Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

12. Про зміну найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Хмельницької міської ради та затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони прац
Середа, 07 березня 2012, 20:25

 

 

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення п'ятнадцятої сесії
№12 від 29.02.2012 р.

 

 

Про зміну найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Хмельницької міської ради та затвердження положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Цивільним кодексом України та  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Змінити найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Хмельницької міської ради на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради.

 

 

2. Затвердити Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради  згідно з додатком.

 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення другої сесії міської ради від 15.05.2002 р. №12 "Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Хмельницької міської ради".

 

 

4. Внести зміни до рішення першої сесії Хмельницької міської ради від 02.12.2010 року №20 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності апарату ради і виконавчих органів ради, про втрату чинності рішень міської ради", виклавши пункт 25 додатку в наступній редакції: "Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці".

 

 

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова.

 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

 

 

Міський голова С. Мельник


Додаток

до рішенням міської ради

від29.02.2012 р. №12

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради (далі – управління) створене шляхом зміни найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, є виконавчим органом Хмельницької міської ради, створюється міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління здійснює свою діяльність на правах структурного підрозділу Хмельницької міської ради, має печатку із своїм найменуванням, усі необхідні штампи, бланки.

1.4. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами Хмельницької міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, з відповідними органами виконавчої влади та територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і об’єднаннями громадян.

 

2. Основні завдання управління

2.1. Створення і забезпечення стабільного функціонування підсистеми місцевого та об’єктового рівнів Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

2.2. Забезпечення реалізації на території міста державної політики в галузі охорони праці, яка базується на пріоритетності збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

2.3. Ведення обліку і аналізу травматизму невиробничого характеру.

2.4. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.5. Визначення основних напрямків роботи у сфері охорони праці, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.6. Ведення обліку і аналізу надзвичайних ситуацій.

2.7. Координація робіт з профілактики травматизму на виробництві та в побуті.

2.8. Здійснення разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення та охорони праці, впровадження сучасних інформаційних технологій.

 

3. Повноваження управління

3.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації охорони праці, цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій.

3.2. В установленому порядку подає пропозиції щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи охорони праці, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

3.3. Подає пропозиції при підготовці міської програми безпеки і умов праці та виробничого середовища на території міста.

3.4. Надає пропозиції до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.

3.5. Проводить перевірки готовності органів управління та сил міської і об’єктових підсистем цивільного захисту до виконання покладених на них завдань.

3.6. Керує роботами, пов’язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює готовність відповідних сил цивільного захисту до дій за призначенням.

3.7. Організовує, у встановленому порядку, надання допомоги потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій.

3.8. В межах, визначених чинним законодавством приймає участь у розслідуваннях та аналізує причини виникнення надзвичайних ситуацій, нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру.

3.9. Визначає разом з органами виконавчої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів місцевих та об’єктових ланок територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3.10. Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням матеріально-технічних ресурсів, призначених для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків у порядку встановленому законодавством.

3.11. Розробляє і погоджує плани дій з цивільного захисту населення та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру, які є обов’язковими до виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.12. Організовує підготовку спеціалізованих служб цивільного захисту та аварійно-рятувальних формувань.

3.13. Організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту населення міста до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

3.14. Проводить збір заявок для комплектування груп слухачів керівного складу і працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності для вивчення діяльності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на міських та обласних курсах цивільної оборони.

3.15. Контролює дотримання курсами цивільного захисту вимог з підготовки і перепідготовки керівників і фахівців у сфері цивільного захисту шляхом інспектування (перевірки).

3.16. В межах повноважень, визначених законодавством, здійснює контроль за проходженням навчання з питань охорони праці керівників та відповідальних осіб підприємств комунальної власності в учбово-курсових комбінатах міста.

3.17. Організовує та контролює проведення навчань, тренувань з цивільного захисту населення.

3.18. Здійснює координацію роботи підприємств, установ, організацій, закладів та виконавчих органів міської ради з питань цивільного захисту та охорони праці.

3.19. Організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії, ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста.

3.20. У межах своїх повноважень приймає участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, у здійсненні антитерористичних заходів на території і об’єктах міста.

3.21. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.22. Координує діяльність Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.

3.23. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

4. Права управління

4.1. Своєчасно одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для здійснення покладених на управління повноважень, з метою забезпечення своєчасного виконання завдань.

4.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів Хмельницької міської ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці.

4.3. В межах, визначених законодавством, здійснювати перевірки  за станом охорони праці підприємств, установ та організацій усіх форм власності, за результатами яких складати акти обстеження із зазначенням виявлених порушень у сфері охорони праці.

4.4. Надсилати в разі потреби власнику або його представнику клопотання про заохочення, або про притягнення до відповідальності керівників та працівників за дотримання або недотримання нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

4.5. Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення, сили міської ланки територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.

 

5. Організація діяльності управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник управління має двох заступників – начальників відділів, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх працівників.

5.3.2. Розробляє структуру управління в межах граничної чисельності  працівників.

5.3.3. Погоджує кошторис та штатний розпис Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.

5.3.4. Погоджує розпорядження  коштами, майном, укладання договорів Хмельницькій міській комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об’єктах.

5.3.5. Готує подання на міського голову щодо призначення або звільнення керівника Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.

5.3.6. Визначає функціональні обов’язки працівників управління; сприяє підвищенню їх кваліфікації.

5.3.7. В межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

5.3.8. Веде особистий прийом громадян.

5.3.9. Видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання. Накази начальника управління, прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання працівниками управління.

5.4. До складу управління входить два відділи: відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та відділ охорони праці.

5.5. Відділи управління здійснюють надані їм повноваження відповідно до Положень про них. Положення про відділи затверджуються начальником управління.

5.6. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

5.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.8. Забезпечення управління службовими і складськими приміщеннями, службовим автотранспортом, засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами здійснює виконавчий комітет міської ради.

5.9. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською радою відповідно до чинного законодавства.

5.10. Покладання на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці обов’язків, не передбачених чинним законодавством та цим Положенням, не допускається.

 

 

Секретар міської ради В. Лесков

 

 

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Д.Білоус

 

Останнє оновлення на Понеділок, 12 березня 2012, 15:40
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02