Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про встановлення вимог до незалежних членів наглядових рад та затвердження Порядку призначення членів наглядових рад підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельниц
Вівторок, 12 грудня 2017, 17:07

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про встановлення вимог до незалежних членів наглядових рад та затвердження Порядку призначення членів наглядових рад підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

Розглянувши пропозиції профільних управлінь та/або відділу внутрішнього контролю Хмельницької міської ради, та з метою створення необхідних умов для поліпшення діяльності комунальних підприємств міста, підвищення рівня відкритості міської влади, залучення представників громадськості до ухвалення управлінських рішень, у зв’язку з набуттям чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності”, керуючись пунктом 301 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 65, 78, 781 Господарського кодексу України, виконавчий комітет

ВИРІШИВ

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції:

1.1. Про встановлення вимог до незалежних членів наглядових рад підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (додаток 1).

1.2. Про затвердження Порядку призначення членів наглядових рад підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (додаток 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                 В. Гончарука.

Міський голова                                                                                                         О .Симчишин

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

 

Вимоги до незалежних членів наглядових рад підприємств,

що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

 

1. Незалежний член наглядової ради підприємства, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, (далі – незалежний член) – це фізична особа, яка повинна відповідати таким критеріям:

1.1. наявність повної цивільної дієздатності;

1.2. наявність вищої освіти;

1.3. наявність стажу роботи не менше 3 років;

1.4. стаж роботи у профільній галузі підприємства є перевагою;

1.5. відсутність судимості та притягнення до відповідальності за здійснення корупційних діянь;

1.6. не є суб’єктом, на яких поширюються дія Закону України “Про запобігання  корупції” (згідно ч.1 ст. 3), а саме:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Хмельницької міської ради, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

1.7. не є та не була кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, які мали договірні відносини протягом останніх 5 років з підприємством;

1.8. не є близькою особою (в розумінні Законі України “Про запобігання корупції”) для посадових осіб підприємства, депутатів Хмельницької міської ради та членів її виконавчого комітету, службовців органів місцевого самоврядування;

1.9. не є та не була протягом останніх 5 років посадовою особою відповідного комунального підприємства Хмельницької міської ради або його дочірнього підприємства;

1.10. не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради;

2. Дані вимоги розповсюджуються на представників наглядових рад, делегованих міським головою та міською радою, за процедурою визначеною у додатку 2 даного рішення.

Завідувач відділу внутрішнього контролю                                               Т. Старук

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Ю. Сабій

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від “__”_________ 2017р. №___

 

 

Порядок призначення членів наглядових рад підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

 

  1. Порядок висування членів наглядових рад (крім незалежних)

та призначення членів наглядових рад підприємств,

що належать до комунальної власності територіальної громади

м. Хмельницького

1. Порядок висування членів наглядових рад (крім незалежних) підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького наступний:

1.1. Міський голова та міська рада протягом 60 днів з моменту оприлюднення рішення про створення наглядової ради делегують своїх представників до складу наглядової ради у кількості, визначеній цим Порядком та Хмельницькою міською радою.

1.2. Міський голова делегує одного представника до наглядової ради шляхом видання відповідного розпорядження. До розпорядження додається заява про згоду на членство у наглядовій раді та автобіографія представника. Вказані матеріали разом з розпорядженням подаються до профільного управління та/або відділу внутрішнього контролю Хмельницької міської ради.

1.3. Міська рада делегує одного представника до наглядової ради на підставі рішення сесії Хмельницької міської ради. До рішення сесії Хмельницької міської ради додаються письмова заява про згоду на членство у наглядовій раді та автобіографія представника, які подаються до профільного управління та/або відділу внутрішнього контролю Хмельницької міської ради.

1.4. Профільне управління або відділ внутрішнього контролю Хмельницької міської ради (у разі, коли підприємство непідпорядковане жодному управлінню) здійснює прийом заявок від суб’єктів висування кандидатур, опрацьовує їх, та готує відповідний проект рішення щодо затвердження персонального складу наглядової ради.

1.5. Інформація про порядок і строки подання кандидатур членів наглядових рад оприлюднюється профільним управлінням та/або відділом внутрішнього контролю Хмельницької міської ради на офіційному веб-сайті ради протягом 10 робочих днів після оприлюднення рішення сесії ради про створення наглядової ради в частині:

- найменування, юридичного та фактичного місцезнаходження підприємства, на якому створюється наглядова рада, та основних напрямів його діяльності;

- номерів телефону для довідок;

- строків і способів подання документів;

- переліку документів.

1.6. Пропозиції щодо включення представників до складу наглядової ради приймаються профільним управлінням та/або відділом внутрішнього контролю Хмельницької міської ради впродовж 60 днів з дня оприлюднення рішення про створення наглядової ради.

2. Профільне управління та/або відділ внутрішнього контролю Хмельницької міської ради після подання кандидатур від всіх суб’єктів делегування готує та подає на чергову сесію Хмельницької міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядової ради.

 

 

2. Порядок висування та обрання незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

2.1. Незалежні члени наглядових рад комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, у кількості, визначеній Хмельницькою міською радою, обираються на підставі відкритого конкурсного відбору з числа кандидатів, які відповідають вимогам, затверджених Хмельницькою міською радою.

2.2. Конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради проводиться конкурсною комісією.

2.3. Для відбору незалежних членів наглядових рад створюється єдина конкурсна комісія для всіх комунальних підприємств. Конкурс по кожному підприємству проводиться конкурсною комісією окремо.

2.4. Про формування конкурсної комісії та перелік документів, які повинні подати громадські організації, публікується оголошення профільним управлінням та/або відділом внутрішнього контролю Хмельницької міської ради на офіційному веб-сайті ради протягом 10 робочих днів після оприлюднення рішення сесії ради про створення наглядової ради.

2.5. Персональний склад конкурсної комісії затверджується виконавчим комітетом Хмельницької міської ради за поданням громадських організацій.

2.6. Конкурс проводиться протягом 30 днів з моменту затвердження виконавчим комітетом Хмельницької міської ради складу конкурсної комісії за процедурою, встановленою конкурсною комісією.

2.7. Результати роботи конкурсної комісії оформляються протоколом. Протокол подається профільному управлінню та/або відділу внутрішнього контролю Хмельницької міської ради для підготовки рішення про затвердження персонального складу наглядової ради протягом 5 днів з моменту проведення конкурсу.

 

 

Завідувач відділу внутрішнього контролю                                               Т. Старук

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Ю. Сабій

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02