Developed by JoomVision.com
Структурні підрозділи

 

 

Структура Хмельницької міської ради та її виконавчих органів  

 

Вакансії 

 

 

Відділи, управління, департаменти

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Загальними зборами трудового

                                                                                  Колективу виконавчих органів

                                                                                  Хмельницької міської Ради

                                                                                  Протокол  № 1 від “07” лютого  2003 року

 

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку виконавчих органів Хмельницької міської Ради

 

 

1.Загальні положення

 

    1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчих органів Хмельницької міської Ради (надалі – Правила) визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників, а також вимоги щодо його дотримання.

    1.2.Правила мають загальний характер, є обов’язковими для виконання посадовими особами місцевого самоврядування та працівниками виконавчих органів Хмельницької міської Ради, громадянами, представниками підприємств, установ та організацій при знаходженні в адміністративному будинку Хмельницької міської Ради.

 

2.Робочий час та його використання  

 

2.1.Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин на тиждень, в т.ч. по днях тижня :

понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 год. 15 хв., з 9.00 до 18.15.

п’ятниця – 7 годин,  з 9.00 до 17.00 год.

перерва на обід – з 13.00 до 14.00 год.

вихідні дні – субота і неділя.

   Вихід на роботу фіксується підписом працівника в журналі обліку, який ведеться в кожному структурному підрозділі і фіксується табельником в табелі обліку використання робочого часу. Особи, відповідальні за ведення табелів, визначаються наказами керівників структурних підрозділів.

   2.2.Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

   2.3. Працівники зобов’язані раціонально використовувати робочий час з метою виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасного і точного виконання рішень та розпоряджень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, розпоряджень та вказівок своїх керівників, зберігати державну таємницю, конфіденційну та іншу інформацію , інформацію про підприємства, установи та організації, про окремих громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов’язків , а також іншої інформації, яка згідно законодавства не підлягає розголошенню; проявляти ініціативу в роботі; бережливо ставитися до держаного чи комунального майна; економно використовувати витратні матеріали та фінансові ресурси, пов’язані з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання; здійснювати заходи щодо збереження тепла в приміщеннях в опалювальний період; на час відсутності замикати приміщення та не залишати в них відвідувачів на час своєї тимчасової відсутності; залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна та кватирки, вмикати охоронну сигналізацію та здавати приміщення під охорону черговому охоронцю з відміткою в журналі.

 

2.4.Працівникам забороняється :

бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень;

сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах органу місцевого самоврядування, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність  (крім випадків, коли посадова особа місцевого самоврядування здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать територіальній громаді, та представляє інтереси територіальної громади в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства);

відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність державних органів чи інших органів місцевого самоврядування , їх посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

бути повіреним третіх осіб у справах органу, діяльність якого він контролює;

надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень;

незаконно одержувати у зв'язку з виконанням посадових обов’язків  матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі приймати чи одержувати предмети (послуги) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

одержувати кредити або позички, купувати цінні папери, нерухомість або інше майно з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

    2.6.Адміністрація зобов’язана :

організувати робочий час та його облік;

поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць;

забезпечити належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію та створити необхідні умови для збереження дорученого працівникам майна.

 

3.Використання приміщень

 

3.1. Вхід в адміністративний будинок Хмельницької міської Ради  та в адмінприміщення виконавчого комітету здійснюється в такому порядку:

 

з 8 год. 45 хв.

 

працівниками виконавчих органів Хмельницької міської Ради та апарату Ради – за службовими посвідченнями встановленого зразка;

працівниками обласної Ради та обласної державної адміністрації , інших державних органів – за службовими посвідченнями;

депутатами рад всіх рівнів – за депутатськими посвідченнями;

керівниками підприємств, установ і організацій , які прибувають на наради, засідання виконавчого комітету – за службовими посвідченнями, за списками, завіреними керуючим справами;

громадяни, які прибули на запрошення міського голови допускаються за дозволом працівників патронатної служби.

 

з 11.00 до 13.00

 

особи, які прибувають на наради, семінари та інші заходи, які проводять виконавчі органи Хмельницької міської Ради, пропускаються в приміщення за списками, завіреними керуючим справами виконкому або за  посвідченнями;

представники засобів масової інформації, акредитовані у Хмельницькій міській Раді – за службовими посвідченнями та акредитацій ними картками;

делегації, що прибувають – у супроводі відповідальних працівників;

громадяни та їх представники, які прибули для участі в розгляді їх заяв та звернень -   в супроводі відповідальних працівників;

громадяни, що прибули на запрошення секретаря Ради, заступників міського голови – за дозволом працівників  приймалень;

особи, які прибули у міськвиконком у відрядження – за посвідченнями про 

відрядження.

 

з 14.00 до 18.00 вхід в адміністративне  приміщення Хмельницької міської Ради та в адмінприміщення виконавчого комітету  -  вільний

 

Вхід громадян, інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, представників громадських організацій, політичних партій та рухів на прийоми  до керівництва міської Ради та виконкому, до керівників структурних підрозділів відбувається згідно графіків прийомів.

 

3.2. Вхід в приміщення дозволяється особам з жіночими сумками, папками, “дипломатами”, портфелями.

Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання в кімнату чергового охоронця.

3.3. Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності та гроші, що знаходяться в ручному багажі.

3.4. Вхід відвідувачів в приміщення адміністративного будинку припиняється з 18 години, а у п’ятницю з 16 год. 45 хв. Працівники виконавчих органів, апарату Ради, за винятком працівників патронатної служби, секретаря Ради, заступників міського голови, керуючого справами та керівників структурних підрозділів, повинні завершити роботу та залишити приміщення до 20 години з дотриманням вимог цих Правил.

3.5. У разі необхідності організувати роботу у вихідні, неробочі та святкові дня, а також у позаробочий час після 20.00, керівник подає охороні список залучених до роботи працівників, затверджений керуючим справами. Секретар Ради, заступники міського голови, керуючий справами, керівники підрозділів  та працівники патронатної служби можуть входити у вказаний час в адміністративне приміщення за службовими посвідченнями.

3.6. Технічний персонал допускається в приміщення перед початком робочого дня з 6.00 і після закінчення робочого дня до 21.00. Прибирання службових приміщень здійснюється при зачинених дверях кабінетів.

3.7. Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. відповідальність за використання приміщень покладається на керівників підрозділів відповідно до розпорядження міського голови про закріплення службових приміщень.

3.8. Сесійний зал, малий зал засідань, конференц-зал використовується для проведення заходів з дозволу керуючого справами. Видача та прийом ключів від цих приміщень здійснюється черговим охорони з дозволу завідуючого господарським відділом, про що робиться запис в журналі реєстрації.

особи, яким видано ключі від службових приміщень, відповідають за технічний і  матеріальний стан на період користування.

3.9. Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівником структурного підрозділу, завіреною підписом керуючого справами. Ворота подвір’я відчиняються черговими працівниками центру управління міським господарством для вивозу сміття або пропусками службових автомобілів.

3.10. Під час несення служби черговий працівник охорони забезпечує перепускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення громадян у вестибюлі. Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники та відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

3.11. куріння в приміщеннях міської ради заборонено.

3.12. Працівники охорони ведуть журнал обліку осіб, що перебувають у будинку.

3.13. Чергові працівники охорони здійснюють свої повноваження відповідно до інструкції, затвердженої у встановленому порядку, та погодженої у встановленому порядку, та погодженою керуючим справами виконкому.

 

4. Контроль за виконанням Правил та відповідальність за їх порушення.

 

4.1. Контроль за виконанням Правил покладається на керівників структурних підрозділів та відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування.

4.2. Відповідальність за стан охорони і дотримання перепускного режиму, а також збереження матеріальних цінностей покладається на керівника організації, яка здійснює охорону приміщення.

4.3. Працівники виконавчих органів, апарату Ради за невиконання без причин обов’язків, покладених на них цими Правилами, притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

4.4. До громадян, які допустили порушення цих правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

- зауваження;

- випровадження з приміщення;

- притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства.

4.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всі структурні підрозділи виконавчого комітету, розташовані на території міста та вивішуються в структурних підрозділах на видному місці.

 

 

 

 

Хмельницька міська Рала

Виконавчий комітет

 

П Е Р Е П У С Т К А

 

На  вхід  в  кабінет    _____

 

“___” __________________ 2003  року

 

з      _____ год.              до      _____  год.

 

Керівник __________________________

 

Перепустка повернута черговому охорони

 

о   ___________  год.

 

Підпис чергового охорони  _____________

 

Нормативні акти міської ради та виконавчого комітету

 

кварталу

Прізвище, ім’я та по-батькові

територія квартального комітету

2

Медляковський

Владислав Юрійович

вул. Олімпійська; вул. Курчатова 2/2; вул. Чкалова; вул. Городня; вул. Північна 1-107/1;

прв. Приміський

3

Гріга Валентина Михайлівна

вул. Пархоменка 1-35; вул. Качинського; вул. Вокзальна 1-123,2-104; вул. Декабристів;

вул. Островського; вул. Вишнева; вул. Транспортна;  вул. Саварчука; прв. Клубний,

прв. Вокзальний; прв. Шкільний; прв. Транспортний

5

Новак Лариса Андріївна

вул. Роздільна 1-33; вул. Катіонівська 1-84; вул. Дружби 1-54; вул. Кленова 1-96;

прв. Катіонівський; прв. Дружби; прзд. Катіонівський

6

Осика Ольга Анатоліївна

вул. В Берегова 2/36, 3/36; вул. Щербакова; вул. Лісна; вул. Н.Берегова; вул. Підгірна 1-37, 2-58/1; вул. Перша Садова; вул. Першотравнева; вул. Літня; вул. Липнева; прв. Первомайський;

прв. Лісний; прв. Садовий; прв. Липневий

7

Король Михайло Григорович

вул. М. Рибалка 4,6,8; вул. Ковпака; вул. Підгірна 41-69,40-68;  прв. Н. Береговий; В.Береговий; прв. Володарський; прв. Зарічанський; прв. М.Рибалка 1,2,3,5,7,9,11,13; прв. Центральний 2,4,6,8; прв. Підгірний

8

прв. 1-й Мирний, прв. 2-й Мирний

13

вул. Проскурівського підпілля 151-197; вул. Будівельників; вул. 2-а Нова; 3-я Нова; 4-а Нова

14

 

вул. Примакова 1-19, 4-20; вул. Бугська; вул. Паркова 3-35/1; вул. Подільська 2-14, 3-17;

вул. Плоска 2-34, 1-19; вул. Вайсера 1-7; вул. Шестакова 1-35, 2-40; прв. Плоскирівський 1-21, 4-20; прв. Ламаний; прв. Гречанський; прв. Рибацький; прв. Човновий; прв. Шестакова 5-11;

прв. Подільський

15

Кудряшова Галина Андріївна

вул. Проскурівського підпілля 111-163, 82-112; вул. Паркова 39-65; вул. Шестакова 42-74, 41-67; вул. Плоска 36-60, 23, 29, 35; прв. Проскурівського підпілля; прв. Плоский;

проїзд Проскурівського підпілля

16

Мороз Ольга Анатоліївна

вул. Бугська, 2-38, 1-9; вул. Примакова 23-25; вул. Річкова 2-30; вул. Вайсера 11-77, 10-98;

вул. Грушевського 6-74 , 1- 65; вул. Проскурівського підпілля 2-52/1, 5-81; вул. Свободи 12-22;

вул. Володимирська 5-53, 6-58; вул. Подільська 67-119, 58-90; вул. Примакова 39-63, 24-58;

вул. Червоноармійська; прв. Примакова; прв. Соборний; прв. Володимирський; прв. К.Лібнехта;

прв. Пекарський 1-11, 2-8

17

Сорокіна

Людмила Владиславівна

вул. Свободи 5,13,17,4,8,10; вул. І.Франка 2-26; вул. Водопровідна; вул. Пилипчука;

вул. Подільська 121-175/2, 98-172/2; вул. Річна 34-82; прв. Шевченка; прв. Пушкіна 37-47;

прв. Свободи

18

Волокітіна Тамара Василівна

вул. Завадського 4-92, 5-89; вул. Герцена 4/1, 8; вул. Гагаріна 42-64; вул. Гвардійська;

вул. Володимирська 104-112, 62-70; вул. Кам’янецька 54-86/3; прв. Гвардійський 55-57;

прв. Гагаріна; прв. Маяковського; прв. Подільський; прв. Тургенєва; прв. Завадського; Проїзд 1225

19

Смертельна Ада Анатоліївна

вул. Львівське шосе 1-21; вул. Толстого 16-46; вул. Зелена; вул. Депутатська; вул. Радгоспна;

вул. Чехова; вул. Мічуріна; вул. С.Разіна; прв. Чехова; прв. Павлова; прв. Разіна; прв. Мічуріна

20

Потапова Олена Дмитрівна

вул. Г. Сковороди 2-38/1, 35-115; вул. Кам’янецька 81-97; вул. Жванецького;

вул. Грибоєдова 2,4,6; прв. Репіна

21

Берзіна Наталія Анатоліївна

вул. Ланова 1-45, 2-8; вул. Г.Сковороди 1-7; вул. Грибоєдова 23-27; вул. Короленка 1-29;

вул. М. Гвардії; вул. Лікарняна; прв. Раскової 38-42, 43-49

22

Мелешко Григорій Іванович

вул. Грибоєдова 10-30; вул. Купріна 13-41; вул. Гоголя 2/1-38, 5-29; вул. Комунарів 5-37, 4-26;

вул. Басейна; вул. Короленко 40-68; прв. Басейний 3-11, 2-12; прв. Прорізний;

прв. Комунарів 4-16, 1-9; проїзд Басейний

23

Халаменда Наталя Миколаївна

вул. Короленка 22-60, 31-99; вул. Купріна 43-55;вул. Раскової 2-36; вул. Комунарів 41-49, 30-40; прв. Раскової 41

24

вул. Київська 11-45/3, 12-36; вул. Кам’янецька 123-143; вул. Березнева 2-50; вул. Коцюбинського; вул. Димитрова; вул. Кобилянської; вул. Ломоносова; прв. Димитрова; прв. Коцюбинського;

прв. Ломоносова; проїзд Коцюбинського

25

Смакова Лариса Федорівна

вул. Храновського; вул. У.Громової; вул. Д.Нечая 2-14; вул. Блакитна; вул. Зоряна; вул. Різдвяна;

прв. Кам’янецький; прв. Семенюка; прв. Космодем’янської; прв. Чайкіної; прв. Житецького;

прв. Гуцалюка; прв. Кривоноса; прв. Богуна; прв. Нечая; прв. Зоряний; прв. Молодіжний

26

Стогрін Михайло Григорович

вул. Чапаєва 2-64, 1-63; вул. Купріна 16-32; вул. Гоголя 40-78,33-71; вул. Лермонтова;

вул. Стеніна; прв. Київський 2-54; прв. Гоголя

27

Басан Марина Леонтінівна

вул. Короленка 72-132, 97-151; вул. Раскової 56-76; вул. Достоєвського; вул. Гоголя 81-115, 88-102; вул. Купріна 34-46; вул. Лєскова 2-28, 1-29; прв. Достоєвського; прв. Лескова; прв. Огієнка; проїзд Гоголя

28

Бабій Михайло Васильович

вул. Київська 63-107, 58-100; вул. Південна 43-89; вул. Раскової 80-102; вул. Короленка 134-160, 153-179; вул. Лєскова 30-44, 31-45; прв. Кільцевий; проїзд Раскової

29

Грабчук Марія Павлівна,

вул. Висока 2/1-50, 1-41, 10-28; вул. Чапаєва 64-84, 63-89; вул. Київська 36/1-58;

вул. Південна 1-31; прв. Чапаєва; прв. Високий

30

Онистюк

Олександр Броніславович

вул. І.Франка 11-49; вул. Васяніна; вул. Суворова; вул. Пересипкіна; вул. Козача 2-36, 1-67;

вул. Черняхівського; вул. Ватутіна; вул. О.Кошевого; прв. І.Франка; прв. Ватутіна; прв. Козачий;

прв. Болотний; прв. Іподромний; проїзд. Іподромний

31

Вербова Надія Сергіївна

вул. Трембовецької 1-53, 4-44; вул. Горького 2-20; вул. Фурманова; вул. Заводська 3-41, 2-32;

вул. Некрасова; вул. Невського; вул. Проскурівська 74-86; вул. Шевченка 50-64, 73-95;

прв. Некрасова

32

Сафоненко В’ячеслав Семенович

вул. Калнишевського 2-34; вул. Жовтнева; вул. Яворницького; вул. Заводська 63-153, 48-78;

вул. 2-а Лугова; вул. 3-я Лугова; вул. Мересєва; вул. Лугова; прв. Піонерський; прв. Парковий;

прв. Жуковського 3-19; прв. Яворницького; прв. Заводський; прв. Чкалова, прв. Осипенко;

прв. Головіна, прв. Пугачова; прв. Луговий

33

Зайонц Анатолій Петрович

вул. Індустріальна 43-123, 124-174; вул. Матросова 1-19/1, 8; вул. Л. Українки;

вул. Б. Хмельницького; вул. Котляревського; вул. Гайдара 2-32, 3-27; проїзд Індустріальний;

прв. Матросова 2-22; прв. Індустріальний 4-14/1, 3-17

34

Василишина Галина Іванівна

вул. Пілотська 40-120, 131-155; вул. Вінниченка 42-108, 47-103; вул. Чайковського 41-57;

вул. Східна 1-21; вул. Гайдара 36-48, 33-43; вул. Кутузова 35-121, 36-124; прв. Вінниченка;

прв. Кутузова; прв. Госпітальний 2/1-16, 1/1-23

35

Стецкова Ольга Олексіївна

вул. Пілотська 2-38, 79-113; вул. Госпітальна 8-34; вул. Папаніна; вул. Цегельна 12-64, 13/6-51; вул. Щедріна18-80, 37-87; вул. Кутузова 1-30; вул. Вінниченка 2-40; вул. Панфілова;

вул. Чайковського 1-38- допис.; прв. Кудрянки 2/1-52, 1-53

36

Панчук Тетяна Володимирівна

вул. Щедріна 2/1-16, 1-27, 53,41; вул. Глібова; вул. Уборевича; вул. Руднєва; вул. Аеродромна;

вул. Мічуріна; вул. Цегельна 39; прв. Щедріна 2-10; прв. Глібова

37

Учик Ганна Захарівна

вул. Чорновола 4-114,1-5; вул. Пілотська 8,10, 1-49; вул. Щорса; вул. М.Бажана, 1-45;

вул. Червонофлотська; вул. Покришкіна; вул. Красовського; прв. Червонофлотський;

прв. Кожедуба 9,11; прв. Тракторний 11-19, 2-10; прв. Проїзний 3

 
Захист персональних данних
 

Закон України "Про правила етичної поведінки"

 

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

 

Нормативні документи

Закон України "Про очищення влади"

ПОРЯДОК проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою ічетвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”

ПЛАН проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

Основні засади очищення влади - офіційний сайт Міністерства юстициї України 

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

 

Перевірка претендентів на посаду у виконавчих органах Хмельницької міської ради

04 листопада  2014 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» претендентів на посади:

    -  головного спеціаліста юридичного відділу Хмельницької міської ради МОНАСТИРСЬКОЇ Жанни Вікторівни.

Заява та декларація за 2013 рік МОНАСТИРСЬКОЇ Ж. В. Результати перевірки.

 03 грудня  2014 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» претендентів на посади:

    -  тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення на посаду головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення ОНИЩЕНКО Н.О.;

    -  тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення СТУДЕННОЇ А.А.

    -  тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення КОВАЛЕНКО І.П.

    -  тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу тарифної політики департаменту економіки ВЕСЕЛОВОЇ Т.О.  

Заява та декларація за 2013 рік Веселової Т.О.   Результати перевірки

Заява та декларація за 2013 рік Коваленко І. П.  Результати перевірки

Заява та декларація за 2013 рік Онищенко Н. О. Результати перевірки

Заява та декларація за 2013 рік Студенної А. А.  Результати перевірки

12 грудня  2014 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

     -  головного спеціаліста відділу інвестицій та енергозбереження департаменту економіки КИСІЛЯ Сергія Сергійовича;

     -  провідного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ПУХАЛЬСЬКОГО Віктора Валентиновича.

Заява та декларація за 2013 рік КИСІЛЯ С. С.   Результати перевірки

Заява та декларація за 2013 рік ПУХАЛЬСЬКОГО В. В.  Результати перевірки

06 січня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

     -  РЕМІННОЇ Людмили Василівни - спеціаліста І категорії управління комунального майна.

Заява та декларація за 2013 рік РЕМІННОЇ Л. В.  Результати перевірки

22 січня  2015 року  розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

     -  радника міського голови ЛЕСКОВА Валерія Олександровича.

Заява та декларація за 2014 рік ЛЕСКОВА В. О. Результати перевірки

03 лютого 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

 -  провідного спеціаліста управління культури і туризму БАСЬКОВОЇ Аліни Олександрівни.

Заява та декларація за 2014 рік БАСЬКОВОЇ А. О. Результати перевірки

06 лютого  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

     -  БОНДАРЯ Владислава Івановича – заступника начальника управління житлово-комунального господарства з питань житлового господарства;

     -  БАРАБАШ-ТИМОФІЄВОЇ Олени Петрівни – головного спеціаліста управління освіти.

Заява та декларація за 2014 рік БОНДАРЯ В. І. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік БАРАБАШ-ТИМОФІЄВОЇ О. П. Результати перевірки

03 квітня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
     -  головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста ЯРОСЛАВСЬКОГО Андрія Миколайовича.

Заява та декларація за 2014 рік ЯРОСЛАВСЬКОГО А. М. Результати перевірки

23 квітня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

     -  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення ГУЛЮК Юлії Юріївни.

Заява, декларація за 2014 рік ГУЛЮК Юлії Юріївни та повідомлення Міністерству Юстиції України. Результати перевірки

 30 квітня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

     -  головного спеціаліста відділу опіки та піклування служби у справах дітей КИСІЛЯ Валентина Вікторовича. 

Заява, декларація за 2014 рік КИСІЛЯ Валентина Вікторовича та повідомлення Міністерству Юстиції України. Результати перевірки

08 травня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:


     -  завідуючого відділом з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ШКАБУРИ Юрія Юхимовича;

     -  головного спеціаліста управління організаційно- інформаційної роботи та контролю БАХІНОЇ Ольги Юріївни;

     -  спеціаліста І категорії загального відділу СЛОБОДАНЮК Марини Валентинівни;

     -  головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців ГУЛЕВАТОГО Ігоря Олександровича;

     -  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення ПАЛІЙЧУК Юлії Іванівни.

Заява, декларація за 2014 рік ШКАБУРИ Юрія Юхимовича,Результати перевірки

Заява, декларація за 2014 рік БАХІНОЇ Ольги Юріївни, Результати перевірки 

Заява, декларація за 2014 рік СЛОБОДАНЮК Марини Валентинівни, Результати перевірки 

Заява, декларація за 2014 рік ГУЛЕВАТОГО Ігоря Олександровича, Результати перевірки 

Заява, декларація за 2014 рік ПАЛІЙЧУК Юлії Іванівни Результати перевірки 

та повідомлення Міністерству Юстиції України.

15 травня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:


     -  заступника начальника управління молоді та спорту ТОМУСЯК Наталії Павлівни. Результати перевірки

     -  головного спеціаліста інженерно-технічного відділу управління житлово-комунального господарства ЗАКОРЧЕВНОГО Андрія Григоровича. Результат перевірки.     

Заяви та декларації за 2014 рік ТОМУСЯК Наталії ПавлівниЗАКОРЧЕВНОГО Андрія Григоровича та повідомлення Міністерству Юстиції України.

20 травня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:


          -  головного спеціаліста планово-фінансового  відділу управління житлово-комунального господарства МАЗОРУК Алли Василівни. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік МАЗОРУК Алли Василівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

22 травня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:


    -   головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення ГЕТЬМАН Інни Миколаївни. Результати перевірки

    -  головного спеціаліста відділу у справах дітей служби у справах дітей БАЛАНЮКА Дмитра Вікторовича. Результати перевірки

Заяви та декларації за 2014 рік ГЕТЬМАН Інни Миколаївни та БАЛАНЮКА Дмитра Вікторовича та повідомлення Міністерству Юстиції України.

29 травня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:


    -   головного спеціаліста управління економіки ЄРМАКОВОЇ Тетяни Володимирівни. Результати перевірки

    -   головного спеціаліста управління економіки ЯЩИШЕНОЇ Людмили Володимирівни. Результати перевірки

    -   головного спеціаліста управління економіки ХІБЛЕНЬ Надії Василівни. Результат перевірки.

    -   головного спеціаліста управління економіки СУХОДОЛЬСЬКОЇ Надії Миколаївни. Результат перевірки.

    -   головного спеціаліста управління економіки БІЛИК Марії Михайлівни. Результат перевірки.

    -   начальника управління економіки КОВАЛЬ Галини Арнольдівни. Результат перевірки.

Заяви та декларації за 2014 рік ЄРМАКОВОЇ Тетяни ВолодимирівниЯЩИШЕНОЇ Людмили Володимирівни,  ХІБЛЕНЬ Надії ВасилівниСУХОДОЛЬСЬКОЇ Надії МиколаївниБІЛИК Марії МихайлівниКОВАЛЬ Галини Арнольдівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

02 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:


          -  адміністратора інформаційно-консультаційного сектору Центру надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради КУРОВСЬКОЇ Олени Олександрівни.     

Заява та декларація за 2014 рік КУРОВСЬКОЇ Олени Олександрівни та повідомлення Міністерству Юстиції України. Результат перевірки.

03 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
  

    -   головного спеціаліста управління економіки ДУДАР Марини Вадимівни. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік ДУДАР Марини Вадимівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

09 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
    -   провідного спеціаліста управління економіки АЛЕКСЕЄВОЇ Ірини Миколаївни. Результати перевірки

    -   головного спеціаліста управління економіки САНДУЛЯК Анни Віталіївни. Результати перевірки

Заяви та декларації за 2014 рік АЛЕКСЕЄВОЇ Ірини МиколаївниСАНДУЛЯК Анни Віталіївни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

10 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
   -   завідуючої відділом енергозбереження та інвестиційної політики Хмельницької міської ради - ПЛЕКАНЕЦЬ Наталії Олександрівни;Результати перевірки

   -   заступника завідуючої відділом енергозбереження та інвестиційної політики – завідуючої сектором інвестицій Хмельницької міської ради ПШЕДЗЯЛ Тетяни Олександрівни; Результати перевірки

   -   головного спеціаліста сектору інвестицій відділу енергозбереження та інвестиційної політики Хмельницької міської ради ЗУБКОВОЇ Неллі Юріївни;Результати перевірки

   -   заступника начальника управління економіки КІЗЕНКО Євгенії Володимирівни. Результат перевірки.   

   -   головного спеціаліста управління економіки ФЕДОНЮК Світлані Василівні. Результат перевірки.   

Заяви та декларації за 2014 рік ПЛЕКАНЕЦЬ Наталії Олександрівни,  ПШЕДЗЯЛ Тетяни Олександрівни, ЗУБКОВОЇ Неллі Юріївни, КІЗЕНКО Євгенії Володимирівни, ФЕДОНЮК Світлани Василівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

11 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
    -   головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення ОСІПОВОЇ Ірини Іванівни.

Заява та декларація за 2014 рік ОСІПОВОЇ Ірини Іванівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

Результати перевірки

12 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
    -   головного спеціаліста управління економіки КОСТЮК Наталії Василівни. Результати перевірки

    -   начальника Центру на дання адміністративних послуг – КОРОЛЬ Світлани Федорівни. Результати перевірки.

Заяви та декларації за 2014 рік КОСТЮК Наталії ВасилівниКОРОЛЬ Світлани Федорівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

15 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
    -   головного спеціаліста управління економіки -  БУКАЦЬКОЇ Оксани Миколаївни. Результати перевірки

    -   головного спеціаліста сектору енергозбереження відділу енергозбереження та інвестиційної політики – КУДЕЛЬСЬКОЇ Олени Володимирівни. Результати перевірки

Заяви та декларації за 2014 рік БУКАЦЬКОЇ Оксани МиколаївниКУДЕЛЬСЬКОЇ Олени Володимирівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

17 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
     -  начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю МАКСИМОВА Богдана Миколайовича. Результати перевірки

Заява, декларація за 2014 рік МАКСИМОВА Богдана Миколайовича та повідомлення Міністерству Юстиції України.

23 червня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
    -   головного спеціаліста управління транспорту та зв’язку РОМАНОВОЇ Лариси Володимирівни.

Заява та декларація за 2014 рік РОМАНОВОЇ Лариси Володимирівни та повідомлення Міністерству Юстиції України. Результати перевірки

01 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
       -   головного спеціаліста управління економіки КАЗМІРЧУК Оксани Вікторівни. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік Казмірчук Оксани Вікторівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

01 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
    -   КОЛЕСНИКОВОЇ Олександри Юріївни - адміністратора - начальника відділу адміністративних та інших послуг Центру надання адміністративних послуг. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік КОЛЕСНИКОВОЇ Олександри Юріївни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

03 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
    -   ОНИЩУК Наталії Володимирівни – начальника дозвільного центру – державного адміністратора. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік ОНИЩУК Наталії Володимирівни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

07 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ПЕКАРСЬКОЇ Наталії Андріївни   -   головного спеціаліста житлового відділу управління житлово-комунального господарства.               

Заява та декларація за 2014 рік ПЕКАРСЬКОЇ Наталії Андріївни та повідомлення Міністерству Юстиції України. Результат перевірки.

13 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
    -   ФУРМАНЮК Лесі Юріївни - заступника начальника відділу адміністративних та інших послуг Центру надання адміністративних послуг. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік ФУРМАНЮК Лесі Юріївни та повідомлення Міністерству Юстиції України.

14 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
    -   СОСЛЮК Інни Володимирівни – адміністратора відділу адміністративних та інших послуг Центру надання адміністративних послуг.

Заява та декларація за 2014 рік СОСЛЮК Інни Володимирівни та повідомлення Міністерству Юстиції України. Результати перевірки

21 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - КОНДРАТЮК   Вікторії Миколаївни -   головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік КОНДРАТЮК   Вікторії Миколаївни та повідомлення Міністерству юстиції України.

21 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ІЛЬЧИШИНА Олега Анатолійовича -   спеціаліста І категорії відділу праці управління праці та соціального захисту населення; Результати перевірки.

Заява та декларація за 2014 рік ІЛЬЧИШИНА Олега Анатолійовича та повідомлення Міністерству юстиції України.

27 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - МИРОНЮК Юлії Борисівни -   головного юрисконсульта управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результати перевірки             

Заява та декларація за 2014 рік МИРОНЮК Юлії Борисівни та повідомлення Міністерству юстиції України.

31 липня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

           - МАСЛОВСЬКОЇ Сніжани Іванівни -   начальника загального відділу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результати перевірки

Заяви та декларації за 2014 рік МАСЛОВСЬКОЇ Сніжани Іванівни та повідомлення Міністерству юстиції України.

05 серпня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ЧЕРКАСЬКОЇ Людмили Миколаївни -   головного бухгалтера управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.              

Заява та декларація за 2014 рік ЧЕРКАСЬКОЇ Людмили Миколаївни та повідомлення Міністерству юстиції України.

06 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких  осіб:
           - НАДАХОВСЬКОЇ Світлани Єфремівни -   начальника інженерно-технічного відділу управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

          - ТРЕТЯК Альони Іванівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результати перевірки

Заява та декларація за 2014 рік НАДАХОВСЬКОЇ Світлани Єфремівни та ТРЕТЯК Альони Іванівниповідомлення Міністерству юстиції України.

10 серпня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких  осіб:
           - ЛУК’ЯНЧЕНКО  Алли Веніамінівни -   головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

           - МЕЛЬНИК Інни Василівни - головного спеціаліста відділу грошових. Результати перевірки

виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

          - ЗАДВОРНОЇ Людмили Вікторівни – головного спеціаліста відділу опіки та піклування служби у справах дітей. Результати перевірки

Заяви та повідомлення Міністерству юстиції України та декларації за 2014 рік ЛУК’ЯНЧЕНКО  Алли ВеніамінівниМЕЛЬНИК Інни Василівни,  ЗАДВОРНОЇ Людмили Вікторівни.

11 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - МІЛІЦИНОЇ Світлани Іванівни – головного спеціаліста загального відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.     

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік  МІЛІЦИНОЇ Світлани Іванівни.

11 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ЛУКОВА Олександра Васильовича -   начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради. Результат перевірки.              

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік ЛУКОВА Олександра Васильовича

12 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ЗАБЛУДИ Максима Борисовича -   головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результати перевірки              

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік ЗАБЛУДИ Максима Борисовича

17 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

            - КИРИЛЮК Алли Миколаївни -   спеціаліста І категорії відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.              

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік КИРИЛЮК Алли Миколаївни. Результати перевірки.

19 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

           -  СМЕРЕДЧУКА Олексія Вячеславовича -   головного юрисконсульта юридичного відділу управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Результати перевірки             

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік СМЕРЕДЧУКА Олексія Вячеславовича

19 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

          - ОСАДЧУК Людмили Василівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результати перевірки

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік  ОСАДЧУК Людмили Василівни

19 серпня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

         - МАЛИНКОВСЬКОЇ Олени Володимирівни - адміністратора відділу адміністративних та інших послуг Центру надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Результати перевірки

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік МАЛИНКОВСЬКОЇ Олени Володимирівни

20 серпня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

         - КОРОЛЬОВОЇ Тетяни Василівни - заступника начальника відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об'єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України та декларація за 2014 рік КОРОЛЬОВОЇ Тетяни Василівни.

20 серпня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

           - ОКАРСЬКОЇ Світлани Павлівни - головного спеціаліста відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об'єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік ОКАРСЬКОЇ Світлани Павлівни.

27 серпня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          - головного спеціаліста юридичного відділу СІРУК Юлії Сергіївни. Результати перевірки

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції Українидекларація за 2014 рік СІРУК Юлії Сергіївни.

10 вересня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ХЕМІЯ Олександра Петровича -   адміністратора відділу адміністративних та інших послуг Центру надання  адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Результати перевірки             

Заява та повідомлення Міністерству юстиції Українидекларація за 2014 рік ХЕМІЯ Олександра Петровича

14 вересня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких  осіб:
           - ХАРУК Тетяни Ярославівни - адміністратора відділу адміністративних та інших послуг Центру надання  адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Результати перевірки

            - ПІГОЛЬ Ірини Олександрівни – головного спеціаліста юридичного відділу Хмельницької міської ради. Результати перевірки   

Заяви та повідомлення Міністерству юстиції України та декларації за 2014 рік ХАРУК Тетяни Ярославівни та ПІГОЛЬ Ірини Олександрівни.

16 вересня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - ДРОНСЬКОГО Віталія Анатолійовича -   головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради.              

Заява та повідомлення Міністерству юстиції Українидекларація за 2014 рік ДРОНСЬКОГО Віталія Анатолійовича. 

30 вересня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - МОВЧАНА Богдана Івановича -   адміністратора відділу адміністративних та інших послуг Центру надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Результати перевірки              

Заява та повідомлення Міністерству юстиції України, декларація за 2014 рік МОВЧАНА Богдана Івановича. 

05 жовтня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- ЗІНЧУК Людмли Анатоліївни – адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг; Результати перевірки.

- ШЕВЧУК Оксани Володимирівни – адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

- ПОТРИДЕННОЇ Ольги Григорівни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

- РОМАНОВСЬКОЇ Вікторії Юріївни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг. Результати перевірки.

- БОЙКО Інни Іванівни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

- КОВАЛЕНКО Вікторії Андріївни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

- МУЛЯР Зорини Валентинівни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг; Результати перевірки.

- МЄДВЄДЄВОЇ Ольги Олексіївни – адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

- МАНТУР Наталії Іванівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Заяви та повідомлення Міністерству Юстиції України, декларації за 2014 рік ЗІНЧУК Людмили АнатоліївниШЕВЧУК Оксани ВолодимирівниПОТРИДЕННОЇ Ольги ГригорівниРОМАНОВСЬКОЇ Вікторії ЮріївниБОЙКО Інни ІванівниКОВАЛЕНКО Вікторії АндріївниМУЛЯР Зорини ВалентинівниМЄДВЄДЄВОЇ Ольги ОлексіївниМАНТУР Наталії Іванівни.

06 жовтня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- ДЬОМИ Олексія Миколайовича  -  директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів . Результати перевірки.

Заява, повідомлення Міністерству Юстиції України та декларація за 2014 рік ДЬОМИ Олексія Миколайовича.

07 жовтня  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення МАТУЩАК Людмили Миколаївни. Результат перевірки.     

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції України, декларація за 2014 рік МАТУЩАК Людмили Миколаївни.

13 жовтня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

-        ІГНАТЕНКО Олени Станіславівни – заступника начальника відділу дозвільних процедур – адміністратора управління адміністративних послуг. Результати перевірки.

-        СЕРЕДИ Оксани Миколаївни – адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

-        АНАНЧЕНКО Світлани Олександрівни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг. Результати перевірки

Заяви та повідомлення Міністерству Юстиції України, декларації за 2014 рік ІГНАТЕНКО Олени СтаніславівниСЕРЕДИ Оксани МиколаївниАНАНЧЕНКО Світлани Олександрівни.

04 листопада  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- МАГЛЬОНИ Олени Борисівни -  адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

- МОСПАН Марії Миколаївни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПРУСАК Ірини Федорівни – головного бухгалтера управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Заяви та повідомлення Міністерству Юстиції України, декларації за 2014 рік МАГЛЬОНИ Олени БорисівниМОСПАН Марії МиколаївниПРУСАК Ірини Федорівни.

18 листопада 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення ОСАДЧУК Наталії Вячеславівни; Результати перевірки.

- адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг МАРТИНЮК Марини Петрівни. Результат перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції України, декларація за 2014 рік ОСАДЧУК Н.В.МАРТИНЮК М.П.

19 листопада 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

-        адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг РОМАНІШИНОЇ Ольги Валеріївни. Результат превірки.

-        адміністратора інформаційно-консультаційного сектору управління адміністративних послуг КРАВЧУК Юлії Павлівни. Результати перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції України, декларація за 2014 рік РОМАНІШИНОЇ О. В.КРАВЧУК Ю.П.

23 листопада  2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

-        головного спеціаліста загального відділу КУШНІРУК Вікторію Миколаївну; Результати перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції Українидекларація за 2014 рік КУШНІРУК В.М.

24 листопада 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

-        спеціаліста І категорії відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення ПАСТУХОВОЇ Валентини Олександрівни; Результати перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції Українидекларація за 2014 рік ПАСТУХОВОЇ В.О.

26 листопада 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

-        головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю СКОВИРИ Олександра Івановича. Результат перевірки.

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції Українидекларація за 2014 рік СКОВИРИ О.І.

03 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

-        ТРЕМБАЧ Світлани Валеріївни – адміністратора відділу надання адміністративних та інших послуг управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Заява та повідомлення Міністерству Юстиції України та декларація за 2014 рік ТРЕМБАЧ Світлани Валеріївни.

16 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

         - БЛОНСЬКОЇ Людмили Станіславівни – завідуючої фінансовим сектором управління молоді та спорту. Результат перевірки.

         - ВЛАСЕНКО Наталії Володимирівни – головного спеціаліста відділу сприяння діяльності депутатам Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

         - ГАВРИЛЮК Наталії Миколаївни – спеціаліста І категорії управління торгівлі. Результат перевірки.

         - ГОЛОВАНОВОЇ Наталії Анатоліївни – спеціаліста І категорії управління торгівлі. Результат перевірки.

         - ДЯЧУК Наталії Анатоліївни – головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

         - ЗАБРОДІНА Артема Максимовича – спеціаліста І категорії відділу інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

         - ІЛЬЧУК Ірини Володимирівни - головного економіста відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління. Результат перевірки.

         - КАРАСЯ Олега Леонідовича – спеціаліста І категорії відділу обліку та розподілу житлової площі. Результат перевірки.

         - КОЗАЧОК Лесі Альвіанівни – головного спеціаліста управління молоді та спорту. Результат перевірки.

         - КОСТЮК Мирослави Володимирівни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

         - МІЦІНСЬКОГО Романа Францовича – головного спеціаліста відділу з питань екології управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

         - НІВ’ЄВСЬКОЇ Катерини Петрівни – спеціаліста І категорії управління торгівлі. Результат перевірки.

         - ПАПАША Сергія Степановича – головного спеціаліста управління молоді та спорту. Результат перевірки.

         - ПИЛИП’ЮК Зої Петрівни – завідуючої сектором управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

         - СОБОЛЄВОЇ Олени Броніславівни – головного спеціаліста управління молоді та спорту. Результат перевірки.

         - СТУДЕННОГО Віталія Васильовича – головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

         - ТЮТЮННИК Наталії Юріївни – головного спеціаліста відділу звернень та діловодства управління департаментом архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

         - ФУРМАН Валентину Вікторівну – головного спеціаліста відділу      ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

         - ЧЕРЕВИЧНИК Тамари Федорівни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

         - ШВЕЦЬ Галини Андріївни – головного спеціаліста управління торгівлі. Результат перевірки.

Заяви та повідомлення Міністерству юстиції України та декларації за 2014 рік БЛОНСЬКОЇ Л.С.ВЛАСЕНКО Н.В.ГАВРИЛЮК Н.М.ГОЛОВАНОВОЇ Н.А.ДЯЧУК Н.А.ЗАБРОДІНА А.М., ІЛЬЧУК І.В.КАРАСЬ О.Л.КОЗАЧОК Л.А.КОСТЮК М.В.МІЦІНСЬКОГО Р.Ф.НІВ’ЄВСЬКА К. П.ПАПАША С.С.ПИЛИП’ЮК З.П.СОБОЛЄВОЇ О.Б.СТУДЕННОГО В.В.ТЮТЮННИК Н.Ю.ФУРМАН В.В.ЧЕРЕВИЧНИК Т.Ф.ШВЕЦЬ Г.А. 

17 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

-        БОБОВИЧ Вікторії Володимирівни – відповідального секретаря адмінкомісії, головного спеціаліста. Результат перевірки.

-        БУРКО-БУРЧАК Людмили Степанівни – головного спеціаліста відділу охорони праці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. Результат перевірки.

-        БУРЛАКИ Юрія Максимовича – головного спеціаліста управління молоді та спорту. Результат перевірки.

-        ВИШНЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича – головного спеціаліста відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

-        ГАБЛЮК Лілії Миколаївни – головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

-        ГРИНИШИНОЇ Тетяни Володимирівни – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності. Результат перевірки.

-        ЗАПАДЕНКО Ірини Володимирівни – спеціаліста І категорії управління торгівлі. Результат перевірки.

-        КАЧУРОВСЬКОЇ Інни Павлівни – головного спеціаліста відділу опіки та піклування служби у справах дітей. Результат перевірки.

-        ОКАРСЬКОЇ Інни Володимирівни – головного юрисконсульта юридичного відділу департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-        ПАСІЧНИК Наталії Миколаївни – головного спеціаліста житлового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

-        ПЕТРАЩУК Наталії Володимирівни – головного спеціаліста - міського лікаря-терапевта управління охорони здоров'я. Результат перевірки.

-        ПІХУРА Максима Григоровича – головного спеціаліста відділу охорони праці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. Результат перевірки.

-        ПИЛИПЧУКА Захара Олександровича – головного спеціаліста відділу генерального плану управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-        РУДКІВСЬКОЇ Наталії Володимирівни – завідувача сектором юридичного відділу. Результат перевірки.

-        САВЧУК Ольги Василівни – завідуючої сектором організаційної роботи відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

-        ТАЛАЛАЙ Олени Аполлонівни – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності. Результат перевірки.

-        ТАМОЙКА Василя Борисовича – головного спеціаліста відділу у справах дітей служби у справах дітей. Результат перевірки.

-        ХОМЯК Тетяни Геннадіївни – головного спеціаліста інженерно-технічного відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

-        ХОХЛОВОЇ Олександри Ігорівни – головного спеціаліста відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

-        ЧЕРЕШНІ Лариси Василівни – головного спеціаліста відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік БОБОВИЧ В.В.БУРКО-БУРЧАК Л.С.БУРЛАКИ Ю.М.ВИШНЕВСЬКОГО О.В.ГАБЛЮК Л.М.(заява), ГРИНИШИНОЇ Т.В.ЗАПАДЕНКО І.В.КАЧУРОВСЬКОЇ І.П.ОКАРСЬКОЇ І.В.ПАСІЧНИК Н.М.ПЕТРАЩУК Н.В.ПІХУРА М.Г.ПИЛИПЧУКА З.О.РУДКІВСЬКОЇ Н.В.САВЧУК О.В.ТАЛАЛАЙ О.А.ТАМОЙКА В.Б.ХОМЯК Т.Г.ХОХЛОВОЇ О.І.ЧЕРЕШНІ Л.В.

18 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

-          БІЛОУСОВОЇ Ульяни Володимирівни - головний спеціаліст відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-          БУЯРА Олександра Юхимовича – головного спеціаліста відділу генерального плану управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-          ВАСИЛИКІВА Мирона Васильовича – головного юрисконсульта управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

-          ВОЛИНЦЯ Ігоря Дмитровича - головного спеціаліста управління охорони здоров'я. Результат перквірки.

-          ГРОХ Світлани Володимирівни – головного бухгалтера управління транспорту та зв'язку. Результат перевірки.

-          КАРЧЕВСЬКОЇ Наталі Вікторівни - головного спеціаліста управління комунального майна. Результат перевірки.

-          КОВТУНА Дениса Леонідовича – головного економіста бюджетного відділу фінансового управління Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

-          КОНДРАТЮК Ірини Володимирівни – головного спеціаліста - міського лікаря-педіатра управління охорони здоров'я. Результат перевірки.

-          КРАВЧЕНКО Валентини Борисівни – головного спеціаліста з питань реклами відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-          КРИЦЬКОЇ Алли Василівни – головного спеціаліста відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

-          ЛОХВИЦЬКОЇ Оксани Василівни – головного спеціаліста управління культури і туризму. Результат перевірки.

-          МИСИК Майї Яківни – головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

-          ПОЛІЩУК Ганни Миколаївни - головного спеціаліста відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-          ПОПЕРЕЧНОЇ Наталії Леонідівни – головного юрисконсульта управління  транспорту та зв'язку. Результат перевірки.

-          ПОБЕРЕЖНОГО Олександра Олександровича    головного спеціаліста з питань реклами відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

-          ПРОКОПЕНКО Світлани Іванівни - головного спеціаліста управління культури і туризму. Результат перевірки.

-          РИБАК Наталії Вікторівни – провідного спеціаліста управління культури і туризму. Результат перевірки.

-          СВІДЕРСЬКОЇ Оксани Володимирівни – головного економіста відділу доходів фінансового управління Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік БІЛОУСОВОЇ У.В.БУЯРА О.Ю.ВАСИЛИКІВА М.В.ВОЛИНЦЯ І.Д.ГРОХ С.В.КАРЧЕВСЬКОЇ Н.В.КОВТУНА Д.Л.КОНДРАТЮК І.В.КРАВЧЕНКО В.Б.КРИЦЬКОЇ А.В.ЛОХВИЦЬКОЇ О.В.МИСИК М.Я.ПОЛІЩУК Г.М.ПОПЕРЕЧНОЇ Н.Л.ПОБЕРЕЖНОГО О О.ПРОКОПЕНКО С.І.РИБАК Н.В.СВІДЕРСЬКОЇ О.В.

21 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

 - БОДНАРЧУК Ірини Миколаївни - головного спеціаліста планово-фінансового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- БОЖКА Ігоря Станіславовича - головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- ВАСИЛИШИНОЇ Араксії Владіковни - головного економіста відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління. Результат перевірки.

- ВІХТЮК Оксани Василівни – головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

- ДУМАНСЬКОЇ Ірини Олександрівни – спеціаліста І категорії управління комунального майна. Результат перевірки.

- ІВАШКА Андрія Володимировича - головного спеціаліста відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- КАЧАНОВЕЦЬКОЇ Віри Павлівни – головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян. Результат перевірки.

- КИРИЛЕНКО Людмили Миколаївни - завідуючої фінансовим сектором управління охорони здоров'я. Результат перевірки.

- КОВАЛИШИНОЇ Жанни Вікторівни - головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- МАСЛОВОЇ Альони Миколаївни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

- МЕЛЬНИК Діани Володимирівни – головного спеціаліста відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування. Результат перевірки.

- МЕЛЬНИК Наталії Артурівни – головного спеціаліста управління комунального майна. Результат перевірки.

- НАЩУБСЬКОЇ Наталії Іванівни - головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів;

- НІКІФОРЧИНОЇ Вікторії Ярославівни – головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян;

- ОТРОШКО Оксани Іванівни – головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

- ПЛОЦІДИМ Тетяни Михайлівни – завідуючого протокольним сектором загального відділу. Результат перевірки.

- ПОНІКАРЧУК Ольги Олександрівни – головного спеціаліста відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

- ПРИСЯЖНОЇ Джемми Романівни - головного спеціаліста відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- СМАЛЬ Світлани Людвигівни - головного спеціаліста планово-фінансового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- СТАСИШЕНОЇ Ірини Миколаївни – головного юрисконсульта управління комунального майна. Результат перевірки.

- ФЕДОРОВИЧ Ольги Миколаївни – головного юрисконсульта відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ЧЕРНЕЦЬКОЇ Світлани Володимирівни – головного спеціаліста відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування. Результат перевірки.

- ЧОРНОБАЙ Вікторії Анатоліївни - головного спеціаліста відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік БОДНАРЧУК І.М.БОЖКА І.С.ВАСИЛИШИНОЇ А.В.ВІХТЮК О.В.ДУМАНСЬКОЇ І.О.ІВАШКА А.В.КАЧАНОВЕЦЬКОЇ В.П.КИРИЛЕНКО Л.М.КОВАЛИШИНОЇ Ж.В.МАСЛОВОЇ А.М.МЕЛЬНИК Д.В.МЕЛЬНИК Н.А.НАЩУБСЬКОЇ Н.І.НІКІФОРЧИНОЇ В.Я.ОТРОШКО О.І.ПЛОЦІДИМ Т.М.ПОНІКАРЧУК О.О.ПРИСЯЖНОЇ Д.Р.СМАЛЬ С.Л.СТАСИШЕНОЇ І.М.ФЕДОРОВИЧ О.М.ЧЕРНЕЦЬКОЇ С.В.ЧОРНОБАЙ В.А.

22 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- АБРАМКІНОЇ Наталії Анатоліївни - головного спеціаліста юридичного відділу. Результат перевірки.

- БАБІЙ Юлії Едуардівни – головного бухгалтера управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- БАКАЛЕЦЬ Світлани Василівни - головного спеціаліста відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об'єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- БАЛАГУНА Миколи Анатолійовича – головного спеціаліста відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Результат перевірки.

- БАСІСТОГО Богдана Васильовича – головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результати перевірки.

- БЕВЗ Ганни Юріївни – провідного спеціаліста управління культури і туризму. Результат перевірки.

- БРОВЧУК Алли Анатоліївни - головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі_управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ВАСІЛЬКОВОЇ Наталії Віталіївни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ВОРОНКИ Наталії Василівни – головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

- ГАВРИЛЮК Світлани Валеріївни – головного спеціаліста управління торгівлі. Результат перевірки.

- ГАВЮК Ольги Анатоліївни – головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

- ГРОЦЬКОЇ Юлії Костянтинівни – головного спеціаліста управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ГУРНИЦЬКОЇ Оксани Володимирівни – головного спеціаліста юридичного відділу. Результат перевірки

- ДЖУМИГИ Людмили Петрівни – головного спеціаліста відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

- ДРЕБОТ Діани В'ячеславівни - головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- ЄФРЕМОВОЇ Наталії Борисівни - головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- ЗІБРОВОЇ Альони Геннадіївни - головного спеціаліста відділу з питань екології управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- КАЧУР Олени Михайлівни - головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

- КИРИЛЮК Наталії Олександрівни – головного спеціаліста юридичного відділу. Результат перевірки.

- КЛІМОВОЇ Ніни Панасівни – головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- КОРДАС Олени Петрівни - головного спеціаліста-програміста фінансового управління. Результат перевірки.

- КОРЯГІНА Михайла Івановича – помічника міського голови апарату виконкому; Результати перевірки.

- КОСТИКА Костянтина Олександровича – головного юрисконсульта управління транспорту та зв'язку. Результат перевірки.

- КРАВЕЦЬ Ірини Петрівни – головного спеціаліста архівного відділу. Результат перевірки.

- КУРОВСЬКОЇ Тетяни Антонівни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

- КУТЕЙ Світлани Валеріївни – головного спеціаліста управління комунального майна. Результат перевірки.

- ЛИТВИНЕНКО Сніжани Анатоліївни – спеціаліста І категорії відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ЛУПІЙЧУКА Андрія Вікторовича - головного спеціаліста управління охорони здоров'я. Результат перевірки.

- МЕЛЬНИК Ірини Михайлівни – головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

- МИХАЙЛЕВСЬКОЇ Оксани Миколаївни - завідуючої інформаційним сектором відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ПРИСТУПИ Ніни Сергіївни - головного бухгалтера управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- САВИЦЬКОЇ Альони Віталіївни - головного спеціаліста планово-фінансового відділу управління житлово-комунального господарств. Результат перевірки.

- ТАРАШЕВСЬКОЇ Олени Володимирівни - головного спеціаліста відділу звернень та діловодства управління департаментом архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ФАЙХНЕР Тетяни Вікторівни - головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ШЕВЧУК Анни Василівни - головного юрисконсульта управління комунального майна;

- ШЕЛЕГЕДИ Івана Борисовича - головного спеціаліста управління культури і туризму. Результат перевірки.

- ШЕМЧУК Олени Олександрівни – спеціаліста І категорії загального відділу. Результат перевірки.

- ШЕРЕМЕТИ Світлани Олексіївни – головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

- ЮРКОВСЬКОГО Валерія Івановича - головного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЮРЧЕНКО Світлани Володимирівни – головного спеціаліста відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік АБРАМКІНОЇ Наталії АнатоліївниБАБІЙ Юлії ЕдуардівниБАКАЛЕЦЬ Світлани ВасилівниБАЛАГУНА Миколи АнатолійовичаБАСІСТОГО Богдана ВасильовичаБЕВЗ Ганни ЮріївниБРОВЧУК Алли АнатоліївниВАСІЛЬКОВОЇ Наталії ВіталіївниВОРОНКИ Наталії ВасилівниГАВРИЛЮК Світлани ВалеріївниГАВЮК Ольги АнатоліївниГРОЦЬКОЇ Юлії КостянтинівниГУРНИЦЬКОЇ Оксани ВолодимирівниДЖУМИГИ Людмили ПетрівниДРЕБОТ Діани В'ячеславівниЄФРЕМОВОЇ Наталії БорисівниЗІБРОВОЇ Альони ГеннадіївниКАЧУР Олени МихайлівниКИРИЛЮК Наталії ОлександрівниКЛІМОВОЇ Ніни ПанасівниКОРДАС Олени ПетрівниКОРЯГІНА Михайла ІвановичаКОСТИКА Костянтина ОлександровичаКРАВЕЦЬ Ірини ПетрівниКУРОВСЬКОЇ Тетяни АнтонівниКУТЕЙ Світлани ВалеріївниЛИТВИНЕНКО Сніжани АнатоліївниЛУПІЙЧУКА Андрія ВікторовичаМЕЛЬНИК Ірини МихайлівниМИХАЙЛЕВСЬКОЇ Оксани МиколаївниПРИСТУПИ Ніни СергіївниСАВИЦЬКОЇ Альони ВіталіївниТАРАШЕВСЬКОЇ Олени ВолодимирівниФАЙХНЕР Тетяни ВікторівниШЕВЧУК Анни ВасилівниШЕЛЕГЕДИ Івана БорисовичаШЕМЧУК Олени ОлександрівниШЕРЕМЕТИ Світлани ОлексіївниЮРКОВСЬКОГО Валерія ІвановичаЮРЧЕНКО Світлани Володимирівни.

23 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- БУЛЬБИ Вікторії Миколаївни - завідуючої інформаційним сектором відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ВАНІВСЬКОЇ Анни Іллівни - головного спеціаліста служби містобудівного кадастру управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ДМИТРІВА Дмитра Ігоровича – головного спеціаліста управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- КОНОРЕВОЇ Олени Володимирівни - головного економіста бюджетного відділу фінансового управління. Результат перевірки.

- ЛЕЩИК Ірини Анатоліївни - завідуючої сектором бюджетного відділу фінансового управління. Результат перевірки.

- ЛІЩУК Ганни Андріївни - економіста І категорії бюджетного відділу фінансового управління. Результат перевірки.

- МАМЧУР Світлани Володимирівни – головного спеціаліста управління комунального майна. Результат перевірки.

- МАРИНЯК Тетяни Віталіївни - головного спеціаліста житлового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- МЕВШІ Вадима Михайловича - головного спеціаліста відділу охорони праці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. Результат перевірки.

- МУСІЙЧУК Ольги Сергіївни - головного економіста відділу доходів фінансового управління. Результат перевірки.

- НІКОЛАЄВОЇ Тетяни Анатоліївни – спеціаліста І категорії управління комунального майна. Результат перевірки.

- ОПЕНЬКО Лілії Володимирівни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

- РЄПІНОЇ Людмили Василівни – головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян. Результат перевірки.

- САМБОРСЬКОЇ Альони Олександрівни - головного спеціаліста відділу опіки та піклування служби у справах дітей. Результат перевірки.

- САНДУЛИ Алли Альфредівни - головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління. Результат перевірки.

- СЕРЯКОВОЇ Ірини Костянтинівни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

- СТАДНІК Тетяни Валеріївни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

- СТЕЦЬКОВОЇ Інни Василівни – головного спеціаліста відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

- ФУРМАНА Олександра Васильовича – головного спеціаліста відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ЩЕРБАТЮК Ольги Петрівни - головного спеціаліста служби містобудівного кадастру управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік

БУЛЬБИ Вікторії МиколаївниВАНІВСЬКОЇ Анни ІллівниДМИТРІВА Дмитра ІгоровичаКОНОРЕВОЇ Олени ВолодимирівниЛЕЩИК Ірини АнатоліївниЛІЩУК Ганни АндріївниМАМЧУР Світлани ВолодимирівниМАРИНЯК Тетяни ВіталіївниМЕВШІ Вадима МихайловичаМУСІЙЧУК Ольги СергіївниНІКОЛАЄВОЇ Тетяни АнатоліївниОПЕНЬКО Лілії ВолодимирівниРЄПІНОЇ Людмили ВасилівниСАМБОРСЬКОЇ Альони ОлександрівниСАНДУЛИ Алли АльфредівниСЕРЯКОВОЇ Ірини КостянтинівниСТАДНІК Тетяни ВалеріївниСТЕЦЬКОВОЇ Інни ВасилівниФУРМАНА Олександра ВасильовичаЩЕРБАТЮК Ольги Петрівни.

24 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
 

- БАГРІЙ Олени Олександрівни - завідуючої фінансовим сектором управління охорони здоров'я. Результат перевірки.

- БІЛОЇ Мар’яни Василівни - головного економіста відділу доходів фінансового управління. Результат перевірки.

- БОГАЧОВОЇ Людмили Миколаївни – головного юрисконсульта управління комунального майна. Результат перевірки.

- БОНДАР Алли Анатоліївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результати перевірки.

- ВИГОВСЬКОЇ Інни Романівни - спеціаліста І категорії відділу інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ДІДИКА Юрія Миколайовича - головного спеціаліста відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КІРІЧУК Оксани Володимирівни – головного спеціаліста загального відділу. Результат перевірки.

- КУШТИ Ольги Олександрівни – спеціаліста І категорії управління комунального майна. Результат перевірки.

- ЛИБИ Ольги Вікторівни – головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

- ЛІСНИЧОЇ Юлії Дмитрівни - головного спеціаліста відділу інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- МОРАВСЬКОЇ Тетяни Анатоліївни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління. Результат перевірки.

- МОРОЗ Людмили Григорівни - спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- НАЗАРОВОЇ Галини Олександрівни - завідуючої сектором по контролю відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ОНОФРІЙЧУКА Володимира Володимировича - головного спеціаліста відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ПЛІГУЗОВОЇ Людмили Вікторівни – головного спеціаліста управління торгівлі. Результат перевірки.

- ПОЛЬОВОЇ Аліси Вільгельмівни – головного бухгалтера управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Результат перевірки.

- РАЗАКОВОЇ Тетяни Володимирівни - головного спеціаліста відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- СЕРЕДИ Євгенія Володимировича - головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- СТЕЛЬМАХ Антоніни Михайлівни - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЯГОДЗІНСЬКОГО Сергія Миколайовича - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЯРЕМЕНКО Інни Олександрівни - головного спеціаліста відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік БАГРІЙ Олени ОлександрівниБІЛОЇ Мар’яни ВасилівниБОГАЧОВОЇ Людмили МиколаївниБОНДАР Алли АнатоліївниВИГОВСЬКОЇ Інни РоманівниДІДИКА Юрія МиколайовичаКІРІЧУК Оксани ВолодимирівниКУШТИ Ольги ОлександрівниЛИБИ Ольги ВікторівниЛІСНИЧОЇ Юлії ДмитрівниМОРАВСЬКОЇ Тетяни АнатоліївниМОРОЗ Людмили ГригорівниНАЗАРОВОЇ Галини ОлександрівниОНОФРІЙЧУКА Володимира ВолодимировичаПЛІГУЗОВОЇ Людмили ВікторівниПОЛЬОВОЇ Аліси ВільгельмівниРАЗАКОВОЇ Тетяни ВолодимирівниСЕРЕДИ Євгенія ВолодимировичаСТЕЛЬМАХ Антоніни МихайлівниЯГОДЗІНСЬКОГО Сергія МиколайовичаЯРЕМЕНКО Інни Олександрівни.

25 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
 

- АНЦИБОР Наталії Олександрівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- БАРАБАША Василя Олексійовича - головного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ВАСЮКЕВИЧ Ольги Петрівни - головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ГАРМАТЮК Інни Володимирівни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЖУГДИ Ольги Йосипівни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КАРАПОЗЮК Ірини Миколаївни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КАРЕЛОВОЇ Ольги Юріївни - провідного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КЛЕПАЧА Віталія Леонідовича - головного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КРІЛЬ Олени Леонідівни - головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МИХАЛЬСЬКОЇ Алли Альбертівни – головного спеціаліста відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПЕНДИЧУК Ірини Миколаївни - завідуючої сектором автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПЕНДИЧУК Світлани Миколаївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- САВЧУК Олени Іванівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- САМСОНЮК Ольги Василівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- СМІРНОВА Євгена Валерійовича - головного спеціаліста відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- СОКОЛОВОЇ Дар’ї Геннадіївни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ТРОЯНОВСЬКОЇ Олени Миколаївни - завідуючої сектором прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ХАЛІНОЇ Ірини Сергіївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЧЕРНИШ Людмили Миколаївни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ШИМЧИШИНОЇ Оксани Іванівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЯЩИШИНОЇ Тетяни Іванівни - завідуючої сектором прийому громадян відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік

АНЦИБОР Наталії ОлександрівниБАРАБАША Василя ОлексійовичаВАСЮКЕВИЧ Ольги ПетрівниГАРМАТЮК Інни ВолодимирівниЖУГДИ Ольги ЙосипівниКАРАПОЗЮК Ірини МиколаївниКАРЕЛОВОЇ Ольги ЮріївниКЛЕПАЧА Віталія ЛеонідовичаКРІЛЬ Олени ЛеонідівниМИХАЛЬСЬКОЇ Алли АльбертівниПЕНДИЧУК Ірини МиколаївниПЕНДИЧУК Світлани МиколаївниСАВЧУК Олени ІванівниСАМСОНЮК Ольги ВасилівниСМІРНОВА Євгена ВалерійовичаСОКОЛОВОЇ Дар’ї ГеннадіївниТРОЯНОВСЬКОЇ Олени Миколаївни (уточнююча декларація), ХАЛІНОЇ Ірини Сергіївни (уточнююча декларація), ЧЕРНИШ Людмили МиколаївниШИМЧИШИНОЇ Оксани ІванівниЯЩИШИНОЇ Тетяни Іванівни.

28 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- АЛЄКСЄЄВОЇ Наталії Василівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- АНДРУШКО Галини Іванівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- БІГУС Алли Олегівни – головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ВІДЛАЦЬКОЇ Натели Ростомівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ВОЛОШИНОЇ Світлани Василівни – головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ГОНЧАРЕНКО Ольги Миколаївни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ІСАЄНКО Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КМЕТЬ Тетяни Володимирівни - головного юрисконсульта юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КУЧЕРЯВОЇ Оксани Георгіївни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛІНКОВОЇ Галини Олександрівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛУЦКО Наталії Семенівни - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МАЗУР Ірини Василівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МАЙДАН Алли Володимирівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МЕЛАНЧУК Альони Василівни – спеціаліста І категорії відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МІТАСОВОЇ Сніжани Анатоліївни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ОВЧАРУК Ірини Михайлівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ОЛІЙНИК Тетяни Петрівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПОНОМАРЕНКО Тетяни Григорівни – головного спеціаліста загального відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПУТІЙ Лариси Анатоліївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- РАСТОРГУЄВОЇ Ірини Павлівни - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік АЛЄКСЄЄВОЇ Наталії ВасилівниАНДРУШКО Галини ІванівниБІГУС Алли ОлегівниВІДЛАЦЬКОЇ Натели РостомівниВОЛОШИНОЇ Світлани ВасилівниГОНЧАРЕНКО Ольги МиколаївниІСАЄНКО Людмили АнатоліївниКМЕТЬ Тетяни ВолодимирівниКУЧЕРЯВОЇ Оксани ГеоргіївниЛІНКОВОЇ Галини ОлександрівниЛУЦКО Наталії СеменівниМАЗУР Ірини ВасилівниМАЙДАН Алли ВолодимирівниМЕЛАНЧУК Альони ВасилівниМІТАСОВОЇ Сніжани АнатоліївниОВЧАРУК Ірини МихайлівниОЛІЙНИК Тетяни ПетрівниПОНОМАРЕНКО Тетяни ГригорівниПУТІЙ Лариси АнатоліївниРАСТОРГУЄВОЇ Ірини Павлівни.

29 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- АНІЧКІНОЇ Наталії Анатоліївни - завідуючої сектором прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- БОЙКО Галини Анатоліївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ГЕРИШ Олени Петрівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ГОЛОВАТЮК Олени Вікторівни - спеціаліста І категорії відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ГОРОБЕЦЬ Світлани Дмитрівни - завідуючої сектором прийому громадян відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ДЕМЧУК Світлани Андріївни - завідуючої сектором прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перквірки.

- ДЖЕЖЕЛИ Андрія Анатолійовича - головного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЄРОНДАЄВОЇ Ганни Василівни - спеціаліста І категорії відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЖИДЕНКО Наталії Антонівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЗЛАТОГУРСЬКОЇ Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ІВАНОВОЇ Надії Василівни - головного спеціаліста відділу з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) і виплати пенсії управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КАЩУК Світлани Станіславівни – головного спеціаліста відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОВТУН Людмили Володимирівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ Валентини Григорівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КУЛІКОВОЇ Лесі Юріївни – головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КУПЕЛЬСЬКОЇ Марини Олексіївни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КУРИЛЯК Людмили Григорівни - головного спеціаліста відділу з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) і виплати пенсії управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛАЗУРКО Наталії Василівни – головного спеціаліста відділу пільг управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛИЧАК Анжели Миколаївни - головного спеціаліста - державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛОЗНИЦІ Валентини Василівни – головного спеціаліста - державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ОСАДЧОЇ Тетяни Олександрівни – головного спеціаліста відділу пільг управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПАПУГИ Ольги Василівни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПУКАС Інни Іванівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- РІДЧЕНКО Тетяни Олексіївни – головного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- САТКІВСЬКОЇ Алли Вікторівни – головного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ФІЛІПЧУК Оксани Володимирівни – головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ШПОТИ Тетяни Георгіївни - головного спеціаліста відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об'єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2014 рік АНІЧКІНОЇ Наталії АнатоліївниБОЙКО Галини АнатоліївниГЕРИШ Олени ПетрівниГОЛОВАТЮК Олени ВікторівниГОРОБЕЦЬ Світлани ДмитрівниДЕМЧУК Світлани АндріївниДЖЕЖЕЛИ Андрія АнатолійовичаЄРОНДАЄВОЇ Ганни ВасилівниЖИДЕНКО Наталії АнтонівниЗЛАТОГУРСЬКОЇ Людмили АнатоліївниІВАНОВОЇ Надії ВасилівниКАЩУК Світлани СтаніславівниКОВТУН Людмили ВолодимирівниКРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ Валентини ГригорівниКУЛІКОВОЇ Лесі ЮріївниКУПЕЛЬСЬКОЇ Марини ОлексіївниКУРИЛЯК Людмили ГригорівниЛАЗУРКО Наталії ВасилівниЛИЧАК Анжели МиколаївниЛОЗНИЦІ Валентини ВасилівниОСАДЧОЇ Тетяни ОлександрівниПАПУГИ Ольги ВасилівниПУКАС Інни ІванівниРІДЧЕНКО Тетяни ОлексіївниСАТКІВСЬКОЇ Алли ВікторівниФІЛІПЧУК Оксани ВолодимирівниШПОТИ Тетяни Георгіївни.

 

30 грудня 2015 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - МОСКАЛЬЧУКА Олексія Анатолійовича – головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Результат перевірки.   

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2014 рік МОСКАЛЬЧУКА Олексія Анатолійовича.

 

06 січня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
 

 - РЕМЕЗА Сергія Степановича – начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік РЕМЕЗА Сергія Степановича.

15 січня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
           - РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича – начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича.

 

18 січня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- САЛІПИ Ольги Ігорівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік САЛІПИ Ольги Ігорівни.

 

29 січня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

 

- СТАРУК Тетяни Михайлівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

 

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СТАРУК Тетяни Михайлівни.

 

19 лютого 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

 

            - ПОЛЮКА Романа Анатолійовича – головного юрисконсульта відділу сприяння діяльності депутатам Хмельницької міської ради. Результат перевірки.   

 

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПОЛЮКА Романа Анатолійовича.

 

25 лютого 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

 

- РОЗДОЛЬСЬКОЇ Алли Олександрівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

 

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік РОЗДОЛЬСЬКОЇ А.О.

 

26 лютого 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ШЕНДЕРИ Марини Вікторівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ШЕНДЕРИ М.В.

29 лютого 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:          

- ЛЕВЧУКА Олександра Петровича – помічника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЛЕВЧУКА О.П.

29 лютого 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:          

- ЦИБ Тетяни Михайлівни – завідувача сектору по контролю відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЦИБ Т.М.

01 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
 - МИКОЛАЇВА Романа Дмитровича – начальника управління освіти Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік МИКОЛАЇВА Р.Д.

03 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- ПАНЧЕНКА Олександра Петровича – начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПАНЧЕНКА Олександра Петровича. Результат перевірки.

03 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- ЗУЙ Надії Яківни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- НОВОДОН Оксани Юріївни – начальника управління економіки. Результат перевірки.

- СМОЛІНСЬКОГО Юрія Івановича – головного спеціаліста управління транспорту та зв’язку. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік ЗУЙ Н.Я., НОВОДОН О.Ю., СМОЛІНСЬКОГО Ю.І.

 

04 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БАЧИНСЬКОЇ Ірини Володимирівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

 Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік БАЧИНСЬКОЇ І.В.

11 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МАТВЕЄВОЇ Людмили Вікторівни – головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів і земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік МАТВЕЄВОЇ Л.В.

17 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої  Законом  України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- САВЕЛЬЄВОЇ Ольги Анатоліївни – адміністратора інформаційно-консультаційного сектору управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік САВЕЛЬЄВОЇ О.А.

23 березня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ГРИГОР’ЄВОЇ Катерини Петрівни – спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ГРИГОР’ЄВОЇ К. П.

24 березня  2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

          

            - ГАЛАЙДИ Олександра Івановича – адміністратора інформаційно-консультаційного сектору управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ГАЛАЙДИ Олександра Івановича.

01 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- АДАМСЬКОЇ Олени Степанівни – головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення.

           Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік АДАМСЬКОЇ О.С. Результат перевірки.

08 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:


- КОРНІЄЦЬКОЇ Людмили Віталіївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

           Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік КОРНІЄЦЬКОЇ І.В.

18 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СВАРНИК Майї Іванівни – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера фінансового управління.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СВАРНИК Майї Іванівни. Результат перевірки.

18 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - ЛИСЕНКА Сергія Володимировича – помічника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЛИСЕНКА Сергія Володимировича.

22 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ДЗІБЛЮК Оксани Михайлівни – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ДЗІБЛЮК О.М.

25 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - МЕЛЬНИЧУКА Ігоря Олеговича – помічника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік МЕЛЬНИЧУКА І.О.

29 квітня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - ПІДОПРИГОРИ Івана Валентиновича – головного спеціаліста управління економіки Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПІДОПРИГОРИ Івана Валентиновича.

05 травня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- ТКАЧА Бориса Васильовича – начальника управління охорони здоров’я. Результат перевірки.

- ТРЕЩОВА Мирослава Миколайовича – начальника управління комунального майна. Результат перевірки.

- ЧОРНІЄВИЧА Олександра Богдановича – директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік ТКАЧА Бориса Васильовича; ТРЕЩОВА Мирослава Миколайовича; ЧОРНІЄВИЧА Олександра Богдановича.

11 травня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - ЛУЧКОВА Дмитра Олександровича – помічника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЛУЧКОВА Дмитра Олександровича.

18 травня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ШУЛЬГАТОЇ Анни Миколаївни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ШУЛЬГАТОЇ Анни Миколаївни. Результат перевірки.

02 червня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої  Законом  України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЧИГРИНА Романа Юрійовича – головного юрисконсульта юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЧИГРИНА Романа Юрійовича.

07 червня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ВАРУК Наталії Петрівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ВАРУК Наталії Петрівни.

14 червня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- АНТОНЮКА Вадима Васильовича – головного спеціаліста відділу землекористування та приватизації земель управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік АНТОНЮКА Вадима Васильовича.

16 червня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ПАНАСЮКА Олексія Вікторовича – заступника директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів - начальника управління архітектури та містобудування - головного архітектора міста. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПАНАСЮКА Олексія Вікторовича.

02 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СТУПАРЬ Юлії Василівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СТУПАРЬ Юлії Василівни.

02 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СТАРОДУБ Лідії Володимирівни – завідувача відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СТАРОДУБ Лідії Володимирівни.

07 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ВІННІЧУК Інни Володимирівни – радника міського голови. Результат перевірки.

           Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ВІННІЧУК І.В.

08 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - САРАФІНА Олександра Францовича – помічника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік САРАФІНА О.Ф.

12 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" щодо такої особи:

- СНІГУР Пауліни Олександрівни - спеціаліста І категорії загального відділу. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СНІГУР П.О.

15 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- КЛЕНІНОЇ Наталії Костянтинівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік КЛЕНІНОЇ Н.К.

20 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СТУДЕНЕЦЬ Альони Олександрівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СТУДЕНЕЦЬ А.О.

25 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - ОЛІЙНИКА Ігоря Володимировича – радника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ОЛІЙНИКА І.В.

28 липня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- САХАРОВОЇ Наталії Євгенівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік САХАРОВОЇ Н.Є.

03 серпня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ПУТІНА Володимира Васильовича – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПУТІНА В.В.

03 серпня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ПРОЦЕВИЧ Наталії Віталіївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПРОЦЕВИЧ Н.В.

23 серпня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
         

- ОГОЙКО Яни Володимирівни – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації; Результат перевірки.

- ІВАНИЦЬКОЇ Олени Юріївни – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації; Результат перевірки.

- НЕРЕЗ Тетяни Анатоліївни – заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік ОГОЙКО Яни ВолодимирівниІВАНИЦЬКОЇ Олени ЮріївниНЕРЕЗ Тетяни Анатоліївни.

23 серпня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
         

- ЖУРБИ Олесі Анатоліївни – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік ЖУРБИ Олесі Анатоліївни.

23 серпня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
         

- АВЄРІНОЇ Марини Юіївни – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік АВЄРІНОЇ Марини Юріївни.

25 серпня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- САЛТИКОВОЇ Олени Миколаївни – спеціаліста І категорії управління комунального майна. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік САЛТИКОВОЇ О.М.

 

02 вересня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ПАСТЕРНАК Людмили Володимирівни – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПАСТЕРНАК Л.В.

07 вересня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ІЛЮХІНОЇ Олени Миколаївни – адміністратора відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ІЛЮХІНОЇ О.М.

 

15 вересня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ПОПЛАВСЬКОЇ Ірини Михайлівни – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ПОПЛАВСЬКОЇ І.М.

16 вересня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БІЛОЇ Мар’яни Петрівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік БІЛОЇ М.П.

16 вересня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

            - ЛІЩУКА Петра Андрійовича – помічника міського голови Хмельницької міської ради. Результат перевірки.   

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЛІЩУКА Петра Андрійовича.

21 вересня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БАРТАЩУК Катерини Володимирівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік  БАРТАЩУК К.В.

05 жовтня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- ВОВНЯНКО Ірини Олександрівни – заступника завідуючого відділу роботи із зверненнями громадян. Результат перевірки.

- ВОЙЦЕХОВА Віктора Васильовича – завідувача господарського відділу. Результат перевірки.

- ВОЛИК Вікторії Леонтіївни – завідувача загального відділу. Результат перевірки.

- ГОНЧАР Оксани Анатоліївни – начальника відділу у справах дітей служби у справах дітей. Результат перевірки.

- ДИКОЇ Світлани Михайлівни – начальника служби у справах дітей. Результат перевірки.

- ДУДНІКА Костянтина Петровича – заступника завідувача господарського відділу. Результат перевірки.

- ІВАСЮКА Олександра Володимировича - завідувача відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

- КОВБАСЮК Олени Юріївни – начальника відділу звернень та діловодства управління департаментом архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- КОЖЕМЯКО Лесі Василівни - головного спеціаліста відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- КОЛОКОЛЬНИКОВА Олександра Михайловича - начальника юридичного відділу департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- КОРОСТІЛЯ Анатолія Миколайовича – завідувача відділу обліку та розподілу житлової площі. Результат перевірки.

- КОСТЕНЕЦЬКОГО Ігоря Леонідовича – завідувача відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування. Результат перевірки.

- КРУЧ Олени Олександрівни – заступника завідувача архівним відділом. Результат перевірки.

- КУХАРЧУКА Володимира Володимировича – заступника завідувача відділу управління міським господарством. Результат перевірки.

- ЛУК’ЯНОВОЇ Наталії Леонідівни - начальника відділу опіки та піклування служби у справах дітей. Результат перевірки.

- МАРЧЕНКОВА Олександра Миколайовича – завідувача відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- НАУМОВОЇ Раїси Іванівни – заступника завідувача відділу обліку та розподілу житлової площі. Результат перевірки.

- ОТРОЩЕНКА Сергія Володимировича – заступника завідувача загального відділу. Результат перевірки.

- РОМАНЮК Олени Віталіївни - начальника відділу інформації та кадастрів департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- САВЧЕНКА Анатолія Денисовича – завідувача відділу роботи із зверненнями громадян. Результат перевірки.

-  СУВІЛОВОЇ Лариси Анатоліївни – заступника начальника служби у справах дітей. Результат перевірки.

- ТОРКАЛА Олега Андрійовича – начальника відділу ведення Державного реєстру виборців. Результат перевірки.

- ТРІЩОВОЇ Галини Дмитрівни – заступника завідувача відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ТЮЛЬКІНА Юрія Геннадійовича – завідувача архівного відділу. Результат перевірки.

- ФЕДОРЧУК Олени Григорівни – заступника завідувача відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування. Результат перевірки.

- ШАРЛАЯ Олександра Федоровича – заступника завідувача відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

- ШКРОБТАК Світлани Альбертівни – заступника начальника відділу ведення Державного реєстру виборців. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік ВОВНЯНКО Ірини Олександрівни, ВОЙЦЕХОВА Віктора Васильовича, ВОЛИК Вікторії Леонтіївни, ГОНЧАР Оксани Анатоліївни, ДИКОЇ Світлани  Михайлівни, ДУДНІКА Костянтина  Петровича, ІВАСЮКА Олександра Володимировича, КОВБАСЮК Олени Юріївни, КОЖЕМЯКО Лесі Василівни, КОЛОКОЛЬНИКОВА Олександра Михайловича, КОРОСТІЛЯ Анатолія Миколайовича, КОСТЕНЕЦЬКОГО Ігоря Леонідовича, КРУЧ Олени Олександрівни, КУХАРЧУКА Володимира  Володимировича, ЛУК’ЯНОВОЇ Наталії  Леонідівни, МАРЧЕНКОВА Олександра  Миколайовича, НАУМОВОЇ Раїси Іванівни, ОТРОЩЕНКА Сергія  Володимировича, РОМАНЮК Олени Віталіївни, САВЧЕНКА Анатолія Денисовича, СУВІЛОВОЇ Лариси А натоліївни, ТОРКАЛА Олега  Андрійовича, ТРІЩОВОЇ Галини Дмитрівни, ТЮЛЬКІНА Юрія Геннадійовича, ФЕДОРЧУК Олени  Григорівни, ШАРЛАЯ Олександра Федоровича, ШКРОБТАК Світлани  Альбертівни.

12 жовтня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- БЕЗКОРОВАЙНОГО Анатолія Миколайовича - заступника начальника управління архітектури та містобудування - начальника відділу цивільної та промислової забудови. Результат перевірки.

- БІЛОУСА Дмитра Дмитровича – начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці. Результат перевірки.

- БУГАЄНКО Людмили Вікторівни – начальника юридичного відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ВИШНЕВСЬКОЇ Світлани Олександрівни – начальника відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності управління житлово-комунального господарства;

- ВИШПОЛЬСЬКОГО Миколи Миколайовича - начальника відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ВІТКОВСЬКОЇ Наталії Володимирівни - заступника начальника планово-фінансового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ГУРСЬКОГО Віталія Віталійовича – заступника начальника управління житлово-комунального господарства з питань комунального господарства. Результат перевірки.

- ДАНЮКІНОЇ Юлії Володимирівни - заступника начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи - начальника відділу землекористування та приватизації земель. Результат перевірки.

- КАБАЛЬСЬКОГО Василя Нарцисовича - заступника начальника відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства;

- КАРЕЛОВОЇ Людмили Анатоліївни - заступника начальника управління житлово - комунального господарства - начальника планово - фінансового відділу. Результат перевірки.

- КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича - начальника відділу з організації безпеки дорожнього руху управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.                                                   

- КОЖУШКА Олександра Миколайовича – заступника начальника житлового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- КУЦКОЇ Інни Василівни - заступника начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста - начальника відділу з питань екології. Результат перевірки.                              

- ПЛОЦІДИМА Віктора Анатолійовича – заступника начальника відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- РИХЛИЦЬКОЇ Ганни Іванівни – начальника житлового відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- РИЧІНИ Валентини Володимирівни – заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- САМИШКІНА Сергія Олександрівна - заступника директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів - начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи. Результат перевірки.

- СТУКАНА Олександра Миколайовича - заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці - начальника відділу охорони праці. Результат перевірки.                                                                                                

- ТРИНДЮКА Анатолія Дмитровича - заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці - начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Результат перевірки.

- ФУРМАН Наталії Олександрівни – заступника начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста - начальника відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста. Результат перевірки.

- ЧАПАЙДИ Віктора Леонідовича - начальника управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.                     

- ШЕФЕР Лідії Володимирівни – заступника начальника інженерно-технічного відділу управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

- ШОСТКИ Тетяни Миколаївни - заступника начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів- начальника відділу оренди та продажу землі. Результат перевірки.                                           

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік БЕЗКОРОВАЙНОГО Анатолія Миколайовича, БІЛОУСА Дмитра Дмитровича, БУГАЄНКО Людмили Вікторівни, ВИШНЕВСЬКОЇ Світлани Олександрівни, ВИШПОЛЬСЬКОГО Миколи Миколайовича, ВІТКОВСЬКОЇ Наталії Володимирівни, ГУРСЬКОГО Віталія Віталійовича, ДАНЮКІНОЇ Юлії Володимирівни, КАБАЛЬСЬКОГО Василя Нарцисовича, КАРЕЛОВОЇ Людмили Анатоліївни, КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича, КОЖУШКА Олександра Миколайовича, КУЦКОЇ Інни Василівни, ПЛОЦІДИМА Віктора Анатолійовича, РИХЛИЦЬКОЇ Ганни Іванівни, РИЧІНИ Валентини Володимирівни, САМИШКІНА Сергія Олександрівна, СТУКАНА Олександра Миколайовича, ТРИНДЮКА Анатолія Дмитровича, ФУРМАН Наталії Олександрівни, ЧАПАЙДИ Віктора Леонідовича, ШЕФЕР Лідії Володимирівни, ШОСТКИ Тетяни Миколаївни.

19 жовтня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- БАБІЙ Ганни Григорівни – начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління. Результат перевірки.

- ВЛАСЮК Олени Анатоліївни - заступника начальника управління охорони здоров’я з економічних питань - головного бухгалтера. Результат перевірки.

- ВОРОНЮК Наталії Володимирівни – заступника начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління. Результат перевірки.

- ГАМАН Віри Миколаївни – заступника начальника управління капітального будівництва  департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- ГУЛЯК Людмили Володимирівни – заступника начальника управління охорони здоров’я з медичних питань. Результат перевірки.

- ДЕМЧУК Лілії Григорівни – завідувача юридичного відділу. Результат перевірки.

- ДУДНІК Раїси Петрівни – заступника начальника управління організаційно -  інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

- ДУПЛЯК Тетяни Василівни – заступника начальника управління освіти. Результат перевірки.

- КИКИЛИК Наталії Анатоліївни – заступника начальника відділу доходів фінансового управління. Результат перевірки.

- КОВАЛЬ Наталії Ігорівни – заступника начальника управління торгівлі. Результат перевірки.

- КОНДРАТЮК Оксани Анатоліївни - начальника відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності-головного бухгалтера управління освіти. Результат перевірки.

- КРАМАР Аліни Володимирівни – заступника завідувача юридичного відділу. Результат перевірки.

- КУЧЕВСЬКОЇ Ганни Володимирівни – заступника завідувача юридичного відділу. Результат перевірки.

- КШЕМІНСЬКОЇ Валентини Степанівни – заступника начальника управління комунального майна. Результат перевірки.

- МАНДЗІЙ Олени Володимирівни – заступника начальника управління молоді та спорту з питань молодіжної політики. Результат перевірки.

- МОТ Поліни Сергіївни - заступника начальника фінансового управління, начальника відділу доходів. Результат перевірки.

- НАЗАРОВА Романа Григоровича – заступника начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

- ПОЛІЩУК Тетяни Миколаївни – начальника управління капітального будівництва  департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

- СЛОБОДЯНИК Людмили Анатоліївни – заступника начальника управління охорони здоров’я з медичних питань. Результат перевірки.

- ФЕДОЧЕНКО Наталії Анатоліївни – заступника начальника управління комунального майна. Результат перевірки.

- ШВАЧКО Тетяни Володимирівни – заступника начальника бюджетного відділу фінансового управління. Результат перевірки.

- ШЕВЧЕНКО Світлани Іванівни – заступника начальника управління культури і туризму. Результат перевірки.

- ШЕПУРЕВА Сергія Валерійовича – заступника управління транспорту та зв’язку. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік БАБІЙ Ганни Григорівни, ВЛАСЮК Олени Анатоліївни, ВОРОНЮК Наталії Володимирівни, ГАМАН Віри Миколаївни, ГУЛЯК Людмили Володимирівни, ДЕМЧУК Лілії Григорівни, ДУДНІК Раїси Петрівни, ДУПЛЯК Тетяни Василівни, КИКИЛИК Наталії Анатоліївни, КОВАЛЬ Наталії Ігорівни, КОНДРАТЮК Оксани Анатоліївни, КРАМАР Аліни Володимирівни, КУЧЕВСЬКОЇ Ганни Володимирівни, КШЕМІНСЬКОЇ Валентини Степанівни, МАНДЗІЙ Олени Володимирівни, МОТ Поліни Сергіївни, НАЗАРОВА Романа Григоровича, ПОЛІЩУК Тетяни Миколаївни, СЛОБОДЯНИК Людмили Анатоліївни, ФЕДОЧЕНКО Наталії Анатоліївни, ШВАЧКО Тетяни Володимирівни, ШЕВЧЕНКО Світлани Іванівни, ШЕПУРЕВА Сергія Валерійовича.

24 жовтня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

     - МАГЛЬОНИ Дмитра Івановича – помічника міського голови. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік МАГЛЬОНИ Д.І.

 

26 жовтня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- БІТЮКОВА Руслана Володимировича - заступника начальника відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- БОБРОВНІКОВОЇ Людмили Володимирівни - заступника начальника відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- БУРБАН Наталії Миколаївни – начальника юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ВОЛОШИНОЇ Надії Степанівни - заступника начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ВОРОНЕЦЬКОГО Словяна Ільковича - начальника управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ГОЦЬКОЇ Людмили Володимирівни - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ДІДИК Антоніни Миколаївни – заступника начальника загального відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ІВАНОВОЇ Тетяни Арсентіївни – начальника відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОВАЛЬ Ірини Вікторівни – начальника відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОКОРЄВОЇ Галини Петрівни - заступника начальника відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОЛОМІЄЦЬ Алли Олександрівни - начальника відділу організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об'єднаннями громадян управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОНДРАТЮК Ірини Аполлонівни - заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОНОВАЛОВА Юрія Васильовича - заступника начальника управління праці та соціального захисту населення - начальника відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Результат перевірки.

- КОРНІЄНКО Алли Євгенівни - начальника відділу з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) і виплати пенсії управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОСТЕНЕЦЬКОЇ Валентини Степанівни – заступника начальника управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КРИМОВСЬКОЇ Оксани Леонтіївни - начальника відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛЕМЕШКО Лілії Володимирівни - заступника начальника відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МАРШАЛ Людмили Миколаївни - начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МАТВЄЄВОЇ Алли Анатоліївни - заступника начальника відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МЕЛЬНИЧУК Євгенії Степанівни - заступника начальника управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПОГОРІЛЕЦЬ Людмили Олександрівни – першого заступника начальника управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПОЛТОЛЯРНОЇ Тетяни Миколаївни - заступника начальника відділу пільг управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- САМКОВОЇ Ганни Михайлівни - начальника відділу державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ТЕРПЯК Наталії Петрівни - заступника начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- УСЕНКА Віталія Миколайовича - начальника відділу праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ФЕДОСЄЄВОЇ Тетяни Олександрівни - начальника відділу пільг управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

                 Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік БІТЮКОВА Руслана Володимировича, БОБРОВНІКОВОЇ Людмили Володимирівни, БУРБАН Наталії Миколаївни, ВОЛОШИНОЇ Надії Степанівни, ВОРОНЕЦЬКОГО Словяна Ільковича, ГОЦЬКОЇ Людмили Володимирівни, ДІДИК Антоніни Миколаївни, ІВАНОВОЇ Тетяни Арсентіївни, КОВАЛЬ Ірини Вікторівни, КОКОРЄВОЇ Галини Петрівни, КОЛОМІЄЦЬ Алли Олександрівни, КОНДРАТЮК Ірини Аполлонівни, КОНОВАЛОВА Юрія Васильовича, КОРНІЄНКО Алли Євгенівни, КОСТЕНЕЦЬКОЇ Валентини Степанівни, КРИМОВСЬКОЇ Оксани Леонтіївни, ЛЕМЕШКО Лілії Володимирівни, МАРШАЛ Людмили Миколаївни, МАТВЄЄВОЇ Алли Анатоліївни, МЕЛЬНИЧУК Євгенії Степанівни, ПОГОРІЛЕЦЬ Людмили Олександрівни, ПОЛТОЛЯРНОЇ Тетяни Миколаївни, САМКОВОЇ Ганни Михайлівни, ТЕРПЯК Наталії Петрівни, УСЕНКА Віталія Миколайовича, ФЕДОСЄЄВОЇ Тетяни Олександрівни.

02 листопада 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- КОСОВСЬКОЇ Оксани Валентинівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік КОСОВСЬКОЇ Оксани Валентинівни.

03 листопада 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

-          ЖУРАВСЬКОЇ Галини Василівни – спеціаліста I категорії управління комунального майна. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЖУРАВСЬКОЇ Галини Василівни.

14 листопада 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МЕХ Ольги Вікторівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік МЕХ Ольги Вікторівни.

16 листопада 2016  року  в  Хмельницькій міській раді розпочато проведення перевірки щодо такої особи:

- ГОРНОЇ Ірини Леонтіївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ГОРНОЇ Ірини Леонтіївни.

24 листопада 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ШУТЮК Оксани Віталіївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ШУТЮК Оксани Віталіївни.

25 листопада 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ГУБАЙ Світлани Василівни – головного спеціаліста управління освіти. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ГУБАЙ Світлани Василівни.

28 листопада 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

 - ШКЛЯРЕВСЬКОЇ Олени Олександрівни – завідувача фінансового сектору управління молоді та спорту. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ШКЛЯРЕВСЬКОЇ Олени Олександрівни.

07 грудня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- МАКАРОВОЇ Анастасії Олександрівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

- МИХАЙЛИК Олександри Олексіївни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ТИХОНЮК Тетяни Олександрівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік МАКАРОВОЇ Анастасії Олександрівни, МИХАЙЛИК Олександри Олексіївни ТИХОНЮК Тетяни Олександрівни.

09 грудня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- ЖЕЛЕЗКО Віри Сергіївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік ЖЕЛЕЗКО Віри Сергіївни.

12 грудня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- БОНДАР Альони Миколаївни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОЗЛОВОЇ Тетяни Леонідівни – спеціаліста I категорії відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОЗЛЮК Оксани Леонідівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ЛУКАШУК Ольги Святославівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- МУНЬКО Анни Юріївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

- РЕШЕТНІК Вікторії Олександрівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- РУДОВОЇ Галини Володимирівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заяви та декларації за 2015 рік БОНДАР Альони Миколаївни, КОЗЛОВОЇ Тетяни Леонідівни, КОЗЛЮК Оксани Леонідівни, ЛУКАШУК Ольги Святославівни, МУНЬКО Анни Юріївни, РЕШЕТНІК Вікторії Олександрівни, РУДОВОЇ Галини Володимирівни.

14 грудня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- БЕЛКОТ Інни Броніславівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КОВТУН Інни Володимирівни  - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- КРАВЧЕНКО Віти Миколаївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення;

- КУЦОЇ Олени Олександрівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту наслення. Результат перевірки.

- ТАРНОВЕЦЬКОЇ Оксани Троянівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік БЕЛКОТ Інни Броніславівни, КОВТУН Інни Володимирівни, КРАВЧЕНКО Віти Миколаївни, КУЦОЇ Олени Олександрівни, ТАРНОВЕЦЬКОЇ Оксани Троянівни. 

23 грудня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- РУДИК Каріни Олександрівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік РУДИК Каріни Олександрівни.

28 грудня 2016 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СІДЛЕЦЬКОЇ Руслани Сигізмундівни – начальника управління торгівлі. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2015 рік СІДЛЕЦЬКОЇ Руслани Сигізмундівни.

16 січня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- ЗАЛЕВСЬКОГО Олександра Анатолійовича – головного юрисконсульта юридичного відділу управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЗАЛЕВСЬКОГО Олександра Анатолійовича. 

19 січня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

- ЗАГАМУЛИ Інни Василівни – головного спеціаліста відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці управління праці та соціального захисту населення. Результат перевірки.

- ПАНЧУКА Сергія Петровича – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЗАГАМУЛИ Інни Василівни, ПАНЧУКА Сергія Петровича. 

03 лютого 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- НОВАЧКА Василя Пилиповича – начальника управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік НОВАЧКА Василя Пилиповича.

27 лютого 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- ВІТКОВСЬКОЇ Наталії Володимирівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ВІТКОВСЬКОЇ Наталії Володимирівни.

02 березня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
- КОСЮК Оксани Борисівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік КОСЮК Оксани Борисівни.

07 березня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ГРИГОР’ЄВОЇ Катерини Петрівни – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ГРИГОР’ЄВОЇ К.П.

09 березня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЛЕСЬКІВА Дмитра Володимировича – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЛЕСЬКІВА Дмитра Володимировича.

10 березня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЯРОВОЇ Анастасії Вікторівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЯРОВОЇ Анастасії Вікторівни.

20 березня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- НАГОРНОЇ Віталіни Володимирівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік НАГОРНОЇ Віталіни Володимирівни.

05 квітня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СИНЧУКА Віталія Віталійовича – головного спеціаліста відділу організації безпеки дорожнього руху управління житлово-комунального господарства. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік СИНЧУКА Віталія Віталійовича.

06 квітня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- КОЛЕСОВОЇ Олени Василівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік КОЛЕСОВОЇ Олени Василівни.

16 травня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БОРТНИК Тетяни Володимирівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік БОРТНИК Тетяни Володимирівни. 

26 травня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МАНТУЛЯК Тетяни Володимирівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік МАНТУЛЯК Тетяни Володимирівни.

29 травня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- КАБАЛЬСЬКОГО Василя Нарцисовича – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік КАБАЛЬСЬКОГО Василя Нарцисовича.

30 травня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЯКОВЛЄВОЇ Вікторії Вікторівни – головного юрисконсульта управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЯКОВЛЄВОЇ Вікторії Вікторівни.

20 червня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- БЄГУНОВОЇ Оксани Олександрівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік БЄГУНОВОЇ Оксани Олександрівни.

27 червня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:


- ЯЗОВСЬКИХ Ірини Олександрівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЯЗОВСЬКИХ Ірини Олександрівни.

06 липня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- КАЯФИ Лідії Степанівни – головного спеціаліста фінансового-економічного відділу Департаменту освіти та науки. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік КАЯФИ Лідії Степанівни.

10 липня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БАКАЛЮК Наталії Михайлівни – начальника відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік БАКАЛЮК Наталії Михайлівни.

18 липня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:

- КРУК Наталії Вікторівни – головного спеціаліста відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік КРУК Наталії Вікторівни.

11 серпня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БАЗИЛИК Олени Петрівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік БАЗИЛИК Олени Петрівни. Результат перевірки.

18 серпня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БАРТАЩУК Катерини Володимирівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік  БАРТАЩУК Катерини Володимирівни.

19 серпня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ВАВРИЩУКА Миколи Васильовича – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ВАВРИЩУКА Миколи Васильовича. Результат перевірки.

03 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- КУРБАТОВОЇ Ірини Вікторівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік КУРБАТОВОЇ Ірини Вікторівни.

04 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- ГАРВАТ Аліни Ігорівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення;

- ЛАНЕЦЬ Наталії  Сергіївни - головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення;

- ЯКОВЛЄВОЇ Тетяни Віталіївни – спеціаліста I категорії відділу приватизації комунального майна управління комунального майна.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ГАРВАТ Аліни Ігорівни, ЛАНЕЦЬ Наталії Сергіївни, ЯКОВЛЄВОЇ Тетяни Віталіївни.

05 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:

 - ДМИТРИШЕНОЇ Мар`яни Ігорівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення;

- СЛАВІНСЬКОЇ Валентини Володимирівни – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ДМИТРИШЕНОЇ Мар`яни Ігорівни, СЛАВІНСЬКОЇ Валентини Володимирівни.

10 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЩЕПІНСЬКОГО Віктора Вікторовича – головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації;

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЩЕПІНСЬКОГО Віктора Вікторовича.

11 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- РУРИ Ірини Павлівни – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік РУРИ Ірини Павлівни.

19 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МАРЧИШИНОЇ Лариси Миколаївни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік МАРЧИШИНОЇ Лариси Миколаївни.

24 жовтня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МАРУЩАК Ірини Богданівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік МАРУЩАК Ірини Богданівни.

07 листопада 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ТОМЧИШИНОЇ Аліни Степанівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ТОМЧИШИНОЇ Аліни Степанівни.

08 листопада 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо таких осіб:
          

- ПОКРОВИ Сергія Григоровича – заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління;

- РИМАР Юлії Станіславівни – головного юрисконсульта Департаменту освіти та науки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ПОКРОВИ Сергія Григоровича, РИМАР Юлії Станіславівни.

15 листопада 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:  

-          ЧАЙКИ Галини Іванівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ЧАЙКИ Галини Іванівни.

22 грудня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- АНТОНЮК Катерини Веніамінівни – головного спеціаліста відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік АНТОНЮК Катерини Веніамінівни.

27 грудня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МЕЛЬНИК Людмили Василівни – головного бухгалтера управління капітального будівництва  департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік МЕЛЬНИК Людмили Василівни. Результат перевірки.

27 грудня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ТРІМАСОВОЇ Юлії Олександрівни – головного спеціаліста відділу генерального плану управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ТРІМАСОВОЇ Юлії Олександрівни.

29 грудня 2017 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ХМЕЛІВСЬКОГО Олександра Вікторовича – заступника начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2016 рік ХМЕЛІВСЬКОГО Олександра Вікторовича.

12 січня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
- МАЄВСЬКОЇ Анни Миколаївни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік МАЄВСЬКОЇ Анни Миколаївни.

29 січня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БЕДНАРСЬКОЇ Наталії Михайлівни – завідувача інформаційного сектору відділу сприяння діяльності депутатам. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік БЕДНАРСЬКОЇ Наталії Михайлівни.

14 лютого 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЗАЛЄВСЬКОЇ Олесі Вікторівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік ЗАЛЄВСЬКОЇ Олесі Вікторівни.

20 лютого 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БАС Наталії Сергіївни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік БАС Наталії Сергіївни.

22 лютого 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- СЬОСЬКИ Юлії Василівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік СЬОСЬКИ Юлії Василівни.

07 березня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- БРОДЕЦЬКОГО Андрія Миколайовича – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік БРОДЕЦЬКОГО Андрія Миколайовича.

02 квітня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- МЕЛЬНИЧУКА Ігоря Олеговича – заступника начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Результат перевірки.    

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік МЕЛЬНИЧУКА І.О.

05 квітня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЛАЗУТКІНОЇ Любові Циприянівни – помічника міського голови. Результат перевірки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік ЛАЗУТКІНОЇ Любові Циприянівни.

08 травня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ПТАЩУКА Сергія Миколайовича – начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера Департаменту освіти та науки.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік ПТАЩУКА Сергія Миколайовича.

24 травня 2018 року розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо такої особи:
          

- ЛИСЮК Марини Іванівни – помічника міського голови.

Повідомлення Міністерству юстиції України, заява та декларація за 2017 рік ЛИСЮК Марини Іванівни.

  

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02