Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

16. "Про зміну розмірів статутних капіталів і затвердження змін до статутів комунальних унітарних підприємств Хмельницької міської ради"
П'ятниця, 24 липня 2015, 09:59
 
 
 
 
Україна
Хмельницька міська рада
Рішення п’ятдесят першої сесії
№16 від 15.07.2015 р.
 
 
 
 
Про зміну розмірів статутних капіталів і затвердження змін до статутів комунальних унітарних підприємств Хмельницької міської ради
 
 
 
 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, пропозицію депутата міської ради З.Івко, керуючись ст.57 Господарського кодексу України та ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Зменшити розмір статутного капіталу:

1.1 Комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» на суму 105 171,17 грн. (сто п’ять тисяч  сто сімдесят одна гривня 17 копійок);

1.2. Спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» на суму 256 294,15 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті дев’яносто чотири гривні 15 копійок)

 

2. Збільшити розмір статутного капіталу:

2.1. Комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» на суму 257 978,89 грн. (двісті п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 89 копійок);

2.2. Комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на суму 807 113,30 грн. (вісімсот сім тисяч сто тринадцять гривень 30 копійок);

2.3. Спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» на суму 251 100,00 грн. (двісті п’ятдесят одна тисяча сто гривень 00 коп.);

2.4. Комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради на суму 148 127,81 грн. (сто сорок вісім тисяч сто двадцять сім гривень 81 коп.);

2.5. Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» на суму 231 000,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча гривень, 00 коп.);

2.6. Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на суму 3 676 473,89 грн. (три мільйони шістсот сімдесят шість тисяч чотириста сімдесят три грн. 89 коп.);

2.7. Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №1 на суму 40 300,00 грн. (сорок тисяч триста гривень 00 коп.);

2.8. Житлово-експлуатаційної контори №2 м.Хмельницького на суму 51 500,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.);

2.9. Житлово-експлуатаційної контори №3 м.Хмельницького на суму 40 300,00  грн. (сорок тисяч триста гривень 00 коп.);

2.10. Житлово-експлуатаційної контори №5 м.Хмельницького на суму 34 000,00 грн. (тридцять чотири тисячі гривень 00 коп.);

2.11. Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №6 на суму 59 100,00 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч сто гривень 00 коп.);

2.12. Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №7 на суму 40 000,00 грн. (сорок тисяч гривень 00 окоп.);

2.13. Міського комунального підприємства «Житлово-комунальна контора «Будівельник» на суму 31 000,00 грн. (тридцять одна тисяча гривень 00 коп.).

 

3. Внести зміни до статутів комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» згідно з додатком 1, комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради згідно з додатком 2, спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» згідно з додатком 3, комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради» згідно з додатком 4, Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» згідно з додатком 5, Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» згідно з додатком 6, Хмельницької житлово-експлуатаційної контори № 1 згідно з додатком 7, житлово-експлуатаційної контори №2 м.Хмельницького згідно з додатком 8, житлово-експлуатаційної контори №3 м.Хмельницького згідно з додатком 9, житлово-експлуатаційної контори №5 м.Хмельницького згідно з додатком 10, Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №6 згідно з додатком 11, Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №7 згідно з додатком 12 та міського комунального підприємства «Житлово-комунальна контора «Будівельник» згідно з додатком 13.

 

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.

 

 

Секретар міської ради К.Чернилевський


Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького»

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно та кошти Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Засновником (власником) за рахунок грошових та майнових внесків та становить 270 533,69 гривень (двісті сімдесят тисяч п’ятсот тридцять три гривні 69 копійок). Збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, визначеному Власником.”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального  господарства В.Чапайда

Директор комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» С.Кучер


Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 3 157 661,54 гривень (три мільйони сто п’ятдесят сім тисяч шістсот шістдесят одна гривня 54 копійки).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Директор комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради М.Дроздов


Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба»

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал спеціалізованого комунального підприємства утворюється Власником та становить 3 414 805,85 гривень (три мільйони чотириста чотирнадцять тисяч вісімсот п’ять гривень 85 копійок).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» З.Івко


Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 14 548 583,59 гривень (чотирнадцять мiльйонiв п’ятсот сорок вісім тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні 59 копійок).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального  господарства В.Чапайда

Директор комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради О.Нестерук


Додаток 5

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Хмельницького комунального підприємства “Міськсвітло”

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал  комунального підприємства утворюється Власником та становить 2 439 538,80 гривень (два мільйони чотириста тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять вісім гривень 80 копійок ).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Директор Хмельницького комунального підприємства «Міськсвітло» Р.Мельничук


Додаток 6

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Хмельницького комунального підприємства “Спецкомунтранс”

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал  комунального підприємства утворюється Власником та становить 19 005 807,96 гривень (дев’ятнадцять мiльйонiв п’ять тисяч вісімсот сім гривень 07 копійок).”

 

Секретар  міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Директор Хмельницького комунального підприємства “Спецкомунтранс” В.Кривенчук


Додаток 7

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №1

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 581 047,87 гривень (п’ятсот вісімдесят одна тисяча сорок сім гривень 87 копійок ).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №1 О.Забурмеха


Додаток 8

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Житлово-експлуатаційної контори №2 м.Хмельницького

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 523 086,71 гривень (п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 71 копійка ).”

 

Секретар  міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник житлово-експлуатаційної контори №2 м.Хмельницького В.Дудар


Додаток 9

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Житлово-експлуатаційної контори №3 м.Хмельницького

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 342 443,00 гривень (триста сорок дві тисячі чотириста сорок три гривні 00 копійок ).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник житлово-експлуатаційної контори №3 м.Хмельницького Л.Дрозд


Додаток 10

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Житлово-експлуатаційної контори №5 м.Хмельницького

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 473 638,16 гривень (чотириста сімдесят три тисячі шістсот тридцять вісім гривень 16 копійок).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник житлово-експлуатаційної контори №5 м.Хмельницького М.Блідний


Додаток 11

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №6

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 551 930,32 гривень (п’ятсот п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять гривень 32 копійки).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №6 В.Головко


Додаток 12

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №7

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 424 403,68 гривень (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста три гривні 68 копійок).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №7 О.Гаврилюк


Додаток 13

до рішення сесії міської ради

від 15.07.2015р. №16

 

Зміни до Статуту

міського комунального підприємства «Житлово-комунальна контора «Будівельник»

 

Пункт 3.6. розділу 3 “Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

“3.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником та становить 1 075 302,43гривень (один мільйон сімдесят п’ять тисяч триста дві гривні 43 копійки).”

 

Секретар міської ради К.Чернилевський

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Чапайда

Начальник міського комунального підприємства «Житлово-комунальна контора «Будівельник» В.Слива

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02