Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

18. "Про затвердження Положення про Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції"
Понеділок, 13 січня 2014, 14:45

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення тридцять другої сесії
№18 від 25.12.2013 р.
 
 
 
Про затвердження Положення про Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції
 
 
 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись Цивільним кодексом України, Загальним положенням про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. №573, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції (додається).

 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління молоді та спорту.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

Міський голова С.Мельник


Додаток

до рішення сесії міської ради

від 25.12.2013р. №18

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(нова редакція)


1. Загальні положення

1.1. Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, скорочена назва “ХМЦСССДМ” (далі – Центр), є спеціальним закладом, що проводить на території міста соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Хмельницької міської ради та виконавчого комітету Хмельницької міської ради, розпорядженнями Хмельницького міського голови, наказами начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (далі – Управління), іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

1.3. У своїй діяльності Центр підпорядкований та підзвітний управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради.

1.4. При Центрі діють спеціалізовані служби: служба "Телефон Довіри 15-50", консультативний пункт “Довіра”, “Клуб майбутніх наречених”, студентська соціальна служба “Волонтер”.

1.5. Трудові відносини Центру з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.

1.6. Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги.

1.7. Основними принципами діяльності Центру є: законність, соціальна справедливість, раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

1.8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

1.9. Юридична адреса Центру: 29000, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька,38. Телефони: 65-73-28, 76-29-28, 79-46-68, 69-95-78.

 

2. Завдання Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1. проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

2.1.2. виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.1.3. здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, і потребують сторонньої допомоги;

2.1.4. проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2.1.5. забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2.1.6. створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування.

2.2. Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2.2.2. проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

2.2.3. здійснює, у разі потреби, соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі, за повідомленням установ виконання покарань; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

2.2.4. інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

2.2.5. проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

2.2.6. впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

2.2.7. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення;

2.2.8. дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2.2.9. забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

2.2.10. проводить роботу з питань статевого виховання дітей та молоді, збереження репродуктивного здоров'я та підготовки молоді до створення сім'ї;

2.2.11. організовує роботу спеціалізованої служби “Телефон Довіри 15-50” з метою надання психологічної допомоги абонентам, що перебувають у кризовому стані;

2.2.12. здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмови від новонароджених дітей та проводить профілактичну роботу з вагітними, які входять до групи ризику;

2.2.13. проводить опитування дорослих громадян, дітей та молоді щодо профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя, а також визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

2.2.14. сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2.2.15. здійснює профілактичну роботу з неповнолітніми громадянами, які утримуються у Хмельницькому слідчому ізоляторі;

2.2.16. виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

3. Права Центру

3.1. Центр має право:

3.1.1. вносити Мінсоцполітики, Хмельницькій міській раді та Управлінню пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

3.1.2. подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до компетенції Центру;

3.1.3. укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

3.1.4. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.1.5. в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

3.1.6. вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

3.1.7. здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

3.2. Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

4. Фінансування Центру

4.1.Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

5. Майно Центру

5.1. Майно Центру становлять основні та оборотні засоби, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

5.2. Майно Центру відповідно до чинного законодавства належить Хмельницькій міській раді.

5.3 Джерелами формування майна Центру є:

5.3.1. майно, передане йому Хмельницькою міською радою;

5.3.2. майно, придбане в іншого підприємства, організації;

5.3.3. інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

 

6. Керівництво Центру

6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Хмельницьким міським головою за погодженням з директором Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

6.2. Директор Центру:

6.2.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

6.2.2. за погодженням з начальником Управління затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

6.2.3. затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

6.2.4. видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

6.2.5. представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

6.2.6. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

6.2.7. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

6.2.8. утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

6.2.9. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

6.2.10. приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

 

7. Реорганізація та ліквідація Центру

7.1. Ліквідація та реорганізація Центру проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

7.2. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

 

Начальник управління молоді та спорту В.Вешко

Директор Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Г.Рудницька

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02