Developed by JoomVision.com
від 29.06.2017 року № 466 "Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького"
Четвер, 06 липня 2017, 10:26

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 29.06.2017 року № 466

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького

Розглянувши клопотання керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій, керуючись ч. 1 ст. 59, ст.ст. 22, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про затвердження Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького (додається).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.

 

Заступник міського голови А. Нестерук

Додаток до рішення

виконавчого комітету

від 29.06.2017 № 466

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок використання символіки міста Хмельницького

 

 1. Загальні положення

  1. Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького (далі – Положення) визначає порядок використання фізичними та юридичними особами незалежно від форми їх власності символіки міста Хмельницького та є для них обов’язковим до виконання.

  2. Положення розроблено на підставі Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  3. До символіки міста Хмельницького належать: герб міста Хмельницького, прапор міста Хмельницького, прапор (штандарт) Хмельницького міського голови, положення про які затверджено рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 № 13.

  4. Виключні права на символіку міста Хмельницького належать Хмельницькій міській раді.

  5. Використання символіки міста Хмельницького має на меті розвиток національної самосвідомості мешканців міста, відродження культурних традицій Подільського краю, патріотичне виховання молоді, прищеплення їм любові та поваги до рідного краю, популяризацію міста Хмельницького на теренах України.

  6. Фізичні та юридичні особи незалежно від форми їх власності можуть використовувати тільки офіційно затверджену Хмельницькою міською радою символіку міста Хмельницького, відповідно до опису та еталонного зразка, без її спотворення.

  7. Використання символіки міста Хмельницького з комерційною метою дозволяється виключно за погодженням виконавчого комітету Хмельницької міської ради на підставі письмової заяви зацікавленої особи.

  8. Використання місцевої символіки не повинно суперечити загальноприйнятим суспільним нормам моралі та законодавству України.

 

 1. Використання символіки міста Хмельницького без спеціального дозволу

 

 1. Без спеціального погодження дозволяється використання символіки міста Хмельницького:

  1. Фізичними особами та громадськими неприбутковими організації за винятком випадків її використання з комерційною метою.

  2. Державними органами влади, комунальними підприємствами, установами та організаціями при проведенні будь-яких масових заходів, які не суперечать законодавству України.

  3. На бланках та іншій друкованій продукції міської ради, в адміністративних будівлях державної влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території міста.

 

 1. Порядок погодження використання символіки міста Хмельницького

 

 1. Для погодження використання символіки міста Хмельницького зацікавлена особа через управління адміністративних послуг подає заяву на ім’я міського голови відповідно до зразка, наведеного у додатку 1 до цього Положення.

В заяві вказується: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника (якщо заява подається представником); місце розташування юридичної особи, або місце проживання фізичної особи; вид символіки, яку заявник бажає використовувати; мета використання; строк використання символіки.

  1. До заяви додаються: копія паспорта (для фізичної особи) або копія уставних документів (для юридичної особи); зразок (макет, ескіз, фото тощо) вивіски (емблеми, логотипу, продукції тощо), на якій буде використовуватись місцева символіка.

  2. Погодження на використання символіки міста Хмельницького здійснюється виконавчим комітетом безоплатно на термін не більше п’яти років.

  3. Розгляд заяви про погодження використання символіки міста Хмельницького та контроль за її використанням здійснює управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Заява розглядається протягом 30 днів з моменту її реєстрації.

  1. За результатами розгляду заяви управління торгівлі Хмельницької міської ради готує проект рішення про погодження використання символіки міста Хмельницького або відмову у погодженні її використання.

  2. Підставою для відмови у погодженні використання символіки міста Хмельницького є: ненадання заявником повного пакету документів, передбаченого цим Положенням; подання недостовірних відомостей чи документів; у разі коли мета використання символіки суперечить суспільним нормам моралі чи чинному законодавству України.

  3. У разі відмови виконавчого комітету у погодженні використання символіки міста Хмельницького заявнику надається відповідь з обґрунтуванням такої відмови.

  4. Відмова виконавчого комітету у погодженні використання символіки міста Хмельницького може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

  5. На підставі рішення виконавчого комітету про погодження використання символіки міста Хмельницького, заявнику видається Погодження, відповідно до додатку 2 цього Положення, яке є підставою для використання місцевої символіки. Погодження підписується керуючим справами виконавчого комітету.

  6. Використання місцевої символіки на підставі погодження виконавчого комітету дозволяється лише на умовах і з метою визначених у відповідному погодженні.

  7. Після закінчення погодженого виконавчим комітетом терміну використання місцевої символіки, за зверненням заявника такий термін може бути продовжено у порядку встановленому цим Положенням.

 

 1. Відповідальність за порушення порядку використання символіки міста Хмельницького

  1. Фізичні та юридичні особи, які не погодили у встановленому цим Положенням порядок використання символіки міста Хмельницького, не мають права використовувати місцеву символіку з комерційною метою.

  2. За порушення порядку використання місцевої символіки особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. Сабій

Додаток 1 до Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького

 

Міському голові Симчишину О.С.

______________________________________

(повна назва юридичної особи,

ПІБ фізичної особи, або уповноваженого представника)

______________________________________

(юридична адреса або місце проживання фізичної особи)

_____________________________________

(номер телефону)

 

 

ЗАЯВА

про погодження використання символіки міста Хмельницького

 

 

 

Прошу погодити використання символіки міста Хмельницького ______________________________________________ (вид символіки) з метою ____________________________________________________________________ терміном ____________________________________________ (термін використання до 5 років).

 

Додатки:

 1. Належним чином завірена копія паспорта фізичної особи або копія установчих документів (для юридичної особи).

 2. Зразок (макет, ескіз, фото тощо) вивіски (емблеми, логотипу, продукції тощо) на якій буде використовуватись місцева символіка.

 

 

 

Дата підпис уповноваженої особи

Додаток 2 до Положення про порядок використання символіки міста Хмельницького

 

 

 

(бланк виконавчого комітету)

від _______ № ____________

 

 

 

ПОГОДЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від __________ № _____ __________________________________________________________

(повна назва юридичної особи, або ПІБ фізичної особи)

погоджено використання ________________________________________ (вид символіки)

з метою _______________________________________ терміном ____________________ .

Погодження терміну дії даного погодження здійснюється в порядку, визначеному Положенням про порядок використання символіки міста Хмельницького.

 

 

Підпис уповноваженої особи

М.П.  

 

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02