Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

07. Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та внесення зміни в структуру виконавчих органів Хмельницької міської ради
Четвер, 19 квітня 2012, 12:42

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення шістнадцятої сесії
№7 від 11.04.2012 р.

 

 

Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та внесення зміни в структуру виконавчих органів Хмельницької міської ради

 

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Хмельницької міської ради та керуючись рішенням Хмельницької міської ради від 29.02.2012 року № 14 «Про створення управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, зміну найменування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради згідно з додатком.

 

 

2. Внести зміну в рішення першої сесії Хмельницької міської ради від 02.12.2010 року №20 «Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності апарату ради, втрату чинності рішень міської ради» а саме: п.14 додатку викласти в новій редакції: «Управління праці та соціального захисту населення».

 

3. Визнати п.2 рішення Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року № 16 «Про  внесення змін в рішення другої сесії міської ради від 15.12.2010 року № 50 та затвердження Положення про управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради» таким, що втратив чинність.

 

 

4. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.

 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії Хмельницької

міської ради від 11.04.2012 р. №7

 

Положення

про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Хмельницької міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові. Управління утворюється міською радою у відповідності з вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", є самостійним управлінням Хмельницької міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради створене в результаті зміни найменування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради та несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, що утворилося внаслідок виділу.

 

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

 

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2. Основними завданнями управління є:

2.1 забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення;

2.2 удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

 

2.3 здійснення нагляду за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій управлінням Пенсійного фонду в м. Хмельницькому;

 

2.4 призначення та виплата державних соціальних допомог, встановлених законодавством;

 

2.5. забезпечення на території міста реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім’ї;

 

2.6 участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

 

2.7 забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

 

2.8 призначення та надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також раз на рік субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива відповідно до вимог чинного законодавства;

 

2.9 забезпечення соціального захисту найбільш незахищених верств населення шляхом надання субсидій, соціальних допомог, компенсацій;

 

2.10 здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню субсидій, соціальних допомог, компенсацій, відшкодування пільг;

 

2.11 при наявності фінансування, здійснювати розрахунки з організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, реалізують газ, тверде та рідке пічне побутове паливо за нараховані населенню субсидії, проводити в межах кошторисних призначень розрахунки з підприємствами, що надають послуги особам, які мають право на пільги;

 

2.12 здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів та дотриманням бюджетного законодавства підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у міській комунальній власності;

 

2.13 забезпечення у межах своїх повноважень, реалізації Політики і цілей у сфері управління якістю та функціонування Системи управління якістю.

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 формує за участю профспілок, подає на затвердження та контролює цільові місцеві програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку міста; готує пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку міста та проекту місцевого бюджету, подає їх на розгляд міській раді та забезпечує їх виконання;

 

3.2 контролює правильність застосування Списків на пільгове пенсійне забезпечення та якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях;

 

3.3 надає органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах;

 

3.4 здійснює контроль за додержанням законодавства про працю;

 

3.5 аналізує стан використання трудових ресурсів, готує та подає на затвердження Хмельницькою міською радою програму зайнятості населення та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх виконання;

 

3.6 забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

 

3.7 приймає участь у веденні та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, реєстрації колективних договорів і угод, здійснює контроль за їх виконанням;

 

3.8 аналізує стан роботи щодо укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу, забезпечує, в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань вирішення трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій усіх форм власності, проводить повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, здійснює контроль за їх виконанням;

 

3.9 здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці та за якістю проведення атестації робочих місць;

 

3.10 здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому;

 

3.11 перевіряє правильність призначення (перерахунку) пенсій, правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення пенсій;

 

3.12 проводить компенсаційні виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

 

3.13 призначає та виплачує:

- щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікувальної комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

- компенсаційну виплату на догляд за інвалідом I групи або престарілою особою, яка досягла 80-річного віку;

- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 

3.14 призначає і виплачує державні соціальні допомоги відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"; формує банк даних одержувачів державних соціальних допомог, здійснює перерахунки раніше призначених допомог в зв'язку із змінами в чинному законодавстві України;

 

3.15 проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують державні соціальні допомоги та субсидії;

 

3.16 забезпечує діяльність комісії по розгляду питань соціального захисту малозабезпечених жителів міста та порядок розгляду заяв щодо надання пільг малозабезпеченим жителям міста з питань соціального захисту;

 

3.17 забезпечує здійснення державними соціальними інспекторами контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, в тому числі одноразової допомоги при народженні дитини; організовує роботу комісії з питань контролю за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини;

 

3.18 вирішує питання про фінансування ритуальних послуг для учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, надання допомоги на поховання самотніх громадян, а також інших категорій малозабезпечених громадян;

 

3.19 проводить відшкодування коштів за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам по пільговому перевезенню населення;

 

3.20 бере участь у комісіях: з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу; по розгляду питань проведення безоплатного капітального ремонту жилих будинків і квартир для малозахищених верств населення;

 

3.21 веде Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;

 

3.22 вирішує відповідно до чинного законодавства питання про відшкодування витрат на надання  пільг, субсидій та державних соціальних допомог;

 

3.23 здійснює контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 

3.24 аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання пільг соціально незахищеним громадянам та подає пропозиції виконкому;

 

3.25 забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;

 

3.26 забезпечує своєчасне подання бухгалтерських звітів про витрати на заходи щодо соціального захисту населення за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, державного, обласного, міського бюджетів;

 

3.27 забезпечує подання звітів про фінансово-господарську діяльність відповідним органам у встановлені терміни;

 

3.28 забезпечує облік, збереження та своєчасну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, коштів та основних фондів;

 

3.29 бере участь в розподілені коштів, передбачених для заходів щодо соціального захисту населення;

 

3.30 готує пропозиції виконкому щодо надання за рахунок міського бюджету коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством соціальних гарантій соціального захисту населення;

 

3.31 виявляє малозабезпечених громадян похилого віку і одиноких непрацездатних громадян, які мають потребу в соціальній допомозі різного виду;

 

3.32 сприяє роботі та координує діяльність Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя", Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок із сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії", Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії", пунктів харчування малозабезпечених громадян, в тому числі з наданням послуг на платній основі, контролює якість, своєчасність надання послуг щодо соціального захисту та цільове використання ними бюджетних коштів;

 

3.33 координує відповідну діяльність інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо соціального захисту населення;

 

3.34 забезпечує, в разі потреби, влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів;

 

3.35 сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам і об'єднанням у наданні соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку;

 

3.36 сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

 

3.37 підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдиний комп'ютерно-інформаційний і телекомунікаційний простір;

 

3.38 вирішує питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці;

 

3.39 вносить пропозиції виконкому щодо вирішення питань призначення помічника для громадянина, який потребує стороннього догляду;

 

3.40 здійснює компенсаційні виплати інвалідам на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування інвалідів, а також вартості санаторно-курортного лікування;

 

3.41 забезпечує виконання рішень комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та діяльність комісії по розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

 

3.42 видає посвідчення : "Інвалід війни", "Учасник війни", "Член сім'ї загиблого", "Ветеран праці", «Батьків багатодітної сім’ї» та «Дитини з багатодітної сім’ї», дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;

 

3.43 веде облік багатодітних сімей міста, сприяє оздоровленню дітей даної категорії протягом року;

3.44 готує подання до Хмельницької облдержадміністрації для присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» багатодітним жінкам міста;

 

3.45 веде облік і забезпечує засобами пересування та реабілітації людей з обмеженими опорно-руховими функціями та оформляє документи на отримання автотранспорту;

 

3.46 веде облік і забезпечує санаторно-курортними путівками на лікування ветеранів та інвалідів війни, інвалідів загального захворювання, ветеранів праці, пенсіонерів;

 

3.47 забезпечує здійснення обстежень матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, влаштування в будинки-інтернати інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, та організовує роботу по направленню інвалідів дитинства на здачу іспитів в навчальні заклади та навчання до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів;

 

3.48 проводить відшкодування коштів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за безкоштовний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;

 

3.49 вирішує питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи, організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

 

3.50 надає одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

 

3.51 здійснює контроль за термінами надходження і виконання документів, розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління ;

 

3.52 видає довідки громадянам про неперебування їх на обліку;

 

3.53 організовує ведення діловодства та архівної справи, а також формування, обробки та захисту баз персональних даних, володільцем або формувальником яких є управління;

 

3.54 здійснює контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 

3.55 роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

 

3.56 здійснює підготовку, укладення всіх видів договорів з метою реалізації в повному обсязі повноважень;

 

3.57 здійснює заходи претензійно-позовного характеру до порушників умов надання державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій тощо;

 

3.58 інформує населення з питань, що належать до компетенції управління через засоби масової інформації;

 

3.59 розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

 

3.60 організовує та забезпечує складання проекту кошторису та бюджетного запиту;

 

3.61 отримує бюджетні призначення, розподіляє та доводить у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

 

3.62 затверджує кошториси розпорядників нижчого рівня та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

 

3.63 здійснює управління бюджетними коштами, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів та одержувачів у бюджетному процесі;

 

3.64 здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань і витрачання ними бюджетних коштів;

 

3.65 забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

 

IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4. Управління має право:

4.1 здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми та іншим громадянам пільг, встановлених законодавством;

 

4.2 здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення державних пенсій, державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій;

 

4.3 одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

4.4 подавати виконавчому комітету, Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

 

4.5 взаємодіяти з іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою виконання покладених на управління завдань, залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

4.6. давати згідно із законодавством розпорядження керівникам підпорядкованих установ, організацій, їх філій, відділень з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;

 

4.7. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

4.8. вносити пропозиції міському голові про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання   установ підпорядкованих управлінню.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

5.2. Начальник управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади міський голова у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

5.3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

- відділ праці;

- відділ державних соціальних інспекторів;

- відділ персоніфікованого обліку;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ пільг;

- відділ грошових виплат та компенсацій;

- загальний відділ;

- відділ програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації;

- відділ організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об’єднаннями громадян;

- відділ по роботі з інвалідами, ветеранами  війни та праці;

- відділ з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) і виплати пенсії;

- відділ з питань постраждалих внаслідок  аварії на ЧАЕС;

- юридичний відділ.

 

5.4. З метою колегіального вирішення питань, що належить до компетенції управління, в управлінні може утворюватись колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника управління за посадою, а також інших осіб.

 

6. Начальник управління:

- здійснює керівництво управлінням, несе перед міським головою персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

- визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів управління;

- подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

- видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує і контролює їх виконання, здійснює керівництво діяльністю управління;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів соціальної сфери, що належать до сфери управління;

- розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій соціальної сфери, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

- має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

- постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління, у відповідних засобах масової інформації.

 

7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та асигнувань на утримання управління затверджує міський голова.

 

8. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською радою відповідно до чинного законодавства.

 

9. Положення набирає чинності з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну найменування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради як юридичної особи.

 

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банку, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп і відповідний бланк.

 

 

Секретар міської ради  В. Лесков

 

Начальник управління С. Воронецький

Останнє оновлення на Четвер, 19 квітня 2012, 12:47
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02