Про Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї
Середа, 20 січня 2016, 16:06

Управління праці та соціального захисту населення міської ради нагадує, що у зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який  набирав чинності з 1 липня 2015 року. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України: “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи), “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною), “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про охорону дитинства” (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування), “Про соціальний захист дітей війни”, Кодексом цивільного захисту України (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків) (далі — пільговики).

Пільги, для зазначених категорій надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. На даний час це становить 1930 грн.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія; 2) заробітна плата; 3) грошове забезпечення; 4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.
Пільговики, яким право на  пільги було продовжено до 31.12.2015 року та  до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, визначені цим Порядком (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, необхідно протягом січня 2016 року звернутись в управління праці та соціального захисту населення та подати:
 - декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою згідно з додатком,
- довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення (з 01.07.2015р. по 31.12.2015 р.), або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.
У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик матиме право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.
Управління праці та соціального захисту населення подає організаціям надавачам послуг списки пільговиків, які мають право на отримання пільг, а також видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.
Підприємства надають у встановленому порядку протягом шести місяців пільги пільговикам, зазначеним у списках.
УВАГА! Пільговикам, які не зазначені у даному Порядку, надання пільг здійснюється без змін.
Додаткову інформацію  можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 32 та за тел. 794248, 650534,763554.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи сім’ї пільговика
Заповнюється особою, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів
До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення _________________________________________________________________
              (районна/міська держадміністрація, виконавчий комітет міської ради)
 
Розділ I. Загальні відомості
1.______________________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім’я, по батькові пільговика)
2. Місце проживання:_______________________________________________________________________
(поштовий індекс, населений пункт,
________________________________________________________________________________________________
вулиця, будинок, корпус, квартира)
3. Члени сім’ї пільговика, на яких поширюються пільги і які проживають разом з пільговиком
Прізвище, ім’я,
по батькові
Ступінь родинного зв’язку
Дата народження
Ідентифікаційний номер
Примітки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ II. Доходи пільговика і членів його сім’ї, на яких поширюються пільги і які проживають разом з пільговиком
з__________  20__ р. до ___________  20__ р.
Прізвище, ініціали
Відомості про доходи
вид доходу
розмір доходу
джерело доходу
 
 
 
 
 
 
 
 
Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи мені може бути відмовлено в наданні пільг або припинено їх надання.
__________________                              __________________
    (підпис заявника)                                                              (дата)
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02