Україна

Хмельницький міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 112-р від 08.04.2010 р.

 

Про утворення міського комітету з економічних реформ

 

На виконання листа Хмельницької обласної державної адміністрації від 02.04.2010 року № 70/26-13-1245/2010, з метою здійснення моніторингу ходу економічних реформ в місті Хмельницькому та підготовки за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій:

 

1. Утворити міський комітет з економічних реформ як консультативно-дорадчий орган при міському голові, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про міський комітет з економічних ре­форм згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови І. Ковальчук

.

Міський голова С. Мельник

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 08.04.2010 р. № 112-р

 

Склад

міського комітету з економічних реформ

 

Мельник

Сергій Іванович

 

Вінніков

Олександр Федорович

 

Ковальчук

Ірина Іванівна

 

міський голова, голова Комітету;

 

 

перший заступник міського голови, заступник голови Комітету;

 

заступник міського голови, відповідальний секретар Комітету.

Члени Комітету:

Андрейко Мирослав Михайлович

 

Байдич

Віктор Григорович

 

Бєлякова

Наталія Миколаївна

 

 

Войнаренко

Михайло Петрович

 

начальник управління охорони здоровя міської ради;

 

 

заступник міського голови;

 

 

президент Хмельницької Торгово-промислової палати (за згодою);

 

проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, професор, доктор економічних наук (за згодою);

 

Воронецький

Слов’ян Ількович

 

начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради;

Гонта

Ольга Миколаївна

начальник відділу аналізу регіональної статистики Головного управління статистики у Хмельницькій області (за згодою);

 

Давиденко

Григорій Михайлович

 

 

заступник міського голови;

Дзюблюк

Тетяна Василівна

 

начальник управління екології та контролю за благоустроєм міста міської ради;

Заганяч

Алла Василівна

 

заступник начальника управління житлово-комунального господарства міської ради;

 

Кузьмін

Петро Петрович

 

начальник управління транспорту та зв’язку міської ради;

Литовка

Лариса Лаврентіївна

 

директор департаменту економіки міської ради;

Любовецький

Василь Станіславович

 

радник міського голови, голова правління Хмельницького товариства споживачів, президент міської спілки “Якість Поділля” (за згодою);

 

Мехеда

Тетяна Романівна

директор Хмельницького міського центру зайнятості (за згодою);

 

Москалюк

Валентина Іванівна

 

Мудра

Любов Антонівна

начальник управління торгівлі міської ради;

 

 

начальник Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому (за згодою);

 

Курманський

Юрій Іванович

 

Потапова

Наталія Василівна

 

начальник управління освіти міської ради;

 

 

член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою);

 

Прокопець

Іван Юрійович

 

заступник міського голови;

 

Савчук

Анатолій Федорович

 

заступник міського голови;

Семенюк

В’ячеслав Петрович

начальник Державної податкової інспекції у місті Хмельницькому (за згодою);

 

Степанова

Наталя Володимирівна

 

Хитрук

Ігор Вікторович

начальник фінансового управління міської ради;

 

 

голова комітету підприємців легкої промисловості при Хмельницькій Торгово-промисловій палаті (за згодою);

 

Швець

Володимир Федорович

 

 

директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів міської ради.

Керуюча справами виконавчого комітету Л. Черевченко

 

 

Директор департаменту економіки Л. Литовка

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 08.04.2010 р. № 112-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міський комітет з економічних реформ

 

1. Міський комітет з економічних реформ (далі – Комітет) є консультативно-дорадчим органом при міському голові, створеним з метою здійснення моніторингу ходу економічних ре­форм у місті Хмельницькому та підготовки за результатами такого моніторингу відповід­них пропозицій національному Комітету з економічних реформ.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими актами законодав­ства.

3. До складу Комітету входять представники виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, депутати міської ради, провідні фахівці науко­вих установ, представники громадських об’єднань.

У Комітеті можуть утворюватися тимчасові робочі групи за основними напрямами економічних реформ.

4. Основними завданнями Комітету є:

4.1. Участь в опрацюванні, з урахуванням нинішньої соціально-еконо­мічної ситуації в місті, державної програми економічних реформ, спрямо­ваних на впровадження передвиборчої програми “Україна – для людей”.

4.2. Визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення в місті економічних реформ, спрямованих на впровадження передвиборчої програми “Україна – для людей”.

4.3. Підготовка пропозицій регіональному та національному комітетам з економічних реформ щодо законопроектів, спрямованих на реалізацію економічних реформ.

4.4. Забезпечення проведення громадських обговорень програми еко­номічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення су­спільного консенсусу.

4.5. Здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації про­грами економічних реформ та підготовка пропозицій національному Комітету з економічних реформ щодо необ­хідності її коригування.

5. Комітет має право:

5.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від місцевих ор­ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, матеріали і до­кументи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати в установленому порядку до участі в роботі Комітету посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місце­вого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних науковців і фахівців, представників громадських об’єднань.

5.3. Створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Комітету та залучати в установле­ному порядку до роботи в таких групах на паритетній основі депутатів міської ради, представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, провідних науковців і фахівців, спеціалістів консалтингових та аудиторських компаній, представників громадських об’єднань.

5.4. Запрошувати на свої засідання представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань.

5.6. Організовувати та проводити конференції, “круглі столи”, диску­сії, наради з питань, віднесених до його компетенції.

6. Персональний склад Комітету затверджується міським голо­вою.

Комітет утворюється у складі голови, відповідального секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Головою Комітету є міський голова.

Відповідальним секретарем Комітету призначається за­ступник міського голови з економічних питань.

7. Голова Комітету:

7.1. Забезпечує загальне керівництво діяльністю Комі­тету, формування і погодження плану його роботи та організовує його виконання.

7.2. Організовує моніторинг ходу економічних реформ у місті та під­готовку за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій.

8. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

Результати засідань оформляються протоколом, який підписує виконавчий секретар Комітету.

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету Л. Черевченко

 

Директор департаменту економіки Л. Литовка

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02