02. Про бюджет міста Хмельницького на 2010 рік
Середа, 02 червня 2010, 10:38

 

 

 Україна
Хмельницька міська рада
Рішення тридцять шостої сесії
№2 від 26.05.2010 р.

 

 

Про бюджет міста Хмельницького на 2010 рік


Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, рішення сесії обласної ради від 26.05.2010 року №7-28/2010 “Про обласний бюджет на 2010 рік”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2006 р. N 492 "Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках", п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік" та Бюджетним кодексом України, міська рада


ВИРІШИЛА:


1.Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2010 рік у сумі 689343660,26 гривень, в т.ч. обсяг дотації вирівнювання у сумі 85762900,00 гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1607700,00 гривень та субвенцій з Державного та обласного бюджетів у сумі 189996807,00 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 608027022,00 гривень, в т.ч. субвенції з Державного та обласного бюджетів – 166821807,00 гривень, спеціального фонду бюджету – 81316638,26 гривень, в т.ч. субвенції з Державного та обласного бюджетів – 23175000,00 гривень та бюджет розвитку – 10866764,26 гривень (додаток 1).


2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 рік у сумі 699326683,89 гривень, в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 616095367,83 гривень, в т.ч. субвенцій з Державного та обласного бюджетів 165821807 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 83231316,06 гривень, в т.ч. субвенції з Державного та обласного бюджетів 24175000 гривень, за функціональною структурою бюджету (додаток 2).


3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2010 рік згідно з додатком 3 до даного рішення.

Розпорядникам коштів міського бюджету:

- при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) управління Державного казначейства у місті Хмельницькому здійснює платежі загального фонду за видатками (крім передбачених пунктом 12 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.

- забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних призначень (крім зобов’язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних призначень по фонду заробітної плати, затверджених у кошторисах бюджетних установ.


4.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів субвенцій з Державного та обласного бюджетів згідно з додатком 4 до даного рішення.

 

5.Установити оборотну касову готівку загального фонду бюджету міста у сумі 400000 гривень.


6.Установити обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 756981,67 гривень.


7.Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 1000000 гривень.


8.Затвердити в складі спеціального фонду бюджету бюджет розвитку в сумі 11995474,39 гривень, джерелом формування якого визначити надходження від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності міста в сумі 5906764,26 гривень, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності в сумі 3660000,00 гривень, залишок коштів по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2010 року в сумі 1128710,13 гривень, обсяг іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 300000 грн. та обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 1000000 гривень.


9.Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснене за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).


10.Установити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 126524 гривні та розподіл надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету у сумі 126524 гривні (додаток 6).


11.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно ст.27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік":

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

трансферти населенню (код 1340).


12. Дозволити міському фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного та обласного бюджетів за кодами функціональної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до їх помісячного розпису.


13. В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління виконавчого комітету міської ради здійснює:

- перерозподіл видатків за кодами економічної класифікації видатків в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету;

- перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах лише за погодженням з депутатською комісією з питань планування, бюджету та фінансів.


14. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні видатки, встановлені у додатку 3 до даного рішення, розпорядник коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.


15. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов'язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються відповідно до доходів загального фонду міського бюджету.


16. В зв'язку із фінансовою несамостійністю архівного відділу, Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління комунального майна, департаменту економіки, управління транспорту та зв'язку дозволити виконавчому комітету Хмельницької міської ради здійснювати відшкодування балансоутримувачам приміщень вартості спожитих відповідними підрозділами виконавчого комітету міської ради енергоносіїв, комунальних послуг та земельного податку з коштів, передбачених по КФКВ 010116.


17. Управлінню житлово-комунального господарства титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету і фінансів та з питань роботи житлово-комунального господарства.


18. Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності централізованої бухгалтерії освіти Хмельницької міської ради та п.5 Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному та минулих роках, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2006 року №492, зменшено бюджетні асигнування по КФКВ 070000 на 2010 рік на 61474,03 гривні.


19. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради отримувати:


а) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;


б) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.


20. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету та фінансів при надходженні в міжсесійні періоди трансфертів з Державного та обласного бюджетів (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2010 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних з Державного та обласного бюджетів, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками бюджетних коштів. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2010 рік.


21. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста на 2010 рік відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому рішенням про бюджет міста для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів міського бюджету відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України здійснюється фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів з послідуючим повідомленням про такі зміни міську раду.

 

22. Внести зміни і доповнення до рішення 4-ї сесії міської ради від 31.10.2006 року №2 "Про утворення цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку міста та затвердження Положення про нього" зі змінами та доповненнями, виклавши пункти 2.1.3 , 3.2.8, 3.2.10 та 3.2.19 в наступній редакції:

пункт 2.1.3 "Надходження коштів за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, згідно рішення виконавчого комітету від 13.05.2010 року №556 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.06.2004 року №327 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті";

пункт 3.2.8. "Спрямування коштів на житлове будівництво та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності";

пункт 3.2.10 "Здійснення заходів з підготовки документації з питань містобудування, земельних відносин та благоустрою і проведення земельних аукціонів з набуття права оренди земельних ділянок";

пункт 3.2.19 "Спрямування коштів на зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ міста та комунальних підприємств, в тому числі на придбання основних засобів".

 

23. Затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2010 рік (додаток 7).


24. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 8068345,83 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2010 року (додаток 8).


25. Затвердити залишок коштів по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2010 року в сумі 1914677,80 гривна (додаток 8), в т.ч.:


120200

Податок з власників транспортних засобів

65290,19

310300

Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

1128710,13

500800

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

123612,00

501100

Надходження до цільового фонду міської ради

597065,48

 

 

26. Відповідальність за виконання рішення покласти на міське фінансове управління.


27. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та фінансове управління міськвиконкому.


28. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.Міський голова С.Мельник

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02