від 27.08.2015 року № 588 " Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2011 року № 44"
Четвер, 03 вересня 2015, 11:37

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 27.08.2015 року № 588

 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2011 року № 44

 

Розглянувши клопотання управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом цивільного захисту, постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», виконавчий комітет міської ради

 

Вирішив:

 1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 13.01.2011 року № 44 «Про затвердження складу міської евакуаційної комісії та Положення про міську евакуаційну комісію », виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додаються).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.

 

Секретар міської ради К. Чернилевський

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

від 27.08.2015 р. № 588

 

 

Склад

міської комісії з питань евакуації

 

Голова комісії:

Давиденко Григорій Михайлович

 

 • заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

Нестерук Анатолій Макарович

 

 

 • заступник міського голови.

 

Секретар комісії:

Черешня Лариса Василівна

 

 

 • головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.

 

Члени комісії за напрямками забезпечення евакуаційних заходів:

 

 

Відповідальні за облік кількості евакуйованого населення:

 

Дупляк Тетяна Василівна

 • заступник начальника управління освіти;

 

Король Світлана Федорівна

 • начальник центру надання адміністративних

послуг;

Рихлицька Ганна Іванівна

 • начальник житлового відділу управління житлово-комунального господарства;

Савченко Анатолій Денисович

 • завідуючий відділом роботи із зверненнями громадян;

 

Відповідальний за матеріальне та продуктове забезпечення:

 

Москалюк Валентина Іванівна

 • начальник управління торгівлі;

 

Відповідальні за оповіщення та зв’язок:

Івасюк Олександр Володимирович

 

 

 • завідуючий відділом управління міським

господарством;

Максимов Богдан Миколайович

- начальник управління організаційно- інформаційної роботи та контролю;

 

Відповідальний за взаємодію з правоохоронними органами:

 

Шкабура Юрій Юхимович

 • завідуючий відділом оборонно- мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

 

Відповідальний за медичне забезпечення:

 

Слободяник Людмила Анатоліївна

 • заступник начальника управління охорони здоров’я;

 

Відповідальний за транспортне забезпечення:

 

Шепурев Сергій Валерійович

 • заступник начальника управління транспорту і зв’язку;

Відповідальний за житлове забезпечення:

 

Бондар Владислав Іванович

 • заступник начальника управління житлово-комунального господарства;

 

Відповідальний за розміщення в закладах освіти:

 

Сирота Олег Миколайович

 • заступник начальника управління освіти;

 

Відповідальний за розміщення в закладах культури:

 

Тарчевський Альбін Станіславович

 • начальник управління культури і туризму;

 

Відповідальний за роботу з соціально незахищеним населенням:

 

Погорілець Людмила Олександрівна

 • перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення.

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

від 27.08.2015 р.  № 588

Положення

про міську комісію з питань евакуації

 

 1. Міська комісія з питань евакуації (далі - Комісія) є тимчасовим органом при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Комісія здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із районів можливого або фактичного впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру на території міста в мирний час або в умовах особливого періоду.

 1. Комісії підконтрольні всі тимчасові органи з евакуації об'єктів господарювання незалежно від форм власності, які створені (створюються) для організації і проведення евакуації населення на території міста.

 1. Комісія у своїй роботі керується законодавчими та нормативно-правовими актами України з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного часу і в умовах особливого періоду, рішеннями обласної комісії з питань евакуації під час проведення евакуаційних заходів на регіональному рівні та цим Положенням.

 1. Основними завданнями Комісії є:

4.1. планування, підготовка і проведення евакозаходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

4.2. здійснення заходів з розміщення населення поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації у разі виникнення безпосередньої загрози його життю та заподіяння шкоди здоров'ю;

4.3. евакуація матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення;

4.4. ведення обліку евакуйованого населення;

4.5. організація інформаційного забезпечення населення щодо проведення евакуаційних заходів;

4.6. організація життєзабезпечення постраждалого (евакуйованого) населення в безпечних районах на території міста;

4.7. здійснення контролю за підготовкою створених на території міста органів з евакуації, безпечних районів (об'єктів) тимчасового розміщення до дій за призначенням;

4.8. узагальнення розрахунків потреби у транспортних засобах (за видами транспорту) для вивезення населення та матеріальних цінностей із небезпечних районів, складання загальних розрахунків та доведення їх до відповідних транспортних органів;

4.9. взаємодія з іншими органами управління евакуацією і силами цивільного захисту щодо організації та проведення заходів з евакуації на території міста.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  1. у режимі повсякденної діяльності:

   1. організовує розроблення, погодження та затвердження планів евакозаходів на території міста;

   2. контролює створення, комплектування та підготовку підпорядкованих евакоорганів у місті до виконання завдань;

   3. прогнозує можливі наслідки у разі виникнення надзвичайних ситуацій і потребу проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;

   4. вивчає і уточнює безпечні райони розміщення еваконаселення, маршрути евакуації, узгоджує питання приймання, розміщення та забезпечення еваконаселення різними видами обслуговування;

   5. веде розрахунки щодо наявності транспортних засобів за видами транспорту, що задіюється з метою забезпечення евакуації населення.

5.2. у разі прийняття рішення на проведення евакуації:

   1. здійснює керівництво організацією та проведенням евакозаходів;

   2. голова Комісії отримує завдання на проведення евакуації особисто від міського голови;

   3. сигнал на проведення евакуації доводиться до підпорядкованих евакоорганів рішенням виконавчого комітету міської ради;

   4. переводить евакооргани міста на цілодобову роботу;

   5. уточнює плани евакуації;

   6. здійснює всебічне забезпечення евакозаходів;

   7. контролює розміщення та організацію життєзабезпечення евакуйованого населення;

   8. збирає і узагальнює інформацію про хід виконання евакозаходів та надає її міському голові.

    6. Комісія має право:

6.1. приводити в готовність всі органи з евакуації, необхідні сили і засоби та здійснювати керівництво їх діями з евакуації населення на відповідній території;

6.2. залучати для проведення евакуаційних заходів залежно від потреби виконавчі органи міської ради, органи управління, сили і засоби суб'єктів господарювання незалежно від форми власності;

6.3. доводити в межах своєї компетенції до спеціалізованих служб цивільного захисту міста, суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування завдання з виконання евакуаційних заходів на міському рівні;

6.4. безкоштовно одержувати від територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування матеріали і документи, необхідні для планування та організації евакуаційних заходів;

6.5. проводити перевірки стану готовності підпорядкованих органів з евакуації до дій за призначенням.

7. Організація роботи Комісії:

7.1. організаційною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за необхідністю, але не менше одного разу на півроку;

7.2. рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії;

7.3. організаційне та інформаційне забезпечення роботи Комісії під час проведення евакуаційних заходів або її повсякденного функціонування здійснює секретар Комісії.

7.4. у разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення з небезпечних зон і обмеженого часу на розгортання органів з евакуації за рішенням голови Комісії зі складу міської Комісії може створюватися оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації. Склад оперативної групи визначає особа, що її очолює;

7.5. якщо виникає необхідність евакуації населення у райони розміщення за межами міста, туди за рішенням голови Комісії направляються представники Комісії для організації взаємодії з органами місцевого самоврядування та державними адміністраціями щодо вирішення питань приймання, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення.

8. Склад Комісії та функціональні обов’язки членів Комісії:

8.1. Голова Комісії:

8.1.1. здійснює керівництво Комісії;

8.1.2. затверджує функціональні обов'язки членів Комісії;

8.1.3. очолює роботу Комісії щодо розроблення плану евакуації населення міста у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації;

8.1.4. здійснює керівництво органами з евакуації міста та координацію їх діяльності при плануванні та проведенні евакуаційних заходів;

8.1.5. здійснює підготовку Комісії до виконання покладених на них завдань;

8.1.6. організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

8.1.7. організовує взаємодію Комісії зі спеціалізованими службами цивільного захисту міста, підрозділами МВС та ДСНС України в Хмельницькій області;

8.1.8. під час відсутності голови Комісії, заступник виконує його обов'язки.

8.2. Заступник голови:

   1. визначає членам Комісії завдання з питань організації всебічного життєзабезпечення постраждалого населення та його соціального захисту;

   2. обґрунтовує визначення на території міста достатньої кількості безпечних районів (об'єктів) тимчасового розміщення;

   3. при проведенні евакуації координує діяльність членів Комісії за напрямками забезпечення евакуаційних заходів;

   4. готує доповіді міському голові про хід евакуаційних заходів;

   5. очолює оперативну групу зі складу Комісії міста у разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення з зон можливих надзвичайних ситуацій, надає пропозицію щодо її складу;

   6. під час відсутності голови Комісії він виконує його обов'язки.

8.3. Секретар Комісії підпорядковується голові і його заступнику та відповідає за:

8.3.1. своєчасність розробки планувальних документів з питань евакуації;

8.3.2. збір і узагальнення інформації, що надходить;

8.3.3. своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови комісії;

8.3.4. облік отриманих Комісією та відданих її головою розпоряджень;

8.3.5. оформлення та реєстрацію документів Комісії.

8.4.Основні завдання членів Комісії за напрямками забезпечення евакуаційних заходів:

8.4.1.організація інформаційного зв'язку;

8.4.2. облік наявності транспортних засобів за видами, запланованих на забезпечення евакуації населення;

8.4.3. контроль за графіками виділення необхідної кількості транспортних засобів та за їх видами, які використовуються для забезпечення перевезення еваконаселення, матеріальних і культурних цінностей;

8.4.4 розроблення плану з питань організації оповіщення, охорони громадського порядку, медичного забезпечення, матеріального забезпечення евакозаходів, житлового забезпечення, соціального захисту еваконаселення.

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02