Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

1. "Про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік"
Четвер, 06 лютого 2014, 12:54

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення позачергової тридцять четвертої сесії
№1 від 03.02.2014 р.
 
 
 

Про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік" та Бюджетним кодексом України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2014 рік у сумі 1110786774,13 гривень, в т.ч. обсяг дотації вирівнювання у сумі 175690600,00 гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2269400,00 гривень та субвенцій з Державного та обласного бюджетів у сумі 347336771,00 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 952421271,00 гривень, в т.ч. субвенції з Державного та обласного бюджетів – 332904571,00 гривень, доходів спеціального фонду бюджету –158365503,13 гривень, в т.ч. субвенції з Державного бюджету – 14432200,00 гривень (додаток 1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 1110786774,13 гривень, в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 948611271,00 гривень, в т.ч. субвенцій з Державного та обласного бюджетів 329094571,00 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 162175503,13 гривень, в т.ч. субвенції з Державного бюджету – 18242200,00 гривень, за тимчасовою класифікацією видатків міського бюджету (додаток 2).

 

3. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів за тимчасовою класифікацією видатків (додаток 3).

Затвердити розподіл видатків міського бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1).

 

4. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 3810000,0 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

 

5. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3810000,0 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

 

6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 400000,0 гривень.

 

7. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік в сумі 1000000,0 гривень.

 

8. Затвердити в складі спеціального фонду бюджету бюджет розвитку, джерелом формування якого визначити надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста, в сумі 5426100,00 гривень, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, та продажу прав на них в сумі 1030897,00 гривень, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва в сумі 74100005,00 гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в сумі 100000,00 гривень, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 4600000,00 грн.

 

9. Передбачити в спеціальному фонді бюджету видатки бюджету розвитку в сумі 89067002,00 гривень, в т.ч. кошти субвенції з Державного бюджету в сумі 3810000,00 грн. (додаток 5).

 

10. Установити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 230000,0 гривень та розподіл надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету у сумі 230000,0 гривень (додаток 6).

 

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- соціальне забезпечення (код 2700).

 

12. Розпорядникам коштів міського бюджету при формуванні кошторисів установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

13. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного та обласного бюджетів за кодами функціональної класифікації видатків (у розрізі бюджетних програм), виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.

 

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією видатків (у розрізі бюджетних програм) окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету міське фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації видатків (у розрізі бюджетних програм), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

 

15. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

 

16. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Хмельницької міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

а) позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

б) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2014 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку №6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

17. Дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з Державного та обласного бюджетів (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2014 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з Державного та обласного бюджетів, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2014 рік.

 

18. У разі розподілу (перерозподілу) обласною радою обсягів дотацій, субвенцій дозволити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2014 рік.

 

19. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2014 рік (додаток 7).

 

20. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2014 році (додаток 8).

 

21. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету.

 

22. Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету і фінансів та з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

23. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

24. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

25. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів та фінансове управління Хмельницької міської ради.

 

 

Міський голова С.Мельник

Останнє оновлення на Четвер, 20 лютого 2014, 11:28
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02