Developed by JoomVision.com
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ У МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

 

Місцезнаходження організатора: 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3.

Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення): Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.02.2018 № 82 «Про затвердження конкурсної документації з призначення управителя багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому та внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.2017  № 357» зі змінами внесеними рішенням від 02.04.2017 року № 241 .

Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками – Вітковська Наталія Володимирівна заступник начальника управління ЖКГ, начальник планово-фінансового відділу тел. (0382) 65-31-54, Бартащук Катерина Володимирівна начальник юридичного відділу УЖКГ тел. (0382) 703-903.

Конкурс є відкритим. Для участі запрошуються: - фізичні особи підприємці та юридичні особи.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції, зокрема, повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема,  ціни послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, економічно обґрунтовані витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної  площі об’єкта конкурсу (розрахунок вартості надання послуг повинен бути проведений за кожною складовою Примірного переліку на кожний багатоквартирний будинок окремо)**; рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою  (надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, які перебувають на балансі (в оренді), суб’єкта господарювання (додаток 3)(у разі орендованої матеріально-технічної бази, термін оренди повинен бути не меншим терміну надання послуг); наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) (надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів адміністративних та виробничих професій. Посади адміністративних професій  мають бути на постійній основі); довідка у довільній формі про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства, необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців); фінансова спроможність учасника конкурсу- оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видана банком не раніше десятиденного терміну від дати розкриття пропозиції;  належним чином завірену органами  копія балансу за останній звітний рік; належним чином завірена органом статистики копія звіту про фінансові результати за останній звітний рік (учасник за результатами фінансово-господарської діяльності має бути прибутковим згідно із звіту про фінансові результати); належним чином завірені копії балансу, подаються за той звітний рік, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики,  оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання, для новоствореного підприємства довідка з банку про наявність коштів на рахунку в обсязі, що не менший заявленої ціни на управління багатоквартирними будинками, що вказані в обє’кті конкурсу не менше 1 місяця; наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;  інших документів передбачених цією конкурсною документацією.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на підставі наступних критеріїв:

 

1

Критерії оцінки

Оцінювання учасників

Масималь-на кіль-кість балів

1

Ціна послуги, що включає економічно обґрунтовані витрати на утримання і проведення  ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі об’єкта конкурсу***

1. Розрахунок кількості балів учасника конкурсу по вартості послуги за 1 кв. м загальної

площі:

Кбу1 =(Цмін / Цпу) * 50/Кб,  де

Кбу1 - кількість балів  n-го учасника конкурсу по оцінці вартості послуги за 1 кв. м загальної площі

Цмін. - мінімальна вартість послуги (грн./місяць)

Цпу - вартість послуги  n-го учасника конкурсу

Кб - кількість будинків об'єк-ту  та конкурсу

50 -кількісь балів

50

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Наявність власної матеріально-технічної  бази  - 15 балів

15

Орендована матеріально-технічна база - 10 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Відсутність заборгованості за кредитами в банківських установах – 10 балів

10

Наявність заборгованості за кредитами в банківських установах – 5 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Усі працівники штатні  -15 балів

15

Частково за договорами – 10 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10

Всього максимально 100 балів.

Кінцевий строк подання та розкриття конкурсних пропозицій:

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться о 09.00 год. 10.05.2018 року за адресою м. Хмельницький вул. Проскурівська, 1 каб.310.

Кінцевий термін подання пропозицій до 12.00 год. 08.05.2018 р. за адресою м. Хмельницький вул. Проскурівська, 1 каб.301.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02