Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 17.02.2015 року № 37-р "Про затвердження аналізу виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2014 рік, цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2015 рік, заходів щодо поліпшення системи управління якістю
Середа, 18 лютого 2015, 12:34

Україна
Хмельницький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.02.2015 року № 37-р

Про затвердження аналізу виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2014 рік, цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2015 рік, заходів щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2015 рік

 

Відповідно до пунктів 4.2, 5.1, 5.4, 5.6 ДСТУ ISO 9001:2009, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 22.06.2009 року № 225 та керуючись Настановою з якості Хмельницької міської ради, ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити аналіз виконання цілей якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2014 рік (додаток 1).

2. Затвердити цілі якості виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2015 рік (додаток 2).

3. Затвердити заходи щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді на 2015 рік (додаток 3).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови, уповноваженого з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ) – керуючу справами виконавчого комітету Л.Черевченко.

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 17.02.2015 року № 37-р

Цілі якості

виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2014 рік

 

№ п/п

Назва цілі

Кількість

Термін

 

Відповідальний за досягнення

Відповідальний за контроль

Відмітка про досягнення, дата

Потреба в коригуванні

1

3

4

6

7

8

9

10

 

1. Діяльність виконавчих органів міської ради згідно стандарту ISO 9001:2008

 

1.1

Привести документи щодо роботи виконавчих органів міської ради (регламент роботи, положення, інструкція з діловодства, посадові інструкції) у відповідність до вимог СУЯ

450

 

до 01.12.14

Робоча група з удосконалення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (робоча група)

Уповноважений з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ)

Робота буде продовжена в 2015 році.

так

1.2

Пройти наглядовий аудит відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

1

 

до 01.03.14

 

Робоча група

УСУЯ

 

Виконано. Наглядовий аудит пройдено в лютому 2014 року.

 

ні

1.3

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

 

41

до 01.12.14

Внутрішні аудитори

УСУЯ

Проведено.

ні

2. Орієнтація на замовника

 

2.1

Привести діяльність Центру надання адміністративних послуг у відповідність до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”

1

до 01.04.14

Начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

УСУЯ, заступники міського голови

Приведено Положення та Регламент ЦНАП у відповідності до законодавства (Рішення міської ради від 24.12.14 р. №14-15)

так

2.2

Розробити процедуру документообігу при наданні адміністративних послуг

1

до 01.07.14

Робоча група з питань створення системи електронного документообігу, начальник ЦНАП

УСУЯ

Буде враховано під час розробки та впровадженні системи еклектронного документообігу.

так

2.3

Створити умови для якісної дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних закладів:

  1. відкриття додаткових дошкільних груп;

  2. відновлення роботи дошкільного навчального закладу №31.

 

 

 

 

3

 

1

до 31.12.14

Управління освіти

Заступник міського голови

Відкрито додаткову 5 групу. Реорганізовано ЗОШ №31 в НВК № 31, відкрито 2 класи та 4 дошкільні групи

так

2.4

Забезпечити сучасним корекційно-відновлювальним обладнанням спеціальні групи для дітей з вадами зору ДНЗ №38

 

 

1

до 31.12.14

Управління освіти

Заступник міського голови

Придбано корекційно-відновлювальне обладнання

 

ні

3. Реалізація процесного підходу

 

3.1

Актуалізувати переліки основних процесів виконавчих органів, та розробити їх паспорти

1

 

до 01.12.14

 

Керівники виконавчих органів

 

УСУЯ

 

Постійно проводиться робота з актуалізації переліків основних процесів. Розробка паспортів процесів в 2014 році не проводилась

 

так

3.2

Розробити та реалізувати заходи щодо впровадження електронного документообігу

1

до 31.12.14

МКП “Хмельницькінфоцентр”, відділ роботи із зверненнями громадян, ЦНАП, загальний відділ

 

Керуюча справами виконкому

В зв”язку з обмеженим фінансуванням роботи не проводились. Перенесено на 2015 рік

 

так

4. Підвищення компетентності посадових осіб

 

4.1

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні (за межами м. Хмельницького)

30

до 31.12.14

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

 

УСУЯ

Прийняли участь 54 посадові особи.

ні

4.2

Провести внутрішні навчання посадових осіб

12

до 31.12.14

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча юридичним відділом, завідуюча загальним відділом

УСУЯ

Проведено 17 внутрішніх навчань посадових осіб .

ні

4.3

Забезпечити участь посадових осіб виконавчих органів міської ради, які виконують функції внутрішніх аудиторів у зовнішньому навчанні

10

до 01.07.14

Робоча група з удосконалення Системи управління якістю

УСУЯ

В зв”язку з обмеженим фінансуванням навчання внутрішніх аудиторів не проводилось. Заплановано в І півріччі 2015 року.

так

4.4

Провести детальне навчання серед працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради щодо впровадження електронного документообігу

5

до 01.11.14

Загальний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян, МКП “Хмельницькінфоцентр”

 

Керуюча справами виконкому

Не проводилось через невиконання п.3.2.

так

5. Зворотній зв'язок з громадою

 

5.1

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг шляхом проведення анкетування

1

до 01.11.14

Робоча група з удосконалення Системи управління якістю, начальник ЦНАП

УСУЯ

Проводиться щоденний моніторинг шляхом голосування використаними талонами електронної черги

 

так

5.2

Забезпечити проведення прямих телефонних ліній "Міська влада відповідає" за участю керівництва Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

 

 

7

Згідно графіка

Відділ роботи із зверненнями громадян

Керуюча справами виконкому

Проведено 8 телефонних ліній

ні

5.3

Провести моніторинг громадської думки шляхом опитування на сайті міської ради

1

до 31.12.14

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

 

Керуюча справами виконкому

Проведено 2 моніториги

ні

6. Відкритість та прозорість діяльності

 

6.1

Забезпечити безперебійне функціонування сайту Центру надання адміністративних послуг та офіційного сайту Хмельницької міської ради (постійне наповнення, підтримка в актуальному стані інформації)

1

до 31.12.14

Начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради, МКП “Хмельницькінфоцентр”

Керуюча справами виконкому

Сайти функціонують безперебійно та інформація підтримується в актуальному стані

ні

6.2

Забезпечити подання публікацій у засоби масової інформації керівниками виконавчих органів міської ради з найбільш актуальних питань, що хвилюють мешканців міста

10

Згідно графіка

Керівники виконавчих органів міської ради

Керуюча справами, відділ роботи із зверненнями громадян

Забезпечено подання 10 публікацій

ні

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 17.02.2015 року № 37-р

Цілі якості

виконавчих органів Хмельницької міської ради на 2015 рік

№ п/п

Назва цілі

Кількість

Термін

 

Відповідальний за досягнення

Відповідальний за контроль

Відмітка про досягнення, дата

Потреба в коригуванні

1

3

4

6

7

8

9

10

1. Діяльність виконавчих органів міської ради згідно стандарту ISO 9001:2008

1.1

Привести документи щодо роботи виконавчих органів міської ради (регламент роботи, положення, інструкція з діловодства, посадові інструкції) у відповідність до вимог СУЯ

450

 

до 01.12.15

Робоча група з удосконалення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (робоча група)

Уповноважений з системи управління якістю в Хмельницькій міській раді (УСУЯ)

 

 

1.2

Пройти ресертифікаційний аудит відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

1

 

до 01.04.15

 

Робоча група

УСУЯ

 

 

 

1.3

Провести внутрішні аудити в структурних підрозділах відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001

38

до 01.12.15

Внутрішні аудитори

УСУЯ

 

 

2. Орієнтація на замовника

 

2.1

Створити філію Центру надання адміністративних послуг

1

до 31.12.15 р.

Начальник ЦНАП

Керуюча справами виконавчого комітету

 

 

 

2.2

Розробити процедуру документообігу при наданні адміністративних послуг

1

до 01.07.15

Робоча група з питань створення системи електронного документообігу, начальник ЦНАП

УСУЯ

 

 

2.3

Створити умови для якісної дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних закладів:

  1. відкриття додаткових дошкільних груп;

  2. завершення добудови НВО № 1.

 

 

 

 

8

 

1

до 31.12.15

Управління освіти

Заступник міського голови

 

 

2.4

Створити умови для ефективного впровадження у навчально-виховний процес прогресивних технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій:

  1. забезпечити кабінети інформатики ЗНЗ комп’ютерною технікою;

  2. забезпечити профільні кабінети (фізики, хімії, біології) ЗНЗ відповідним обладнанням.

 

 

 

 

 

 

6

 

 

4

до 31.12.15

Управління освіти

Заступник міського голови

 

 

3. Реалізація процесного підходу

 

3.1

Актуалізувати переліки основних процесів виконавчих органів, та розробити їх паспорти

1

 

до 01.12.15

 

Керівники виконавчих органів

 

УСУЯ

 

 

 

3.2

Розробити та реалізувати заходи щодо впровадження електронного документообігу

1

до 01.07.15

МКП “Хмельницькінфоцентр”, відділ роботи із зверненнями громадян, ЦНАП, загальний відділ

 

 

Керуюча справами виконкому

 

 

3.3

Забезпечити виконання заходів щодо створення веб-порталу виконавчих органів міської ради

1

до 31.12.15

МКП “Хмельницькінфоцентр”

Керуюча справами виконкому

 

 

 

4. Підвищення компетентності посадових осіб

 

4.1.

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні щодо вивчення іноземних мов

30

до 31.12.15

Керівники виконавчих органів

Керуюча справами виконкому

 

 

4.2.

Забезпечити участь посадових осіб у зовнішньому навчанні (за межами м. Хмельницького)

30

до 31.12.15

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

 

УСУЯ

 

 

4.3.

Провести внутрішні навчання посадових осіб

12

до 31.12.15

Завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча юридичним відділом, завідуюча загальним відділом

УСУЯ

 

 

4.4.

Забезпечити участь посадових осіб виконавчих органів міської ради, які виконують функції внутрішніх аудиторів у зовнішньому навчанні

 

10

до 01.07.15

Робоча група з удосконалення Системи управління якістю

УСУЯ

 

 

4.5.

Провести детальне навчання серед працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради щодо впровадження електронного документообігу

5

до 01.11.15

Загальний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян, МКП “Хмельницькінфоцентр”

 

 

Керуюча справами виконкому

 

 

5. Зворотній зв'язок з громадою

 

5.1

Проведення постійного моніторингу якості роботи Центру

12

Кожного 1-го числа місяця

 

Начальник ЦНАП

Керуюча справами виконкому

 

 

5.2

Забезпечити проведення прямих телефонних ліній "Міська влада відповідає" за участю керівництва Хмельницької міської ради та виконавчого комітету

 

7

Згідно графіка

Відділ роботи із зверненнями громадян

Керуюча справами виконкому

 

 

5.3

Провести моніторинг громадської думки шляхом опитування на сайті міської ради

1

до 31.12.15

Управління організаційно-інформаційної роботи та контролю

 

Керуюча справами виконкому

 

 

6. Відкритість та прозорість діяльності

 

6.1

Забезпечити безперебійне функціонування сайту Центру надання адміністративних послуг та офіційного сайту Хмельницької міської ради (постійне наповнення, підтримка в актуальному стані інформації)

1

до 31.12.15

Начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради, МКП “Хмельницькінфоцентр”

Керуюча справами виконкому

 

 

6.2

Забезпечити подання публікацій у засоби масової інформації керівниками виконавчих органів міської ради з найбільш актуальних питань, що хвилюють мешканців міста

10

Згідно графіка

Керівники виконавчих органів міської ради

Керуюча справами, відділ роботи із зверненнями громадян

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 17.02.2015 року № 37-р

 

Заходи

щодо поліпшення системи управління якістю в Хмельницькій міській раді

на 2015 рік

1. Внести зміни до складу групи внутрішніх аудитів.

 

Термін виконання: 01.07.2015 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ

2. Вивчити питання проведення теоретичного навчання членів групи внутрішніх аудиторів, по можливості із залученням фахівців з метою розширення групи внутрішніх аудиторів.

 

Термін виконання: 01.05.2015 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ

3. Розглянути можливість участі внутрішніх аудиторів в тематичних навчаннях в інших міських радах з метою обміну досвідом.

 

Термін проведення: 01.06.2015 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ

4. Підвищити якість розгляду звернень громадян з метою недопущення виникнення повторних звернень.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян

5. Вжити заходів щодо дієвого моніторингу скарг громадян з можливістю відстеження виконавчого органу (посадової особи) дії чи рішення якого оскаржується.

 

Термін виконання: 01.03.2015 року

Відповідальний за виконання: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян

6. Проводити детальний аналіз повторних звернень громадян.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян

7. Розглянути можливість уніфікації реєстрації звернень громадян та юридичних осіб щодо надання послуг.

 

Термін виконання: 01.06.2015 року

Відповідальний за виконання: робоча група з питань удосконалення СУЯ, УСУЯ

8. Розглянути можливість реорганізації виконавчих органів міської ради щодо надання адміністративних, інших послуг, роботи із зверненнями громадян відповідно до законодавства.

 

Термін виконання: 01.10.2015 року

Відповідальний за виконання: робоча група з питань удосконалення СУЯ, УСУЯ

9. Розглянути можливість заповнення бланків документів в електронному вигляді.

 

Термін виконання: 01.06.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, МКП “Хмельницькінфоцентр”

10. Розглянути можливість забезпечення інформування клієнтів Центру про нові послуги, результати послуги в телефонному режимі (особистий дзвінок та смс-повідомлення).

 

Термін виконання: 01.06.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, МКП “Хмельницькінфоцентр”

11. Забезпечити безперебійну роботу сайту ЦНАП з постійним оновленням представленої інформації, можливістю роздруковування бланків документів.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, МКП “Хмельницькінфоцентр”

12. Розглянути можливість отримання на сайті ЦНАП онлайн-консультацій, відстеження процесу отримання кінцевого результату послуг клієнтом.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, МКП “Хмельницькінфоцентр”

13. Переглянути реєстри основних процесів та чітко виписати їх у відповідності із основними завданнями структурного підрозділу.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: керівники виконавчих органів міської ради

14. Продовжити роботу із впровадження процесного підходу до організації управління.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання:УСУЯ, керівники виконавчих органів міської ради

15. Проаналізувати та, за необхідності, актуалізувати реєстри основної документації та основних записів.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: керівники виконавчих органів міської ради

16. Переглянути та актуалізувати Реєстри адміністративних та неадміністративних послуг.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ, начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів Хмельницької міської ради

17. Привести інформаційні та технологічні картки у відповідність до чинного законодавства про адміністративні послуги.

 

Термін виконання: 01.04.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

18. Забезпечити якісний прийом заяв для надання адміністративних послуг із відповідними документами в місцях їх прийому відповідно до інформаційних карток.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

19. Оперативно та у відповідності до законодавства реагувати на зауваження та приписи правоохоронних (контролюючих) органів з метою усунення виявлених порушень та недопущення їх у майбутньому.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: керівники виконавчих органів міської ради

20. Забезпечити якісний прийом заяв для надання адміністративних послуг із відповідними документами в Центрі надання адміністративних послуг.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: начальник ЦНАП, керівники виконавчих органів міської ради

21. Організувати фахові тематичні навчання всіх працівників Хмельницької міської ради.

 

Термін виконання: 31.12.2015 року

Відповідальний за виконання: УСУЯ, завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, завідуюча загальним відділом, завідуюча юридичним відділом

22. Підготувати лист-пропозицію Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій щодо можливості організації навчань іноземних мов працівників виконавчих органів міської ради на базі Центру.

 

Термін виконання: 01.03.2015 року

Відповідальний за виконання: завідуючий відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керуюча справами виконавчого комітету.

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02