Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок в постійне користування, оренду, власність юридичним особам, громадянам та внесення змін в рішення сесії міської ради
Понеділок, 03 березня 2014, 10:40

Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок в постійне користування, оренду, власність юридичним особам, громадянам та внесення змін в рішення сесії міської ради

         Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним  кодексом України,  Законом України “Про оренду землі”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Внести зміни:

1.1. в графу 5 п. 1 додатку 3 до рішення 24-ї сесії Хмельницької міської ради №34 від 24.04.2013р., виклавши її в новій редакції «Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд-Палас» для будівництва комплексу житлових будинків з вбудованими та прибудованими приміщеннями комерційного призначення з почерговим введенням в експлуатацію по вул. Подільській,115 (акт прийому-передачі об’єкту незавершеного будівництва від 16.07.2012р., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки  №193 від 07.11.2013р.). Категорія земель – землі житлової та громадської забудови» відповідно до поданого клопотання ТОВ «Гранд-Палас». Внести зміни в договір оренди №202-01-2013/3117682 від 29.10.2013р.

1.2. в графу 4 п. 5 додатку 2 до рішення 37-ї сесії міської ради від 30.06.2010р. №32 виклавши її в новій редакції: «для обслуговування складського приміщення для зберігання продуктових товарів, магазину змішаної торгівлі (свідоцтво про право власності  САВ №621583 від 31.03.2010р.). Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» та в графу 6 замінивши слова та цифри «на 3 роки поновлення»  на слова та цифри « на 13 років поновлення» відповідно до поданого клопотання приватного підприємства «Цитрон плюс». Внести відповідні зміни в договір оренди землі №681010004000189 від 17.11.2011р. із внесеними змінами відповідно до додаткової угоди №355-02-2014/4426110 від 27.01.2014р.

1.3. в графу 6 п. 1 додатку 2 до рішення 24-ї сесії міської ради від 24.04.2013р. №52, виклавши її  в новій редакції: «782, в т.ч. діл.№1 – 251, діл.№2 – 531» відповідно до поданого клопотання ТОВ «Ніагара».

1.4. в графу 4 п.21 додатку 4 до рішення 33-ї сесії міської ради від 26.02.2010р. №27, доповнивши після слів «під виробничу базу» словами «та реконструкцію нежитлової будівлі з добудовою під складські приміщення» відповідно до поданого клопотання Хмельницького публічного  акціонерного товариства “ВТОРМЕТ” та містобудівних умов та  обмежень забудови земельної ділянки №09/ГП-25.1-04 від 30.01.2014р. Внести відповідні зміни в договір оренди землі №041074200105 від 08.06.2010р. із внесеними змінами відповідно до додаткової угоди №19-02-2013/1197351 від 06.06.2013р.

1.5. в графу 4 п. 42 додатку 2 до  рішення 18-ої сесії від 28.05.2008р. №32, замінивши слова «під будівництво майстерні по виготовленню металевих та дерев’яних виробів» на слова «для обслуговування майстерні по виготовленню металевих та дерев’яних виробів», в графу 6 замінивши слова та цифри «на 3 роки продовження» на слова та цифри «на 16 років продовження» та в п. 3 договору оренди землі виклавши його в новій редакції: «На зе­ме­ль­ній ді­ля­н­ці зна­хо­дять­ся об'­єк­ти не­ру­хо­мо­го май­на – капітальна одноповерхова нежитлова будівля, а також ін­ші об'­єк­ти ін­фра­стру­к­ту­ри – проходи, площадки площею 300 м2.» відповідно до поданого клопотання Музики М.В. та свідоцтва на право власності САС №895172 від 8.02.2011р.  Внести відповідні зміни в договір оренди землі №040974200014 від 14.01.2009р. із внесеними змінами №681010004000831 від 04.10.2012р., №681010004001008 від 29.10.2012р.

1.6. в графу 4 п. 6 додатку 3 до  рішення 6-ої сесії від 27.04.2011р. №29, замінивши слова «під будівництво офісу» на слова «для обслуговування офісу», в графу 6 замінивши слова та цифри «на 3 роки продовження» на слова та цифри «на 15 років продовження» відповідно до поданого клопотання ПМП «Мар’ян» та свідоцтва на право власності САЕ №603505 від 30.05.2012р.  Внести відповідні зміни в договір оренди землі №681010004000182 від 10.11.2011р.

1.7. в графу 4 п. 9 додатку 4 до рішення 33-ї сесії міської ради від 26.2.2010р. №27, замінивши слова «під будівництво бару, кондитерського цеху, магазину та офісу» на слова «під будівництво бару,  магазину, офісу з надбудовою житлової квартири» відповідно до поданого звернення Зайцевої Н.В. та рішення виконавчого комітету від 14.11.2013р. №766. Внести зміни в договір оренди №681010004000071 від 01.06.2011р. із внесеними змінами №308-02-2013/3897027 від 17.12.2013р.

2. Припинити право користування земельними ділянками та передати їх в постійне користування юридичним особам, в запас міста згідно з додатком 1.

3. Припинити право користування земельною ділянкою шляхом розірвання договорів оренди землі №681010004000153 від 21.07.2011р., №040974200291 від 29.11.2012р., №681010004000781 від 06.09.2012р., 681010004000300 від 19.01.2012р., №040774200124 від 18.06.2007р., №040874200182 від 03.11.2008р., №040974200038 від 05.02.2009р. за згодою сторін та передати їх в оренду юридичним особам, громадянам згідно з додатком 2.

4. Надати в оренду земельну ділянку громадянину  згідно з додатком 3.

5. Припинити право користування земельною ділянкою шляхом розірвання договору оренди землі №26-01-2013/1230837 від 08.06.2013р. за згодою сторін та передати її у власність   громадянці згідно з додатком 4.

6. Передавати земельні ділянки на умовах благоустрою прилеглої території та її освітлення, згідно угоди з управлінням житлово-комунального господарства.

7. Направити рішення Державній податковій інспекції в м. Хмельницькому для контролю за повним і своєчасним стягненням до бюджету орендної плати за землю.

8. Землекористувачам сплатити плату за землю у розмірі земельного податку, до державної реєстрації права оренди землі (від дати прийняття даного рішення).

9.  Юридичні особи, громадяни, зазначені у даному рішенні,  які мають намір здійснити забудову земельної ділянки у м.Хмельницькому,  зобов'язані  взяти  участь   у створенні   і   розвитку   інженерно-транспортної   та  соціальної інфраструктури  м.Хмельницького в порядку передбаченому чинним законодавством, для чого:

9.1 зобов’язані до видачі містобудівних умов і обмежень укласти з міською радою попередній договір про пайову участь у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького.

9.2. договір про пайову участь у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького укладається між міською радою та юридичними особами, громадянами не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, а кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

10. Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи здійснювати підготовку  додаткових угод у відповідності до вимог рішення 28-ї сесії міської ради від 30.10.2013р. №24.

11. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І. Прокопця та управління земельних ресурсів та земельної реформи.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.


Додаток 1

до рішення  сесії міської ради

                                                                                                                                                                                    від  “ ___“ ________  2014р.

С П И С О К

юридичних осіб,  яким припиняється  право постійного  користування земельними ділянками  та   юридичних осіб, яким надаються земельні ділянки в постійне користування

№№

п\п

Назва юридичних осіб,  яким припиняється право постійного користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиняється, м2

Назва  юридичних осіб,  яким надаються земельні ділянки,  цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

1.

Хмельницький міський перинатальний центр

м. Хмельницький,

вул. Кам’янецька,76

6810100000:01:008:0331

2486

Хмельницька міська поліклініка №1 для обслуговування нежитлового приміщення 9головний корпус) по вул. Кам’янецькій,76 (рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.10.2013р. №720)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.03 -  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

2486

м. Хмельницький,

вул. Зарічанська,30

6810100000:03:002:0083

861

В запас міста

861

3.

Гаражний кооператив «Двигун»

м. Хмельницький,

вул. Північна,2

(земельна ділянка не сформована)

2328

В запас міста

2328

4.

Хмельницьке приватне виробничо-торговельне підприємство «Алмаз»

м. Хмельницький,

вул. Курчатова,14/3

(земельна ділянка не сформована)

3299

В запас міста

-

3299

5.

Хмельницьке акціонерне товариству по будівництву, монтажу і експлуатації засобів телерадіокомунікацій «Свемон»

м. Хмельницький,

вул. Комунарів,4/1

(земельна ділянка не сформована)

8500

В запас міста

-

8500

6.

Державне підприємство «Льодові арени»

м. Хмельницький,

вул. Прибузька,7/3А

6810100000:01:002:0001

25000

В запас міста

-

25000

               Секретар міської ради                                                                                            К. Чернилевський

Завідуюча юридичним відділом                                                                           Л. Демчук

Начальник управління земельних

ресурсів та земельної реформи                                                                           С. Самишкін

 


 

 

Додаток 2

до рішення  сесії міської ради

                                                                                                                                                                                    від  “ ___“ ________  2014р.

С П И С О К

 юридичних осіб,  яким припиняється  право користування земельними ділянками  та  яким надаються земельні ділянки в оренду

№№

п\п

Назва юридичних осіб,  яким припиняється право користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиняється, м2

Назва громадян, юридичних осіб,  яким надаються земельні ділянки,  цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

Термін оренди

1.

Приватне підприємство «Консультативно-виробнича приватна фірма „РИА”  

м. Хмельницький,

вул. Курчатова, 6А

6810100000:02:001:0006

834

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медрат»  під будівництво офісних та торгівельних приміщень (розподільчий баланс від 27.12.2013р. №41)

 Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

03.07  - для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі            

834

на 3 роки

Дацькова Любов Петрівна

м. Хмельницький,

вул. Чорновола,88/1

6810100000:05:004:0003

3009

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Еволюшн»  під об’єкт незавершеного будівництва – недобудований плавальний басейн готовністю 53% вул. Чорновола,88/1 (договір купівлі-продажу від 26.03.2013р. р/н 2073)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15   - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3009

на 3 роки

Фізична особа-підприємець Коцюрба Наталія Миколаївна

м. Хмельницький,

вул. Гарнізонна,4/4

6810100000:24:003:0028

200

Стрілець Олександр Миколайович для обслуговування приміщення бувшого КПП

по  вул. Гарнізонній,4/4

(договір купівлі-продажу від 25.12.2013р. р/н 847)

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.03     - для розміщення та

експлуатації основних,

підсобних і допоміжних

будівель та споруд                      будівельних організацій                  та підприємств

200

на 10 років

Приватне підприємство «Паливо-Агрос»

м. Хмельницький,

прв.Мирного,5/3

6810100000:17:001:0009

150

Козак Олена Володимирівна, Козак Ігор Петрович для обслуговування будівлі продовольчого - промислового магазину (І черга) літ. «А-1» (договір купівлі-продажу від 28.01.2014р. р/н288)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07  - для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі             

150

на 10 років

Фізична особа-підприємець Мазур Анжела Анатоліївна

м. Хмельницький,

вул. Геологів,3/1

6810100000:10:001:0158

1000

Левчук Анатолій Анатолійович для обслуговування автозаправочної станції  потужністю 456 заправок /добу (договір купівлі-продажу  від 30.08.2013р. р/н2149)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15  - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1000

на 10 років

Фізична особа-підприємець Теніченко Андрій Анатолійович

м. Хмельницький,

вул. Пілотська,24

6810100000:06:002:0068

150

Масловський Валентин Анатолійович, Масловський  Віктор Анатолійович, Канділовський Ігор Петрович

для обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих товарів  в рівних частках кожному по

вул. Пілотській,24

 (договір купівлі-продажу від 07.10.2013р. р/н1215)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.07  - для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі            

150

на 3 роки

Лось Геннадій Миколайович

м. Хмельницький,

вул. Тернопільська,13

6810100000:29:002:0018

3050

Калайда Наталія Аркадіївна для обслуговування будівлі оздоровчого комплексу (договір купівлі-продажу від 30.01.2014р. р/н169)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.15  - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3050

               Секретар міської ради                                                                                           К. Чернилевський

Завідуюча юридичним відділом                                                                           Л.Демчук

Начальник управління земельних

ресурсів та земельної реформи                                                                           С. Самишкін

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення  сесії міської ради

                                                                                                                                                                                    від  “ ___“ ________  2014р.

С П И С О К

 громадян, яким надаються земельні ділянки в оренду

№№

п\п

Назва громадян,  яким надаються земельні ділянки 

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

Термін оренди

1.

Красовський Віктор Сергійович

м.Хмельницький,

вул. Проскурівська,70

6810100000:01:007:0054

під реконструкцію частини складських приміщень під офіс (договір оренди №040874200162 від 06.10.2008р)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

03.09 - для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

542

на 10 років

               Секретар міської ради                                                                                            К. Чернилевський

Завідуюча юридичним відділом                                                                                 Л.Демчук

Начальник управління земельних

ресурсів та земельної реформи                                                                              С. Самишкін

Проект

Додаток 4

до рішення  сесії міської ради

                                                                                                                                                                                    від  “ ___“ ________  2013р.

С П И С О К

громадян,   яким припиняється  право користування земельними ділянками  та  громадян, яким надаються земельні ділянки у власність

№№

п\п

Назва громадян,   яким припиняється право користування земельними ділянками

Місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки

Площа, що припиняється, м2

Назва громадян, яким надаються земельні ділянки,  цільове призначення, адреса ділянки, підстава та категорія земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Площа земельної ділянки,

м2

1.

Дубровська Світлана Олександрівна

м. Хмельницький,

вул. Профспілкова,104

6810100000:20:004:0212

280

Дубровська Світлана Олександрівна для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по

вул. Профспілковій,104

(свідоцтво про право власності індексний номер 16884665 від 28.01.2014р.)

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови

02.01 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

280

               Секретар міської ради                                                                                            К. Чернилевський

Завідуюча юридичним відділом                                                                                           Л.Демчук

Начальник управління земельних

ресурсів та земельної реформи                                                                                    С. Самишкін

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02