Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

06. "Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Хмельницького та затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді"
Вівторок, 02 лютого 2016, 12:09

 

 

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення четвертої сесії
№6 від 27.01.2016
 
 
 
Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Хмельницького та затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді
 
 
 
 

Розглянувши пропозицію міського голови, з метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевого самоврядування, керуючись статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Статуту територіальної громади міста Хмельницького, затвердженого рішенням одинадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22 жовтня 1997 року №2 «Про Статут територіальної громади міста Хмельницького» згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді згідно з додатком 2.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

 

Міський голова О.Симчишин


Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 27.01.2016р. №6

 

Зміни до Статуту

територіальної громади міста Хмельницького

1. Внести зміни до статті 33 Глави 2.2 Статуту, доповнивши його абзацом наступного змісту: «подання електронних петицій до міської ради».

2. Внести зміни до Розділу ІІ «Організація місцевого самоврядування в місті» Статуту, доповнивши його главою 2.11. наступного змісту:

«Глава 2.11. Електронні петиції

1. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Хмельницької міської ради.

2. Електронна петиція розміщується на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у спеціальному розділі для голосування членів територіальної громади, яка обов’язкова до розгляду органами чи посадовими особами Хмельницької міської ради в особливому порядку.

3. Електронна петиція розглядається органами та посадовими особами Хмельницької міської ради за умови збору на її підтримку не менше 500 підписів громадян протягом 90 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

4. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів територіальної громади на колективні звернення до Хмельницької міської ради та її виконавчих органів у вигляді електронних петицій визначається Порядком розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді, який затверджується міською радою.»

 

Секретар міської ради М.Кривак


Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 27.01.2016р. №6

 

ПОРЯДОК

розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Хмельницькій міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

1.2. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Хмельницької міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

1.3. Електронна Петиція повинна стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Хмельницької міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради.

1.4. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Хмельницької міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:

1.4.1. можливість створення Петиції автором (ініціатором);

1.4.2. безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

1.4.3. електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

1.4.4. недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції без участі громадянина;

1.4.5. фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

 

ІІ. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної Петиції до Хмельницької міської ради автор (ініціатор) Петиції заповнює державною мовою спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій, розміщує та надсилає текст електронної Петиції.

2.2. Автор нової електронної Петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

- авторизуватися на офіційному Веб-сайті петицій;

- вказати заголовок петиції;

- викласти суть електронної петиції;

- вказати прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи);

- зазначити адресу електронної пошти;

- надати фото або відео, яке ілюструватиме Петицію (на розсуд автора).

2.3. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.4. В Петиції може бути викладено пропозицію щодо вирішення порушеного у ній питання.

2.5. Петиція не може бути оприлюднена, якщо питання порушене в ній не належить до повноважень Хмельницької міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради або спонукає до перевищення їх повноважень.

2.6. Петиція не повинна містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.7. Відповідальність за зміст електронної Петиції несе автор (ініціатор) електронної Петиції.

2.8. Петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції відділом роботи із зверненнями громадян Хмельницької міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вищевказаним вимогам.

2.9. У разі невідповідності встановленим вимогам, оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автору (ініціатору) Петиції.

2.10. Автор (ініціатор) електронної Петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити Петицію і розмістити її повторно на офіційному Веб-сайті петицій.

 

ІІІ. ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Повторні та однакові за змістом Петиції, збір підписів на підтримку яких вже триває, не оприлюднюються.

3.3. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій та активує позначку «Підписати петицію» під обраною ним Петицією.

3.4. На Веб-сайті петицій обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну Петицію.

3.5. Петиція до Хмельницької міської ради розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 500 підписів громадян (мешканців) протягом 90 календарних днів з дня її оприлюднення.

3.6. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як колективне звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, про що повідомляється автору (ініціатору) Петиції.

3.7. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до відділу роботи із зверненнями громадян міської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

 

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті   Хмельницької міської ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

4.2. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4.3. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Хмельницькій міській раді забезпечує відділ роботи із зверненнями громадян міської ради, який реєструє в автоматизованій системі Петицію із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів та направляють для резолюції міському голові.

4.4. Про початок розгляду Петиції відділ роботи із зверненнями громадян міської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє профільний виконавчий орган міської ради та передає її на опрацювання.

4.5. Визначені міським головою компетентні виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.  Протягом двох робочих днів відділ роботи із зверненнями громадян міської ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали.

4.6. Якщо вирішення питань, порушених у тексті Петиції вимагають скликання сесії міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради — проект рішення щодо розгляду відповідної Петиції готується виконавчим органом міської ради (відповідальним виконавцем) або установами міста відповідно до їх компетенції.

У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних засідань.

4.7. Розгляд Петиції здійснюється на пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету міської ради, шляхом прийняття рішення, у порядку визначеному чинним законодавством України, регламентами міської ради або виконавчого комітету міської ради.

4.8. На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, може бути запрошений автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції, він може виступити щодо питань, порушених у тексті Петиції.

4.9. Наступного дня після розгляду Петиції на засіданні виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у терміни, що визначені цим Порядком, на офіційному веб-сайті міської ради та Веб-сайті петицій міським головою оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

4.10. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, та Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді та/або на електронну адресу автору (ініціатору) Петиції уповноваженим виконавчим органом міської ради.

4.11. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

4.12. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення Петиції.

 

Секретар міської ради М.Кривак

 

Результати поіменного голосування "ЗА ОСНОВУ"

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами

Результати поіменного голосування за пропозицію комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами

Результати поіменного голосування за пропозицію депутата міської ради Певнєва О.В.

Результати поіменного голосування "В ЦІЛОМУ"

Останнє оновлення на Вівторок, 02 лютого 2016, 12:16
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02