Developed by JoomVision.com


Курс долара

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 13.08.2015 № 573 "Про затвердження положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2015-2016 роки"
Четвер, 20 серпня 2015, 11:07

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 13.08.2015 № 573

Про затвердження положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2015-2016 роки

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»,
з урахуванням рішення Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 21 травня 2015 року №1 «Про схвалення положення та регламенту Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2015-2016 роки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2015-2016 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Л. Черевченко.

 

Секретар міської ради К. Чернилевський

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 13.08.2015 року №573

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті

Хмельницької міської ради

 

1. Громадська рада при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (далі - Громадська рада) є постійно діючим ( на період каденціїї) колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні справами територіальної громади міста, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Хмельницької міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади м. Хмельницького та цим Положенням.

Положення про Громадську раду схвалюється на засіданні Громадської ради та затверджується з виконавчим комітетом Хмельницької міської ради (далі - міськвиконком).

3. Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами територіальної громади міста;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню органом виконавчої влади та місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає міськвиконкому пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає міськвиконкому пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає міськвиконкому обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи міськвиконкому;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляються органами місцевого самоврядування м. Хмельницького;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням міськвиконкомом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у віданні виконавчого комітету міської ради;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає міськвиконкому інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців ( за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від міськвиконкому проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю у триденний строк після початку таких консультацій;

6) реалізовувати право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в таких формах:

- місцеві Референдуми;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений міськвиконком.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради міськвиконком утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при міськвиконкомі вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та міськвиконкому.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів міськвиконком в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 

  • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

  • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

  • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

 

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що міськвиконком повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів із числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради міськвиконком оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Міськвиконком затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- відсутності члена Громадської ради на її засіданнях два рази підряд і більше без поважних причин;

- надходження повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської ради по відношенню до інших членів та дискредитації Громадської ради в цілому після одного офіційного попередження головою за ініціативою 25% від присутніх за висновком регламентного комітету;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Вищим керівним органом Громадської ради є збори.

Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступників (першого та трьох заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу органу місцевого самоврядування, або службову особу органу державної влади.

Одна і та ж особа не може очолювати більше, ніж одну громадську раду.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

Голова, члени правління, голови комітетів Громадської ради можуть бути присутні на засіданнях виконавчого комітету Хмельницької міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради та інших комісіях, комітетах, групах, утворених при структурних підрозділах Хмельницької міської ради.

12. Для організації роботи та проведення засідань Громадської ради обираються робочі органи: правління, секретаріат та лічильна комісія.

13. Лічильна комісія є робочим органом Громадської ради, що створюється для підрахунку голосів на засіданнях Громадської ради під час голосування.

Лічильна комісія формується у складі не менше трьох членів Громадської ради.

Лічильна комісія обирається радою більшістю від присутніх на засіданні (при наявності кворуму) за пропозицією головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим на засіданні.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводять гласно і відкрито.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії та затверджуються зборами ради.

14. Правління Громадської ради є постійно діючим органом управління радою на чолі з головою Громадської ради. До складу правління входить голова, перший заступник, заступники, члени секретаріату та голови комітетів.

Правління Громадської ради:

- вирішує всі поточні питання Громадської ради, що не належать до виключної компетенції Громадської ради;

- скликає засідання Громадської ради, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень Громадської ради з питань, що вносяться на обговорення, в тому числі і кадрові питання;

- забезпечує виконання рішень Громадської ради, своїх власних рішень та планів роботи;

- звітує перед Громадською радою за свою діяльність в період між черговими засіданнями; розглядає пропозиції громадян, громадських організацій, політичних партій та інших фізичних та юридичних осіб;

- визначає осіб, які виступають від імені Громадської ради у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

- повноваження будь-якого члена правління може бути припинено достроково за рішенням Громадської ради за ініціативою 1/3 складу ради.

Засідання правління є правомочним за умови присутності більше половини членів правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Засідання правління скликається головою Громадської ради у міру необхідності, але не рідше 1 разу в місяць. Склад правління затверджується на засіданні Громадської ради.

15. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань Громадської ради та Правління, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені Громадської ради та Правління;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, галузевими та територіальними громадськими радами;

- скликає та організовує роботу правління Громадської ради;

- має право бути присутнім на засіданнях міськвиконкому.

16. Перший заступник голови Громадської ради:

- у разі відсутності голови Громадської ради виконує його обов’язки;

- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комітетів (комісій, секцій, робочих груп) Громадської ради;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- координує роботу секретаріату Громадської ради;

- виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень Громадської ради.

17. Заступники голови Громадської ради:

- забезпечують виконання закріплених напрямів роботи Громадської ради;

- організовують вивчення та дослідження громадської думки;

- контролюють виконання плану роботи Громадської ради;

- розглядають за дорученням голови Громадської ради питання, що належать до її компетенції;

- виконують інші функції, відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень Громадської ради.

18. Секретаріат Громадської ради.

Для забезпечення підготовки засідань рада обирає секретаріат Громадської ради з двох членів. Один представник обирається з числа членів Громадської ради, другий включається за пропозицією міськвиконкому.

Секретаріат ради:

- здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення засідань Громадської ради, слухань та роботи постійних комітетів, експертних груп ради;

- протоколює засідання ради;

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності членів ради;

- реєструє звернення громадян та організацій, запити членів ради, проекти рішень організацій та відповіді на звернення;

- відповідає за оприлюднення прийнятих рішень ради та правління ради;

- виконує інші функції, що випливають із рішень ради та правління ради чи процедурних доручень ради.

19. Громадська рада з числа своїх членів створює комітети з врахуванням гендерної політики. Комітети здійснюють підготовку питань для включення в порядок денний засідання Громадської ради. До роботи в комітетах на добровільних засадах з правом дорадчого голосу можуть залучатись експерти та фахівці з відповідних питань.

Комітети Громадської ради (по напрямках).

1. З питань регламенту, організації роботи Громадської ради, інформаційної діяльності та моральної етики.

2. З питань бюджету та фінансів.

3. З питань містобудування та земельних відносин.

4. З питань охорони навколишнього природного середовища.

5. З питань роботи житлово-комунального господарства.

6 .З питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку,

енергетики та підприємництва.

7. З питань охорони здоров’я.

8. З питань праці та соціального захисту населення.

9. З питань науки, освіти, культури та релігії.

10. З питань сім’ї, молоді, спорту та туризму.

11. З питань управління майном територіальної громади, інвентаризації та законності його відчуження.

12. З питань діяльності органів місцевого самоврядування та децентралізації влади.

13. З питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів.

До складу Комітету мають входити не менше п’яти членів Громадської ради.

Члени Громадської ради можуть бути членами лише одного комітету, а також мають право бути присутніми на засіданнях інших комітетів з правом дорадчого голосу.

Персональний склад комітетів затверджуються рішенням Громадської ради за поданням голови Громадської ради.

Члени Громадської ради самостійно обирають комітет, в якому бажають працювати. Члени відповідного комітету обирають з-поміж себе голову, заступника та секретаря комітету, розробляють положення про комітет. Положення про комітет затверджується Громадською радою.

20. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, за поданням міського голови до голови Громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Членство в Громадській раді є індивідуальним, передоручення права голосу члена Громадської ради не допускається.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник міськвиконкому.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Слово на виступ в першу чергу надається членам Громадської ради та уповноваженому представнику міськвиконкому.

Дата проведення наступного засідання Громадської ради визначається на попередньому засіданні.

21. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Положення про Громадську раду схвалюється 2/3 присутніх на засіданні Громадської ради.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міськвиконкомом.

Рішення міськвиконкому, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міськвиконкому та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

22. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

23. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює міськвиконком.

24. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Членам Громадської ради видаються посвідчення відповідного зразка, який затверджується Громадською радою.

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02