Україна

Хмельницька міська Рада

Рішення дванадцятої сесії

№ 27 від 26.06.2007р.

 

Про перейменування відділу капітального будівництва, внесення змін до Положення про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів та про затвердження Положення про управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою удосконалення роботи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів у сфері капітального будівництва, враховуючи Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перейменувати відділ капітального будівництва в управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 

2. Внести зміни до Положення про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, затвердженого рішенням другої сесії міської ради від 30.08.2006 р. №35 “Про затвердження Положення про департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів”:

2.1. доповнити його пунктом 2.27 такого змісту: “Розробляє проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету у сфері містобудування та галузі земельних відносин, у тому числі регуляторні акти та аналіз регуляторного впливу до них”;

2.2. у пункті 1.2.3. слово „відділ” замінити на слово “управління”;

2.3. у пункті 1.5. після слова „Управління” виключити слова “та відділ капітального будівництва”;

2.4. у пункті 1.5. після слів „можуть створюватись” виключити слово “інші”.

 

3. Затвердити Положення про управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (додається).

 

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швеця.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                     С. Мельник