від 08.09.2016 року № 625 "Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій та внесення змін і доповнень до Правил благоустрою т
Середа, 14 вересня 2016, 10:58

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 08.09.2016 року № 625

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій та

внесення змін і доповнень до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 № 71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 № 22

 

 

Розглянувши клопотання управління торгівлі щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244, Правилами благоустрою території міста Хмельницького, в редакції, затвердженій рішенням міської ради від 25.06.2014р. № 71 із внесеними змінами та доповненнями, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

1.1. про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій (додаток 1);

1.2. про внесення змін і доповнень до Правил благоустрою території міста

Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 № 71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 № 22 ( додаток 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови А. Бондаренка, В. Гончарука, А. Нестерука, управління архітектури та містобудування, управління торгівлі, управління екології та контролю за благоустроєм міста.

 

Міський голова О. Симчишин

 

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

від 08.09.2016 № 625

 

 

 

Порядок демонтажу тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій

 

 

Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій (надалі Порядок) розроблений з метою впорядкування на території міста розміщення тимчасових споруд та забезпечення відповідності їх розміщення комплексній схемі розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, іншим прийнятим рішенням Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету.

 

1. Поняття та терміни, що застосовуються в даному Порядку.

 

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (надалі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

До ТС відносяться пересувні тимчасові споруди та стаціонарні тимчасові споруди.

Пересувна ТС (надалі ПТС) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (крім персоналу), у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності, в тому числі торговельні автомати, автомагазини, авторозвозки, автопричепи, пересувні заклади мобільного харчування тощо.

Стаціонарна ТС (надалі СТС) - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей.

Тимчасова конструкція (надалі ТК) — відкриті майданчики для харчування, інші об'єкти, які виготовлені з полегшених матеріалів, розміщені на земельних ділянках та не відносяться до ТС.

Об'єкт благоустрою — території загального користування, парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, сади, сквери, майданчики, у тому числі зелені насадження уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, бульварах, на прибудинкових територіях, площі, вулиці, бульвари, проспекти, провулки, підземні переходи, пляжі, інші об'єкти благоустрою.

 

2. Основні вимоги до розміщення ТС.

2.1. Всі розміщені на території міста Хмельницького ТС та ТК повинні відповідати комплексній схемі розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, іншим прийнятим рішенням Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, виданим паспортам прив'язки ТС та укладеним на підставі них договорам.

2.2.ТС та ТК, які не включені до комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, або місця для їх розміщення не визначені іншими рішеннями міської ради чи її виконавчого комітету, та по яких відсутні укладені договори щодо їх розміщення, вважаються встановленими самовільно та підлягають демонтажу.

2.3. Демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету підлягають наступні ТС та ТК:

- які встановлені самовільно ;

  • термін дії паспортів прив'язки щодо яких закінчився та відповідно не подані документи на їх поновлення ;

  • щодо яких закінчився термін дії укладених договорів щодо розміщення ТС/ТК та не подані документи на їх поновлення;

  • які розміщені з відхиленням від паспорта прив'язки;

  • паспорти прив'язки яких анульовано управлінням архітектури та містобудування;

 

2.4. Паспорт прив'язки ТС анулюється управлінням архітектури та містобудування у наступних випадках:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

- надання недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання паспорта прив'язки ТС/ТК;

- переобладнання ПТС на СТС шляхом знімання колес тощо;

- у разі невнесення “Сервітуарієм” плати за користування особистим строковим сервітутом протягом трьох календарних місяців підряд.

  • будівництво фундаменту, капітальних стін ТС/ТК, інших об'єктів на об'єкті благоустрою;

 

- припинення дії договору щодо розміщення ТС/ТК.

2.5.Під час розміщення ТС/ТК не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.
2.6.Підключення ТС/ТК до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.
2.7. Біля кожної ТС/ТК замовники повинні встановлювати урну для сміття. Замовники несуть відповідальність за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до ТС території у відповідності до Правил благоустрою території міста Хмельницького.

2.8. На доступному для огляду місці повинна бути розміщена інформація про суб’єкта господарювання, якому належить ТС/ТК (копія витягу з ЄДРПОУ, копії відповідних ліцензій відповідно до законодавства України (при наявності), копія встановленого режиму роботи, копії паспорту .

2.9. Контроль за відповідністю місця розташування ТС та ТК здійснюють працівники управління архітектури та містобудування та за дотриманням Правил благоустрою території міста Хмельницького - працівники управління екології та контролю за благоустроєм міста.

 

3. Порядок демонтажу ТС та ТК.

3.1. Перевірку щодо правомірності розміщення ТС/ТК на території м. Хмельницького проводять працівники управління екології та контролю за благоустроєм міста та/або управління торгівлі.

3.2.У випадку виявлення встановлення ТС та ТК, які підпадають під демонтаж відповідно до пункту 2.3, складається протокол про адміністративне правопорушення та власнику ТС/ТК вручається вимога щодо добровільного демонтажу ТС/ТК в термін до 3-х днів. Якщо після повторної перевірки порушення не усунені, управління екології та контролю за благоустроєм міста готує листа на управління торгівлі щодо підготовки проекту рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС/ТК .

3.3. У разі, якщо власника ТС/ТК неможливо встановити, працівниками управління екології та контролю за благоустроєм міста за участю представників управління торгівлі та управління архітектури та містобудування складається відповідний акт у двох примірниках. Один примірник акту та вимога про добровільний демонтаж із зазначенням наслідків її невиконання наклеюється на ТС/ТК та здійснюється фотофіксація ТС/ТК. Другий примірник акта з фотофіксацією зберігається в управлінні екології та контролю за благоустроєм міста. Вимога щодо знесення такої ТС з її фотофіксацією та зазначенням її місця розташування із зазначенням наслідків невиконання такої вимоги оприлюднюються шляхом опублікування в газеті міської ради “Проскурів” та на сайті Хмельницької міської ради.

3.4.Після закінчення 10-тиденного терміну після оприлюднення вищевказаного оголошення, якщо власника не виявлено, або якщо власник відмовився самостійно звільнити об'єкт благоустрою, управління торгівлі готує проект рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС/ТК.

3.5.Зміст прийнятого рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС/ТК оприлюднюється шляхом опублікування в газеті міської ради “Проскурів” та на сайті Хмельницької міської ради. В проекті рішення визначається комунальне підприємство, яке буде здійснювати демонтаж, термін виконання та місце зберігання демонтованої ТС/ТК.

3.6. Демонтаж ТС/ТК здійснює визначене в рішенні виконавчого комітету комунальне підприємство в присутності працівників управління екології та контролю за благоустроєм міста, управління торгівлі та управління архітектури та містобудування. В окремих випадках для забезпечення охорони громадського порядку залучаються працівники національної поліції. Відповідальність за належну організацію проведення демонтажу несе управління торгівлі.

3.7. У разі виявлення під час демонтажу підключення ТС/ТК до мереж електро - та водопостачання, перед здійсненням заходів демонтажу управління торгівлі готує подання до Хмельницького міського району електричних мереж, КП “Хмельницькводоканал” для відключення ТС від зазначених мереж та доводить до відома керівництва даних підприємств вищезазначене рішення виконавчого комітету.

3.8. Під час демонтажу здійснюється фіксація його проведення.

3.9. Під час демонтажу ТС/ТК складаються наступні документи:

- акт проведення демонтажу, у якому розписуються всі присутні, при відсутності власника/ користувача ТС під час процедури демонтажу робиться відмітка в акті;

- фото місця розташування ТС/ТК до та після проведення демонтажу з прив’язкою до місцевості;

- акт опису майна, що знаходиться в ТС/ТК на момент демонтажу або акт про відсутність такого майна;

- акт виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та витрат за виконані роботи, що підписується присутніми представниками управлінь міської ради та комунального підприємства.

3.10. Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо тимчасових споруд не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, підприємство, визначене рішенням виконавчого комітету виконавцем робіт з демонтажу тимчасової споруди, проводить розділення тимчасової споруди на конструктивні елементи. При цьому комісією складається відповідний акт.

 

3.11. Акт проведення демонтажу та акт опису майна складаються в двох примірниках, один з яких надається власнику ТС/ТК (в разі його присутності), другий примірник залишається в управлінні торгівлі. У разі відсутності власника при проведенні демонтажу примірники актів надсилаються йому поштою рекомендованою кореспонденцією за останньою відомою адресою.

3.12. Демонтована ТС/ТК зберігається на спеціально відведеному майданчику для зберігання.

3.13. Приведення об’єкту благоустрою у належний стан після здійснення заходів з демонтажу (асфальтування, озеленення, відновлення покриття, тощо) здійснюється власником ТС/ТК за власний рахунок. У разі відсутності власника або його відмови, роботи по відновленню благоустрою здійснюються комунальним підприємством, при цьому складається кошторис понесених витрат, який є підставою для відшкодування витрат власником ТС/ТК.

3.14. При необхідності управління торгівлі залучає працівників національної поліції для забезпечення безпечного транспортування ТС/ТК.

3.15. Власник ТС/ТК має право повернути ТК/ТС та майно, що знаходилось в ній на момент демонтажу. Для цього він повинен надати до комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста наступні документи:

- заява про повернення ТС/ТК та майна, що знаходилось в ній на момент демонтажу;

- документи, що підтверджують право власності на ТС/ТК та майно, що перебувало в ній на момент демонтажу;

- квитанція про сплату вартості проведених робіт із демонтажу, витрат, пов’язаних і зберіганням ТС/ТК та майна, що перебувало в ній на момент демонтажу, а також витрат по відновленню об'єкта благоустрою;

- довідку про відсутність заборгованості за договором сервітуту ( в разі якщо він був укладений).

3.16. Якщо протягом шести місяців від дня опублікування оголошення власник ТС/ТК з наданням відповідних підтверджуючих документів, не будуть виявлені, ТС/ТК переходить у комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького.

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю.Сабій

Начальник управління торгівлі О. Панченко

 

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету

від 08.09.2016 № 625

 

 

Зміни та доповнення до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 № 71, із внесеними змінами та доповненнями рішенням міської ради від 24.12.2014 № 22.

 

  1. Доповнити розділом VI-1 наступного змісту:

VI-1 “Порядок розміщення на території міста Хмельницького тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”.

 

6.1. Розміщення на території міста Хмельницького тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького, комплексної схеми розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького та в місцях проведення ярмарок, святкових, урочистих масових заходів з встановленням пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького в порядку, визначеному рішеннями міської ради.

6.2. У випадку виявлення самовільного встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на об'єктах благоустрою або розміщення таких споруд з порушенням встановленого міською радою порядку, працівниками управління екології та контролю за благоустроєм міста складаються відповідні документи щодо притягнення власників (користувачів) тимчасових споруд до адміністративної відповідальності.

 

2. Викласти пункти 3.3.9 та 4.5.4 в новій редакції:

“самовільно встановлювати на міській території, в тому числі на об'єктах благоустрою тимчасові споруди ( кіоски, павільйони, гаражі, рекламні засоби тощо), в тому числі стаціонарні та пересувні тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (торговельні автомати, автомагазини, автокафе, авторозвозки, автопричепи тощо), розширювати існуючі стаціонарні, пересувні тимчасові споруди, переобладнувати пересувні тимчасові споруди на стаціонарні тимчасові споруди шляхом знімання коліс, влаштування фундаменту тощо.

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю.Сабій

Начальник управління торгівлі О. Панченко

 

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02