Клопотання подається балансоутримувачу та в Управління не пізніше закінчення терміну, вказаного у Договорі-1.

Зобов`язання Замовників після проведення Робіт:

9.3.20. після виконання відновних робіт складається акт приймання відновних робіт (далі - Акт), (Додаток 6) за участю Замовника, представників балансоутримувача об’єкту благоустрою, УЖКГ та  Управління;

9.3.21. копія Акту надається Замовником до Управління  на протязі трьох днів;

9.3.22. після виконання Робіт в осінньо-зимовий період Замовник зобов’язаний  утримувати місце розриття в належному стані, по мірі потреби підсипати його щебенем та відсівом, а в місцях інтенсивного руху автотранспорту та на центральних вулицях – тимчасово відновити  холодним асфальтобетоном; 

9.3.23. зруйноване асфальтобетонне покриття під час виконання Робіт в осінньо-зимовий період відновлюється не пізніше 30 квітня  поточного або наступного  року;

9.3.24. просадки на об’єктах благоустрою, які виникають в результаті неякісного ущільнення протягом трьох років після закінчення дії Договору, повторно відновлюються за рахунок Замовника;

Особливості проведення Робіт в аварійному порядку:

9.3.25. для оперативного усунення наслідків аварії, забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, аварійні Роботи виконуються протягом трьох діб, але не більше;

9.3.26. у випадку необхідності прийняття термінових заходів для ліквідації аварій і їх наслідків у вихідні та святкові дні, дозволяється приступити до Робіт негайно,  повідомивши про початок Робіт відділ управління міським господарством Хмельницької міської ради, забезпечивши безпеку людей, руху транспорту і збереження існуючих інженерних мереж;

9.3.27. договір-2 необхідно укласти в перший робочий день після вихідного чи святкового дня;

9.3.28. відновлення місця розриття після проведення Робіт в аварійному порядку здійснюється на протязі п`яти діб;

9.3.29. якщо ліквідація аварії не може бути проведена в триденний термін, то з Балансоутримувачем укладається Договір-1 з обов`язковим повідомленням  про це Управління;

9.3.30. забороняється проведення планових Робіт під виглядом аварійних;

9.3.31. після закінчення Робіт, на місцях розриття асфальтобетонного покриття, проводиться підготовка для асфальтування та передача спеціалізованій організації зруйнованої території для відновлення асфальтобетонного покриття. Відновлення повинне виконуватись в терміни зазначені в Договорі-2;

9.4. Відповідальність Замовників Робіт за недотримання Порядку:

9.4.1. відповідальність за порушення вимог, визначених цим Порядком несе Замовник та відповідальна особа організації, яка виконує Роботи, відповідно до ст. 152 КУпАП;

9.4.2. винні особи притягується до адміністративної відповідальності за:

9.4.2.1. роботи, які проводяться без укладеного Договору (такі Роботи вважаються самовільними і повинні бути негайно припинені на вимогу працівників Управління, відновлення об`єкту благоустрою до первинного стану проводиться виключно за кошти порушника);

9.4.2.2.  відсутність Договору або його копії на місці проведення Робіт у відповідальної особи (у разі відсутності Договору або його копії на місці проведення Робіт, Роботи мають бути припиненні на вимогу працівників Управління);

9.4.2.3. відхилення від раніше погодженого проекту, або наданої план-схеми під час виконання Робіт (це розцінюється як самовільна дія, Роботи мають бути негайно припиненні на вимогу працівників Управління);

9.4.2.4. несвоєчасне закінчення Робіт, не відновлення або неякісне відновлення порушеного об’єкту благоустрою;

9.4.3. відповідальність за збереження існуючих підземних інженерних мереж, зелених насаджень несе Замовник та організація яка виконує Роботи. У разі пошкодження сусідніх або пересічних комунікацій, вони повинні бути негайно відновлені за рахунок коштів Замовника або організації яка виконувала Роботи, силами організації, яка експлуатує ці комунікації;

9.4.4. з організаціями, які систематично порушують цей Порядок та умови укладених Договорів-1,2, Договора на інші об`єкти не укладаються до завершення ними розпочатих Робіт по раніше укладеним Договорам та виправлення допущених порушень;

9.4.5. договір може бути односторонньо розірваний Балансоутримувачем в разі систематичних  порушень пунктів Порядку та умов Договору при проведенні Робіт Замовником або організацією, яка виконує Роботи.

 

Розділ Х. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста.

10.1. за невиконання або неналежне виконання вимог цих Правил винні особи несуть відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушенні, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Хмельницької міської ради, та виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

10.2. протоколи за фактами порушень законодавства що регулює благоустрій населених пунктів складають уповноважені на те виконавчим комітетом посадові особи.

 

Розділ ХІ. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

11.1 Правила розроблені на основі:

1) Цивільного кодексу України.

2) Кодексу України про адміністративні правопорушення

3) Земельного кодексу України.

4) Водного кодексу України.

5) Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

6) Закону України "Про рекламу”.

7) Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності».

8) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

9) Закону України "Про відходи".

10) Закону України "Про автомобільні дороги".

11) Закону України "Про автомобільний транспорт".

12) Закону України "Про охорону культурної спадщини".

13) Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

14) Закону України "Про дорожній рух".

15) Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

16) Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

17) Закону України "Про органи самоорганізації населення"

18) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах".

19) Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.06 р. № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".

20) Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.03 р. № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів".

21) Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.05 р. № 121 "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні.

22) Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.01 р. № 226 "Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України".

23) Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.06 р. № 302 "Про затвердження зразків акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень".

24) Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць".

 
 

Секретар міської ради В. Лесков

 
 
 

Начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста О. Райчук

 
 
 
 

 

 

Додаток 1

Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням

елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького

 

ДОГОВІР

Про використання об`єкту благоустрою № _____________

 

м. Хмельницький                                                                        “___”____________ 20 __  р.

 

Балансоутримувач об`єкту благоустрою (далі – Балансоутримувач)____________________

_____________________________________________________________________________,

в особі_______________________________________________________________________,

що діє на підставі______________________________________________________________,

з однієї сторони, та____________________________________________________________,

(далі – Замовник) в особі _________ _____________________________________________,

що діє на підставі Статуту з другої сторони ( далі–Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому Договорі терміни вживаються в значеннях, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 466, Наказу міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.11.2008 р. № 326, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього Договору Балансоутримувач зобов’язується передати елемент об`єкту благоустрою для проведення планових робіт

________________________________________________________________________

(далі-Роботи), а Замовник зобов`язується за свої кошти та на свій ризик, в обумовлений Сторонами строк, провести  дані Роботи.

2.2. Роботи будуть проводитися за адресою: м. Хмельницький, ______________________ на ділянці від

____________________________________ до __________________________.

Розміри використаного об`єкту благоустрою довжиною________м.,шириною ________м., 

Відповідальною особою______________________________________________________

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Замовник зобов`язується:

3.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення Робіт:

- встановити на місці Робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця Робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення Робіт та вибачення за тимчасові незручності;

- дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених рішенням сесії Хмельницької міської ради міської ради від «___» ________ 20 __ р. № _____ ;

- облаштувати місце проведення Робіт відповідно до Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького.

3.1.2. Роботи виконувати з суворим дотриманням графіку виконання Робіт, строків початку та закінчення Робіт. Графік виконання Робіт складається Замовником, підписується сторонами, є додатком до даного Договору та його невід’ємною частиною. У випадку зміни такого графіку відповідний новий графік стає додатком до цього Договору.

3.1.3. Роботи повинні виконуватись у технологічній послідовності з суворим дотриманням державних будівельних норм і правил.

3.1.4. Забезпечити у необхідній кількості наявність матеріалів, робочої сили, механізмів, автотранспорту, необхідної кількості щитів для огорож, перекидних мостів, застерігаючих засобів безпеки для проведення Робіт в терміни визначені календарним графіком.

3.1.5. Здійснити заходи з відновлення території, на якій проводились Роботи, і об`єктів благоустрою, які було пошкоджено внаслідок проведення Робіт.

3.1.6. У разі внесення змін в проектну документацію або у разі розірвання договору підряду Замовник зобов’язаний у триденний термін сповістити про це Балансоутримувача, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста (далі-Управління) і надати письмові вмотивовані пояснення з цього приводу.

3.1.7. Після закінчення Робіт, Замовник складає з Балансоутримувачем Акт приймання відновних робіт та на протязі трьох днів надає його копію до Управління.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Витребувати у Балансоутримувача та Управління у рамках їх повноважень інформацію та документи, обумовлені відповідними нормативними актами, що регулюють відносини в сфері благоустрою та пов’язані з предметом цього Договору.

3.3. Балансоутримувач зобов’язується:

3.3.1. Укласти Договір із Замовником при наданні останнім необхідних Документів.

3.3.2. Після укладання Договору безперешкодно надати Замовнику у використання елемент об`єкту благоустрою для проведення Робіт.

3.3.3. На вимогу Замовника надавати працівника Балансоутримувача (при необхідності працівника Управління) для актування подій, що унеможливлюють виконання ним зобов’язань за цим Договором, для прийняття відновних робіт та складання акту прийняття відновних робіт.

3.4. Балансоутримувач має право:

3.4.1. Здійснювати контроль за виконанням Замовником зобов’язань, покладених на нього умовами цього Договору та Правил благоустрою території міста Хмельницького.

 

 

4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами, але не раніше дня початку Робіт та діє до повного виконання Замовником покладених на нього зобов’язань за цим Договором.

4.2. Роботи проводяться з __________________ до _______________ включаючи вихідні та святкові дні.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник несе відповідальність перед Балансоутримувачем та Управлінням за дотримання графіку виконання Робіт, строків початку та закінчення Робіт, а також якості робіт з відновлення об’єкту благоустрою та належне виконання інших зобов`язань у відповідності до цього Договору.

5.2. У разі пошкодження сусідніх або пересічних комунікацій, вони повинні бути негайно відновлені за рахунок коштів Замовника або організації яка виконувала Роботи, силами організації, яка експлуатує ці комунікації.

5.3. Після спливу зазначеного в Договорі терміну закінчення виконання Робіт, без належного продовження, Договір втрачає чинність і не може бути підставою для виконання Робіт. Виконання Робіт за простроченим Договором вважається самовільною дією. В цьому випадку Договір продовжується тільки після притягнення винних до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУпАП.

5.4. В разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення об’єкту благоустрою вимогам відповідних норм і стандартів Замовник за власний рахунок та своїми силами усуває недоліки у строки, які встановлюються за погодженням Сторін.

Просадки на об’єктах благоустрою, які виникають в результаті неякісного ущільнення протягом трьох років після закінчення дії Договору, повторно відновлюються за рахунок Замовника.

5.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (зокрема, прийняття змін і доповнень до законодавства, рішень, дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, погодні умови тощо) відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони приймають всі міри щодо врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору шляхом проведення переговорів.

6.2. Внесення змін у даний Договір може мати місце тільки при наявності письмової згоди сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3. Договір може бути односторонньо розірваний Балансоутримувачем в разі порушень:

- пунктів Порядку проведення робіт, пов`язаних з порушенням елементів об`єктів

благоустрою міста Хмельницького;

- умов Договору;

- інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою;

- вимог встановлених проектною документацією (без внесення змін).

6.4. Повторний Договір укладається тільки після усунення виявлених недоліків.

6.5. В інших випадках договір розривається за згодою сторін.

6.6. Даний Договір укладено на українській мові в двох однакових примірниках, що маючих однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Замовник:

___________________________________

(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи)

___________________________________

(Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код)

__________, м. _____________________,

__________________________________

(місцезнаходження)

Балансоутримувач:

_______________________________

(найменування юридичної особи)

 

_______________________________

(Код ЄДРПОУ)

29____________, м. Хмельницький, _______________________________

(місцезнаходження)

___________________________________

(телефон/телефакс)

 

 

 

_________________            / ________ /

(прізвище)                            (підпис)

 

 

М.П.

_______________________________

(телефон/телефакс)

 

Керівник

________________    / ________ /

(прізвище)                    (підпис)

 

М.П.

 

 

Додаток 2

Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням елементів

об`єктів благоустрою міста Хмельницького

 

ДОГОВІР

Про використання об`єкту благоустрою № _____________

 

м. Хмельницький                                                                        “___”____________ 20 __  р.

 

Балансоутримувач об`єкту благоустрою (далі – Балансоутримувач)____________________

_____________________________________________________________________________,

в особі_______________________________________________________________________,

що діє на підставі______________________________________________________________,

з однієї сторони, та____________________________________________________________,

(далі – Замовник) в особі _________ _____________________________________________,

що діє на підставі Статуту з другої сторони ( далі–Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому Договорі терміни вживаються в значеннях, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України  від 13.04.2011р. № 466, Наказу міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.11.2008 р. № 326, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері благоустрою.

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього Договору Балансоутримувач зобов’язується передати елемент об`єкту благоустрою для проведення аварійних робіт________________________________

________________________________________________________________(далі-Роботи), а Замовник зобов`язується  за свої кошти та на свій ризик, в обумовлений Сторонами строк, провести дані Роботи.

2.2. Роботи будуть проводитися за адресою: м. Хмельницький, ____________________ на ділянці від ____________________________________ до __________________________.

Розміри використаного об`єкту благоустрою довжиною________м.,шириною ________м., 

Відповідальною особою________________________________________________________

 

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов`язується:

3.1.1. До початку, під час та наприкінці проведення Робіт:

- встановити на місці Робіт інформаційний щит з визначенням найменування організації виконавця Робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення Робіт та вибачення за тимчасові незручності;

- дотримуватись вимог Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених рішенням сесії Хмельницької міської ради міської ради від «___» ________ 20 __ р. № _____ ;

- облаштувати місце проведення Робіт відповідно до Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького.

3.1.2. Роботи повинні виконуватись у технологічній послідовності з суворим дотриманням державних будівельних норм і правил.

3.1.3. Забезпечити у необхідній кількості наявність матеріалів, робочої сили, механізмів, автотранспорту, необхідної кількості щитів для огорож, перекидних мостів, застерігаючих засобів безпеки для проведення Робіт в трьохденний термін.

3.1.4. Здійснити заходи з відновлення території, на якій проводились Роботи, і об`єктів благоустрою, які було пошкоджено внаслідок проведення Робіт.

3.1.5. Після закінчення Робіт, Замовник складає з Балансоутримувачем Акт приймання відновних робіт та на протязі трьох днів надає його копію до управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста (далі-Управління).

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Витребувати у Балансоутримувача та Управління у рамках їх повноважень інформацію та документи, обумовлені відповідними нормативними актами, що регулюють відносини в сфері благоустрою та пов’язані з предметом цього Договору.

3.3. Балансоутримувач зобов’язується:

3.3.1. Укласти Договір із Замовником при наданні останнім необхідних Документів.

3.3.2. Після укладання Договору безперешкодно надати Замовнику у використання елемент об`єкту благоустрою для проведення Робіт.

3.3.3. На вимогу Замовника надавати працівника Балансоутримувача (при необхідності працівника Управління) для актування подій, що унеможливлюють виконання ним зобов’язань за цим Договором, для прийняття відновних робіт та складання акту прийняття відновних робіт.

3.4. Балансоутримувач має право:

3.4.1. Здійснювати контроль за виконанням Замовником зобов’язань, покладених на нього умовами цього Договору та Правилами благоустрою території міста Хмельницького.

 

 

4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами, але не раніше дня початку Робіт та діє до повного виконання Виконавцем покладених на нього зобов’язань за цим Договором.

4.2. Роботи проводяться у 3-х денний строк включаючи вихідні та святкові дні.

4.3 Відновлення місця розриття після проведення Робіт здійснити на протязі у 5-ти днів виключаючи вихідні та святкові дні.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник несе відповідальність перед Балансоутримувачем та Управлінням за дотримання строків початку та закінчення Робіт, а також якості робіт з відновлення об’єкту благоустрою та належне виконання інших зобов`язань у відповідності до цього Договору.

5.2 У разі пошкодження сусідніх або пересічних комунікацій, вони повинні бути негайно відновлені за рахунок коштів Замовника або організації яка виконувала Роботи, силами організації, яка експлуатує ці комунікації.

5.3. Після спливу зазначеного в Договорі терміну закінчення виконання Робіт, без належного продовження, Договір втрачає чинність і не може бути підставою для виконання Робіт. Виконання Робіт за простроченим Договором вважається самовільною дією. В цьому випадку Договір продовжується тільки після притягнення винних до адміністративної відповідальності  відповідно до ст. 152 КУпАП.

5.4. В разі невідповідності якості виконаних робіт з відновлення об’єкту благоустрою, вимогам відповідних норм і стандартів Замовник за власний рахунок та своїми силами усуває недоліки у строки, які встановлюються за погодженням Сторін.

Просадки на об’єктах благоустрою, які виникають в результаті неякісного ущільнення протягом трьох років після закінчення дії Договору, повторно відновлюються за рахунок  Замовника.

5.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (зокрема, прийняття змін і доповнень до законодавства, рішень, дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, погодні умови тощо) відповідно до чинного законодавства України.

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони приймають всі міри щодо врегулювання спорів та розбіжностей, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору шляхом проведення переговорів.

6.2. Внесення змін у даний Договір може мати місце тільки при наявності письмової згоди сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3. Договір може бути односторонньо розірваний Балансоутримувачем в разі порушень:

- пунктів Порядку проведення робіт, пов`язаних з порушенням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького;

- умов Договору;

- інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою;

- відхилень від наданої план-схеми місця проведення Робіт (без повідомлення про внесення змін).

6.4. Повторний Договір укладається тільки після усунення виявлених недоліків.

6.5. В інших випадках договір розривається за згодою сторін.

6.5. Даний Договір укладено на українській мові в двох однакових примірниках, що маючих однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Замовник:

__________________________________

(найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи)

_________________________________

(Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код)

__________, м. ____________________,

__________________________________

(місцезнаходження)

__________________________________

(телефон/телефакс)

 

 

 

___________________            / ________ /

(прізвище)                 (підпис)

 

М.П.

Балансоутримувач:

________________________________

(найменування юридичної особи)

 

________________________________

(Код ЄДРПОУ)

29________, м.Хмельницький, _________________________________

(місцезнаходження)

_________________________________

(телефон/телефакс)

 

 

Керівник

______________________    / ________ /

(прізвище)                 (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 3

Порядку проведення робіт, пов`язаних з

пошкодженням елементів об`єктів благоустрою

міста Хмельницького Балансоутримувачу

 

 

_______________________________________

_______________________________________

Адреса:________________________________

_______________________________________

тел.___________________________________

 

 

Повідомлення

 

Про виконання планових робіт, пов`язаних з пошкодженням елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(характер робіт, тип покриття)

_____________________________________________________________________________

За адресою____________________________________________________________________

довжиною ___________метрів, шириною __________ метрів

терміном на з «____»_______________20__р. до «____»_______________20____р.  

 

Відповідальна особа  за виконання робіт:

___________________________________________________________________________

(ПІП відповідального виконавця, посада, телефон)

 

«____»______20___р.                ______________________               _______________

(прізвище заявника)                     М.П      (підпис)                             

 

 

 

Додаток  4

Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням

елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького

 

Організацій та установи з якими  необхідно погодити виконання робіт.

 

1. Управління житлово-комунального господарства (вул. Проскурівська, 1);

2.Управління архітектури та містобудування (вул. Подільська, 10/1);

3. Міський район електромереж (вул. М.Рибалко, 30);

4. МКП “Хмельницькводоканал” (вул. Водопровідна, 75);

5. МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” (вул. М.Пересипкіна, 5);

6. КП “Південно-Західні тепломережі” (вул. Курчатова, 17/1);

7. ПАТ “Хмельницькгаз” (проспект Миру, 41);

8. ТОВ “ЖЕО” (вул. Зарічанська, 8);

9. Хмельницька філія ПАТ “Укртелеком” ЦТП (вул. Тернопільська, 13/1);

10. ГЕЛКС-5211 (група експлуатації лінійно-кабельних споруд) ПАТ “Укртелеком” кабельна дільниця. (вул. Купріна, 66/1, т. 76-52-02);

11 ТОВ “Атраком” (вул. Свободи 9 А, т. 67-09-74, 067-405-41-19);

12. Управління Держспецзв’язку у Хмельницькій області (вул.Театральна,19;т. 65-10-12);

13. ПАТ ПТК “Мітел”( вул. Соборна, 67/1, т. 71-81-15);

14. Фізичні, юридичні особи, підприємства та організації – власники прилеглих територій.

 

Додаток 5

Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням

елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького

 

ОРДЕР

N_________ від____________

На право виконання робіт по ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в межах смуги відчуження автомобільної дороги ___________________________________

_____________________________________________________________________________

ділянка м _____ + ______ - _____ + ______ з лівого (правого) боку

в напрямку ___________________________________________________________________

Ділянка обслуговується _________________________________________________________

(назва дорожньо-експлуатаційної організації)

Ордер виданий ________________________________________________________________

(назва юридичної чи фізичної особи)

в особі _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідальні особи на об'єкті ___________________________________________________

(ПІБ, посада)

_____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи) зобов'язані:

1. В  зв'язку з закриттям або обмеженням руху інформувати про це: ____________________________________

2. Перед початком робіт:

- улаштувати об'їзд довжиною ___________ м;

- укріпити кам'яними матеріалами узбіччя в місцях стоянки механізмів та устаткування, а також в місцях з'їздів з дороги;

- виставити тимчасові дорожні знаки, бар'єри і інші технічні засоби  організації руху згідно з узгодженою ДАІ

схемою або оплатити за цю послугу власнику дороги _________грн. (кошторис додається);

- пройти комісійне обстеження в строки: ________________________________________.

3. Роботи виконувати в суворій відповідності з технічною документацією, технічними умовами,

правилами і іншими нормативами тільки в межах ділянки дороги м ____ + _____ - _____ + ____.

4. Після завершення робіт:

- відновити узбіччя ___________ м, тротуар ___________ м, укіс насипу (виїмки), інші елементи дороги:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- здати ділянку дороги по акту приймання відновних робіт власнику;

- зняти всі тимчасові дорожні знаки, бар'єри і інші технічні засоби організації дорожнього руху.

Забороняється до виконання вимог п. 2 ордеру завозити матеріали, устаткування і та інше на дорогу.

Відповідальність за безпеку дорожнього руху на ділянці дороги до передачі її власнику дороги по акту несе

____________________________________________________________

(назва організації, підприємства)

Ордер дійсний до __________________ включно.

Технічний нагляд на об'єкті здійснює:

- від власника дороги_________________________________________ тел.______________

- від ДАІ ____________________________________________________ тел. _____________

За оформлення ТУ, цього ордеру і інші послуги належить сплатити ________________грн. (кошторис додається).

 

Погоджено:

Керівник                    ____________________________              __________________________________

(назва власника дороги, прізвище, підпис)     (назва ДАІ, прізвище, підпис)

Ділянку дороги м _____ + _____ - _____ + _____.

Здав          _______________________________                Прийняв __________________________

(представник власника   дороги)                                           (відповідальна особа на об`єкті )

 

М. П.                                                                      Дата_______________.

 
 

 

 

Додаток 6

Порядку проведення робіт, пов`язаних з пошкодженням

елементів об`єктів благоустрою міста Хмельницького

_____________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

 

АКТ ПРИЙМАННЯ ВІДНОВНИХ РОБІТ

“____”______________20    р.                                                                          м. Хмельницький

 

Приймання відновних робіт _____________________________________________________

(адреса, місце порушеного об`єкту благоустрою)

Виконаних відповідно до Договору від “____” ________________ 20 р. № _____________,

на виконання п. 9.3.21. Правил благоустрою території міста Хмельницького, в складі представників:

- управління житлово-комунального господарства_________________________________________

(посада П.І.Б.)

- управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста____________________________

(посада П.І.Б.)

- балансоутримувача____________________________________________________________

(назва організації балансоутримувача)

_____________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. представника)

- Замовника ___________________________________________________________________

(назва організації балансоутримувача)

_____________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Склали цей акт про те, що ______________________________________________________

(виконавець робіт, відповідальна особа)

 

виконав роботи по відновленню:

 

№ п/н

Назва робіт

Відмітка про виконання

Примітка

1.

Асфальтобетонного покриття проїжджої частини

 

 

 

Асфальтобетонного покриття тротуарів

 

 

 

Асфальтобетонного покриття дворової території

 

 

 

Щебеневого покриття проїжджої частини

 

 

 

Щебеневого покриття дворової території

 

 

 

Ґрунтового покриття

 

 

 

 

Тротуарної плитки

 

 

 

 

Зеленої зони

 

 

 

 

Зелених насаджень

 

 

 

 

Бортового каменю

 

 

 

 

Поребрика

 

 

 

 

 

 

Висновок комісії:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

Підписи представників:

 

управління житлово-комунального господарства __________________________________

 

управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста _____________________

 

Балансоутримувача                                            ______________________________________

 

відповідальної особи                                          ______________________________________

 

Замовника                                                           _______________________________________ 

 

 

 

 

Останнє оновлення на Понеділок, 07 липня 2014, 17:08
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02