Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

08. Про затвердження редакційного статуту міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»
П'ятниця, 14 жовтня 2011, 10:36

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення дванадцятої сесії
№8 від 09.11.2011 р.

 

 

Про затвердження редакційного статуту міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись ст. 57 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити редакційний статут міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» (додається).

 

 

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Л. Черевченко та на міське комунальне підприємство «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто».

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток до рішення

Хмельницької міської ради

№8 від 09.11.2011

 

Редакційний статут

міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»

 

1. Загальні положення

Редакційний статут (надалі – Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації.

Цей Статут, відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», визначає:

- основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджує МКП «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»;

- вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації;

- вимоги до розповсюдження інформації про насильство;

- вимоги до розповсюдження інформації про злочини;

- вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів);

- вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується телерадіокомпанією;

- вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб;

- вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації;

- особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами;

- вимоги щодо реклами та спонсорства;

- вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками телерадіокомпанії товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами;

- порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради МКП «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто».

 

2. Редакційна політика

2.1. Загальні засади

Редакційною політикою муніципальної телерадіокомпанії «Місто» є зведення базових принципів та норм, які регламентують професійну діяльність журналістів, а також взаємини засновника і творчого колективу телерадіокомпанії.

Засади редакційної політики муніципальної телерадіокомпанії «Місто» визначені цим Статутом. Їх публічно встановлює засновник телерадіокомпанії, з урахуванням пропозицій колективу.

 

2.2. Принципи редакційної політики

Журналісти муніципальної телерадіокомпанії «Місто» здійснюють свою професійну діяльність на основі Конституції України, чинного українського законодавства, ратифікованих Україною міжнародних правових актів ООН, Ради Європи та інших міжнародних організацій, а також норм журналістської етики, які обумовлені цим Статутом.

У своїй діяльності журналісти муніципальної телерадіокомпанії «Місто» спираються на принципи демократії, свободи слова, верховенства права, рівності всіх громадян перед законом, неприйняття будь-яких форм расової, релігійної та політичної дискримінації. Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не розповсюджує інформацію, яка пропагує насильство, розпалює міжнаціональну ворожнечу, містить заклики до насильного повалення конституційного ладу.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування).

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не допускає:

- поширення відомостей, що становлять державну таємницю або іншої інформації, яка охороняється законом;

- закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;

- закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;

- необґрунтованого показу насильства;

- пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

- трансляції програм або відео чи радіосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися та слухати;

- розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів;

- пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин, з будь-якою метою їх застосування;

- поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи; здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не використовує у програмах та передачах прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та(або) чинять шкідливий вплив на стан їх здоров'я. Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми. Відповідальність за зміст програм та передач несе керівник телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи передачі. У випадках, передбачених законодавством України, відповідальність за зміст окремих передач можуть нести інші особи.

Інформаційні програми муніципальної телерадіокомпанії «Місто» висвітлюють усі суспільно значимі події в м. Хмельницькому, області та України. Журналісти муніципальної телерадіокомпанії «Місто» працюють в інтересах усієї територіальної громади, не віддаючи переваги жодній політичній, соціальній, етнічній чи релігійній групі. Провладна політична група (чи коаліція) розглядається як одна з рівноправних політичних сил.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не має жодних зобов'язань перед політичними партіями та окремими політиками, а також комерційними структурами, пов'язаними з ними, окрім обумовлених чинним законодавством та цим Статутом випадків діяльності телерадіокомпанії в умовах виборчих кампаній.

Під час виборчих кампаній муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не віддає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності під час висвітлення діяльності партій або кандидатів.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не має жодних зобов'язань перед підприємствами та установами усіх форм власності, окрім тих, що випливають із законної та прозорої рекламної політики телерадіокомпанії.

 

2.3. Взаємна відповідальність

Засновник МКП «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» - Хмельницька міська рада - не має права втручатися у творчу діяльність телерадіокомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Статуту.

Засновник телерадіокомпанії, покладаючись на професіоналізм журналістів муніципальної телерадіокомпанії «Місто», не втручається безпосередньо у виробничий процес, зокрема не нав'язує і не забороняє висвітлення окремих тем. Відповідальність за зміст і тематичне наповнення інформаційного продукту телерадіокомпанії покладається на керівників творчих підрозділів.

Засновник телерадіокомпанії гарантує творчому колективу, згідно з чинним законодавством, відсутність будь-яких форм політичної цензури. Суспільно-інформаційні програми муніципальної телерадіокомпанії «Місто» не можуть бути використані з метою прихованої комерційної та політичної реклами.

Засновник телерадіокомпанії сприяє розвитку суспільно-інформаційного мовлення підприємства, збільшенню творчих можливостей колективу, вдосконаленню матеріально-технічної бази, створює умови для професійного і кар'єрного росту співробітників муніципальної телерадіокомпанії «Місто».

Співробітники муніципальної телерадіокомпанії «Місто» визнають право засновника на ефективне управління підприємством і зобов'язуються підтримувати його своїми творчими зусиллями. Колектив сприяє веденню ефективного, стабільного телевізійного та радійного мовлення, зміцненню авторитету телерадіокомпанії, пропагуванню нею культурних та загальнолюдських цінностей.

Журналісти муніципальної телерадіокомпанії «Місто» у своїй професійній діяльності гарантують засновникові телерадіокомпанії дотримання визначених цим Статутом інформаційних стандартів та норм журналістської етики. Вони уникають дій, що можуть завдати шкоди репутації засновника і телерадіокомпанії. Журналісти зобов'язуються дотримуватися комерційної таємниці та не поширювати конфіденційну внутрішню виробничу інформацію, окрім випадків порушення засновником засад публічно проголошеної редакційної політики.

У випадку журналістського дослідження подій, фактів чи тем, які безпосередньо стосуються інтересів засновника, творчі підрозділи гарантують завчасне інформування з метою забезпечення засновнику можливості негайно оприлюднити свою позицію.

 

3. Інформаційні стандарти

3.1. Оперативність

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» прагне повідомляти новини раніше конкурентів. Будь-яка важлива інформація має готуватися до ефіру найближчого випуску новин. У наступних випусках ця інформація може бути розширена і доповнена. Якщо повідомлення неможливо доповнити новими фактами чи коментарями, слід, принаймні, змінити його стилістично.

 

3.2. Точність

Журналісти зобов'язані повідомляти будь-які факти максимально точно, не спотворюючи їхнього первинного змісту. Особливо це стосується імен, прізвищ, власних назв, цифр, виняткових характеристик («вперше», «найбільше» тощо).

Повідомляючи про подію з чужих слів, журналіст має перевірити її щонайменше з двох незалежних джерел. Якщо це неможливо, то про це слід повідомити глядачів.

Відеоряд завжди має відповідати інтершуму (звуковому ряду), окрім випадків використання спеціальних прийомів монтажу. Під час використання відео чи радіоархіву слід вказувати, що цей матеріал є архівним.

Переклади синхронів (прямої мови), що звучать в оригіналі іноземною мовою, повинні бути максимально дослівними, але з урахуванням норм літературної української мови. Оригінальний синхрон має при цьому звучати в повному обсязі, а перші й останні слова синхроніста повинні звучати виразно.

За точність оприлюдненої інформації відповідає журналіст. У разі виникнення сумнівів щодо точності він має повідомити про це редактора, керівника творчого підрозділу, який ухвалює остаточне рішення.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» визнає підтверджені фактичні помилки та, наголошуючи на цьому, виправляє їх у найближчих випусках новин.

 

3.3. Достовірність та об'єктивність

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» завжди чітко посилається на джерела своєї інформації. Журналіст завжди однозначно ідентифікує інформацію, отриману ним безпосередньо (побачене, почуте), від тієї, що надійшла з інших джерел (переказане).

Інформацію, яка надходить з інших ЗМІ (агентств, періодики, радіо, телебачення), муніципальна телерадіокомпанія «Місто» прагне перевірити або продублювати інформацією з власних джерел. Бажано уникати посилань на інформацію конкуруючих телеканалів, якщо аналогічну інформацію можна дістати з інших джерел.

Не допускається пряме використання інформації з Інтернет-видань, якщо вони не є офіційно зареєстрованими ЗМІ або сторінками офіційних ЗМІ, державних установ, політичних партій, громадських організацій, інших офіційних інституцій, які несуть юридичну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації. Таку інформацію можна брати до відома і використовувати лише з метою подальшого журналістського дослідження.

 

3.4. Збалансованість

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» подає позиції усіх сторін конфлікту, який висвітлює, різні міркування щодо суперечливого питання. Якщо точку зору однієї зі сторін не можна отримати одразу, вона обов'язково подається пізніше. У випадку, коли одна зі сторін відмовляється від коментарів, про це слід чітко повідомити, по можливості пояснивши причини відмови. Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» завжди залишає право конфліктуючій стороні повідомити свою позицію пізніше. Висвітленню позицій сторін у кожному матеріалі, по можливості, необхідно надавати однаковий ефірний час.

Думка експерта, який є фахівцем у спірному питанні, не потребує збалансування. Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не залучає до коментування спірних питань експертів, у чиїй незаангажованості щодо певного питання сумнівається. Використання коментарів заангажованих експертів допускається в окремих випадках, коли необхідно детальніше пояснити позиції сторін. Тоді їхня зацікавленість чітко обумовлюється і врівноважується іншими думками.

Бліц-опитування можна використовувати лише для демонстрації спектру думок, а не їхнього співвідношення в суспільстві чи громаді, щоб у глядача не склалося враження про репрезентативність такого опитування.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не допускає маніпулювання фактами (побудова хибних причинно-наслідкових зв'язків, замовчування ключових мотивів позиції однієї зі сторін), відеорядом (навмисне спотворення об'єктивної картини події за допомогою спеціальних прийомів зйомки чи монтажу), емоціями (навмисне надання позиції однієї зі сторін більшого емоційного забарвлення).

 

3.5. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок (неупередженість)

У всіх матеріалах муніципальної телерадіокомпанії «Місто» факти завжди чітко і недвозначно відокремлені від коментарів та оцінок. Посилання на джерело суб'єктивної думки при цьому обов'язкове. Журналісти в новинах уникають власних оцінок і коментарів. У своїх повідомленнях журналісти повинні максимально уникати оцінювальної лексики та власної емоційності, допускаючи лише ретрансляцію емоцій учасників подій. Винятком можуть бути лише оцінки фахових журналістів щодо подій та об'єктів суто суб'єктивного сприйняття (витвори мистецтва, спортивні події тощо). Власні коментарі та оцінки журналістів допускаються лише в авторських та аналітичних програмах муніципальної телерадіокомпанії «Місто», формат яких концептуально передбачає певний суб'єктивізм авторів. Такі програми мають бути публічно позиціоновані як інформаційно-аналітичні, аналітичні, публіцистичні тощо. При цьому автор зобов'язаний відділяти власні висновки чи судження від висновків чи суджень інших осіб.

 

3.6. Вичерпність

Будь-яка інформація в новинах муніципальної телерадіокомпанії «Місто» повинна обов'язково містити відповіді на наступні запитання: що, де і коли сталося, за яких саме обставин, хто винуватець, учасник, свідок. При цьому, в залежності від важливості події, бажано дати відповіді й на інші запитання, що можуть виникнути у глядача: чому так сталося, які наслідки тощо. Для вичерпності висвітлення події бажано надати і бекграунд (передісторію), пояснити складні поняття і тези, вписати подію в широкий інформаційний контекст.

 

3.7. Доступність

У своїй роботі журналісти муніципальної телерадіокомпанії «Місто» користуються літературною українською мовою. Тексти повідомлень мають складатися з простих речень. Необхідно стежити за послідовністю викладу, уникати стилістичних і логічних нагромаджень. Кожна значима теза повинна супроводжуватися відповідною аргументацією. Для полегшення сприйняття інформації в новинних сюжетах необхідно робити короткі змістові паузи (абзаци) між групами речень, що складають завершену думку. Паузи при цьому заповнюються змістовим інтершумом.

У повідомленнях новин муніципальної телерадіокомпанії «Місто» треба максимально уникати слів іншомовного походження, жаргонізмів, штампів та слів-паразитів. Фразеологізми й образні поняття можна використовувати як допоміжний відображувальний засіб. Абревіатури (крім загальновживаних) слід розшифровувати насамперед під час першої згадки.

Назви установ і посад слід максимально спрощувати, якщо це не суперечить принципу точності (Кабмін, Мінкульт, Міносвіти тощо). Не нехтуючи точністю, необхідно округлювати цифри і, по можливості, використовувати порівняльні величини (бажано для вираження числа використовувати не більше трьох слів). Цифрову інформацію варто ілюструвати графічно. Не можна зловживати цифрами. Вони мають подаватися у порівнянні та співвідношенні, щоб глядачеві був зрозумілий зміст повідомлення.

 

3.8. Вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб

Інформація, одержана від третіх осіб, повинна бути детально перевірена творчим працівником, який отримав таку інформацію. Творчий працівник має підготувати для передачі в ефір лише перевірені факти, в достовірності яких він переконався. Факти потрібно піддавати перевірці щонайменше з двох джерел інформації. Додаткової перевірки потребують також факти, отримані від публічної особи. Підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує публічна особа.

 

4. Етичні принципи роботи журналістів

4.1. Персональна відповідальність

Журналіст муніципальної телерадіокомпанії «Місто» має право оприлюднити тільки таку інформацію, в достовірності якої він не сумнівається. Журналіст несе персональну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації. Автор кожного оригінального сюжету у випуску новин однозначно ідентифікується титрами, представленням ведучих зі студії або стенд-апом (журналіст представляє себе у кадрі).

 

4.2. Невтручання у приватне життя

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Будь-які подробиці з приватного життя конкретних осіб можуть бути оприлюднені тільки з їхньої згоди у визначеному ними порядку.

 

4.3. Вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку, відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не розголошує відомості, що становлять державну або іншу передбачену законодавством таємницю, а також відомості, що стосуються лікарської таємниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених законом.

 

4.4. Вимоги до розповсюдження інформації про насильство

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» уникає демонстрації відвертих сцен насильства, свідчень фізичного страждання, крупних планів серйозних травм людей, відвертої порнографії, брутальної лайки та інших шокуючих відеоматеріалів. У разі надзвичайної суспільної значущості оприлюднення таких матеріалів, необхідно повідомити глядачів, що наступні кадри можуть завдати їм моральної шкоди. Слід делікатно ставитися до оприлюднення інтерв'ю з людьми, що перебувають у шоковому стані.

 

4.5. Вимоги до розповсюдження інформації про злочини

МТРК «Місто» не поширює матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду.

Журналіст не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів (особливо про дітей та жертв сексуальних злочинів) без згоди цих осіб.

Журналіст не має права називати особу злочинцем поки щодо неї не набрав чинності звинувачувальний вирок суду. Будь-які звинувачення у кримінальних злочинах можуть бути оприлюднені лише з посиланням на правоохоронні органи або конкретних осіб, які є однією зі сторін конфлікту чи судового процесу. Журналіст повинен докласти усіх зусиль, аби дізнатися про точку зору обвинуваченої особи, її адвокатів або інших уповноважених осіб.

Журналіст має право будувати власні версії подій у рамках журналістського розслідування, ґрунтуючись на неспростовних фактах. Водночас, він зобов'язаний спростувати будь-яку дискредитуючу інформацію про особу, якщо така інформація не була підтверджена в подальшому.

 

4.6 Вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів)

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» з повагою ставиться до висвітлення питань національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів, не допускає дискримінації національних та сексуальних меншин, релігійних груп, хворих та інвалідів.

 

4.7. Вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» при створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач дотримується вимог законодавства України про захист суспільної моралі.

МТРК «Місто» не розповсюджує, а також не анонсує програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва.

У програмах та передачах МТРК «Місто» не мають права без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь-яку інформацію, яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника, стосується факту самогубства неповнолітнього.

 

4.8. Вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації

Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права».

 

4.9. Захист джерел інформації

Журналісти муніципальної телерадіокомпанії «Місто» мають право не розкривати свої джерела інформації, якщо інформатору загрожуватиме небезпека. Обіцянка анонімності має дотримуватися суворо. При цьому журналіст повинен з'ясувати мотиви відмови інформатора від оприлюднення відомостей про нього. Розголошення допускається за рішенням суду.

 

4.10. Ембарго на оприлюднення інформації

Журналіст завжди повідомляє опитуваних осіб, що він збирає інформацію з метою її оприлюднення. Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не оприлюднює інформацію, яка була надана журналісту в режимі «оф-рекордз» (не для оприлюднення). Така інформація може використовуватися лише з метою пошуку додаткових свідчень і підтверджень з інших джерел.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» також не оприлюднює інформацію раніше, ніж спливе часове ембарго (обмеження на час оприлюднення), яке наклало на неї джерело інформації.

 

4.11. Отримання винагороди

Творчі працівники МТРК «Місто» не мають права отримувати товари і послуги безкоштовно або за пільговими цінами за оприлюднення або замовчування певної інформації.

 

4.12. Конфлікти інтересів

Співробітники муніципальної телерадіокомпанії «Місто» можуть бути членами політичних партій або груп їх підтримки. Вони можуть брати участь у політичних акціях поза робочим часом, не використовуючи при цьому бренд «Місто» .

Під час виконання службових обов'язків співробітники муніципальної телерадіокомпанії «Місто» не мають права виявляти свої політичні погляди як в ефірі, так і поза ефіром.

Направляючи співробітників муніципальної телерадіокомпанії «Місто» на висвітлення будь-яких подій, редактор уникає ситуацій, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.

 

5. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами

5.1. Правові засади

Під час виборчих кампаній муніципальна телерадіокомпанія «Місто» працює в особливих умовах, що визначені відповідними нормами чинних законів «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Журналісти у своїй роботі дотримуються усіх норм вітчизняного виборчого законодавства.

Якщо певні розділи чинних законів України обмежують права журналістів на вільне висвітлення виборів, муніципальна телерадіокомпанія «Місто» приєднується до інформаційної кампанії вітчизняних ЗМІ з метою привернення уваги громадськості до необхідності вдосконалити виборче законодавство.

 

5.2. Теледебати

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» прагне до всебічного висвітлення виборчих кампаній, зокрема у форматі політичних дискусій та теле і радіодебатів. Добір учасників здійснюється на засадах паритетності та рівного представництва.

Якщо немає можливості запросити представників усіх політичних сил, що беруть участь у виборах, добір учасників здійснюється на основі показників соціологічних рейтингів. Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» залишає за собою право визначати коло учасників і тематику дебатів.

 

5.3. Рейтинги, екзит-поли

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» за жодних умов не маніпулює результатами соціологічних опитувань (рейтингами партій, політиків) та екзит-полів. У новинах оприлюднюються результати максимальної кількості соціологічних опитувань, проведених визнаними й авторитетними соціологічними службами, об'єктивність яких не викликає сумнівів.

 

5.4. Передвиборні акції

Політичні акції учасників виборчого процесу висвітлюються незалежно від їхнього політичного спрямування. При цьому неодмінно оприлюднюється наступна інформація: кількісні показники масовості акцій за даними як організаторів, так і компетентних органів; імена організаторів та лідерів; світоглядні, соціальні, вікові характеристики учасників акцій; основні гасла та вимоги. Пріоритет на висвітлення передвиборчих акцій визначається з врахуванням їхньої масштабності та суспільного резонансу, а також засад редакційної політики.

Спотворення реальної картини акції, зокрема за допомогою маніпуляції фактами (перебільшення чи замовчування), спеціальних прийомів зйомки і монтажу відео- та аудіоряду, є неприпустимим.

 

5.5. Політична реклама

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» забезпечує повну прозорість комерційних заходів, пов'язаних з політичною рекламою, на підставі принципу рівних можливостей та чинного законодавства.

Партії самостійно ухвалюють рішення про придбання ефірного часу муніципальної телерадіокомпанії «Місто». На початку кожної виборчої кампанії муніципальна телерадіокомпанія «Місто» оприлюднює комерційні розцінки (тарифи) ефірного часу, який можуть придбати партії.

 

6. Вимоги до реклами та спонсорства

Рекламна діяльність муніципальної телерадіокомпанії «Місто» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про рекламу».

Використання у рекламі об'єктів авторського права і(або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

У теле та радіопередачах, які створені і проводяться за участю спонсорів, не наводиться жодна інформація рекламного характеру про спонсора та(або) його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, а також особи, що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та(або) обіг яких заборонено законом. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, означається за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці.

Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» не допускає прихованої реклами та одержання творчими працівниками телекомпанії товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

 

7. Гарантії професійної незалежності

7.1. Прозорість інформаційної політики

Кожен творчий працівник муніципальної телерадіокомпанії «Місто» має бути ознайомлений із засадами редакційної політики, викладеними в цьому Статуті. Підписуючи трудову угоду з керівництвом телерадіокомпанії, він бере на себе зобов'язання дотримуватись визначених цим Статутом інформаційних та фахових стандартів.

Журналіст не зобов'язаний дотримуватися принципів, не передбачених цим Статутом. Керівник творчого підрозділу не має права вимагати від журналіста виконання редакційних завдань, які суперечать цьому Статуту.

 

7.2. Право на відмову

Журналіст муніципальної телерадіокомпанії «Місто» має право відмовитися від виконання редакційного завдання, якщо воно суперечить засадам редакційної політики чи нормам журналістської етики, які обумовлені цим Статутом, або чинному законодавству. Про виникнення такої ситуації необхідно обов'язково повідомити керівництво телерадіокомпанії.

Пряме чи опосередковане втручання органів влади у творчу діяльність журналіста вважається цензурою і є неприпустимим. Журналіст муніципальної телерадіокомпанії «Місто» зобов'язаний поставити до відома керівництво телерадіокомпанії і громадськість щодо спроби такого втручання.

 

7.3. Редагування

Процес редагування журналістських матеріалів здійснюється керівником творчого підрозділу з метою контролю за дотриманням стилістичних норм української мови, інформаційних, жанрових, етичних стандартів, а також інших принципів, обумовлених цим Статутом. Керівник творчого підрозділу обговорює з журналістом правки, які хоче внести до журналістського тексту, але несе відповідальність за остаточну версію матеріалу.

Журналістський матеріал можна передати на підготовку іншому журналісту лише за згоди того кореспондента, який здобував інформацію, за виключенням випадків, коли таку згоду неможливо отримати з об'єктивних причин. Водночас, журналіст не може відмовитися від підготовки або переробки матеріалу, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

Підготовлений журналістом матеріал, який відповідає усім стандартам, може не потрапити до ефіру лише з прозорих і зрозумілих причин (брак часу в ефірі, технічні причини, непередбачувана зміна ситуації тощо).

Немотивоване Статутом втручання в журналістський матеріал або зняття його з ефіру без належного обґрунтування є свідченням цензури, що заборонена законом.

 

8. Порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради

Відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у складі органів управління муніципальної телерадіокомпанії «Місто» створюється спеціальний наглядовий орган – редакційна рада, яка складається з 6 (шести) осіб. Половина складу редакційної ради, тобто 3 (три) члени редакційної ради обирається творчим колективом телерадіокомпанії «Місто», а половина, тобто 3 (три) члени редакційної ради, – призначається засновником телерадіокомпанії «Місто».

Члени редакційної ради, які обираються творчим колективом, затверджуються загальними зборами творчого колективу. Порядок проведення зборів, висунення кандидатур та підрахунок голосів визначається учасниками та оформляється протоколом. Представники творчого колективу в редакційній раді вважаються обраними, якщо за них проголосувало більше половини членів творчого колективу, присутніх на загальних зборах. У разі, якщо було висунуто більше однієї кандидатури на місце, проводиться рейтингове голосування і обраними вважаються ті кандидатури, які одержали більше голосів. Кандидатури членів редакційної ради оформляються протоколом і передаються засновнику.

Засновник зобов’язаний призначити своїх представників у редакційній раді протягом одного місяця з дня затвердження цього статуту. Засновник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших членів редакційної ради.

Редакційна рада обирає Голову редакційної ради, на якого покладається організація засідань редакційної ради.

Чергові засідання редакційної ради проводяться не рідше ніж два рази на рік. Позачергові засідання проводяться на вимогу її члена, або не менше ніж трьох членів творчого колективу. Засідання редакційної ради вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини її членів за умови присутності більше половини представників творчого колективу.

Редакційна рада вправі приймати рішення тільки щодо питань, включених до порядку денного. Голова редакційної ради повинен ознайомити членів редакційної ради з порядком денним не пізніше, ніж за день до засідання.

Член редакційної ради має один голос. Член редакційної ради, у разі своєї відсутності на засіданні, вправі передати свій голос іншому члену. Рішення редакційної ради приймаються більшістю голосів. У разі, якщо голоси розділились порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке було подано більше голосів представників творчого колективу. Якщо ж голоси представників творчого колективу також розділилися, таке рішення вважається неприйнятим.

Компетенція редакційної ради визначається Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Так, зокрема, на редакційну раду покладається:

- контроль за дотриманням теле- та радіожурналістами цього Статуту;

- контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність муніципальної телерадіокомпанії «Місто»;

- внесення на розгляд органів управління муніципальної телерадіокомпанії «Місто» питання про відсторонення від керівництва муніципальної телерадіокомпанії «Місто» або її окремими підрозділами осіб, які порушували цей Статут та(або) вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність муніципальної телерадіокомпанії «Місто», про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

 

9. Прикінцеві положення

Цей статут має бути оприлюднений, шляхом розміщення на веб-сторінці МТРК «Місто» та надісланий до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення протягом семи днів з моменту його затвердження.

Цей статут набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Зміни та доповнення до цього статуту вносяться за рішенням засновника в письмовій формі та набирають чинності з моменту їх затвердження і оприлюднення.

 

Секретар міської ради Лесков В.О.

 

Директор МКП «МТРК «Місто» Чабан В. В.

Останнє оновлення на Понеділок, 14 листопада 2011, 12:45
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02