Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

від 11.05.2017 року № 309 "Про подання на розгляд сесії міської ради звіту про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2017 року"
Четвер, 18 травня 2017, 12:33

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 11.05.2017 року № 309

Про подання на розгляд сесії міської ради звіту про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2017 року

 

 

 

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за 1-й квартал 2017 року, керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за 1-й квартал 2017 року згідно з додатками 1, 2, 3.

 

 

Міський голова О. Симчишин

 

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання міського бюджету

 за  1-й квартал 2017 року

 

І. Виконання доходів міського  бюджету

 

За 1-й квартал 2017 року  зведений обсяг доходів міського бюджету склав  737 517,2 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 702 433,2 тис.грн.  та по спеціальному фонду –  35 084,0 тис.грн. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 1-й квартал 2017 року  до розпису планових призначень на звітний період поточного року склав 105,3%, у тому числі: по загальному фонду – 104,4%, по спеціальному фонду – 127,2%.  Досягнуто перевиконання доходів по загальному фонду на 29 435,8 тис.грн.  та по спеціальному фонду на 7 500,2 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року  обсяг доходів збільшився на  275 983,8 тис.грн., темп росту -  159,8%. 

Власних доходів  до загального фонду міського  бюджету надійшло за 1-й квартал  2017 року  в сумі  294 330,3 тис.грн., що становить  112,6% до запланованих обсягів на 1-й квартал поточного року. Перевиконання власних доходів становило  33 026,8  тис.гривень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого  року збільшення  надходжень  власних доходів склало 88 891,8 тис.гривень.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів)  за  1-й квартал 2017 року найбільша питома вага належить :

            - податку на доходи фізичних осіб — 152 601,0 тис. грн. (51,8%),

            - місцевим податкам і зборам — 92 823,3 тис. грн.( 31,5%),

            - акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами — 24 267,5 тис. грн. ( 8,2%),

            - пальному (частка 13,44%  акцизу на пальне) - 11 781,8 тис.грн. (4,0%);

            - платі за надання інших адмінпослуг — 4 005,1 тис.грн.  ( 1,4%),     

            - платі за розміщення тимчасово вільних коштів - 3 769,9 тис.грн. (1,3%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку з доходів фізичних осіб за 1-й квартал 2017 року склали 152 601,0 тис.грн. або   112,2 % до планових призначень на  звітний період поточного року.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 47 971,3 тис.грн., що пов"язано в основному  із збільшення розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 року до  3200 гривень. Крім того, згідно звітності ДПІ у м.Хмельницькому чисельність штатних працівників по місту станом на 01.04.2017 року складала 75 313 чол, що на 2791 чол. або на 3,8% більше ніж за відповідний період минулого року. Фонд оплати праці по місту в порівнянні з 1-м кварталом минулого року збільшився на 231,3 млн.грн. або на 52,1%, а середньомісячна заробітна плата зросла  на 1422 грн. (з 3059,80 грн. до 4481,80 грн.) або на 46,5%.  

            За 1-й квартал 2017 року  податок  на прибуток сплатили 16 комунальних підприємств в сумі 799,7 тис.грн., одночасно повернуто МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" переплату по авансових платежах податку за 2015 рік в сумі 230,0 тис.грн.  та КП «Південно-Західні тепломережі» в сумі 56,0 тис.грн. Таким чином, в цілому по зазначеному джерелу  обліковуються надходження в сумі 513,7 тис.грн. 

До складу місцевих податків в 2017 році, згідно змін до податкового та бюджетного законодавства, відносяться:  податок на майно (в частині: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю;  транспортного податку) та єдиний податок. До місцевих зборів: туристичний збір.

Станом на 01.04.2017 року  надходження місцевих податків і зборів склали 92 823,3 тис.грн. або 106,3% до планового розпису  на  звітний період поточного року. В структурі  місцевих податків і зборів найбільша питома вага  єдиного податку – 54 425,4 тис.грн. або 58,6% від загального обсягу та  плати за землю – 36 423,5 тис.грн.( 39,2%).             

В 1-му кварталі 2017 року плату за землю сплачували 857 платників, ними перераховано до бюджету 36 423,5 тис.грн., з них:  земельного податку –  11 675,6 тис.грн. (32,1% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 24 747,9 тис.грн. (67,9%).  В 2017 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1586 укладених угодах, з них: юридичними особами – 772 угоди (48,7% від загальної кількості),  фізичними особами – 814 угод (51,3%).  За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 352 угодах (22,2% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1234 угодах (77,8%).

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку  в 1-му кварталі 2017 року  здійснювали підприємницьку діяльність 18510 суб’єктів, з них фізичних осіб – 16197 ( за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2313 (всі 3-я група).  Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 54 425,4 тис.грн., відсоток виконання до плану на звітний квартал - 102,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 20 242,2 тис.грн., темп росту - 159,2%.  Кількість платників єдиного податку станом на 01.04.2017 року збільшилась в порівнянні з 01.01.2017 року на 1733 СПД, в тому числі: фізичних осіб - на 1710 СПД, юридичних осіб - на 23 СПД.

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 37 928,5 тис.грн. (69,7% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників -  фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 5667 СПД (35% від загальної кількості).  Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру прожиткового мінімуму доходів громадян  на 1 січня календарного року (160,0 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує  300 тис.грн. Платниками єдиного податку за  2-ю групою  в  1-му кварталі 2017 року  було 7101 СПД (43,8%). Ставка податку для цієї групи рішенням сесії міської ради від 29.12.2016 року зменшена з 20% до 15% мінімальної зарплати на 1 січня календарного року ( і складає 480 грн),  кількість найманих осіб  для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн. в рік. Кількість платників єдиного податку, що здійснювали діяльність за 3-ю групою в 1-му кварталі 2017 року - 3429 СПД (21,2%). Ставка  податку для 3-ї групи - 3% доходу ( без ПДВ), 5% доходу (з ПДВ); платники – фізичні особи – підприємці,  кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. в рік.

Платниками  єдиного податку  за 3-ю групою  в 1-му кварталі 2017 року були також 2313 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 16 496,9 тис.грн. (30,3% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 1-й квартал 2017 року склав 1 618,7 тис.грн., з них: за житлову нерухомість –252,9 тис.грн. або 15,6% від загального обсягу надходжень;  за нежитлову нерухомість – 1 365,8 тис.грн. або 84,4%. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 1-й квартал 2017 року склав 131,7%. В порівнянні з відповідним періодом  минулого року надходження збільшились на 370,4 тис.грн.

            Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2017 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п"яти років (включно) та середньоринкова вартість  яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1,2 млн.грн.), ставка податку – 25 тис.грн. в рік.  За 1-й квартал 2017 року платниками транспортного податку були  власники 31 автотранспортного засобу, з  них:  22 юридичні особи та 9 фізичних осіб.  Загальний обсяг надходження транспортного податку за  1-й квартал поточного року 313,2 тис.грн.,  з них: сплачений фізичними особами – 106,6 тис.грн. (34% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 206,6 тис.грн.(66%). Відсоток виконання транспортного податку до планових призначень на звітний квартал поточного року склав 109,9%.

Надходження туристичного збору за 1-й квартал 2017 року склали 42,3 тис.грн., з них сплачено юридичними особами  – 24,0 тис.грн. (56,7%), фізичними особами – 18,3 тис.грн. (43,3%). Відсоток виконання до плану на звітний період поточного року склав 105,8%. Ставка оподаткування туристичним податком -  1% вартості проживання.   Платниками туристичного збору в 1-му кварталі 2017 року  були   9 юридичних осіб та  10 фізичних осіб – підприємців.

            За 1-й квартал 2017 року  надходження акцизного податку до міського бюджету склали 24 267,5  тис.грн., в тому числі:  з реалізації нафтопродуктів, палива  за грудень 2016 року ( з 1 січня 2017 року - відмінено) - 8 136,5 тис.грн. (33,5 % від загального обсягу сплаченого податку); з реалізації алкогольних напоїв (лікеро-горілчана і виноробна продукція) та пива  -  7 928,0 тис.грн. (32,7%); з реалізації тютюнових виробів – 8 203,0 тис.грн.(33,8%). Відсоток виконання планових призначень по акцизному податку за звітний період поточного року склав 102,%.%.

Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування», за 1-й квартал поточного року до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 11 781,8 тис.грн.

Надходження державного мита станом на 01.04.2017 року склали  312,9 тис.грн. Згідно внесених змін до Декрету КМУ «Про державне мито» в грудні 2016 року,  відмінено справляння державного мита за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів, а плата за їх оформлення стягується як плата за надання інших адміністративних послуг. Тому, станом на 01.04.2017 року невиконання призначень по державному миту складає 1 157,1 тис.грн., а перевиконання по платі за надання інших адмінпослуг - 1 710,6 тис.грн. (план 2 294,5 тис.грн., фактично надійшло - 4 005,1 тис.грн.).

            Станом на 01.04.2017 року надходження плати за оренду комунального майна склали 1968,6  тис.грн., відсоток виконання до  планових показників на звітний період  –97,7%.

            Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за  1-й квартал 2017 року  склали 382,7 тис.грн., що в 2,5 рази більше планових призначень на звітний період поточного року.  

За 1-й квартал 2017 року до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 3 769,9 тис.грн.

            Обсяг інших надходжень за 1-й квартал 2017 року склав 1 587,6 тис.грн., в тому числі: по коду 21080500 – 23,8 тис.грн. (повернення фінансування згідно актів перевірок),   по коду 24060300 – 1 563,8 тис.грн., в тому числі: надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів –  1 257,9 тис.грн., повернення зайво перерахованих коштів – 281,2 тис.грн., відшкодування вартості знесених зелених насаджень - 24,7 тис.грн.

Згідно внесених змін до Бюджетного кодексу України щодо складу доходів  спеціального фонду міського бюджету,  за 1-й квартал 2017 року його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 8 127,5 тис.грн., в тому числі:  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 260,0 тис.грн. або 77,0% від загального обсягу надходження спеціального фонду; надходження від продажу землі – 650,2 тис.грн. або 8,0%; надходження до цільового фонду міської ради –  912,8 тис.грн. або  11,2%; надходження екологічного податку – 227,3 тис.грн.(2,8%). Планові призначення по спеціальному фонду за 1-й квартал 2017 року перевиконані майже вдвічі.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 1-й квартал 2017 року склав 26 956,4 тис.грн. або 114,7% до планових призначень на звітний період поточного року.

За 1-й квартал 2017 року отримано субвенції з державного та обласного бюджету по загальному фонду в сумі 408 102,9 тис.грн.,  в тому числі: освітню субвенцію – 66 320,2 тис.грн.(100% до плану на 1-й квартал ); медичну субвенцію – 55 096,9 тис.грн.( 100%); субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 286 476,6 тис.грн. (98,8%).  

 

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

 

Обсяг фінансування видатків загального фонду міського бюджету за 1-й квартал 2017 року склав 619 126,2 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період склав 96,1%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 1-й квартал 2017 року склав 46 612,7 тис. грн, відсоток виконання до призначень за звітний період склав 65,7% та до річних призначень – 9,3%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету в 1-му кварталі 2017 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік".

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано в першому кварталі на суму 215 437,1 тис. грн. або 97% до призначень за звітний період та на 23,7% до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду та спеціальному фондах бюджету зросли проти 1-го кварталу 2016 року на 61,4%.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 43 583,1 тис. грн. або 94,5% до призначень за звітний період та 41,5% до річних призначень.

Видатки спеціального фонду склали в сумі 46 612,7 тис. грн. або у 2 рази більше видатків за 1 квартал 2016 року.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- фінансування видатків міста на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, надання пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;

- оплату за спожиті міськими бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Освіта

 

Призначення галузі «Освіта» на 2017 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 711 401,4 тис. грн., в т.ч. на 1 квартал 2017 року – 181 995,9 тис. грн.

Профінансовано за 1 квартал 2017 року по загальному фонду в сумі 179 184,8 тис. грн. або 98,5% до затверджених призначень на 1 квартал 2017 року, в т.ч. по захищених статтях на:

-          оплату праці – 126 329,1 тис. грн. 98%;

-          медикаменти та перев’язувальні матеріали – на 24,2 тис. грн. 23,0%;

-          продукти харчування – на 9 347,7 тис. грн. 97,4%;

-          оплату комунальних послуг та енергоносіїв – на 33 879,8 тис. грн. 96,5%;

-          соціальне забезпечення – на 4 451,3 тис. грн. 95,0%

На заробітну плату і нарахування на неї в 1 кварталі 2017 року профінансовано 126 329,1 тис. грн. або 98% до призначень 1 кварталу, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 9 347,7 тис. грн. або на 97,4% від кошторисних призначень 1 кварталу 2017 року, що дало змогу забезпечити:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 17,00 грн., що на 1 грн. або 5,9% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 11,9 грн., що на 0,7 грн. або 5,9% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 6,80 грн., що на 0,40 грн. або на 5,9% більше ніж у минулому році та для дітей, які відвідують санаторні групи – 17,00 грн. що на 1 грн. або на 5,9% більше ніж у минулому році;

- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 9,0 грн. або на 11,1% більше ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 13 271 учень.

Видатки спеціального фонду затверджені на І квартал 2017 року в сумі 22 599,7 тис. грн., виконано за звітний період 16 459,8 тис. грн. або 72,8%.

Фізична культура і спорт, соціальні програми і заходи у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

На утримання діючої мережі фізичної культури і спорту, соціальних програм і заходів у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 1 квартал 2017 року по загальному фонду профінансовано в сумі 6 276,9 тис. грн. або 93,5% до затверджених призначень на 1 квартал 2017 року, з яких на:

-          заходи та заклади молодіжної політики – 1 203,9 тис. грн. або 95%;

-          утримання діючої мережі установ та заходи з фізичної культури і спорту – 5 073,1 тис. гривень або 93,1%.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

На проведення спортивних заходів міста профінансовано в сумі 1 648,1 тис. грн., що становить 84,0% від планових асигнувань на 1-й квартал 2017 року.

По спеціальному фонду міського бюджету профінансовано 194,8 тис. грн. або 52,75% від планових призначень 1 кварталу 2017 року.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення; фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та інші видатки на соціальний захист населення, що фінансуються через управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету міста Хмельницького, за 1 квартал 2017 року по загального фонду міського бюджету склали 303 172,1 тис. грн. або 98,2% до уточнених призначень на 1 квартал 2017 рік.

З них видатки на:

- виконання комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО - жителям міста Хмельницького по КПКВМБ 3400 "Інші видатки на соціальний захист населення" – 4 357,1 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування – 2 278,8 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" – 474,5 тис. грн.;

- надання соціальних послуг центром реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", рекреаційним центром сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії" та будинком тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії"" по КПКВМБ 3300 „Інші установи та заклади” – 913,4 тис. грн.;

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях склали в сумі 2 735,3 тис. грн. або 98,9% до уточнених призначень на зазначений період та профінансовані в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 290,08 тис. грн., що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Видатки по КЕКВ 2230 в 1 кварталі 2017 року становили 349,03 тис. грн., що становить 99,8% до планових призначень на зазначений період.

За звітний період видатки по спеціальному фонду  становлять 343,4 тис. грн., або 70,7% від планових квартальних призначень 2017 року з них по бюджет розвитку – 253,1 тис. грн.

Крім того, в першому кварталі 2017 року видатки на надання пільг з послуг зв’язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг становили 8 648,59 тис. грн.., що становить 94,1% від планових асигнувань на 1-й квартал 2017 року

Управління охорони здоров’я

Призначення на утримання діючої мережі міських закладів охорони здоров’я, що фінансуються через управління охорони здоров’я міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету в галузі “Охорона здоров’я” на 2017 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 288 005,3 тис. грн.,  в т.ч. на 1 –й квартал 2017 року – 76 290,4 тис. грн. Профінансовано за 1-й квартал 2017 року по загальному фонду 75 838,8 тис. грн., що становить 99,4% до планових призначень на 1-й квартал 2017 року.

            За 1-й квартал 2017 року із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров’я міської ради по галузі “Охорона здоров’я”, на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 54 267,6 тис. грн., що становить 93,4% від планових призначень на 1-й квартал 2017 року. Питома вага цих видатків складає 76,9 % від загальної суми профінансованих видатків по галузі за 1-й квартал 2017 року.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 5 724,9 тис. грн., що становить 92,8 % від планових асигнувань на 1-й квартал 2017 року.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 1 607,1 тис. грн., або 91% до планових квартальних призначень. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах склали 14,62 грн.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення у 1-му кварталі 2017 року за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" спрямовано 857,9 тис. грн., що становить 54,5% від планових асигнувань на 1-й квартал 2017 року.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становить 43,44 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 6 874,9 тис. грн. або 95,5% до планових призначень на 1-й квартал 2017 року.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.04.2017 року немає.

За звітний період видатки по спеціальному фонду міським медичним закладам  спрямовано в сумі 5993,8 тис. грн. при планових призначеннях на 1 квартал 2017 року – 7 722,1 тис. грн. або 77,6%.

Управління культури та туризму

Призначення на утримання закладів культури на 2017 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 56 792,0 тис. грн., в т.ч. на 1 –й квартал 2017 року -  14 074,2 тис. грн.

Профінансовано за 1-й квартал 2017 року по загальному фонду в сумі 13 993,2 тис. грн. або 99,4% до затверджених призначень на 1 квартал 2017 року, з яких на:

-                     театри – 110,7 тис. грн. або 99,4%;

-                     бібліотеки – 1406,4 тис. грн. або 98,9%;

-                     музеї і виставки – 183,0 тис. грн. 98,0%;

-                     будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 1003,6 тис. грн. або 98,1%;

-                     школи естетичного виховання дітей – 8609,1 тис. грн. або 99,7%;

-                     інші культурно-освітні заклади та заходи – 2680,4 тис. гривень. або 99,6%.

На заробітну плату по загальному фонду на 1 квартал 2017 року профінансовано в сумі 11961,0 тис. грн., що становить 100 %  від планових асигнувань на 1-й квартал 2017 року.

Призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду за 1 квартал 2017 року передбачено в сумі 1094,0 тис. грн., профінансовано в сумі 1046,2 тис. грн. або 95,6% до кошторисних призначень.

На проведення культурно-мистецьких заходів міста профінансовано в сумі 633,5 тис. грн., що становить 99,8 %  від планових асигнувань на 1-й квартал 2017 року.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.04.2017 року немає.

По спеціальному фонду міського бюджету профінансовано 155,4 тис. грн. або 97,7% від планових призначень 1 кварталу 2017 року.

Виконавчий комітет міської ради.

Відповідно до розпису міського бюджету на 2017 рік виконавчий комітет міської ради по загальному фонду за 1-й квартал профінансовано на 20 866,8 тис. грн. при затверджених на квартал 22 120,0 тис. грн. та на рік 84 508,8 тис. грн. або 94,3%.

По спеціальному фонду за 1-й  квартал по виконавчому комітету міської ради видатки становлять 1 069,9 тис. грн. при затверджених на квартал 2 671,4 тис. грн. або 40%.

Виконавчим комітетом міської ради, як головним розпорядником коштів за 1-й квартал 2017 року профінансовано такі бюджетні програми:

- на утримання галузі „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду за 1-й квартал планові призначення профінансовано на суму 19 854,6 тис. грн. або на 94,3% до планових призначень на 1-й квартал. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв’язку управлінь та відділів виконавчого комітету, тощо. По спеціальному фонду за 1-й  квартал видатки становлять 651,9 тис.грн. при затверджених з врахуванням уточнень на  квартал 660,1 тис. грн. або 98,8%.

- на висвітлення діяльності виконкому і міської ради засобами масової інформації з бюджету міста в 1-му  кварталі 2017 року по загальному фонду профінансовано видатки в сумі – 543,8 тис.грн. або 90,8 % до планових призначень на звітний період, в т.ч.:

для підтримки редакції газети міської ради "Проскурів" – 240,0 тис.грн. або 100,0% до призначень на 1-й квартал;

комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто” – 303,8 тис.грн. або 84,6% до призначень на 1-й квартал.

- на виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" по загальному фонду профінансовано видатки за перший квартал 2017 року на 204,9 тис. грн. або 99,9% до призначень за звітний період.

- на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування(утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору) за перший квартал 2017 року профінансовано субвенцію з міського бюджету на 30,0 тис. грн., або 100,0% до призначень за звітний період.

- на інші видатки по загальному фонду за перший квартал 2017 року профінансовано видатки на суму 233,5 тис. грн. при затверджених планових показниках на 1-й квартал 237,2 тис. грн. або 98,4%. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста - Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани; на грошову винагороду почесним громадянам міста; на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості; на оплату членських внесків Асоціації міст України та на проведення обстеження пасажиропотоку для розроблення маршрутизації міста.

- по цільовому фонду Хмельницької міської ради з врахуванням змін на 1-й  квартал заплановано кошти в сумі 2 036,5 тис.грн. та на рік – 3 901,0 тис. грн. Касове виконання за звітний період склало 459,8 тис. грн. або 22,6% до призначень на звітний період та 11,8 % до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; відшкодування витрат за надання пільгових послуг лазні ветеранам Великої вітчизняної війни; передплату газети "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни; виплату винагороди головам квартальних комітетів; інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень  міського голови, рішень міської ради  та  виконавчого комітету.

Управління житлово-комунального господарства

            За І квартал 2017 рік по КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»  загальний обсяг видатків склав 20 453,4 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень за звітний період – 86,0%, з них: 

             - по загальному фонду при уточненому плані 20 802,4 тис.грн., видатки становлять            17 698,3 тис.грн. або 85,1%;

             -  по спеціальному фонду видатки складають 2 755,1 тис.грн. або 92,5% до призначень звітного періоду (2 979,6 тис.грн.).

              - По КПКВКМБ 6060  «Благоустрій міст, сіл, селищ» за І квартал 2017 р.  загальна сума фінансування становить 14 084,9 тис. грн. або на 81,9% до планових призначень звітного періоду (17 190,2 тис.грн.), а саме:

              - по загальному фонду призначення за звітний період становлять 14 829,7 тис.грн., видатки склали 11 914,7 тис.грн. або 80,3%;

              - по спеціальному фонду при плані 2 360,5 тис.грн., касові видатки склали 2 170,2 тис.грн. або 91,9 %.

              Кошти загального фонду спрямовані на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (поточний ремонт та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання міста, утримання вулично-дорожньої мережі міста та інші).

              Кошти спеціального фонду спрямовані на виконання робіт по капітальному ремонту Дендропарку «Поділля» (в т.ч. фонтану) (813,5 тис.грн.), капітальному ремонту Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) (552,3 тис.грн.), капітальному ремонту пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (236,4 тис.грн.), здійснено омолодження зелених насаджень (740 шт).

  - По КПКВКМБ 6030 «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» по загальному фонду касові видатки складають 2 706,3 тис.грн. або 100% від планових призначень. Кошти спрямовано на фінансову підтримку житлово-експлуатаційних контор комунальної форми власності.

  - По КПКВКМБ 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 2 044,8 тис.грн. або 98,5 % до призначень звітного періоду (2 075,0 тис.грн.). Кошти в сумі 44,8 тис.грн. спрямовано на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький та 2 000,0 тис.грн. на фінансову підтримку МКП «Хмельницькводоканал».

 - По КПКВКМБ 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» призначення на І квартал 2017 р. складають 991,5 тис.грн., з яких освоєно 832,6 тис.грн. або 84,0%. Кошти спрямовано на утримання міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ – 436,0 тис.грн., на поточний ремонт житлового фонду ТзОВ «ЖЕО» - 218,8 тис.грн. та на поточний ремонт житлового фонду «Будинкоуправління №2» - 177,8 тис.гривень.

            - По КПКВКМБ 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 619,1 тис.гривень. Касові видатки склали 584,9 тис.грн. або 94,5% до планових призначень. За рахунок зазначених видатків виконуються роботи по капітальному ремонту ліфта (434,7 тис.грн.), профінансовано роботи по коригуванню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт – благоустрій прибудинкових територій (10 проектів), виготовлено два робочі проекти на капітальний ремонт – укріплення стін житлових будинків та два технічних звіти щодо обстеження стану житлових будинків (93,7 тис.грн.), виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт – заміна ушкоджених ділянок трубопроводів  водопостачання в житлових будинках, на капітальний ремонт покрівель, на встановлення нових та заміна групових та запобіжних коробок та щитків в житлових будинках (45,7 тис.грн.).

- По КПКВКМБ 6054 «Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності» касові видатки склали 200,0 тис.грн. або 100% до призначень. Кошти спрямовані на фінансову підтримку КП «Чайка».

- По КПКВКМБ  6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду бюджету передбачено призначення в сумі 34,0 тис.грн., з яких профінансовано 15,1 тис.грн. або 44,4%.

- По КПКВКМБ 6640 «Інші заходи у сфері електротранспорту» на звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 8 400,0 тис.грн. для фінансової підтримки ХКП «Електротранс», призначення виконано на 100%.

- По КПКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» за І квартал поточного року затверджені призначення в сумі 3 681,4 тис.грн., з яких освоєно 3 517,1 тис.грн. (95,5%).

З коштів спеціального фонду по КПКВКМБ 7470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» профінансовано комунальні підприємства на суму 8 986,4 тис.грн. (99,7%).  Із зазначених призначень придбано сміттєвоз, автогрейдер та машину дорожню комбіновану зі змінним устаткуванням).

Видатки по заходах з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах) (КПКВКМБ 7840) за І квартал 2017 року по загальному фонду становлять 193,1 тис.грн., або 89,6% кошторисних призначень звітного періоду (215,4 тис. грн.).

                                             Управління капітального будівництва

 

            За І  квартал 2017 року  за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВКМБ 6310). Касові видатки склали 3 927,7 тис.грн. або 48,8% до планових призначень звітного періоду (14 091,6 тис.грн.).                                    

           Видатки на заходи щодо інвестиційного розвитку території спрямовані наступним чином:

            - на реконструкцію недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Ричка, 1 – 1 916,0 тис.грн.;

            - на реконструкцію котельні зі встановленням двох  додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко,1 – 396,9 тис.грн.;

            - на реконструкцію дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Жукова, 5 – 554,4 тис.грн.;

            - на реконструкцію з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам’янецькій, 119 в м. Хмельницькому – 573,1 тис.грн.;

            - на реконструкцію  вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради  по вул. Кам’янецькій, 38 в м. Хмельницькому (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації) – 88,8 тис.грн.;

            - на реставрацію приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового (колишній кінотеатр "Модерн") по вул. Проскурівській, 18 – 145,2 тис.грн.;

            - на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Зарічанській,11/5 – 148,8 тис.грн.;

            - на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж водопостачання мікрорайону Лезнево 1,2 – 89,0 тис.грн.;

            - на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна – 12,0 тис.гривень.

            З коштів спеціального фонду по КПКВКМБ 7470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» видатки склали 1 265,6 тис.грн., або 91,1% від плану (1 389,0 тис.грн.).  Із зазначених призначень для КП «Хмельницькбудзамовник» придбано каток, бензоріз та відбійний молоток.

                                           Управління архітектури та містобудування

             За І квартал 2017 року з коштів бюджету розвитку фінансувались видатки по КПКВКМБ 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» в сумі 310,2 тис.грн., або  69,4% до планових призначень (447,1 тис.грн.). Кошти були використанні на розробку містобудівної документації (коригування (внесення змін) генерального плану, детальний план території «Заріччя», план червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницький).

Фонд охорони навколишнього природного середовища

 

              За І квартал 2017 р. по спеціальному фонду бюджету профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 17,0 тис.грн., що становить 7,1% до планових призначень (237,0 тис.грн.), а саме:

              - здійснено видатки в сумі  12,0 тис.грн. на проведення експертизи кошторисної частини проекту по реконструкції скидного колектора з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки «Плоскої»;

              -  здійснено видатки в сумі 5,0 тис.грн. на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

 

Субвенції з державного бюджету

 

1. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям  та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2016 рік в сумі            235 568,17 тис. гривень. За І квартал 2016 рік отримано коштів субвенції в сумі 61 252,9 тис. грн., які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення. Видатки склали 61 252,9 тис.гривень.

 

2. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій  населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  затверджена в міському  бюджеті на 2017 рік  із врахуванням змін в сумі  302 732,9 тис. гривень.

За  І квартал 2017 року   профінансовано пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 214 487,4 тис.грн,  в тому числі проведено централізовані розрахунки відповідно до Порядку, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 на суму 209 392,3 тис.грн. (97,6%)  та грошовими коштами  –  5 095,1 тис.грн. (2,4%)

 Касові видатки  склали   214 487,4 тис.грн.

3.  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджена  в міському  бюджеті на 2017 рік в сумі 29,4 тис. гривень.    

За І квартал 2017 надійшло коштів субвенції в сумі 26,5 тис.грн.  Касові видатки  склали   26,5  тис.грн.

4. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2017 рік в сумі 737,25 тис. гривень.

За звітний період міським бюджетом отримано коштів субвенції в сумі 162,1 тис. грн., які в повному обсязі перераховано для надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Субвенції  з обласного бюджету

 

По КФКВ 250380 «Інші субвенції»  за І квартал 2017 року профінансовано субвенції з обласного бюджету  на загальну суму 209,3 тис.грн., що становить 100% від планових призначень. З них на:

- забезпечення пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 40,5 тис.грн.;

-  поховання учасників бойових дій – 60,3 тис.грн.;

-  встановлення телефонів інвалідам І та ІІ  груп – 0,17 тис.грн.;

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 108,3 тис. гривень.

Резервний фонд

На початок 2017 року бюджетні призначення становили 2 254,0 тис. грн. На підставі рішення сесії міської ради №2 від 22.03.2017 року зменшено резервний фонд на суму 190,6 тис. грн. На кінець звітного періоду резервний фонд склав 2 063,4 тис. гривень. Протягом 1 кварталу  2017 року видатки за рахунок резервного фонду не здійснювались.

Начальник фінансового управління                                                                       С. Ямчук 

 

Останнє оновлення на Понеділок, 10 липня 2017, 09:58
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02