УМК "Дубове"
Вівторок, 25 квітня 2017, 17:43

Управляюча муніципальна компанія

"Дубове" Хмельницької міської ради

 

Цілями діяльності комунального підприємства є:

-самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку;

- права та обов’язки управителя житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, які знаходяться на балансі підприємства;

- здійснення будь-яких видів діяльності (виконання робіт, надання послуг тощо) обумовлених його Статутом, а також інших, не заборонених чинним законодавством України.

Підприємство  є комунальним унітарним комерційним підприємством, утвореним відповідно до розпорядження Хмельницької державної адміністрації від 14. 06. 1993 року № 1334 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, входить до сфери управління міської ради і виконує її функції у межах, визначених Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами.

Власником підприємства є територіальна громада м. Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: 29013, Україна, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (далі – Власник).

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції органу управління господарською діяльнистю Підприємства, в межах та обсягах визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позвачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї діяльності.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

  Найменування Підприємства:   

  українською мовою:   

  -    повне найменування: Управляюча муніципальна компанія "Дубове" Хмельницької міської ради    

  Хмельницького;

-         скорочене найменування: УМК "Дубове";

Місцезнаходження Підприємства: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Купріна, 61.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника.

Наш веб–сайт.

Наша електронна пошта (e-mail): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Знаходиться в мальовничому мікрорайоні міста «Дубове».

 

Статут підприємства

Рішення виконавчого комітету від 11.04.2013 р. № 269 - встановлення тарифів

Рішення виконавчого комітету від 23.03.2017 р. № 220 - ліквідація основних засобів

Рішення виконавчого комітету від 23.02.2017 р. № 145 - внесення змін в рішення

Рішення виконавчого комітету від 09.02.2017 р. № 90 - коригування тарифів

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання житлово-експлуатаційній конторі №5 міста Хмельницького дозволу на списання трактора та автомобіля шляхом ліквідації

Про надання дозволу Житлово-експлуатаційній конторі №5 міста Хмельницького на списання шляхом ліквідації майна територіальної громади міської комунальної власності - трактора марки (модель) - Т-25аз та легкового автомобіля марки - ВАЗ-21053

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про передачу в безоплатне тимчасове користування майна

 

Договірны зобов»язання комунального підприємства – ЖЕК №5 з (виключно) місцевим бюджетом та державними і комунальними підприємствами, в тому числі фінансові відносини щодо отримання коштів місцевого бюджету через органи казначейства і сплата за товари, роботи, та послуги, які закуповуються ЖЕК №5 відповідно до Законів України »Про закупівлі за державні кошти»,  «Про публічні закупівлі» розміщуються за останні роки і за поточний 2017 рік:

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/;jsessionid=052073ada5114c883a7_a1eeaddc;

https://www.dzo.com.ua/companies/39852

 

 

Фінансова звітність:

Фінансовий звіт за 2014 р.

Фінансовий звіт за 2015 р.

Фінансовий звіт за 2016 р.

Фінансовий звіт за 2017 р.

 

Договори публікуються на сайті Є-data

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Забурмеха Олександр Володимирович

Працює на посаді начальника Житлово-експлуатаційної

контори №5 міста Хмельницького

Число, місяць і рік народження: 31.05.1970

Місце народження: с. Павликівці, Волочиський район, Хмельницька область

Призначення на посаду: січень 2016 року

По січень 2016 р. тривалий час працював начальником

Хмельницької житлово-експлуатаційної контори №1

В роботі притримується основних принципів: соціальна та загальнолюдська повага, справедливість чесність, відданість справі, високий професіоналізм, вимогливість, твердість позицій.

 Одружений, має дружину та двох дітей: неповнолітнього сина та повнолітню дочку.

Інформація надана з врахуванням законодавства про захист персональних даних, згода на обробку яких надана керівником підприємства. 

 

Згідно розпорядження міського голови від 01.02.2017 року №24-р та контракту встановлено посадовий оклад керівнику підприємства в розмірі 7000 грн. та щоквартальну премію в розмірі 150% при умові виконання затверджених показників преміювання:

- Виконання виробничої програми  - 50%;

- Виконання фінансового плану в частині доходу без урахування бюджетних коштів  і фінансового результату - 25%;

- забезпечення оплати населенням за отримані послуги на рівні не менше 100% - 15%;

- Збільшення доходів від виконання додаткових робіт/послуг у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за умови отримання позитивного фінансового результату від виконання цих робіт/послуг) - 25%;

- Зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше ніж на 1% - 10%;

- Зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у порівнянні із заборгованістю на початок звітного кварталу не менше ніж на 1% -10%;

- Виконання плану паливно-енергетичних ресурсів (у натуральному вимірі) - 10%.

- Відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів – 5%.

Житлово-експлуатаційна контора № 5  міста Хмельницького створена на підставі розпорядження Хмельницької державної адміністрації № 1334        від 14.06.1993 року.   

 Статутний фонд ЖЕК № 5 затверджено рішенням п’ятої сесії міської ради № 36 від 16.03.2016 року у розмірі 523638,16 грн.

 ЖЕК № 5 є самостійним господарюючим суб’єктом, який має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки та інші реквізити.

 На балансі ЖЕК № 5 знаходиться 171 житлових будинків,

загальна площа яких складає – 418,0 тис. м2;

житлова площа станом на 01.01.2017 року, на яку нараховується квартплата 

   складає 376,9 тис. м2;  

середня житлова площа, на яку нараховується квартплата – 376,9 тис. м2

Кількість квартир -  7239 квартир

Кількість мешканців – 17383 чол.

з них пільговики – 1435 чол.

Кількість будинків з ліфтами 28, загальною площею 163,5  тис. м2, без перших поверхів 144,4 тис. м2,  ліфтів - 78

Кількість укладених договорів – 7188 шт.

крім того, договори реструктуризації -  0  на суму –   0  грн.

Бухгалтерський облік  господарських операцій ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 ХІV по журнально-ордерній системі обліку.

Подано заяв про видачу судового наказу –  0 шт. на суму 0 грн. Розглянуто судом заяв  5 шт. на суму 12,2 тис. грн.

Погашено боржниками по заявам  6 шт. на суму  6,0 тис. грн.

Знаходяться в ДВС 10 шт. на суму  10,0 тис. грн.

Стягнуто ДВС 6 шт. на  суму 6,0 тис. грн.         

1.  Розшифровка доходів

                              тис. грн.

 

2015 р. факт

2016 р. факт

 Чистий дохід в т.ч.( ф.№2 р.2000)

4665

4669

квартплата населення

3586

3151

пільги, субсидія

954

1388

експлуатаційні витрати

75

76

відшкодування за обслуговування внутрішньо -   

будинкових електромереж

50

54

 Інші операційні доходи в т.ч. (ф.№2 р.2120)

565

1466

     стягнення з боржників

1

знято резерв сумнівної заборгованості

відшкодування податку на землю орендарями

2

2

пільга по земельному  податку

101

157

дохід від безоплатно отриманих активів

39

45

фінансування з бюджету

231

фінансування з бюджету (виділення паливно-мастильних матеріалів)

3

дохід по капітальному ремонту УЖКГ

24

середній заробіток мобілізованих

40

76

фінансування відпустки Чорнобильця

2

2

фінансування поточного ремонту з бюджету

200

555

Фінансування енергозберігаючих заходів

200

Фінансування паспортистів

56

33

додаткові послуги, усього в т.ч.:

124

138

- прибирання контейнерних майданчиків

34

39

- прибирання доріг

37

44

- інтернет

43

42

- кабельне

8

8

- електроенергія населенню

2

4

- здача металобрухту

1

Усього доходів

5230

6135

                                              

                      

Розшифровка витрат

                           тис. грн.

2015 р. факт

2016 р. факт

Собівартість в т.ч. (ф.№2 р.2050)

4316

4674

заробітна плата

1643

1738

нарахування на  заробітну плату

581

373

матеріальні витрати

1382

1955

витрати за оплату послуг різним організаціям

604

507

знос

90

78

інші

16

23

Адміністративні витрати (ф.№ 2 р.2130)

899

945

В т. ч.  заробітна плата

399

464

   нарахування на  заробітну плату

139

104

витрати пов’язані з викор. службових автомобілів

23

23

   податки

11

2

 виписка періодики

4

6

    знос ОЗ

10

9

    витрати на утримання адмінприміщення (тепловодопостачання, телефон, підзвіт, ремонт комп.техніки тощо)

139

91

    інші:

174

246

   у т.ч. судові витрати

2

   послуги банку

86

80

  навчання, проїзні, картки поповнення, пільги земельного податку, лікарняні

86

166

Інші операційні витрати (ф.№ 2 р.2180)   в т.ч.

186

512

    З-та за прибирання контейнерних майданчиків

19

17

    нарахування на з-ту за прибирання конт. майд.

7

4

    зарплата за прибирання доріг і тротуарів

15

20

    нарахування на зарплату за прибирання доріг і тротуарів

5

4

премія разова і мат. допомога

13

30

нарахування на  премії і матеріал. допомоги

4

6

середній заробіток мобілізованого

40

56

нарахування на зарплату мобілізованого

12

заробітна плата за відрядження на будівництво

4

нарахування на з-ту за відрядження на будівництво

1

заробітна плата паспортистів

17

26

нарахування на з-ту паспортистів

7

6

витрати по паспортистам (матеріали, роботи, знос)

29

7

    оплата відпустки Чорнобильця

1

1

    нарахування на відпускні Чорнобильця

1

1

інші:

23

322

 - відшкодування пільгових пенсій

5

-  оплата добових на будівництво

5

    - витрати на стягнення дебіторської заборгованості

12

    - фінансова допомога

1

    - одноразова допомога, подарунки

8

    - резерв сумнівної заборгованості

311

    - штрафи,пені

3

Усього витрат:

5401

6131

2. Сума коштів від надання додаткових послуг без ПДВ за 2016 рік склала 50467,56 грн. в т.ч.:

       - розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах  50467,56 грн.

За аналогічний період минулого року сума коштів склала  51250,9 грн. в т.ч.:

  - розміщення та встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах   51250,9 грн.            

3. Собівартість обслуговування 1 м2 за 2016 рік складає  1,242 грн. без ПДВ. За аналогічний період минулого року собівартість обслуговування 1 м2  становила  1,155 грн.  без ПДВ.

4. Середній розмір тарифу за 2016 рік складає 1,02 грн. без ПДВ, за період минулого року становила 1,022 грн.

5. Рівень відшкодування тарифу без ПДВ за 2016 рік складає 82,1  %, за період минуло року становить 88,5 %.

6.  Виконання ремонтних робіт за звітний період склало 2366,0 тис. грн., в т.ч. підрядним способом 932,0 тис. грн., власними силами 1434,0 тис. грн. За аналогічний період минулого року витрати склали 2266,5 тис. грн., в т.ч. підрядним способом – 996,4 тис. грн., власними силами склали 1270,2 тис. грн.

7.   Розшифровка дебіторської заборгованості (квартирна плата)

 тис. грн.

Станом на 01.01.2016

Станом на 01.01.2017

 

К-ть абонентів

Сума

К-ть абонентів

Сума

до місяця

5542

128

5606

103

1-3 місяця

760

84

722

80

3-6 місяців

260

68

270

69

6-9 місяців

151

64

129

52

9-12 місяців

97

62

91

55

більше одного року

438

474

428

516

 у т.ч.більше 3-х років

89

256

112

326

Усього:

7248

880

7246

875

Розшифровка кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 року

№ з/п

Поточні зобов’язання

Код рядка

Сума, тис. грн.

Період виникнення

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, в т.ч.

ф.№1 р.1615

396

МКП «Теплокомуненерго» обслуговув. внутрібудинков. мер

11

грудень 16 р.

СРБП «Хмельницькліфт»

88

вересень - грудень16р

ПФ «Геркон»

91

вересень - грудень16р

МК АТП ЖКГ

15

листопад -грудень16р

2

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, усього

ф.№1 р.1620

48

у т.ч. ПДФО

3

грудень 16р

3

Зі страхування

ф.№1 р.1625

6

грудень 16р

4

З оплати праці

ф.№1 р.1630

12

грудень 16р

6

Інші поточні зобов’язання, усього

ф.№1 р.1690

5

грудень 16р

7

Доходи майбутніх періодів

ф.№1 р.1665

84

Усього

ф.№1 р.1695

551

          

           8.  Індексація житлового фонду за 2016 рік не проводилась, а за аналогічний період минулого року проведена на суму: первісна вартість – 150211228,63 грн., знос – 93625430,37 грн.

9.  За 2016 рік було сплачено дивідендів на суму 200,00 грн., а за аналогічний період минулого року дивіденди не сплачувались.

           10. Штрафних санкцій та пені за 2016 рік склали 3424,13 грн., а  за аналогічний період минулого року не було.

11. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016 рік становила 75 чол., у т.ч. виробничого – 64 чол., та адміністративного – 11 чол. За аналогічний період минулого року чисельність становила 78 чол., у т.ч. виробничого – 67 чол., та адмінперсоналу – 11 чол.

12. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2016 рік склала – 2446,0 грн., з них: виробничого персоналу склала – 2262,0 грн.; адмінперсоналу – 3515,0 грн. За аналогічний період минулого року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала – 2182,0 грн. з них: виробничого персоналу склала – 2044,0 грн.; адмінперсоналу –          3023,0 грн.

13.  За бюджетні кошти у 2016 році придбано  основні засоби на суму 362300,00 грн. ( трактор Беларус - 320.40). За аналогічний період минулого року за бюджетні кошти придбано  основних засобів на суму  63000,00 грн.

           14.  Залучення кредитних коштів за 2016 рік та за аналогічний період не було. 

 

Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть впливати на операції та результати діяльності підприємства є збільшення ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, господарські матеріали, збільшення мінімальної заробітної плати  та відповідних податків.

 

Тарифи

Паспорти

Будинки на обслуговуванні ЖЕК №5

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02